Områdeutvikling | N...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Oslo Områdeutvikling | Nydalen

Side 3 / 4
JohnK
(@johnk)
Bruker Registered

@fredrik

Det kunne nok hjulpet på noe med en ombygging av kjøpesenteret, men det viktigste er nok hva som skjer med de resterende eiendommene i sør, tror jeg. Kan bli ganske bra om alt slår til. Hadde man kunnet gjøre noe med Vitaminveien 1A også så begynner det jo å se bymessig ut der.

Imponerende oversikt du har, forresten!

SvarSitat
Publisert : 8. mai 2020 16:36
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

@johnk Ja, jeg er enig. Vitaminveien 1A ligger dessverre som en barriere mot Storo. Egentlig synes jeg hele området rundt Storo t-banestasjon trenger en fullstending ombygging, men jeg tror ikke det kommer til å skje med det første. Men jeg tror at jo flere urbane områder (med skikkelig kvartalsstruktur) som kommer rundt, jo større sannsynlighet er det at man velger å gjøre noe med bygg som Vitaminveien 1A og kryssområdet og. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 8. mai 2020 17:00
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det ønskes nå å avholde et oppstartsmøte for utviklingen av Storo senter som jeg nevnte på forrige side. Planene går ut på å å gi eiendommen en mer urban utforming mot nord og Nydalen-området. Denne delen av eiendommen er i dag bebygget med et garasjehus.

Det foreslås å erstatte parkeringshuset med en ny bygningsrekke som er lagt langs en forlengelse av gateløpet til Nydalen Allé. Bygningene er tenkt i hovedsak å i inneholde kontorer, men med næringsarealer i første etasje. Planene legger opp til et samlet utbyggingsvolum på rundt 34 000 kvadratmeter og høyder fra 7 til 8 etasjer.

Prosjektet er tegnet av Hille Melbye arkitekter og forslagsstiller er Thon eiendom.

Det er selvsagt vanskelig å si så mye om arkitekturen basert på disse skissene, men jeg synes i hvert fall at volumene gir et urbant inntrykk og det er en kraftig forbedring fra dagens situasjon.

I saksinnsyn.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 17. juni 2020 22:47
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Bystyret vedtok reguleringsplanen for høyhuset på Gullhaug Torg på møtet de hadde den 24. juni. Reguleringsplanen åpner for byggingen av et nytt høyhus på 18 etasjer med rundt 41 leiligheter. Det tilsvarer 70 meter, noe som vil gjøre bygget til det tredje høyeste bygget og det høyeste boligbygget i Oslo. Høyhuset er planlagt som et Futurebuilt-forbildeprosjekt og vil blant annet bli prosjektert med  naturlig ventilasjon uten vifter. Som en del av prosjektet vil selve torgarealet og bli opparbeidet til et nytt offentlig byrom.

Høyhuset er tegnet av Snøhetta. Avantor er utbyggeren bak prosjektet.

Oversikten fra møtet kan sees her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 1. juli 2020 12:29
E_Oslo gitt lik
harveyhimmelska
(@harveyhimmelska)
Bruker Registered

DETTE ER HELT FANTASTISK!!!! SÅ SPENNENDE!

SvarSitat
Publisert : 1. juli 2020 18:21
KvikHalden gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er planene for utviklingen av Gullhaug Torg 1. Eiendommen dekker et helt kvartal mellom Gullhaug Torg og Gullhaugveien og den er bebygget med et nærings- og lagerbygg fra 1993.

Det ønskes å utvikle eiendommen med et boligprosjekt med 156 nye boliger. Prosjektet er utformet som et tradisjonelt karrékvartal som er delt opp i mindre volum med variert bruk av tegl, og det vises blant annet til Nygaardsplassen i Fredrikstad som inspirasjon for arkitekturen.. Annethvert volum er forskjøvet i forhold til hverandre, for å videre forsterke følelse av variasjon. Prosjektet er planlagt med høyder opp til åtte etasjer, som trappes ned til  fire etasjer mot Gullhaug Torg.

Prosjektet er tegnet av Mad arkitekter og utbygger er Avantor. Det har nå blitt sendt inn anmodning om å avholde oppstartsmøte for å starte på reguleringsprosessen av eiendommen.  

Jeg synes det ser flott ut.

 

Den videre saksgangen kan følges her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 10. juli 2020 14:03
sliwek20 og jh likte
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt sendt inn et revidert forslag for utviklingen av Sandakerveien 114. Eiendommen ligger i grenseområdet mellom Storo og Nydalen og er i dag bebygget med et kontorbygg fra 1983 og et eldre bygg fra 1939. De tidligere planene gikk ut på å erstatte dagens bygg med en ny bebyggelse på opp til 14 etasjer, men planene har nå blitt nedskalert til et nybygg på 8 etasjer. 

Prosjektet er nå utformet som ett sammenhengende bygg.. Det er planlagt en passasje som går gjennom bebyggelsen og som leder fra rundkjøringen i Vitaminveien til Nydalen Allé, et grep som er inspirert av Via-prosjektet i Ruseløkkveien. Fasadene er tenkt utformet i en kombinasjon av glass avbrutt av partier med tre og felter med grønn vegetasjon. Bygget vil ha et samlet areal på rundt 19 500 kvadratmeter. 

Planforslaget blir utformet av Nydalen arkitektkontor.

Jeg liker planene bedre nå og jeg har spesielt sansen for ideen med passasjen som går gjennom bygget. Når det er sagt så synes jeg ikke at utformingen på fasadene er spesielt vellykket. Jeg skulle og ønske det ble jobbet mer med overgangen mot Kristoffer Aamots gate.

Saksgangen kan følges her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 7. september 2020 19:47
E_Oslo og sliwek20 likte
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Arkitektkontoret Oslo.Works har nå blitt erklært til vinnere i arkitektkonkurransen for utformingen av et nytt kontorbygg i Vitaminveien 1B på Storo. Dette er adressen hvor Circle K-bensinstasjonen ligger i dag. Det nye kontorbygget vil ha et samlet areal på 18 000 kvadrameter. Fire arkitekt-team bestående av A-lab, Jostein Rønsen, AART og Oslo Works deltok i konkurransen. 

Ferd eiendom eier eiendommen og det er de som har arrangert konkurransen. Ifølge selskapet så har de store ambisjoner bærekraftsambisjoner med prosjektet, uten at jeg kan se at det er spesifisert hva nøyaktig det vil si. 

Jeg synes bygget ser greit nok ut, men jeg er skeptisk til løsningen med en slik “terrasse” ut mot gaten. Det minner meg om slik Munkedamsveien er utformet i Vika, og jeg har aldri likt det der heller.

Artikkel om vinneren i "Ferdmagasinet".

SvarSitat
Topic starter Publisert : 3. oktober 2020 17:07
JohnK gitt lik
JohnK
(@johnk)
Bruker Registered

@fredrik

Stor oppgradering uansett, om enn bare for å få vekk noen av innkjørselene på nordsiden av Vitaminveien

SvarSitat
Publisert : 4. oktober 2020 01:19
Fredrik og E_Oslo likte
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

@johnk Jeg er definitivt enig i det. Jeg synes og arkitekturen ser langt flottere ut enn det meste annet som har blitt bygget i området i nyere tid, jeg bare synes det er mulig å gjøre planene enda et hakk bedre. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 4. oktober 2020 12:10
JohnK gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt sendt inn et oppdatert planforslag for prosjektet i Nydalsveien 32B. Prosjektet bygget på Saaha arkitekter sitt vinnerutkast fra 2016 og det består av et såkalt onfill-bygg oppført på taket til den tidligere redskapsfabrikken til Christiania spikerverk fra 1877. Planforslaget inneholder tre mulige alternativet for utbyggingen: Både forslagstillers altenativ 1 og plan- og bygningsetaten sitt alternativ inneholder tre tårn med høyder opp mot 9 etasjer pluss takhage (ned fra 11 etasjer tidligere), noe som vil tilsvare 31 meter.  Byantikvaren har utarbeidet et tredje alternativ uten noe påbygg i det hele tatt. . 

Prosjektet er forventet å gi rundt 80 til 90 nye boliger. Cowi har tatt seg av planarbeidet mens forslagsstiller er Avantor. Neste steg for planforslaget er å sende det over til politikerne for endelig vedtak.

Saksmappen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 23. oktober 2020 21:51
E_Oslo
(@e_oslo)
Bruker Registered

Jeg likte det tidligere forslaget, med større variasjon i høyder, bedre. Ellers virker det som fin gjenbruk av det gamle fabrikkbygget.

SvarSitat
Publisert : 24. oktober 2020 11:57
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

@e_oslo Jeg er enig, men sånn går det når man har et ensidig fokus på høyder. Jeg tror det reduserte prosjektet kan bli greit nok likevel da. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 25. oktober 2020 15:08
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt sendt inn en anmodning om å avholde oppstartsmøte for det nye kontorbygget i Vitaminveien 1b som ble presentert tidligere her på denne siden. Så vidt jeg kan se inneholder ikke anmodningen noen interessant og ny informasjon, men det betyr i hvert fall at vi nå har en saksmappe vi kan forholde oss til for å følge med på den videre prosessen med prosjektet.

Her er og et fasadeoppriss mot Vitaminveien:

Og en situasjonsplan:

Saksmappen er å finne her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 4. november 2020 21:23
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Lund+Slaatto Arkitekter (LSA) har vunnet konkurransen for utformingen av et nytt kontorbygg i Gjerdrums Vei 6. Eiendommen ligger med Ring 3 som nærmeste nabo og er bebygd med et tidligere industribygg. 

LSA sitt vinnerforslag består av et bygg på ni etasjer og et nytt parkareal på tomtens søndre halvdel. Bygningen er lagt i en U-form rundt et glassoverdekket atrium, et grep som ifølge arkitektene er gjort for å maksimere dagslys-forholdene og å sikre innsyn fra parken. Byggets høyder trappes ned mot Gjerdrums vei i øst, hvor det har fem etasjer på det laveste. Det er planlagt oppført med konstruksjoner i massivtre.

Utbygger er Avantor. . 

Jeg er ikke så veldig imponert over det jeg ser her. For meg virker det mer som et prosjekt som passer inn i en kontorpark på utsiden av byen, fremfor det som er ment å bli en ny og urban bydel.

Illustrasjonene ble funnet her på nettsiden til Lund+Slaatto.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 21. februar 2021 12:04
Side 3 / 4