Byutvikling og bygg...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Oslo Byutvikling og byggeprosjekter i Oslo

Side 1 / 38
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er diskusjonstråd for alle byggeprosjekter i Oslo uten egne dedikerte tråder. 

Sitat
Topic starter Publisert : 13. november 2018 20:30
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Oppdatering fra byggeplassen av den såkalte infill-en i Norde gate 20-22. Alliance Arkitekter er arkitekter for prosjektet mens det Aspelinn Ramm-eide selskapet Infill er utbygger. 

Her er to illustrasjoner av hvordan er tenkt å bli når det står ferdig:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 16. november 2018 14:51
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Prosjekt om å åpne opp fellesarealene rundt Enerhaugen borettslag på Enerhaugen for publikem. Prosjektet vil også inkludere en opparbeidelse av Brannveien (det er stien nedenfor blokkene). Prosjektet er tegnet av Lala Tøyen arkitekter. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 17. november 2018 02:13
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et bilde fra utbyggingen av Røa Torg på Røa. Dessverre ser prosjektet ut til å kun bli noen relativt kjedelige bokser, men en ting jeg geniunt liker med prosjektet er opparbeidelsen av torget i forkant. LPO er arkitektene bak prosjektet.

Illustrasjoner av hvordan det er tenkt å bli:

 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 17. november 2018 16:36
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Om- og påbygging av leilighetsbygget i Vibes gate 29 i området Bislett/Fagerborg. Grape architects står bak utformingen av prosjektet. Fredensborg eiendom er utvikler. 

Illustrasjonen ble funnet her på nettsiden til Grape.

Dagens bygg:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 19. november 2018 14:45
Mikael gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et infill-prosjekt i Maridalsveien 8. Det stod tidligere en gammel bygård her, men den ble revet for en del år siden grunnet setningsskader. Nybygget er tegnet av Element Arkitekter.

Element sin side for prosjektet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 19. november 2018 22:57
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Prosjekt for å utvikle eiendomen i Maridalsveien 3 ved Vulkan i Oslo sentrum. For øvrig så er det også rett over gata for prosjektet i forrige post. Eiendommen har tidligere vært brukt av blant annet Christiania Bryggeri og Nora Fabrikker. Det er Hille Melbye arkitekter som er ansvarlige arkitekter for prosjektet. Prosjektet går primært ut å bedre tilgjenligheten for allmennheten og å aktivesere området rundt. Jeg liker spesielt godt det store trappepartiet som  er tenkt etablert ned mot Brenneriveien.

Saksmappen i innsynstjenensten hos plan- og bygningsetaten.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 21. november 2018 00:18
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et boligprosjekt kalt Røakrysset eller Vækerøveien 203 på Røa. Skanska er utbygger og Link Arkitektur har tegnet prosjektet. Dette prosjektet har vært svært kontroversielt hos lokalbefolkningen ut i fra hva jeg har forstått og Plan- og bygningsetaten (PBE) er ikke så veldig positive til forslaget heller og det har derfor blitt stoppet, men Skanska ønsker nå å føre saken opp for bystyret. 

Personlig synes jeg fasadeoppedelingen og den mer varierte fargebruken her gjør at prosjektet fremstår langt mer attraktivt enn Røa Torg, men jeg skulle ønske man hadde valgt en mer lukket kvartal-løsning ut mot Røa t-banestasjon.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 21. november 2018 17:59
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Infill i Stensberggata 11 på St. Hanshaugen. Tomten er en del av den såkalta Oleløkken fra 1848. De andre byggene på eiendommen vil bli bevart og restaurert som en del av prosjektet. Infillen er tegnet av AART/SJ architects. Utbyggingsforslaget har nå blitt oversendt til politisk behandling. Jeg liker forslaget godt.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 22. november 2018 00:51
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Infill i Grønland 24 på Grmønland i Oslo  sentrum. Prosjektet er tegnet av Hille Melbye arkitekter. Det ble levert en klage på den innvilgede rammesøknadden så prosjektet ligger for tiden til behandling hos fylkesmannen ut i fra hva jeg har forstått. Jeg liker prosjektet svært godt. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 22. november 2018 18:46
sliwek20 gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et bilde jeg tok av byggeplassen for Youngstorget 3 i dag. Hille Melbye er igjen ansvarlig arkitekt for prosjekt mens Olav Thon er utbygger.

Slik prosjektet er tenkt å bli når det står ferdig: 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 22. november 2018 21:45
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en volumstudie for utviklingen av eiendommen Christian Krohgs gate 1 - 11 i området ved Vaterland/Grønland. Tomten blir i dag brukt til et parkeringshus. Studien er laget av Dark arkitekter i sammarbeid med Zink og Lark og Olav Thon er utvikler. Jeg synes studien ser riktig så bra ut. Det er fortsatt for tidlig å si noe om arkitekturen så klart, men studien har i hvert fall god variasjon i høyder og vil bidra til å repare gatenettet i området.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 23. november 2018 17:55
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Planforslag for utbyggingen av Tåsen senter på Tåsen. Planforslaget har blitt utarbeidet av Arcasa arkitekter og Neptune Properties are utvikleren bak det. Plan- og bygningsetaten (PBE) hare varslet at de kommer til å levere et eget alternativ ettersom de er misfornøyde med hvordan situasjonen for gående og syklende i en nærliggende tursti som prosjektet legger opp til. Det forventes at planen blir oversendt til politisk behandling i mars 2019.

Artikkel i Nordre Aker budstikke.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 24. november 2018 00:05
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Akersveien 18-20 infill-prosjekt i Damstredet-området i Oslo sentrum. Prosjektet er tegnet Narud Stokke Wiig og blir utviklet av Bonum. Prosjektet inneholder en ny bygård, nye såkalte townhouses og en restaurering av det gamle Gude-bygget fra 1859.

Bonum sin side for prosjektet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 25. november 2018 14:59
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et prosjekt med to infill-bygg  i Bjerregaards gate på St. Hanshaugen. Fredensborg bolig er utvikler og Pir II arkitekter har tegnet byggene.

Et tidligere forslag foreslo også å bygge om det nåværende bygget ut mot Ullevålsveien, men Plan- og bygsningsetaten mente at dette bygget burde få beholde sitt brutalistiske betong-utseende. Jeg mener det var en tabbe og jeg tror bygget kunne trengt de fargene. Her er det tidligere designet for prosjektet: 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 25. november 2018 15:50
Side 1 / 38