Lillestrøm | Område...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Lillestrøm | Områdeutvikling | Strandveien  

  RSS
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er en tråd for den planlagte utbyggingen av Strandveien-området ved Lillestrøm. Planområdet er på rundt 141 daa og ligger langs Nitelva, rett over elven for Lillestrøm sentrum. Planområdet var tidligere en del av kommunene Skedsmo og Rælingen, men det kom under Lillestrøm i forbindelse med kommunesammenslåingen tidligere i år. 

Nitelva er et av de vernede Oslomarkvassdragene i henhold til den nasjonal verneplanen for vassdrag av 1973. Det medfører at det er innført et generelt byggeforbud på minimum 100 meter fra elvens bredde, noe planområdet berøres av.

Intensjonen er å utvikle området til en ny bydel med urbane kvaliteter. Planene vil innebære en utbygging av 145 000 kvadratmeter med ny bebyggelse, noe som tilsvarer en utnyttelse på 180%. Det skal gi plass til et sted mellom 1300 og 1600 nye boliger.

Den nye bebyggelsen er utformet som to rader med kvartaler delvis bygget på en utfylling i elven. Kvartalene ytterst mot elven har fire høyhus på 15 etasjer, mens den resterende kvartalsbebyggelsen får høyder fra 4 til 6 etasjer. I tillegg inneholder planen en rad med såkalte bryggehus på 3 til 4 etasjer plassert helt sørøst innenfor planområdet. Planene inneholder en promenade anlagt langs elvens bredder og to offentlige torg mellom kvartalsbebyggelsen. Midt i elven planlegges det opparbeidet en ny friluftstøy. Øyen er tenkt å kompensere for friluftsområdene som blir tapt i forbindelse med utfyllingen. 

Fylkesmannen leverte inn en innsigelse til planene med bakgrunn i de omfattende inngrepene som var planlagt i Nitelva. Per dags dato er det fortsatt ikke blitt funnet en løsning på innsigelsen. Det vil bli imidlertid foregå megling utover høsten i år og utbygger håper at planforslaget kan bli endelig behandling til sommeren neste år.  

Planene er utarbeidet av HRTB arkitekter.

Sitat
Publisert : 14. juli 2020 22:19
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Romerikes Blad skriver at kommunestyret i Lillestrøm kommune vil ta stilling til hva som skal gjøres med Strandveien-planene den 16. desember i år. Kommunedirektørens forslag er å sende planene til Kommunaldepartementet for endelig avgjørelse, men kommunestyret kan og velge å ta Fylkesmannens innsigelse til følge å velge å ikke bygge ut i elven.

Både Nittedal og Lillestrøm kommune var til mekling hos Fylkesmannen i augutst i år, men de greide ikke å komme til enighet. 

Artikkel.

SvarSitat
Publisert : 22. november 2020 21:03
KvikHalden
(@kvikhalden)
Aktiv bruker

Tror ikke Nittedal bryr seg med det her, er jo langt over Gjelleråsen 🤨 

SvarSitat
Publisert : 23. november 2020 21:13
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

@kvikhalden Jeg vet ikke hvorfor jeg skrev Nittedal, men Rælingen er selvsagt kommunen jeg tenkte på. 

SvarSitat
Publisert : 23. november 2020 22:31
KvikHalden gitt lik