Områdeutvikling | L...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Oslo Områdeutvikling | Lysaker

Side 2 / 3
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

A-lab har nå sendt inn noen reviderte tegninger og illustrasjoner av bygg E1/Veksthuset i trehusrekke langs Lysakerelva. Dette er andre bygg fra venstre i tredje illustrasjon i det tidligere innlegget om prosjektet. Endringene ser ut til å i hovedsak gå ut på at bygget har blitt gjort lavere - der det tidligere hadde en fasade på tre fulle etasjer ut mot Lysakerelva, har det nå en fasade på to fulle etasjer og med en etasje gjemt bak det skrånende taket.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 13. desember 2019 14:00
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

A-lab har nå lagt ut noen nye illustrasjoner av prosjektet for transformeringen av trehusrekken langs Lysakerelva som de er i gang med i Lilleakerbyen. Illustrasjonene ser ikke ut til å være helt oppdaterte, ettersom de ikke viser den nye utformingen E1/Veksthuset som ble presentert i forrige innlegg. For øvrig kan det nevnes at kommunen ga rammetillatelse til prosjektet nå den 19. desember.

Illustrasjonene ble funnet her på hjemmesiden til A-lab arkitekter.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 21. desember 2019 15:19
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Mustad Eiendom er i tillegg i gang med et transformasjonsprosjekt av av den gamle industribebyggelsen i Vollsveien 13 H ved Granfossen, videre opp langs Lysakerelva. Bebyggelsen representerer restene etter det som tidligere var Granfos Brug. Bedriften ble opprinnelig grunnlagt som et eksportorientert tresliperi i 1869, men gikk over til papirproduksjon i 1873. Bedriften ble lagt ned i 1981, etter sammenhengende drift i over hundre år. 

Det er en sammensatt bebyggelse bestående av tre enkeltbygg som ble bygget og utvidet gjennom flere perioder i takt med at bedriften utviklet seg. Bygg 1 er det eldste gjenværende bygget og ble oppført i 1862 og ble ombygget på midten av forrige århundre, bygg 3 (også kalt Fossbygget) ble oppført i 1950 i forbindelse med at bedriften trengte mer plass, mens historien rundt bygg 2 er ukjent. 

Det ønskes å tilbakeføre og restaure fasaden på bygg 1 til sitt opprinnelig utseendet med blant annet et rekonstruert møllehjul. Fossbygget ønskes utviklet med et nytt påbygg på to etasjer på den nordre fløyen av bygget, mens byggets sørfløy foreslås revet og erstattet med et nybygg. Nybygget er tenkt oppført med en stor grad av gjenbruksmaterialer og Mustad Eiendom har engasjert Lendager Group for å kartlegge hva som kan gjenbrukes fra dagens bygg.

Byggene er planlagt å inneholde butikk og outlet for Norrøna samt et klatresenter når det står ferdig. Planene er utarbeidet av Kima Arkitektur og det har nå blitt sendt inn anmodning om å avholde forhåndskonferanse med Bærum kommune angående prosjektet.

Tegninger av planene:

Mot Granfossen og Lysakerelva:

Saksmappen hos Bærum kommune.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 22. desember 2019 21:59
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en oppdatering fra byggingen av boligprosjektet Schlägergården Hage. Prosjektet ligger like ved Lilleaker trikkeholdeplass og det representerer første byggetrinn i utbyggingen av Lilleaker-byen. Det består av fire punkthus med høyder fra 5 til 7 etasjer med til sammen 69 leiligheter. Punkthusene vil bli kledd i tegl av forskjellige nyanser. Prosjektet er tegnet av Lund Hagem arkitekter.

Oppdateringen er tatt fra prosjektets webkamera. Vi kan se at de har gravd ut tomten og at råbygget har begynt å reise seg på de to byggene mot vest.

Byggeprosessen kan følges her på prosjektets webkamera.

En illustrasjon av slik det har tenkt å bli når det står ferdig:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 20. februar 2020 14:25
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er enda en oppdatering fra Schlägergården Hage på Lillaker. Prosjektet inneholder som nevnt 69 boliger fordelt på fire punkthus og er tegnet av arkitektkontoret Lund Hagem arkitekter.

Bildet er tatt fra prosjektets webkamera. Konstruksjonene på to av punkthusene har nå reist seg til henholdsvis tre og  fire etasjer over bakken. I tillegg har det tredje bygget så vidt begynt å reise seg, mens de holder fortsatt på med grunnmuren på det siste.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 5. mai 2020 15:20
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen nye illustrasjoner av planene for Lilleakerbyen. Som nevnt tidligere har planene blitt bearbeidet med en mer åpen struktur langs Lysakerelven. I tillegg kan vi se at det har blitt jobbet litt med utformingen av den foreslåtte bebyggelsen rundt trikkestoppet på Lilleaker, som ligger i den nordlige enden av planområdet. 

Jeg er fremdeles skeptisk til den mer åpne strukturen langs elven, men jeg synes ellers det ser veldig bra ut. 

Mølletorget.

Kulturparken, hvor det er tenkt å være muligheter for å arrangere diverse arrangementer og lignende.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 11. juni 2020 13:38
JohnK
(@johnk)
Bruker Registered

@fredrik

Hadde foretrukket å se en litt mer ambisiøs plan for området rundt trikkestoppet på Lilleaker. Ellers ser det ikke så verst ut på Oslo-sida. Bærum-sida derimot synes jeg er skuffende. De mangler både bykvaliteter og skille mellom offentlige og private plasser. Jeg ser for meg at uteområdene der vil bli lite brukt og at det vil se nitrist ut i vinterhalvåret.

SvarSitat
Publisert : 11. juni 2020 15:43
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin
Publisert av: @johnk

@fredrik

Bærum-sida derimot synes jeg er skuffende. De mangler både bykvaliteter og skille mellom offentlige og private plasser. Jeg ser for meg at uteområdene der vil bli lite brukt og at det vil se nitrist ut i vinterhalvåret.

Tenker du da på området merket med "Granfos Hageby"? Det er en del av anlegget rundt direktørboligen i Vollsveien 21 og blir regnet som en del av kulturmiljøet i området. Opprinnelig var dette området planlagt som et storkvartal med skjermede (men ikke helt lukket) bebyggelse mot Vollsveien. Husker jeg ikke helt feil, så ønsket Bærum kommune at man heller skulle gå for et grep tilsvarende det man ser her. 

Jeg er ingen fan jeg  heller. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 11. juni 2020 16:17
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt sendt inn enda noen flre dokumenter i påvente av neste dialogmøte. Blant dokumente så ligger det og to kart som sammenlignet forslagstillers (Mustad eiendom) og plan- og bygningsetaten sine alternativer. 

Jeg synes Mustad sitt alternativ ser helt klart best ut i syd med flere urban blokker og gater, men jeg liker godt utformingen på områdene rundt trikkestoppe og rundkjøringen i Ombergveien i PBE sitt alternativ.

Mustad:

Plan- og bygningsetaten:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 25. august 2020 17:37
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

En oppdatering fra byggingen av Schlägergården Hage på Lilleaker igjen. Bygget til høyre i bildet ser nå ut til å ha nådd full høyde mens jeg tror det gjenstår to etasjer på bygget til venstre.

Byggingen kan følges her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 28. september 2020 17:53
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har blitt sendt inn en del ekstra illustrasjoner av modellen for Lilleakerbyen. Så vidt jeg vet er det ikke blitt endret noe på planene siden sist de ble presentert her, men illustrasjonene viser i hvert fall prosjektet fra en del andre vinkler. I tillegg er det kanskje lettere å få et godt inntrykk av hvordan volumene blir her, ettersom det ikke er masse detaljer og farger som "pynter" til prosjektet. 

De tre første illustrasjonene viser tre såkalte strøksgater innenfor sentrumskjernen av prosjektet:

Illustrasjonen her viser hovedgaten i sentrum:

Illustrasjon av Kulturplassen i sentrum:

En illustrasjon av den planlagte bebyggelsen langs Lilleakerveien, sett fra nord mot sør:

En illustrasjon av bebyggelsen rundt Lilleaker bad:

En illustrasjon av samme bebyggelse, men fra den andre siden:

Sett fra fugleperspektiv:

En illustrasjon av der sentrumsområdet møter Lilleakerveien:

En illustrasjon av Granbakken og hvordan bebyggelsen møter Lysakerelven:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 21. oktober 2020 18:42
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et bilde fra Schlägergården Hage igjen. Samtlige av byggene ser nå ut til å ha nådd full høyde og de to første byggene er nå gjemt bak en presenning, så jeg antar at arbeidene er i gang med byggingen av fasadene. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 1. november 2020 12:18
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et par foreløpige illustrasjoner av kontorbygget som er planlagt oppført i det sørvestlige området av Lilleakerbyen, på tomten som ligger klemt mellom jernbanen, Vollveien og Lysakerelva. 

Bygget er tegnet av A-lab.

Artikkel på nettstedet Næringseiendom.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 18. mars 2021 17:03
Jorn gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Aftenposten har publisert en artikkel om planene for Lilleakerbyen i dag. Så vidt jeg kan se innholder ikke egentlig artikkelen noe særlig ny informasjon, men den har en del dronebilder av slik området fremstår per dags dato.

Artikkelen kan leses her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 1. april 2021 21:18
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

R21 arkitekter skriver på sin Facebook-side at de nå har vunnet konkurransen for utformingen av nytt "nabolag" på Lilleaker. Konkurransen var arrangert av Mustad eiendom og i alt fem arkitektkontorer leverte sine bidrag. Ut i fra illustrasjonene, så vil jeg anta at prosjektet er planlagt bygget et sted rundt Schlagergården i den nordre enden av planområdet.

Illustrasjonene ble funnet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 12. april 2021 13:44
Side 2 / 3