Områdeutvikling | U...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Hovinbyen Områdeutvikling | Ulven

Side 2 / 6
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt sendt inn søknad om rammetillatelse for å føre opp neste byggetrinn, som blir tredje byggetrinn, i Ulven-utbyggingen. Byggetrinnet vil bli bygget på det som kalles for felt B4 innenfor områdeplanen for området og det har adresse til Selma Ellefsens vei 9. Det består av to frittstående blokker som er kun bundet sammen med en gangbro fra sjette etasje på den ene blokken til takterrassen på den andre. Hver av blokkene er igjen delt opp i mindre fasadeenheter med noe forskjellig material- og fargebruk som visuelt bryter ned de store volumene. Prosjektet vil inneholde 184 leiligheter og det er igjen tegnet av LPO arkitekter. 

De to siste byggetrinne er dessverre merkbart mindre urbane enn det første, men jeg liker i hvert fall den noe varierte og ganske smakfulle fargebruken i dette prosjektet.

Saksmappen på nettsiden til plan- og bygningsetaten.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 24. september 2019 12:53
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en oppdatering fra oppføringen av første byggetrinn kalt Ulvenparken. Bildet er lånt fra prosjektets webkamera. 

Vi kan nå se at de har kommet et godt stykke på oppføringen av råbygget på den delen av prosjektet nærmest Alnabanen. De begynner i tillegg å få god høyde på heissjaktene på de delene nærmere mot Ulvenveien.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 19. oktober 2019 15:40
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen bilder fra oppføringen av det første byggetrinnet igjen. Bildene er tatt fra den delen av prosjektet som er nærmest Alnabanen og Økern. 

Vi kan her få et ganske godt inntrykk av hvordan basen med den høye første etasjen vil bli. Vi kan og se at at elementene har kommet seg opp til to etasjer over basen. 

Bildene ble funnet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 3. november 2019 22:25
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt sendt inn en forespørsel om å avholde en forhåndskonferanse for det såkalte Construction City-prosjektet på Ulven. Som nevnt så er tanken bak Construction City-konseptet og samlokalisere en rekke aktører innenfor bygg- og anleggsbransjen og slik skape tettere samarbeid innad i bransjen. Det planlagtet bygget vil gå over adressene Persveien 2-4 og Ulvenveien 91. 

Det er lagt ved bilder av en modell av bygget i forespørselen. Den gir oss kanskje et litt bedre inntrykk av hvordan bygget vil fremstå når det står ferdig.

Prosjektet er som nevnt tegnet av Link arkitektur.

Saksmappen til prosjektet hos plan- og bygningsetaten.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 12. november 2019 20:51
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Ikke akkurat det klareste bildet, men her er ny oppdatering fra byggingen av det første byggetrinnet kalt Ulvenparken på Ulven. Bildet er lånt fra prosjektets byggekamera. Vi kan nå se at hele fasaden mot Ulvenveien har begynt å reise seg. I tillegg begynner vi å få et godt inntrykk av hvordan den høye næringsetasjen på hjørnet nærmest kameraet vil fremstå.

Byggekameraet finner du her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 4. desember 2019 13:39
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en et nytt bilde fra byggingen av Ulvenparken borettslag, som representerer det første byggetrinnet i områdeplanen for utbyggingen av Ulven. Byggetrinnet inneholde 95 leiligehter og det er tenkt å stå klart til innflytting til sommeren 2021. Det er tegnet av LPO arkitekter.

Vi kan nå få en god følelse av hvordan portalen inn til gårdsrommet vil bli.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 17. desember 2019 13:40
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en ny oppdatering fra to vinkler av byggingen av første byggetrinn. Vi kan nå se at modulene har nådd seks etasjer langs hele Ulvenveien. Vi kan dermed begynne å et inntrykk av hvordan de tilbaketrukne partiene vil fungere, slik som på hjørnet i første bildet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 4. februar 2020 13:51
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er enda en oppdatering fra byggingen av Ulvenparken, det første byggetrinnet innenfor områdeplanen for Ulven. I motsetning til tidligere, så er disse bildene tatt fra prosjektets offisielle Instagram-konto og gir oss kanskje en bedre følelse av hvordan bygget vil oppleves fra gaten. Bildene ble publisert i går.

De er i tillegg i gang med grunnarbeidene for Ulven T, som er neste byggetrinn i Ulven-utbyggingen.

Bildenen ble funnet her på Instagram.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 24. februar 2020 22:03
sliwek20 gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en ny oppdatering fra byggeplassen for Ulvenparken. Bildene ble publisert for én dag siden. De har nå blant annet begynt å lage rammene for vinduene i næringsarealene.

Bildene ble funnet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 22. mars 2020 12:30
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt avholdt en forhåndskonferanse angående de tidligere presenterte planene for det såkalte Construction City-prosjektet. Prosjektet er tenkt bygget på eiendommen med adressene Persveien 2-4 og Ulvenveien 9, som ligger ut mot e6 og Ulvensplitten. Det planlagte bygget har et areal på 78 000 kvadratmeter og er tenkt å bli et samlingssted for aktører innenfor bygg- og anleggsbransjen.

Plan- og bygningsetaten stilt seg ganske kritiske til planene slik de foreligger nå. De uttalte at bygget ødelegger for mye av det fremtidige mulighetene for bymessig utforming av området og de mente at det i større grad burde være i tråd med de regulerte volumene. De mente at som kalles for gatetun s6, som går i nord fra Kabelgata og gjennom hele Ulven-området, burde videreføres gjennom dette feltet og. De sa og at det burde legges opp til mer varierte fasader, at det burde jobbes med kvaliteten på materiale og at det eventuelt kunne bli relevant å legge frem saken for Rådet for byarkitektur. 

Jeg er enig i PBE sin kritikk av prosjektet og jeg synes det virker som en grei tilbakemelding.

Situasjonsplan med Construction City-prosjektet tegnet inn:

Regulerte volumer:

Referatet fra møtet kan leses her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 25. mars 2020 18:28
E_Oslo gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en ny oppdatering fra byggingen av det første byggetrinnet kalt Ulvenparken. Det ser ut som om bygget har nådd full høyde mot Ulvenveien. Til høyre kan vi og se at tårnet på neste byggetrinn, Ulven T, har begynt å reise seg. 

I tillegg ser gateterminalen utenfor bygget ut til å være ferdigstilt og det har blitt plantet trær langs gaten.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 1. juni 2020 12:02
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen bilder av den undergangen under Alnabanen. Undergangen vil skap en forbindelse mellom Ulven og det fremtidige utviklingsområdet i Kabelgata. Undergangen inneholder flere treningsapparater og til og med en klatrevegg under selve jernbanelinjen. 

Undergangen ser ut til å være stort sett ferdig.

Bildene ble funnet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 24. juni 2020 22:15
Mikael gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt sendt inn søknad om rammetillatelse for en revidert versjon av det såkalte Construction City-prosjektet. Prosjektet vil bli bygget på feltet som ligger lengst til sydvest innenfor områdeplanen for Ulven-utbyggingen, og vil legge opp mot Ulvensplitten og Ring 3. Det nye kontorbygget får et samlet areal på ca. 74 000 kvadratmeter. 

Prosjektet er tegnet av Link arkitektur og det blir utviklet i et samarbeid mellom OBOS, AF Gruppen og Betonmast. 

Jeg er ganske skuffet over de nye skisser. Jeg hadde håpet vi skulle få et prosjekt med langt mer urbane kvalitet basert på referatet fra forhåndskonferansen som ble avholdt mellom utbygger og PBE, men jeg kan ikke egentlig se noen forbedringer her. I tillegg synes jeg arkitekturen ser langt billigere ut enn tidligere.

I saksinnsyn.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 7. juli 2020 18:26
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Obos har nå publisert en illustrasjon som gir oss en oppdatert oversikt over planene for Ulven-området. Sammenlignet med de tidligere illustrasjonene, så kan vi se at den planlagte bebyggelsen langs Standardveien har fått en ganske annen utforming. En ting er jo Construction City-bygget, men i tillegg har det kommet en hall-aktig bygning til øst og bebyggelsen på andre siden av veien har og gjennomgått en redesign.

Illustrasjonen ble funnet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 23. juli 2020 17:31
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Arbeidene er nå i gang med å rive det gamle industribygget som ligger mellom mellom Ulvenparken og Selma Ellefsen vei. Bygningen rives for å gjøre plass for prosjektet i Selma Ellefsens vei 9 som ble vist tidligere på denne siden. Prosjektet markedsføres nå under navnet Ulven Vest og vil inneholde 184 leiligheter. Det er tegnet av LPO arkitekter. 

Bildene ble funnet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 15. august 2020 18:35
Side 2 / 6