Områdeutvikling | V...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Hovinbyen Områdeutvikling | Vollebekk

Side 1 / 4
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er en tråd dedikert til den pågående områdeutviklingen av Vollebekk i Groruddalen. Prosjektet er en del av den større Hovinbyen-utbyggingen.

Sitat
Topic starter Publisert : 17. november 2018 14:52
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Noen illustrasjoner fra de første byggetrinnene av dette prosjektet. Prosjektet er tegnet av A-lab og blir utviklet av Obos og Aspelin Ramm.

 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 20. november 2018 17:46
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Femte byggetrinn. Dette trinnet vil være plassert ut mot torget i midten av prosjektet og er blitt gitt navnet Fiolen.

Illustrasjonene er lånt fra Obos sin side for prosjektet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 24. november 2018 15:50
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt levert inn søknad på rammetillatelse til å oppføre enda et nytt kvartal. Kvartalet det er snakk om er felt C2B i Vollebekk-områdeplanen og det er tegnet av A-lab. 

Oversikt over Vollebekk med felt C2B merket av: 

Tegning av en fasade av kvartalet: 

Illustrasjon av bakgården: 

Oversikt over materialer som det er tenkt å benytte seg av: 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 29. januar 2019 14:19
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Jeg var innom Vollebekk i dag for å ta en titt på hvor langt de hadde kommet i arbeidet. Første byggetrinn så i praksis ut til å være ferdig og nesten innflyttingsklart. De var i ferd med å legge ned granitthellene for å lage fortau og  jeg må si jeg ble positivt overrasket over kvaliteten på gatedekket her. Jeg hadde egentlig regnet med at de ville ha brukt asfalt slik det er brukt på Løren og Ensjø. Det jeg derimot ikke ble positivt overrasket over var materialkvaliteten på det mørke, tynne "infill-aktige bygget; Fasaden bestod av plater, men jeg trodde den ville bli kledd med tre. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 16. april 2019 13:19
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

To nye illustrasjoner som viser neste byggetrinn på Vollebekk. Dette er det som tidligere har blitt presentert som kvartal C2B i den overordnede planen for Vollebekk-utbyggingen og det vil bli det syvende byggetrinnet som legges ut for salg. Kvartalet er blitt gitt navnet Bien borettslag og det vil være salgsmøte for prosjektet den 22. mai. Det vil inneholde 53 nye boliger. 

Obos side om Bien borettslag.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 7. mai 2019 23:32
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er planforslaget for detaljreguleringen av enda et nytt byggetrinn på Vollebekk. Kvartalet det består av har adresse Vollebekkveien 2. I motsetning til byggene presentert så langt i denne tråden, så er det JM Norge og ikke Obos som står bak dette forslaget. Arkitektene er likevel de samme og A-lab har tegnet dette prosjektet i likhet med resten av Vollebekk-området. Forslaget legger opp til 243 leiligheter hvorav 70 av dem er småe, 33 er middels og 140 er middels til store. Det endelig planforslaget har nettopp blit sendt inn til plan- og bygningsetaten og det skal nå sendes over til politisk behandling.

Jeg synes dette ser veldig bra ut. Jeg synes spesielt hjørnet mot Lunden (første perspektiv) er vellykket. Jeg tror dette kommer til å bli et urbant og fint kvartal. Jeg skulle gjerne likt å se mer av dette rundt omkring i Groruddalen. 

Saksmappen hos pbe.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 9. mai 2019 13:50
Mikael gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen illustrasjoner av den foreslåtte omreguleringen av eiendommen Brobekkveien 31. Denne eiendommen er plassert i øverste, venstre hjørne innenfor avgrensingen til den veiledende planen for offentlige rom (VPOR) for Vollebekk som vist på kartet i første innlegg. Det foreslås å rive dagens nærsenter oppført på midten av 50-tallet, og erstatte det med ny blokkbebyggelse over maksimum 6 etasjer og med utadvente næringsarealer ut mot Refstadveien og Brobekkveien. Høyblokken i Brobekkveien 33 fra samme periode, vil bli bevart slik den fremstår i dag. Prosjektet er tegnet av arkitektkontoret A-lab. Tiltakshaver er Heimstaden Norge, som er et selskap eid av Fredensborg og som håndterer dems utleievirksomhet. 

Jeg synes det ser ganske bra ut. Det eneste jeg skulle ønske var at man også valgte å gjøre noe med blokken i Brobekkveien 33 slik at Brobekkveien i større grad opplevdes som et byrom.

Saksmappen for Brobekkveien 31 på plan- og bygningsetaten sine nettsider.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 10. juni 2019 13:53
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen bilder av første bykvartal (som og utgjør første byggetrinn) på Vollebekk-området. Bildene er tatt fra A-lab sin instagram-konto. Arkitektene skriver at kvartalet er nå ferdigstilt og at innflyttingen er i gang. 

A-lab på Instagram hvor bildene ble funnet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 12. juni 2019 21:04
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt sendt inn et planinitiativ for utviklingen av eiendommen Hans Møller Gasmanns vei 3 ved Vollebekk. Eiendommen ligger på andre siden av t-banelinejen for dette prosjektet og den er teknisk sett rett utenfor grensene for vpor-en for Vollebekk, men jeg synes likevel det passer best å presentere planene i denne tråden. Eiendommen avvendes i dag til bilbutikk.

Det foreslås å utvikle eiendommen med et kvartal på opp mot ni etasjer. Kvartalet er tenkt å inneholde 208 boliger. Et av spørsmålene som forslagsstiller ønsker å få avklart er byggegrensen ned mot Østre Aker vei. Volumstudien som har blitt sendt inn sammen med planitiativet er uttarbeidet av A-lab. Forslagstiller er Fredensborg bolig gjennom datterselskapet Øster Aker vei 70 AS.

Det er enda svært tidlig i planfasen, men jeg vil prøve å oppdatere om mer informasjon blir publisert. 

Lenke til saksmappen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 22. juni 2019 20:44
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et oversiktsbildet som  viser de to første byggetrinne av Vollebekk. Selv om arkitekturen ikke er den mest spennende, så begynner området nå å få en ganske fin og definert kvartalsstruktur. 

Det er bare synd at Bygg.no alltid publiserer bildene i så utrolig små størrelser ... 

Bildet er tatt fra denne artikkelen på Bygg.no.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 27. august 2019 14:42
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen bilder av det uteområdene i det indre gårdsrommet i det første byggetrinnet. Asplan Viak var engasjert som landskapsarkitekter for prosjektet. 

Det jeg synes er fint med slike karrébebyggelse (selv om den riktignok ikke er helt lukket her), er hvordan man får mulighet til å skape slike lukkede og skjermede uteområder. 

Bildene er lånt fra hjemmesiden til Asplan Viak.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 3. oktober 2019 22:04
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Aftenposten har i dag en artikkel om et av byggene i Fiolen borettslag, det femte byggetrinnet av Vollebekk-utbyggingen. Ifølge artikkelen så skal bygget være et såkalt boliglaboratorium hvor det skal undersøkes om hvordan bygger ulike boliger som tilfredsstiller dagens behov. 

De tre øverste av bygget seks etasjer vil bli gjort til det som kalles for en slags testarena for ny teknologi. Tanken er her å undersøke hvordan ny teknologi kan brukes i leiligheter for at flere kan bo lengre hjemme. De tre nederste etasjene skal bli en sosial testarena.

Obos vil avholde en innovasjonskonkurranse der team kan få muligheten til å teste ut sine ideer og konsepter for utviklingen av fremtidens boliger. Det sies videre at leietagerne i bygget vil få tilbud om redusert husleie mot å være med i prosjektet.

Bygget vil inneholde 36 leiligheter og de første beboerne vil flytte inn i 2021.

Artikkelen inneholder og en ny illustrasjon av bygget:

Artikkelen kan leses i sin helhet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 28. oktober 2019 16:01
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er planene for neste kvartal på Vollebekk. Kvartalet vil bygget på felt C1B i områdeplanen, som ligger i det sørøstlige hjørnet av utbyggingsområdet der Brobekkveien møter Grorudbanen. Dette er nabofeltet til kvartalet C2B som ble presentert tidligere her i tråden

Kvartalet består av to volum: Ett frittstående bygg plassert mot nord og et hesteskoformet volum mot øst, syd og vest. Hestesko-volumet er videre delt opp i seks enkeltbygg med forskjellig utforming av fasadene. Høydene varier fra fire til syv etasjer og kvartalet vil ha et samlet bruksareal på rundt 14.000 kvadratmeter. Prosjektet inneholder i alt 184 leiligheter.

Kvartalet er tegnet av Lillestrøm Arkitekter. Utbygger er Obos nye hjem, i likhet med store deler av resten av Vollbekk. Det er planlagt å starte med byggearbeidene allerede nå i mars og kvartalet skal stå ferdig til sommeren 2022.

I saksinnsyn.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 2. mars 2020 13:34
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et team bestående av LPO arkitekter, Tinkr, Byantropologene, Rambøll, Inventas og Metropolis har nå vunnet innovasjonskonkurransen som Obos avholdt for ideer og konsepter om utviklingen av fremtidens boliger. Konseptet er tenkt prøvd ut i et av byggene i Fiolen borettslag. 

Vinnerbidraget er gitt navnet “Bokuben”. Målet er at de nye beboerne skal kunne flytte inn i OBOS Living Lab, som prosjektet blir kalt, i løpet av høsten 2021.

Her er  en PDF-fil med mer informasjon om vinnerbidraget.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 15. mars 2020 16:39
Side 1 / 4