Områdeutvikling | L...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Romerike Områdeutvikling | Lillestrøm Øst

Side 1 / 2
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er en tråd for utviklingen av området Lillestrøm Øst i Lillestrøm kommune (tidligere Skedsmo). Dette er området som ligger mellom Gardemo-/Hovedbanen og Storgata i Lillestrøm sentrum. Områdereguleringen for Lillestrøm Øst inkluderer og Meierikvartalet, men jeg har valgt å gi det prosjektet en egen tråd ettersom det har en ganske annen utforming, det er en annen utbygger som står bak prosjektet og det er ikke innenfor det såkalte område A (planområdets nordøstre del).

Prosjektet består av en rekke med punkthus som er plassert på hver side av et større torg, den såkalte Rambla, som deler planområdet i to. Punkthusene vil i gjennomsnitt være på 4 til 8 etasjes høyde, men prosjektet inkluderer og noen høyere høyhus på opp til 14 etasjer. Reguleringsbestemmelsene åpner for variert bruk av materialer og farger på hvert enkeltbygg. Det er videre satt krav om at 30% av alle takflater skal være grønne. 

Områdeplanen åpner for 41 500 kvadratmeter med boliger innenfor område A. Dette tilsvarer rundt 475 til 515 leiligheter. I tillegg inneholder planene 14 500 kvadratmeter med næring og 8000 kvadratmeter med felles byrom. 

Områdereguleringen ble vedtatt i kommunestyret i Skedsmo i desember i 2015. Planen ble utarbeidet av det svenske arkitektkontoret Blå Arkitektur Landskap i dialog med planavdelingen i Skedsmo kommune. Utbygger er selskapet Eiendomsgruppen.

Sitat
Topic starter Publisert : 23. januar 2020 17:45
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er og et bilde med både område A og hele Lillestrøm Øst market inn på.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 23. januar 2020 17:46
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Første byggetrinn innenfor områdeplanen er kalt Dovrekvartalet. Salget av leiligheter i prosjektet startet i 2016 og kvartalet er allerede under oppføring. Prosjektet hadde tiligere en egen tråd, men jeg synes det er rydigere å ha samle det i denne tråden. 

Dovrekvartalet ha 86 nye leiligheter og høyeste bygg er 14 etasjer. Kvartalet er tegnet av det Tromsø-baserte arkitektkontoret At Plan & Arkitektur (ATPA).

 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 23. januar 2020 19:03
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en oppdatering fra byggingen av Dovrekvartalet som jeg tok i fjor. Jeg postet opprinnelig oppdateringen i den egne tråden for Dovrekvartalet, men jeg flyttet over den hit nå.

Vi kan nå se at betongkonstruksjonene som etterhvert skal bli heis- og trappesjakter samt vegger og gulv har begynt å reise seg.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 23. januar 2020 19:09
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt søkt om rammetillatelse for å oppføre fire nye bygg i Lillestrøm Øst. Byggene som ønskes oppført ligger i det som blir kalt Kvartal 31A, som markere områdets østlige hjørne. Det ligger langs jernbanelinjen,  mellom Dovrekvartalet og Gjerdrumsgata. Prosjektet består av fire punkthus på henholdsvis 9 etasjer (T2A), 7 etasjer (T2B), 6 etasjer (T2C) og 5 etasjer (T2D). 

Samtlige av bygg utformes med en høyere første etasje og med vinduer fra gulv til tak. Alle bygg vil videre ha takhager og fasader med innetrukne balkonger. Bygg T2A vil få en mørkebrun trefasade og med lysere brun kledning i de innetrukne balkongene, T2B vil få en lysere trefasade med klatrevekster og hvite plater i de innetrukne balkongene, bygg T2C vil få en fasade av lyse hvitgrå glatte plater og varmt trepanel i de innetrukne balkongene, og bygg T2D vil få en gyllenbrun og glatt trefasade og med hvite plater i de innetrukne balkongene.

De fire byggene inneholder til sammen 146 leiligheter og er tegnet av Blå Arkitektur Landskap.

Bygg T2A:

Bygg T2B:

Bygg T2C:

Bygg T2D:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 24. januar 2020 13:05
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen illustrasjoner av det planlagte Strøkstorget, som er allmenningen som går tvers av hele Lillestrøm Øst-området. 

Byrommet vil visstnok få en utforming inspirert av tømmerindustriens historie i Nitelva. Det vil bli anlagt en “bybekk” som slynger seg langs  almenningen. Bekken vil dele opp byrommet inn i flere soner; Nærmest byggene etableres det opphøyde platåer som skal fungere inngangssoner, langs bekken vil det bli etablert en trebelagt tursti kalt for Brygga og midt i allmenningen etableres det en bred gågate. I overgangen mellom de forskjellige sonene vil det bli etablert plantekasser og beplantning. 

Støkstorget er tegnet av landskapsarkitektene Østengen & Bergo.

Illustrasjonene ble funnet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 23. februar 2020 15:28
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et par nye illustrasjoner av prosjektet K-tre, som er en del av utbyggingen av Dovrekvartalet. Prosjektet består av til sammen 86 boliger fordelt på tre leilighetsbygg. Det vil legge med fasader mot den sentrale allmenningen. K-tre blir utviklet av  Tellus Eiendom og det er forventet å bli ferdigstilt i løpet av 3. kvartal i 2021.

Illustrasjonene ble funnet her på nettsiden til Eiendomsgruppen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 7. mars 2020 12:15
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er bilde fra Lillestrøm Øst. Bildet fokuserer egentlig på de pågående byggearbeidene med Meierikvartalet, men vi og se Dovrekvartalet reise seg i bakgrunnen. Bildet er lånt fra en artikkel i Romerikes Blad.

Bildet ble funnet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 27. mars 2020 14:38
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen bilder jeg tok i Lillestrøm Øst og av arbeidene med Dovrekvartalet i dag. Det er vel ikke så synlig endring siden forrige bildet, men vi kan i hvert fall se byggene fra litt andre vinkler. I tillegg tok jeg et par "skyline"-bilder, i den grad Lillestrøm kan sies å ha det.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 2. april 2020 15:17
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Enda et bilde fra en artikkel i Romerikes Blad. Her kan vi se hvordan byggene har vokst seg stadig høyere. 

Bildet ble funnet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 8. mai 2020 15:50
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Jeg var innom Lillestrøm og tok noen flere og nye bilder fra byggingen av Dovrekvartalet i dag. 

 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 24. august 2020 17:28
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

To bilder som viser et foreløpig glimt av fasaden på bygget kjent som Sville Byboliger. Bygget er tegnet av Blå arkitektur landskap 

Bildene ble funnet her på Facebook.

En illustrasjon av slik bygget er tenkt å bli:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 1. januar 2021 23:37
KvikHalden gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et bilde av "skylinen" til Lillestrøm med Lillestrøm Øst-utybggingen.

Bildet er lånt fra denne artikkelen i Romerikes Blad.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 20. januar 2021 10:23
Jorn og KvikHalden likte
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et bilde av den nå avdekte fasaden på Dovrekvartalet mot jernbanen. Jeg synes det ser ganske billig ut.

Bildet ble funnet her på Facebook.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 24. februar 2021 13:03
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Arbeidene med "bybekken" som vil gå gjennom området er i gang.

Kilden til bildet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 26. mars 2021 17:18
Side 1 / 2