Områdeutvikling | N...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Oslo Områdeutvikling | Nydalen

Side 2 / 4
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt bestilt et oppstartsmøte med det formål om å oppklare noen momenter rundt den eventuelle utviklingen av eiendommen Nydalsveien 115. Eiendommen ligger der Nydalsveien møter Kristoffer Aamots gate og er i dag delvis bebygget med en gammel og bevaringsverdig industribygning og en sportshall. Spørsmålene det ønskes avklaring om går på det med byggehøyder, byggelinjer og hvordan den gamle og nye bebyggelsen forholder seg til hverandre.

Vedlagt i bestillingen er det en mulighetsstudie og et skisseprosjekt som viser mulig utbygging på eiendommen. Her ser vi et plangrep bestående av to bygninsvolumer plassert på hver side av industribygningen og som henvender seg til hver sin gate. Bebyggelsen er av variende høyde og prosjektets høyeste volum er lagt på hjørnet mellom Nydalsveien og Kristoffer Aamots gate og er på 8 etasjer. I området som grenser mot Akerselva så foreslås det å etablere en ny park som fungerer som en fortsettelse av grøntdraget langs elven. Det foreslåtte plangrepet vil tilsvare en utnyttelsesgrad på 200%.

Det innsendte skisseprosjektet er utarbeidet av arkitektkontoret Mer arkitektur. Skissene ble presentert til bydelen (Nordre Aker) i forkant og skal ha blitt godt mottatt.

Jeg synes generelt at prosjektene til Mer arkitektur og forgjengeren arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb holder svært høy kvalitet og mange av byggene dems er blant mine favoritter, så jeg har ganske store forventinger til dette prosjektet. Det eneste jeg skulle ønske var at  fikk til en mer urban utforming av byggene mot Kristoffer Aamots gate med for eksempel en åpen første etasje eller lignende.

Saksmappen hos plan- og bygningsetaten.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 12. september 2019 22:10
Mikael
(@mikael)
Bruker Registered

Utformingen av denne tomten er viktig i forhold til om Nydalen fortsatt skal forbli en halvurban "enklave" nord for indre by eller utvikle seg fullverdig del av den tette byen. Håper det blir vesentlige endringer med andre ord.

SvarSitat
Publisert : 13. september 2019 05:35
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen skisser av slik man ser for seg å utvikle eiendommene Sandakerveien 138-140 og Gullhaug torg 3. Dette er naboeiendommen til Gullhaug Torg 5-prosjektet presentert tidligere i tråden. Adressene er i dag i hovedsak bebyggget med forskjellig kontorbygg oppført på midten av 1990-tallet. 

Et av ønskene bak prosjektet er å få strammet opp gatenettet i området og å sikre bedre forbindelser på tvers av planområdet, som et ledd i utviklingen av Nydalen til et område preget av tett by. Det ønskes og å legge til rette for utadvendt virksomhet med aktive fasader langs Gullhaugveien. I tillegg inneholder prosjektet et helt nytt kvartal som erstatter dagens bygg i Gullhaug torg 3. Dette kvartalet er tenkt å inneholde en blanding av boliger, næring og kontorer. 

Planene er utarbeidet av A-lab på vegne av Avantor. 

Jeg ser svært positivt på forsøket på å stramme opp og definere byrommene i Nydalen. Det er noe området virkelig trenger. Samtidig skulle jeg ønske man fikk til en enda bedre overgang mot Sandakerveien. For øvrig mener jeg at landskapsplanen gjør det synlig hvor dårlig tilpasset prosjektet i Gullhaug Torg 5 er til de urbane ambisjonene for utviklingen av planområdet og Nydalen i sin helhet. 

Gullhaug Torg 3:

Saksmappen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 14. september 2019 14:31
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Riksantikvaren har nå reist innsigelse mot prosjektet Nydalsveien 32 B. Planforslaget inneholder to alternativer: Forslagsstillers alternativ på 13 etasjer, og et lavere alternativ fra PBE. Riksantikvaren har reist innsigelse mot begge alternativene og begrunnelsen som gis er at bygget i seg selv høy kulturhistorisk verdi.

Jeg må si jeg setter spørsmålstegn med om Riksantikvaren virkelig skal detaljstyre byutviklingen i byen på den måten som de gjør nå. De fungerer nå nærmest som en ekstra planmyndighet, men en som byens befolkning ikke har mulighet til å påvirke. 

Saksmappen med innsigelsen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 18. oktober 2019 11:17
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det er nå planer om å utvikle eiendommen i Sandakerveien 114 i overgangsområdet mellom Nydalen og Storo. 

Eiendommen er i dag bebygget med et to bygg: Sandakerveien 114A som opprinnelig ble oppført i 1939 for Høvdingen Radiofabrikk (bygget ble påbygget med to etasjer i 1988), og Sandakerveien 114B som er et 5-etasjers høyt kontorbygg fra 1983. I tillegg ligger det et garasjehus innenfor området. 

Det foreslås å rive bygget i Sandakerveien 114A og garasjehuset for å erstatte dem med to nybygg. Mot krysset mellom Sandakerveien og Kristoffer Aamots gate er det foreslått et 42m høyt “tårn” med en høy og åpen første etasje som markerer hjørnet, mens den øvrige bebyggelsen vil være rundt 30 meter. 

Forslaget er utarbeidet av Nydalen arkitektkontor. Utbygger ser ut til å være firmaet J B Bakke. Det har nå blitt lagt inn ønske om å avholde oppstartsmøte for reguleringen av eiendommen med pbe.

Saksmappen på Oslo kommune sitt saksinnsyn.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 20. november 2019 11:14
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en illustrasjon av prosjektet som Bonum er i ferd med å utvikle i Gunnar Schjelderups vei 9 på Storo/Nydalen, som er eiendommen som ligger mellom Storo senter og Nydalen Kvarter. Dette er for øvrig og rett over gaten for prosjektet i Sandakerveien 113-119 fra forrige side.

Ifølge Bonums nettsider så tar de sikte på å starte salget i bygget i løpet av neste år. Jeg har imidlertid ikke greid å finne noen sak for reguleringen av eiendommen i saksregisteret til Oslo kommune, så jeg anser det ikke som så sannsynlig at de skal greie å få til en komplett regulering og salgsstart innenfor den fristen. Illustrasjonen viser i hvert fall et bygg på 12 etasjer med store utkragede balkonger. Jeg synes arkitekturen på bygget ser greit nok ut, men jeg frykter at området vil fremstå som rotete om man får for mange av disse enkeltstående “tårnene”.

Bonum sin side for prosjektet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 8. desember 2019 13:59
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt bestilt et oppstartsmøte for prosjektet i Gunnar Schjelderups vei 9 som jeg presenterte i forrige innlegg. 

Prosjektet består av to frittstående tårn på henholdsvis 13 og 9 etasjer. Det høyeste tårnet er plassert ut mot gateløpet på Gunnar Schjelderups vei, mens det lavere tårnet er plassert i det nordvøstlige hjørnet av eiendommen. Det foreslås å etablere noe næring mot gaten, mens resten av bygningsmassen er tenkt å inneholde boliger. Prosjektet har i alt 81 leiligheter med et samlet bruksareal på 7900 kvadratmeter, noe som vil tilsvare et utnyttelse på 204%. 

Byggene er tegnet av Lund Hagem arkitekter i samarbeid med Atelier Oslo. Utbygger er Bonum.

Den videre saksgangen kan følges her på nettsiden til Plan- og bygningsetaten.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 9. februar 2020 12:51
harveyhimmelska
(@harveyhimmelska)
Bruker Registered

@fredrik any word on whether this is project will be built or not? Such a fan of this website, by the way!

SvarSitat
Publisert : 9. april 2020 13:29
sliwek20 gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

@harveyhimmelska Hello and welcome to the forum! Which project are you thinking of? The one posted in the comment right before yours? If so they want to start zoning process right now, so it is basically impossible to say currently. I expect the final result to look quite different though as many projects go through rounds of redesigns based on the feedback they receive from the planners and/or the politicians. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 9. april 2020 15:50
harveyhimmelska
(@harveyhimmelska)
Bruker Registered

Tusen takk, Fredrik! I lived in Oslo for the summer of 2018 for an internship, right across the new building on Nordre Gate, so became very interested in all the new projects in this fantastic city. Apologies for my English, will try to respond next time in Norwegian. I was referring to Gulllhaug Torg 2A - I tried to look on Oslo Kommune to see whether it's going ahead or not, but it's hard to tell.

SvarSitat
Publisert : 9. april 2020 16:56
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

@harveyhimmelska Nice to hear that appears to have enjoyed your stay here. 🙂

Unfortunately I can't say much more about the highrise project at Gullhaug Torg either. It was sent over to the city council for a political decision back in 2018 and that's where it have been stuck ever since. There have been some dialogue between the council and the developer about a few questions concerning the project (the last letter was received in mars this year), but that's all I know. Whether it will be built or not depends on the decision taken by the local politicians, but I can't say anything about when that decision will be taken. The project have been quite contentious due so it is not given that they will approve it. 

The case file for project can be found here.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 9. april 2020 17:16
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Jeg må faktisk rette meg litt på det jeg sa i innlegget over. Jeg sa det enda ikke var avgjort når Gullhaug Torg 2A-prosjektet ville komme opp til politisk behandling, men det viser seg nå at det faktisk bli behandlet av byrådet på tirsdag denne uken. Byrådet valgte å stemme for planene og sendte det videre til bystyret for endelig vedtak. Så vidt jeg kan se har det ikke blitt lagt ut oversikt over saker i fremtidige bystyre-møter, så jeg kan ikke si når det vil bli behandlet der. Uansett så viser det at endelig skjer noe i saken og at nå nærmer oss et endelig vedtak.

Oversikten og protokollen fra møtet i byrådet finnes her. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 11. april 2020 15:55
E_Oslo gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt sendt inn en forespørsel om å avholde et oppstartsmøte for å starte reguleringen av Vitaminveien 5B. Eiendommen ligger langs Ring 3 i grenseområdet mellom Nydalen og Storo. Mye av eiendommen består av ubebygd areal, men nærmest ringveien ligger den en tidligere industribygning som huset bedriften Erik Ruuds Mekaniske Verksted. Bygningen stod ferdig i 1917 og ble tegnet av arkitekt Bredo Berntsen. 

Det er sendt inn to alternativer til mulig utvikling av eiendommen: Et alternativ med næringsbygg og et alternativ med en blanding av næring og boliger. Behandlingsalternativet har i tillegg to under-alternativer (1A og 1B) med noe forskjellig utforming av bebyggelsen. Illustrasjonene og informasjonen er fokuserer på alternativene med boliger, ettersom det er de det er mest informasjon om og flest illustrasjoner av i de innsendte plandokumentene. 

Alternativene legger opp til to nye bykvartaler med boliger plassert til vest og nord innenfor eiendommen. Til syd og nærmest Storo foreslås det et nytt næringsbygg. Forskjellene i de to under-alternativene ligger i behandlingen av det tidligere industribygget: I alternativ 1A foreslås det å konvertere til og å bygge på det gamle bygget med et kontorbygg, mens i alternativ 1B foreslås det å konvertere bygget til kontorarealer og bygge et nytt påbygg med boliger.

Alternativ 1A har et samlet areal på rundt 60 000 kvadratmeter, mens alternativ 1B inneholder ca 57 500 kvadratmeter. Boligalternativene legger opp til byggingen av rundt 460 nye boliger.

De innsendte skissene er utarbeidet av Arcasa arkitekter. Forslagsstiller er Avantor.

Alternativ 1A:

Alternativ 1B:

I saksinnsyn.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 8. mai 2020 15:38
JohnK
(@johnk)
Bruker Registered

@fredrik

Må si jeg er skeptisk til at Aktivitetstorget de legger opp til vil se mye bruk der det ligger bak bilbaserte forretninger og parkeringen til Storosenteret, men fint at det legges opp til mer kvartalmessig bebyggelse enn på sørsiden av Storo.

SvarSitat
Publisert : 8. mai 2020 16:08
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

@johnk Jeg er i likhet med deg ganske skeptisk til hvor mange som kommer til å væe der, men det er verdt å merke seg at Thon har planer om å bygge om Storo senter med en mer urban utforming på denne siden. Se her for en foreløpig skisse av de planene.

Vill Urbanisme har og laget en mulighetsstudie for naboeiendommen der bensinstasjonen ligger i dag.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 8. mai 2020 16:28
Side 2 / 4