Lillestrøm | Område...
 
Varsler

Lillestrøm | Områdeutvikling | Lillestrøm Øst  

  RSS
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er en tråd for utviklingen av området Lillestrøm Øst i Lillestrøm kommune (tidligere Skedsmo). Dette er området som ligger mellom Gardemo-/Hovedbanen og Storgata i Lillestrøm sentrum. Områdereguleringen for Lillestrøm Øst inkluderer og Meierikvartalet, men jeg har valgt å gi det prosjektet en egen tråd ettersom det har en ganske annen utforming, det er en annen utbygger som står bak prosjektet og det er ikke innenfor det såkalte område A (planområdets nordøstre del).

Prosjektet består av en rekke med punkthus som er plassert på hver side av et større torg, den såkalte Rambla, som deler planområdet i to. Punkthusene vil i gjennomsnitt være på 4 til 8 etasjes høyde, men prosjektet inkluderer og noen høyere høyhus på opp til 14 etasjer. Reguleringsbestemmelsene åpner for variert bruk av materialer og farger på hvert enkeltbygg. Det er videre satt krav om at 30% av alle takflater skal være grønne. 

Områdeplanen åpner for 41 500 kvadratmeter med boliger innenfor område A. Dette tilsvarer rundt 475 til 515 leiligheter. I tillegg inneholder planene 14 500 kvadratmeter med næring og 8000 kvadratmeter med felles byrom. 

Områdereguleringen ble vedtatt i kommunestyret i Skedsmo i desember i 2015. Planen ble utarbeidet av det svenske arkitektkontoret Blå Arkitektur Landskap i dialog med planavdelingen i Skedsmo kommune. Utbygger er selskapet Eiendomsgruppen.

Området på kartet.

Sitat
Publisert : 23. januar 2020 17:45
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er og et bilde med både område A og hele Lillestrøm Øst market inn på.

SvarSitat
Publisert : 23. januar 2020 17:46
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Første byggetrinn innenfor områdeplanen er kalt Dovrekvartalet. Salget av leiligheter i prosjektet startet i 2016 og kvartalet er allerede under oppføring. Prosjektet hadde tiligere en egen tråd, men jeg synes det er rydigere å ha samle det i denne tråden. 

Dovrekvartalet ha 86 nye leiligheter og høyeste bygg er 14 etasjer. Kvartalet er tegnet av det Tromsø-baserte arkitektkontoret At Plan & Arkitektur (ATPA).

 

SvarSitat
Publisert : 23. januar 2020 19:03
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en oppdatering fra byggingen av Dovrekvartalet som jeg tok i fjor. Jeg postet opprinnelig oppdateringen i den egne tråden for Dovrekvartalet, men jeg flyttet over den hit nå.

Vi kan nå se at betongkonstruksjonene som etterhvert skal bli heis- og trappesjakter samt vegger og gulv har begynt å reise seg.

SvarSitat
Publisert : 23. januar 2020 19:09
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt søkt om rammetillatelse for å oppføre fire nye bygg i Lillestrøm Øst. Byggene som ønskes oppført ligger i det som blir kalt Kvartal 31A, som markere områdets østlige hjørne. Det ligger langs jernbanelinjen,  mellom Dovrekvartalet og Gjerdrumsgata. Prosjektet består av fire punkthus på henholdsvis 9 etasjer (T2A), 7 etasjer (T2B), 6 etasjer (T2C) og 5 etasjer (T2D). 

Samtlige av bygg utformes med en høyere første etasje og med vinduer fra gulv til tak. Alle bygg vil videre ha takhager og fasader med innetrukne balkonger. Bygg T2A vil få en mørkebrun trefasade og med lysere brun kledning i de innetrukne balkongene, T2B vil få en lysere trefasade med klatrevekster og hvite plater i de innetrukne balkongene, bygg T2C vil få en fasade av lyse hvitgrå glatte plater og varmt trepanel i de innetrukne balkongene, og bygg T2D vil få en gyllenbrun og glatt trefasade og med hvite plater i de innetrukne balkongene.

De fire byggene inneholder til sammen 146 leiligheter og er tegnet av Blå Arkitektur Landskap.

Bygg T2A:

Bygg T2B:

Bygg T2C:

Bygg T2D:

Kvartalets plassering på kartet.

SvarSitat
Publisert : 24. januar 2020 13:05