Varsler
Fjern alle varsler

Oslo | Byutvikling og byggeprosjekter  

Page 11 / 19
  RSS
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen flere illustrasjoner fra boligprosjektet i Bergensgata 41-43 ved Lisa Kristoffersens plass på Bjølsen. Prosjektet blir nå markedsført under navnet Dynamo. som gjenspeiler eiendommens tidligere bruk som fabrikk for bedriften Norsk Dynamo Verksted. Prosjektet inneholder 35 nye leiligheter og er som nevnt tegnet av Arcasa arkitekter. Planen er å starte salget av boliger den 12. september og det er forventet at innflytting kan skje i løpet av første halvår i 2021.

Prosjektets hjemmeside.

SvarSitat
Publisert : 10. september 2019 23:37
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et lite infill-prosjekt i Schultz' gate 13-15 i et område kjent som Balkeby, like ved Majorstuen og Hegdehaugen. Prosjektet er tenkt å inneholde to  tomannsboliger og erstatter det som i dag er et slitent næringsareal på én etasje. Prosjektet ble innvilget rammetillatelse av kommunen i august i 2017. Tillatelsen ble så klaget inn til fylkesmannen, som vedtok i april i fjor å opprettholde kommunens beslutning. Kommunen ga deretter første igangsettingstillatelse i Juli i år.

Nybygget er prosjektert av LMR arkitektur og tiltakshaver er selskapet Storrvik Eiendom. 

Jeg synes det ser ut som et spennende lite prosjekt. 

Saksmappen hos plan- og bygningsetaten.

SvarSitat
Publisert : 12. september 2019 12:20
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er planforslaget for utbyggingen av Turbinveien 2-4 i Kværnerbyen i Lodalen. Intensjonene bak forslaget er å legge til rette for en blanding av høyskole og kontor- og næringsarealer. Den eksisterende bebyggelsen innenfor planområdet består av det tidligere hovedkontoret for Kværner fra 1918 (påbygget i 1955) og en tilstøtende administrasjonsbygning oppført i to perioder i 1959 og 1971.

Forslaget innebærer å rive dagens bygningsmasse fra etterkrigsårene og erstatte det med et nybygg bestående av tre volumer på henholdsvis 10, 3 og 5 etasjer. Nybygget er utformet med tanke på å bevare siktlinjene mellom Vålerenga kirke og Smeltedigelen. Første etasje langs Turbinveien vil ha store og høye glassflater  for å gi bygget en åpent og transparent fremtoning. Samtidig vil etasjen trekkes noe inn fra den øvrige fasaden, slik at det dannes arkaders langs med gaten tilsvarende hovedbygningen fra 1918.

Planforslaget er laget av HRTB arkitekter på vegne av OBOS forretningsbygg. 

Bane Nor har sendt inn en innsigelse til planforslaget. Innsigelsen går primært på at de  mener planforslag ikke dokumenterer i tillstrekkelig grad hvilke følger det vil ha for togtrafikken i området med tanke på byggearbeider, avstand på sprut fra jernbanelinjen osv.Ut i fra hva jeg forstår er planforslaget nå ellers klart til å bli oversendt til politisk behandling, så lenge man får klarhet rundt punktene i innsigelsen.

Prosjektets saksmappe.

SvarSitat
Publisert : 15. september 2019 21:48
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det er planer om å utvikle eiendommen i Kjelsåsveien 160-162, mellom Kjelsås stasjon og Frysjautbyggingen. Eiendommen er i dag bebygget med en blokk og næringsarealer mot Kjelsåsveien og en nyere sekskantet boligblokk lengre inn på planområdet, og områdene fremstår ganske rotete og med mye grått areal satt av til parkering. 

Tidligere i år så ble avholdt et parallelloppdrag for utformingen av området, og der ble det avgjort å gå videre med forslaget innlevert av arkitektkontoret Stein Halvorsen. Du kan se 4b arkitekter sitt forslag som ikke nådd frem her. Halvorsen foreslår å erstatte dagens bygningsmasse mot Kjelsåsveien med et nybygg som er formet som en lamell som strekker seg langs med gateløpet. Nybygget er tegnet med 10 etasjer mot Kjelsås stasjon, men som gradvis ned til 6 etasjer nærmest Akerselva. Fasaden på lamellen er "knekket" på fire punkter langs Kjelsåsveien, som visstnok er et forsøk på å bryte opp byggets volum og gjøre at det "forhandler" med omgivelsene.

Det har nå blitt bestilt forhåndskonferanse for prosjektet. Tiltakshaver er Attivo eiendomsutvikling. 

Jeg synes denne eiendommen har stort potensial og jeg har lenge lurte på når vi får se et prosjekt her, men jeg skulle ønske man hadde droppet fasaden med "knekt" og heller gått for et prosjekt bestående av flere enkeltbygninger dandert som tett fasaderekke langs Kjelsåsveien. Noe lignende for eksempel dette prosjektet i Sverige.

Lenke til saksmappen med relevante dokumenter.

SvarSitat
Publisert : 17. september 2019 21:59
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Infill-prosjektet som er under utvikling i Kingos Gate 11 ved Ila i bydel Sagene har nå blitt omprosjektert på bakgrunn av tilbakemeldinger fra plan- og bygningsetaten og Byantikvaren. Bygget har nå fem etasjer mot Vøyensvingen (én etasje mindre enn tidligere), avstanden mot nabogårdene langs Vøyensvingen har blitt økt og bygningskroppen er trukket lengre tilbake fra den nåværende murgården i Kingos gate 11 for å tilfredstille krav til dagslys. 

Utformingen er ellers ganske lik med lik materialbruk. Ifølge arkitektene, er materialbruken inspirert av det prisbelønnede utbyggingsprosjektet Brentford lock i London. Bygget vil i hovedsak kles med beige-/sand-farget tegl med noe innslag av treverk rundt inngangspartiet og rundt balkongen i øverste etasje mot vest. 

Det er Stein Halvorsen Arkitekter som har tegnet prosjektet og tiltakshaver er firmaet Oslo Vest Apartment AS. PBE har enda ikke uttalt seg til det omprosjekterte tiltaket.

Saksmappen.

SvarSitat
Publisert : 21. september 2019 14:20
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det er ønsker om å utvikle eiendommene Harald Sohlbergs vei 7 og 9 på Ellingsrudåsen på grensen mellom Oslo og Lørenskog kommune. Eiendommene er i dab benyttet til parkering, en nærbutikk og Ellingsrud fritidsklubb. Det ønskes å utvikle tomten med nye leilighetsblokker plassert som et kvartal langs Harald Sohlbergs vei. Bakgården er tenkt opparbeidet til en park og i første etasje er tenkt å brukes til næring og nye lokaler til ungdomsklubben..

Det har akkurat blitt sendt inn en bestilling om planforhåndskonferanse til kommunen for å avklare noen spørmål rundt planene. Tiltakshaver er Mehar Gruppen og de har engasjert Seth Teknisk Design for å håndtere saksgangen mot kommunen.

Jeg synes de foreløpige skissene ser lovende ut. Jeg synes det er positivt at man begynner å planlegge mer tradisjonell kvartalbebyggelse her ute og.

Dagens situasjon: 

Foreslått bebyggelsesstruktur på prosjektet: 

Bildene er lånt fra saksmappen hos Oslo kommune.

SvarSitat
Publisert : 25. september 2019 21:20
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt bestilt et oppstartsmøte med Oslo kommune angående utviklingen av adressen Teisenveien 18 på Teisen. Det ligger en Joker-butikk her i dag, men det ønskes nå å utbygge den hva som blir kalt et nærsenter i beskrivelsen sendt inn til kommunen. Det foreslåtte plangrepet består av et punkthus på ti etasjer på den ene delen av tomten ut mot Teisenveien og seks rekkehus på den tomten som ligger langs Regnbueveien. Punkthuset er planlagt med en høy første etasje med næringsarealer ut mot et offentlig torg som er planlagt anlagt rundt bygget. 

Det er Skajaa arkitektkontor som har bestilt oppstartsmøtet. Tiltakshaveren bak det hele er selskapet Oslo Handelseiendommer AS.

Kilden er plan- og bygningsetaten sin saksmappe for prosjektet.

SvarSitat
Publisert : 26. september 2019 15:45
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Arkitektkontoret Atelier Oslo har nå blitt kåret til vinner i arkitektkonkurransen om utformingen av fotografihuset på den såkalte Sukkerbiten ved Operaen og Muncmuseet i Bjørvika. Vinnerutkastet vil nå bli bearbeidet og juryen har uttalt at de ønsker å krympe byggets grunnflate for å øke størelsen på uteområdene. Fotografihuset planlegges å stå ferdig til 2023. 

Dagsavisen sin artikkel om vinnerbidraget.

SvarSitat
Publisert : 26. september 2019 22:20
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Jeg var innom Majorstuen i går og i den forbindelse tok jeg et par bilder som viser hvor langt de har kommet med infill-en i Ole Vigs gate 24. Bygget er en del av prosjektet Valkyrien kjøpesenteret i Bogstadveien og er tegnet av Melbye arkitekter.

Som vi kan er fasaden på byggets fem øverste etasjer ferdige, men det gjenstår enda noen arbeider med første etasje. Jeg liker godt kvaliteten på teglen som er valgt og jeg synes de transparente feltene er ganske elegante, men jeg skulle ønske at de stålbjelkene som markere etasjeskillene var bedre integrert i fasaden. Jeg tror og det hadde sett bedre ut med vinduskarmer av tre.

Et oppriss av fasaden fra rammetillatelsen for prosjektet:

SvarSitat
Publisert : 28. september 2019 18:24
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

I tillegg gikk jeg innom byggeplassen for infill-prosjektet i Schultz' gate 13-15 som ble presentert tidligere på denne siden. Prosjektet, som er tegnet av LMR arkitektur, vil inneholde to tomannsboliger. 

Alt av gammel bebyggelse var nå revet og de så ut til å være godt i gang med grunnarbeidene. 

SvarSitat
Publisert : 28. september 2019 18:30
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

En oppdatering fra arbeidene med boligprosjektet Mills-kvartal ved Sofienbergparken på Grünerløkka. Prosjektet blir bygget på eiendommen som tidligere var hjem til Mills sin margarin— og majonesfabrikk, derav navnet. Kvartalet består av 5 blokker som til sammen inneholder 147 leiligheter. Prosjektet er tegnet av Arcasa arkitekter og blir utviklet av Scandinavian Development. Det er planlagt ferdigstilt i løpet av 2021. 

Bildet er tatt fra prosjektets webkamera.

Noen illustrasjoner som viser hvordan kvartalet er tenkt å bli:

Prosjektets hjemmeside med webkameraet.

SvarSitat
Publisert : 30. september 2019 21:13
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Jeg var igjen innom prosjektet i Pilestredet 77-79 som er under oppføring ved Stensparken på Fagerborg. Prosjektet består av tre enkeltstående bygninger som til sammen vil ha 59 leiligheter. Byggene er tegnet av Reiulf Ramstad arkitekter. Utbygger er Aspelin Ramm.

Vi kan så vidt se fasaden bak hjørnebygget som står der Pilestredet møter Fagerborgsgata. 

En nærmere titt på fasaden viser noen av detaljene og dybden på hjørnepartiet. 

Her ser vi inngangspartiet på hjørnebygget. Jeg liker veldig godt detelen med transparente teg-felter. Det gir bygget en høy kvalitetsfølelse.

Inngangspartiet på neste bygg oppover i Pilestredet har en lignende detalj.

Siste og tredje bygget. Her hadde fasaden nå blitt helt avduket. 

Igjen så ser vi slike tegl-felt rundt inngangspartiet. Jeg synes bygget hadde en høy kvalitetsfølelse.

... Og her ser vi nedover Pilestredet.

SvarSitat
Publisert : 5. oktober 2019 12:55
Mikael likte
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen bilder av ferdigstilte Vega Scene-prosjektet i Hauskvartalet.

Vega Scene blir beskrevet som en “uavhengig arena for visning av kvalitetsfilm” og som et “visningssted for nyskrevet dramatikk”. Det er norges første kulturbygg som har blitt klassifisert til BREEAM very good og har norges første blå-grønne tak som er dimensjonert for å håndtere 20-års regn. Ytterveggene på bygget består veggelementer kledd med norsk gran

Bygget er tegnet av Asplan Viak og utvikleren bak prosjektet er Urbanium. Det ble ferdigstilt i siste halvdel av 2018.

Forumtråden dedikert til det ferdigstilte Vega Scene.

SvarSitat
Publisert : 7. oktober 2019 23:40
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er planforslaget for å utbygge et nytt forskningssenter for Norges Geotekniske Institutt (NGI) i Sognsveien 72 ved Ullevaal Stadion. Planforslaget har nå blitt sendt inn i påvente av å bli lagt ut til offentlig ettersyn. 

Bygget som står på eiendommen i dag ble oppført i 1968 etter tegninger av arkitektene Dagfinn Endresen og Bjarne Grevskott Larsen. Bygget var lenge kjent som ETA-senteret før det ble overtatt av NGI, som holder til i bygget i dag. Ifølge NGI er dagens bygg dårlig egnet for moderne arbeidsforhold og det gir ikke den fleksibiliteten som instituttet ønsker seg.

Det foreslås å rive dagens bygningsmasse og erstatte det med et nybygg bestående av to volumer på henholdsvis 10 og 6 etasjer. Noe av intensjonen bak utformingen er å markere krysset mellom Songsveien og Ring 3 med et signalbygg. Som en del av utbyggingen er tenkt å fjerne parkeringsplassene på overflaten foran dagens bygg, og å erstatte det med et offentlig torg mot Sognsveien. 

Foruten om hovedalternativet på 10 etasjer/42 metter, så inneholder planforslaget et alternativ på 28 meter som er utarbeidet av plan- og bygningsetaten. Illustrasjonene viser kun hovedalternativet.

AART/SJ architects har vært ansvarlige for reguleringsforslaget mens Schmidt Hammer Lassen Architects har tegnet skisseprosjektet som det baserer seg på. Utbygger er Stiftelsen Norges Geotekniske Institutt.

Saksmappen på nettsiden til Oslo kommune.

SvarSitat
Publisert : 9. oktober 2019 18:20
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det er nå sendt inn forespørsel om å avholde forhåndskonferanse for oppføring av nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet. Prosjektet har adresse Ullernchausséen 70 og det ligger innenfor området Montebello i bydel Ullern. 7

Planene for området er fortsatt under regulering og har nylig blitt sendt inn til 2. gangs behandling hos kommunen, men grunnet stram tidsfrist så ønskes det å jobbe mot rammetillatelse parallelt med reguleringsprosessen; De jobber mot at grunnarbeidene kan starte opp i januar til neste år og prosjektet i sin helhet skal stå ferdig i 2023. Eiendommens tidligere bebyggelsen skal visstnok allerede være revet i påvente av utbyggingen. 

Nybygget er tenkt som et større volum som strekker seg fra Noreveien i syd-øst og til Radiumhospitalets gamle hovedbygg i nord-vest. Langs volumet vil det bli opparbedet en plass kalt Forplassen på det som i dag er en parkeringsplass, og her vil både hovedgangen til nybygget og sykehuset i sin helhet bli. 

Reguleringsplanen er utarbeidet av Link arkitektur mens det er Momentum Arkitekter som nå har sendt forespørselen om forhåndskonferansen. Utbygger er Helse Sør-Øst.

Saksmappen.

SvarSitat
Publisert : 11. oktober 2019 19:01
Page 11 / 19