Områdeutvikling | L...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Oslo Områdeutvikling | Lysaker

Side 1 / 2
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er en tråd dedikert til den planlagte utbyggingen av Lilleakerbyen på Lilleaker og Lysaker kollektivknutpunkt på Lysaker. Området ligger delvis i Oslo og delvis i Bærum kommune. 

Prosjektet blir regnet som en del av den større, planlagte Fjordbyen Vest-utbyggingen. 

Sitat
Topic starter Publisert : 25. november 2018 16:17
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Noen illustrasjoner som viser hvordan Lilleakerbyen er tenkt utviklet. Mustad eiendom er utvikleren bak prosjektet og planene har blitt tegnet av LPO og A-lab. En av tankene med planen er å erstatte dagens  CC Vest kjøpesenter med et urbant gatenett og bykvartaler. Tar jeg ikke helt feil så er dette første gang i Norges historie at et større kjøpesenter blir revet og ikke erstattet med et nytt kjøpesenter. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 26. november 2018 18:04
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen illustrasjoner over slik Lysaker kollektivknutepunkt er tenkt utformet. Disse illustrasjone er hentet fra en mulighetsstudie for området, men ut i fra hva jeg kunne se var planforslaget identisk med det bortsatt fra at det hadde færre bilder. Planforslaget er nå sendt over til politisk behandling i Bærum og Oslo kommune. Prosjekt vil inkludere en ny bussterminal i forbindelse med togstasjonen og etableringen av et mer urbant og rettlinjet gatenett. Lysaker vil også få en t-banestasjon som en del av den nye Fornebubanen, men det blir behandlet som et eget prosjekt.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 27. november 2018 21:33
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er vinnerutkastet for utformingen av Lysaker t-banestasjon. Som nevnt vil den bli bygget som en del av Fornebubanen-prosjektet. Utkastet er tegnet av Asplan Viak, Arup og Longva arkitekter.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 27. november 2018 22:50
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

En oversikt som viser foreløpige arealberegninger for offentlige rom i Lilleakerbyen.

Oversikten ble funnet i saksmappen hos plan- og bygningsetaten.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 3. desember 2018 17:38
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Boligprosjektet Schlägergården Hage i nordre del av Lilleakerbyen. Dette er området som er vist utbygget med lameller på oversiktsplanen og vil nok ble den minst urbane delen av nye Lillaker. Byggene er tegnet av Lund Hagem arkitekter.

Prosjektets hjemmeside.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 27. desember 2018 22:03
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er tre nye bilder av Schlägergården Hage. Prosjektet er ikke spesielt urbant for å si det mildt, men materialkvaliteten ser ut til å være høy og punkthusene er i det minste plassert innenfor et kvadrat som kan minne litt om et karré-kvartal. Jeg synes det gjør prosjekt mer tålbar og da er det kanskje ok at man tilbyr litt andre boformer og. 

https://lilleakerbyen.no/#documents

 

 
 
 
 
 
 
 
SvarSitat
Topic starter Publisert : 12. mars 2019 13:55
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt levert inn søknad på rammetillatelse på å transformere trehusrekke som er plassert nederst i planområdet, ut mot Lysakerelva i Lilleakerbyen. Det er A-lab arkitekter som har tegnet prosjektet. Prosjektet innebærer å fjerne de delene av bygningsrekkene som stammer fra 80- og 90-tallet og erstatte dem med volumer som er nærmere slik området fremstod på startet av 1900-tallet, men i en moderne fortolkning. 

Jeg synes det ser fantastisk ut. Det er akkurat noe slikt jeg ønsket meg her. Det har både høy kvalitet og har en unik stil med en lokal forankring. Området ser og ut til å få en fin og menneskelig skala med mange detaljer. 

Saksmappen på Oslo kommune sin nettside.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 12. mars 2019 16:17
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har også blitt søkt om rammetillatelse for endre fasaden på kontorbygget som grenser til husrekken i forrige post. Bygge har adresse Lilleakerveien 2b. Ombyggingen vil åpne opp første etasje og legge til rette for utadvendte funksjoner på gateplan. Det opprinnelige bygget er tegnet av Kritt arkitekter, men det er A-lab som står bak de foreslåtte endringene. 

Nåværende fasade:

Foreslått ny fasade: 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?caseno=201814940

SvarSitat
Topic starter Publisert : 12. mars 2019 18:40
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Foreslått ny Møllefossen bro over Lysakerelva. Broen er på grensen mellom Oslo og Børum kommune. Lund Hagem arkitekter har tegnet den nye broen som er tenkt å bli bygget med Cortenstål.

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/postliste/wfinnsyn.ashx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2019004297&

 
SvarSitat
Topic starter Publisert : 14. mars 2019 13:29
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Prosjektet for å transformere trehusrekke langs Lysakerelva har nå blitt omprosjektert etter tilbakemelding fra Byantikvaren og Plan- og Bygningsetaten. Endringene går i hovedsak ut på at større deler av orginale gavlveggene mellom husene blir bevart.

Her er noen flere og nye illustrasjoner av prosjektet etter omprosjekteringen:

En tegnings som viser gavlveggene før og etter omprosjekteringen: 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 1. september 2019 13:05
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et nytt oppdatert utkast til landskapsplanen for utviklingen områdeprosjektet kalt Lilleakerbyen, som er tenkt å erstatte dagens CC Vest-kjøpesentert. Selv om prosjektet vil utgjøre en kraftig forbedring fra dagens situasjon og jeg synes det fortsatt fremstår som ganske urbant, så synes jeg de fleste endringene som har blitt gjort siden sist har vært for det verre. Jeg liker spesielt ikke hvordan bebyggelsesstrukturen langs Lysakerelva har blitt åpnet opp (jeg frykter at det vil gjøre at hele elvebredden i praksis føles som et privat areal) og jeg liker ikke hvor dårlig sammenkobling det er mellom den nye bebyggelsen og riksvei 150/Ombergveien i overkant av området. Her bør det heller jobbes i motsatt retning for å få til en bedre og sømløs overgang mellom Lilleakerbyen og området rundt.

 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 9. september 2019 13:47
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et bilde fra arbeidene med boligprosjektet Schlägergården Hage i den øvre delen av Lilleakerbyen, like ved trikkestoppet. Prosjektet er tegnet av Lund Hagem arkitekter. Grunnarbeidene er nå godt i gang som vi kan se. Bildet er lånt fra en artikkel i Akersposten.

Bildet ble funnet i denne artikkelen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 17. september 2019 22:35
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen bilder av en 1:1000 og en 1:250 modell av utbyggingsplanene for Lilleakerbyen. Modellen i den største skalaen fokuserer på bygulvet, byrommene og landskapet. Modellbildene ble publisert på Instagram-kontoen til A-lab.

Mot Lilleakerveien.

Mot Lysakerelva.

Kilde til bildene.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 20. september 2019 19:29
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en ny illustrasjon av Lilleakerbyen sett fra andre siden av Lysakerelva. Vi kan se at den planlagte nye Møllefossen bro er tegnet inn på illustrasjonen. 

Illustrasjoner er laget av LPO arkitekter og jeg fant den i en artikkel på nettstedet Estate Nyheter. Jeg har prøvd å lete litt rundt (deriblant i saksmappen for prosjektet) for å finne kilden til perspektivet og om det eventuelt er flere å finne der, men jeg har enda ikke lykkes.

Artikkelen jeg fant illustrasjonen i.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 8. oktober 2019 13:12
Side 1 / 2