Varsler
Fjern alle varsler

Oslo | Byutvikling og byggeprosjekter  

Page 17 / 17
  RSS
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er planene for utviklingen av Smedgata 25 på Enerhaugen i Gamle Oslo. Adressen ligger rett på andre siden av gaten for St. Hallvards Kirke. Prosjektet baserer seg på reguleringsplanen for eiendommen som ble vedtatt i november i 2018. 

Det står fire bygninger på eiendommen i dag. De to byggene som ligger ut mot Smedgata ble regulert til bevaring, mens det åpnes for å rive de to skur-lignende byggene lengre inn på eiendommen. Disse byggene ønskes nå erstattet med to nybygg på henholdsvis på to og fire etasjer. Bygget på fire etasjer er tenkt kledd med tegl, mens bygget på to etasjer er tenkt med fasader utført i treverk. I tillegg vil de to bevarte byggene bli rehabilitert. Prosjektet vil i alt inneholde 16 leiligheter.

Det er tegnet av Stein Halvorsen arkitekter og det har nettopp blitt sendt inn søknad om rammetillatelse.

Fasade mot vest sett fra Smedgata:

Tegl-bygget sett fra vest:

Fasade mot syd:

Fasade mot øst:

I saksinnsyn.

SvarSitat
Publisert : 18. mars 2020 20:36
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en oppdateringen fra prosjektet Mills Kvartal som er under oppføring ved Sofienbergparken på Grunerløkka. Prosjektet bygges på eiendommen hvor bedriften Mills tidligere holdt til. Prosjektet består av 5 bygg med til sammen 147 leiligheter. Det er tegnet av Arcasa arkitekter og utbygger er Scandinavian Development.

Oppdateringene er tatt fra webkameraene som ligger ute på nettsiden til prosjektet. Vi kan nå se at råbygget har begynt å reise seg på samtlige av byggene.  

Link til webkameraene.

En modell av slik kvartalet har tenkt å bli når det står ferdig:

SvarSitat
Publisert : 24. mars 2020 13:16
sliwek20 likte
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er ny reviderte skisser av infill-prosjektet som er under utvikling i Grønlandsleiret 55 på Grønland. Eiendommen er en del av Hollenderkvartalet og ligger rett over gaten for Botsparken. 

Prosjektet har pågått siden 2017. Da ble det søkt om å oppføre et leilighetsbygg på åtte etasjer på eiendommen. Plan- og bygningsetaten avslo søknaden med begrunnelse om at høydene burde reduseres og tilpasses bebyggelsen rundt. Det ble så sendt inn revidert søknad med høydene redusert til syv etasjer, slik som har blitt vist her tidligere. Parallelt med dette avslaget klaget inn til Fylkesmannen. Fylkesmannen leverte sitt vedtak i saken i fjor, hvor de kom frem til at avslaget var fattet på feil grunnlag. 

Det har nå med bakgrunn i vedtaket blitt sendt inn enda en ny rammesøknad med høyder tilsvarende det opprinnelige forslaget, altså åtte etasjer. Utformingen og materialene er ellers lik prosjektet som har blitt vist her tidligere. Bygget er planlagt med 30 leiligheter og to næringslokaler.

Prosjektet er tegnet av Pilot arkitekter. Utbygger er selskapet Bonum. 

Jeg har virkelig ikke sansen for dette prosjektet. Jeg synes det bryter fullstending med nabogårdene og bidrar til å gi området et rotete uttrykk. Jeg liker heller ikke hvor markant heisoppbygg her og jeg synes generelt at utformingen gir et litt billig og masseprodusert inntrykk.

I saksinnsyn.

SvarSitat
Publisert : 26. mars 2020 11:05
jh
 jh
(@jh)
New Member

@fredrik
Jeg er helt enig i det du sier om prosjektet, og jeg syns det samme gjelder for de to andre, relativt nyoppførte byggene videre mot Schweigaards Gate. Jeg har for øvrig tenkt, helt siden jeg første gang så disse planene, at det er utrolig merkelig hvordan man legger opp til en utforming av fasade mot bakgård som tilsynelatende vil være bedre tilpasset nabogårdene, stilmessig, enn hva fasaden ut mot gaten ser ut til å bli. Jeg tror, selv om høydene dessverre bryter med omgivelsene, at det ville gitt et noe bedre helhetsinntrykk om fasadeuttrykket i bakgården ble videreført også ut mot Botsparken. 

 

SvarSitat
Publisert : 26. mars 2020 12:09
Fredrik likte
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

@jh Det tragiske er at reguleringsplanen for utbyggingen av Hollenderkvartalet ble utarbeidet av kommunen selv og arbeidene foregikk i en årrekke. Man skulle derfor tror at fikk en ganske god og holdbar reguleringsplan, men likevel så har det endelige resultatet vært et av de dårligst tilpassede moderne utbyggingene i byen. Det må åpenbart ha vært noe veldig galt med de reguleringsbestemmelsene som ble vedtatt. 

 

SvarSitat
Publisert : 26. mars 2020 12:37
E_Oslo
(@e_oslo)
New Member

Her ble det vel opprinnelig foreslått noe som så veldig mye bedre ut. Spennende moderne arkitektur, ikke bare en kjedelig boks, pluss en overgang til skråtak fra gesimshøyden på nabogårdene. PBE ville ikke ha det.

(Bilde fra https://vikenhandelseiendom.no/gronlandsleiret-55/ )

SvarSitat
Publisert : 26. mars 2020 18:54
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

@e_oslo Ja, det var det forslaget som opprinnelig fikk avslag fra plan- og bygningsetaten. Jeg er enig i at arkitekturen i for seg er mer spennende på det, men det jeg var ganske skeptisk til der var materialene som ser ut som kun svarte plater. Skal man først gå såpass høyt her, så er jeg dog enig i at det ser bedre ut med et skråtak. 

 

SvarSitat
Publisert : 26. mars 2020 19:37
E_Oslo likte
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en oppdatering fra boligprosjektet Carl Berner torg som er under oppføring ved Carl Berner plass. Prosjektet inneholder 111 nye leiligheter. Det er tegnet av Link arkitektur og utbyggeren bak det er Peab Eiendomsutvikling.

Disse to bildene ble publisert den 16. mars på nettsiden til selskapet Lindal Smith Elementer, som er de som har levert elementene som fasaden på nybygget består av. 

Som vi kan se begynner prosjektet å nærme seg ferdigstillelse og fasaden har nå blitt avduket. Jeg er litt skuffet over at du kan se tydelige skjøter mellom elementene på partiene kledd i tre og jeg synes teglen gir et litt flatere inntrykk enn det jeg hadde håpet på. I tillegg kan det se ut som om de har kuttet ut partiene med vinduer over to etasjer mot Trondheimsveien.

Bildene ble funnet her.

To illustrasjoner av slik prosjektet ble presentert:

SvarSitat
Publisert : 27. mars 2020 18:36
sliwek20 likte
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Bystyret har nå vedtatt detaljreguleringen for Fridtjof Nansens vei 12. Eiendommen ligger rett bak Colosseum kino på Majorstuen. 

Den vedtatte reguleringsplanen åpner opp for å erstatte dagens bygg med et nytt kontorbygg på syv etasjer og 15 750 kvadratmeter over terreng. Tidligere forslag som ble presentert her var på åtte etasjer, men det ble redusert ned med én etasje etter dialog med plan- og bygninsetaten.

Reguleringsplanenen ble utarbeidet av Grape architects på vegne av Fridtjof Eiendom. Det er satt frist til den 27. april for å klage på vedtaket.

Kunngjøringsannonsen av vedtaket på Oslo kommune sin nettside.

SvarSitat
Publisert : 30. mars 2020 16:55
Page 17 / 17