Områdeutvikling | V...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Hovinbyen Områdeutvikling | Vollebekk

Side 3 / 3
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er litt informasjon og noen illustrasjoner av det sentrale torget på Vollebekk. Torget vil ligge ved høyhuset, ca midt i området. 

Konseptet for utformingen av torget er basert på to akser som krysser hverandre i et kryss. Den ene aksen vil ha en mer tradisjonell torg-funksjon og skal være det som blir beskrevet som en sosial møteplass, mens den andre aksen representerer torgets grønne innslag og skal være mer park-aktig. 

Torget er tenkt kledd med “teppemønster” bestående av firkanter med forskjellige materialer og farger. Det har vært fokusert på gjenbruk i prosjektet, og det ønskes derfor å gjenbruke seg av tegl og  betong fra dagens bygningsmasse på Vollebekk som materialer i bygulvet. Det foreslås videre å plassere ut et par mindre “bygg”  bestående  av kontainere.  Disse byggene er tenkt å inneholde diverse fellesfunksjoner som sykkelverksted, felleshus med kjøkken, os.v.

Torget er tegnet av Studio Oslo Landskapsarkitekter (SO-LA). Det ble søkt om rammetillatelse i juli i år.

Det er og verdt å merke seg at vi kan se det som sannsynligvis er den første gode skissen (andre illustrasjon) av kvartalet som vil legge til vest for torget. Jeg trodde først at SO-LA kunne hadde lånt et par skisser av MAD sitt prosjekt i Nydalen som “stand-in” for bygget som vil komme etterhvert, men i ettertid har jeg sett at det er noen detaljer som er annerledes mellom de to byggene. I tillegg så ser bygget ut til å stemme overens med den oppdaterte oversiktsillustrasjonen publisert lengre opp på siden her

Saksmappen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 21. oktober 2020 17:13
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et (svært lite dessverre) bilde av fasadene på Fiolen borettslag. Fiolen er områdets femte byggetrinn og byggene vil markere den østlige enden av torget presentert i innlegget over.

Bildet ble funnet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 3. november 2020 21:43
Mikael gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt innvilget rivetillatelse for å rive bensinstasjonen i Brobekkveien 50 på Vollebekk og rivearbeidene er planlagt å starte i løpet av denne uken. Bensinstasjonen stengte dørene i høst og  var tidligere drevet av Circle K. Eiendommen er planlagt utviklet med et nytt boligprosjekt. Ifølge Obos er byggestart på prosjektet anslått å være om et rundt et og halvt års tid.

Artikkel i Avisa Oslo.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 3. desember 2020 14:18
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen bilder av Fiolen (femte byggetrinn) som ser ut til å være ferdig nå. Jeg synes det ser ganske billig ut.

Bildene ble funnet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 31. januar 2021 21:15
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

JM har nå publisert en illustrasjon av Passasjen-prosjektet som de står for på Vollebekk. Prosjektet vil bli bygget i Vollebekkveien 2.

Illustrasjonen ble funnet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 17. februar 2021 13:17
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et bilde til av Fiolen (femte byggetrinn) lånt fra en artikkel i Aftenposten.

Bildet ble funnet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 28. februar 2021 22:38
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er enda noen flere illustrasjoner av Passasjen-prosjektet. Det ligger og en 3d-modell av prosjektet her.

Illustrasjonene ble funnet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 12. mars 2021 21:28
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen foreløpige volumsskisser av kvartalet som vil ligge mellom den sentrale plassen og Brobekkveien. Høydene vil variere fra fire til åtte etasjer og kvartalet vil inneholde en kombinasjon av næringsarealer og boliger. Dette er kun foreløpige skisser som viser volumene og det vil jobbes videre med utformingen av fasadene.

A-lab er ansvarlig arkitekt for prosjektet og utbygger er Obos.

Tar jeg ikke feil så vil dette bli det første helt lukkede kvartalet som noensinne er bygget i Groruddalen! 

I saksinnsyn.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 17. mars 2021 13:08
Ole og E_Oslo likte
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

To nye bilder fra Vollebekk som viser progressen. Bildene er lånt fra ne artikkel i Aftenposten.

Artikkelen bildene ble funnet i.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 20. mars 2021 13:39
Side 3 / 3