Varsler
Fjern alle varsler

Oslo | Byutvikling og byggeprosjekter  

Page 21 / 22
  RSS
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er for øvrig og en ny illustrasjon av Infill-prosjektet i Grønlandsleiret 16. Illustrasjonen ble funnet på nettsiden til Goa arkitektkontor, som er de som har tegnet bygget.

Illustrasjonen ble funnet her.

SvarSitat
Publisert : 21. juni 2020 22:57
E_Oslo
(@e_oslo)
Active Member

@fredrik Det ser mer ut som et kontorbygg enn leiligheter, men virker ganske spennende.

SvarSitat
Publisert : 21. juni 2020 23:36
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

@e_oslo Jeg synes det minner litt om noe man kunne sett i Tokyo. Det er ganske forskjellig fra det som vannligvis bygges her, men jeg tror det kan bli vellykket så lenge materialene og utføringen er høy standard. 

SvarSitat
Publisert : 22. juni 2020 23:16
E_Oslo likte
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det er nå et ønske om å utvikle eiendommen Kirkegårdsgata 14 på Grunerløkka. Det står et lagerskur på eiendommen i dag. Lagerskuret foreslås revet og erstattet med et nytt boligprosjekt. Boligprosjektet er utformet som et infill-volum som ligger mellom bygårdene på hver side og med et bakgårdsbygg som strekker seg innover i kvartalet. Det er per dags dato kun sendt inn noen volumskisser av prosjektet, så det er vanskelig å si så mye mer enn det. 

Det er Enerhaugen Arkitektkontor som har tegnet skissene. Utbygger er selskapet Cura Eiendom. Det har nettopp blitt bestilt forhåndskonferanse. 

Prosjektets saksmappe.

SvarSitat
Publisert : 23. juni 2020 15:36
E_Oslo likte
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det planlagte infill-bygget i Grønlandsleiret 55 har nå gjennomgått enda en runde med omprosjektering. Forskjellene fra tidligere handler om at fasaden mot gaten har blitt noe endret med flere detaljer med perforert tegl og bruk av tre i vindusfeltene. Prosjektet er ellers lik slik vi har sett det tidligere og det inneholder 26 leiligheter og to næringslokaler. Det er tegnet av Pilot arkitekter og utbygger er Bonum.

Jeg er fortsatt veldig skeptisk til dette prosjektet. Jeg synes ikke at det passer inn i det hele tatt og jeg kan ikke skjønne at det skal være så vanskelig å lage noe som faktisk ser ålreit ut her.

Den videre saksgangen kan følges her.

SvarSitat
Publisert : 24. juni 2020 22:53
sliwek20 likte
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et nytt boligprosjekt som er planlagt bygget i Kalbakkstubben 14 på Kalbakken i Groruddalen. Prosjektet, som har blitt gitt navnet Hellumhjørnet, vil erstatte et eldre næringsbygg på én etasje hvor Joker-butikk holder til i dag. Nybygget er på 4 fulle etasjer pluss saltak og vil inneholde 14 leiligheter. Nærbutikk-driften vil fortsette i første etasje på nybygget. 

Reguleringsplanen prosjektet baserer seg på ble godkjent av bystyret i 2012. Det er forventet å starte salget av leilighetene i løpet av tredje kvartal i år. Reguleringsplanen ble utarbeidet av Kvarts arkitekter på vegne av Mehar-gruppen. Så vidt jeg kan se er det ikke oppgitt hvem som står bak prosjektet som lanseres nå, men det ser såpass likt ut illustrasjonene i reguleringsplanen at jeg antar at det fortsatt er Kvarts og Mehar som står bak det. 

Jeg synes dette ser ganske greit ut. Jeg tror det vil være med på å gi gaten et visst urbant preg, noe jeg liker. Det er en rekke lignende tomrom og mulige infill-tomter i området (se bare på parkeringsplassen bak i første illustrasjon), så jeg håper vi får se flere lignende prosjekter her i fremtiden.

Prosjektets hjemmeside.

SvarSitat
Publisert : 27. juni 2020 13:43
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et par illustrasjoner som viser et planlagt tilbygg til Fagerborg kirke. Kirken ligger i Stensparken og er fra 1903. Den er tegnet av Hagbarth Martin Schytte-Berg og har en utforming som er en blanding av nygotisk og jugendstil. 

Tilbygget er tegnet av Amdahl Strøm & Cappelen Arkitekter. Jeg har ikke greid å finne noe mer informasjon om prosjektet utover det som er skrevet på arkitektenes Facebook-side (hvor jeg fant illustrasjonene), men vi kan se ut i fra illustrasjonene at tilbygget er planlagt på den åpne plassen som ligger rett nordvest for dagens kirkebygg.

Jeg synes det ser ut som et flott lite prosjekt.

Illustrasjonene ble funnet her på Facebook.

SvarSitat
Publisert : 29. juni 2020 15:39
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt søkt om rammetillatelse for det tidligere presentert prosjektet i Calmeyers gate 8. Eiendommen er en del av Hausmannskvartalene.. Det nye bygget vil erstatte en eldre bygård fra siste halvdel av 1800-tallet. Bygården har fått endrede vinduer, endret inngangspartiet og fjernet gesimsbånd i nyere tid, og det originale uttrykket anses derfor som såpass svekket at gården ikke er oppført på Byantikvarens Gule Liste. 

Det planlagte nybygget er på 6 etasjer og inneholder en blanding av leiligheter, et muslimsk kultursenter, moské og næringsarealer i førsteetasje. De to øverste etasjene er gjemt bak et skråtak, mens de øvrige etasjene er tenkt med en fasade bestående av et diagonalt mønster i tegl inspirert av eldre arabiske palasser som Alhambra i Spania.

Prosjektet er tegnet av Norconsult. Utbygger er firmaet System Invest. 

Jeg foretrekker den nye utformingen på prosjektet, men jeg synes fortsatt det er ganske bortkastet å rive den gamle bygården.

Søknaden om rammetillatelse kan leses her.

SvarSitat
Publisert : 29. juni 2020 22:11
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt søkt om rammetillatelse for et nytt bolig- og næringsbygg i Mellombølgen 141 på Bergkrystallen. Reguleringsplanen som prosjektet baserer seg på reguleringsplanen som ble vedtatt av kommunestyret i april i år

Prosjektet består av et nybygg på fem etasjer. Første etasje er avsatt til næringsformål, mens de øvrige etasjene vil inneholde 24 leiligheter. Bygget vil få fasader utført i tegl og med noe innslag av platematerialer, men det er ikke spesifisert noe om fargen på teglen. 

Bygget er tegnet av HD arkitekter.

I saksinnsyn.

SvarSitat
Publisert : 3. juli 2020 15:03
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt sendt inn noen planer for utviklingen av eiendommene Torggata 3, 5 og 7 med mer, som er en del  kvartalet som ligger mellom Torggata og Storgata i sentrum. Kvartalet består i dag av en blandet bebyggelse som hovedskaling stammer fra 1800-tallet og tidlig 1900-tallet.

Det ønskes å utvikle kvartalet med en blanding av nybygg og transformasjon av dagens bebyggelse. Bygårdene som står ut mot Torggata og Storgata tenkes bevart, mens det foreslås å bygge to nybygg på 7 etasjer i bakgården Torggata 5b og Torggata 7. Samtidig ønskes det å etablere en ny gjennomgang via kvartalet, som vil gå mellom Torggata og Storgata. 

Skissene her er laget av Fabel Arkitekter på vegne av Thongård/Olav Thon Gruppen. Det har nettopp blitt sendt inn en forespørsel om å avholde en forhåndskonferanse angående planene.

Jeg synes det ser ganske greit ut. Jeg skulle ønske man hadde litt større ambisjoner for arkitekturen på nybyggene i bakgården, men utifra hva jeg forstår så er disse skissene primært laget for å vise volumene. 

Saksmappen.

SvarSitat
Publisert : 9. juli 2020 22:45
E_Oslo og sliwek20 likte
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt sendt inn søknad om rammetillatelse for oppføring av et nytt kontorbygg i Fridtjof Nansens vei 12. Eiendommen ligger rett bak Colosseum kino på Majorstuen. Prosjektet baserer seg på reguleringsplanen som ble vedtatt av bystyret tidligere i år.

Nybygget er på syv etasjer. I første etasje er det planlagt utadvendt virksomhet og etasjene over inneholder kontorarealer. Fasaden består av vertikale og horisontale aluminiumsfinner lagt utenpå en kledning i aluminium, slik de danner et “rutemønster” på 2,4 meter ganger 1,2 meter. I basen/første etasje er aluminiumet i “rutene” erstattet med treverk. 

Både reguleringsplanen og rammesøknaden er laget av Grape architects. Utbygger er Fridtjof Eiendom.

Dokumtene sendt inn med rammesøknaden kan sees her.

SvarSitat
Publisert : 10. juli 2020 18:48
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt sendt inn søknad om rammetillatelse for infill-prosjektet i Balders gate 28 på Frogner som ble presentert tidligere i tråden. Prosjektet, som har blitt gitt navnet Balders Plass, består av et nybygg på 5 etasjer med 6 leiligheter pluss en restaurant og café på bakkeplan. Bygget har blitt en utforming som er inspirert av funkis-gårdene fra 30-tallet som står langs Balders gate. 

Prosjektet er tegnet av Einar Jarmund & Co og utbygger er Møller Eiendom.

Så vidt jeg kan se er prosjektet i rammesøknaden helt identisk med planene som ble sendt inn i forbindelse med forhåndskonferansen. Jeg synes det er bra ettersom jeg synes dette virker som et flott prosjekt. 

Saksgangen kan følges her.

SvarSitat
Publisert : 11. juli 2020 17:19
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en illustrasjon av infill-prosjektet planlagt i Kirkegårdsgata 14 på Grunerløkka som ble vist tidligere på denne siden. Illustrasjonen er lånt fra en artikkel på nettstedet Estate Nyheter. Det planlagte infill-bygget er på 7 etasjer og inneholder 25 leiligheter og et næringsareal i førsteetasje. 

Prosjektet er tegnet av Enerhaugen arkitekter og utbygger er Cura Eiendom. Rammesøknad vil etter planen bli sendt inn i løpet av august eller september i år. 

Jeg synes det ser ganske greit ut. Dette er riktignok enda et eksempel på et grått nybygg, men jeg synes at relieff-bruken på fasaden ser ganske interessant ut.

Illustrasjonen ble funnet her.

SvarSitat
Publisert : 12. juli 2020 21:18
sliwek20 likte
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har blitt sendt inn noen nye skisser av planene for utviklingen av eiendommen Christian Krohgs gate 1-11 på Vaterland i Oslo sentrum. Eiendommen grenser til Prinds Christian Augusts Minde (Prindsen) og er dag bebygget med et parkeringshus som bryter fullstending med gatestrukturen i området. 

Parkeringshuset er planlagt revet og erstattet med et utviklingsprosjekt med en blanding av kontorer, handel og boliger. Prosjektet er utformet som en oppdelt fasaderekke mot Christian Krohgs gate og med et kontorbygg lagt i bakgården mot Prindsen. Sammenlignet med tidligere, så har prosjektet fått reduserte høyder og det foreslås nå maks 6 etasjer ut mot Christian Krohgs gate. Det er kun sendt inn noen sendt skisser som fokuser på de foreslåtte volumene, men det vises blant annet til Nygaardsplassen i Fredrikstad og Munch Brygge i Oslo som mulige inspirasjoner for utformingen av fasadene. 

Planene blir utarbeidet av Dark arkitekter. Froslagsstiller er Olav Thon-selskapet Stormgård. 

Jeg er litt usikker på utformingen av kontorbygget i bakgården, men jeg tror prosjektet vil representere en skikkelig byreparasjon mot Christian Krohgs gate.

Den videre saksgangen kan følges her.

SvarSitat
Publisert : 13. juli 2020 15:51
E_Oslo, jh og sliwek20 likte
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt sendt inn søknad om rammetillatelse for boligprosjektet i Hedmarksgata 15 på Jordal, i grenseområdet mellom Vålerenga,og Kampen. Prosjektet markedsføres under navnet Kampenhagen. Det baserer seg på reguleringsplanen for eiendommen som ble godkjent av bystyret i september i fjor.Prosjektet består av et nybygg på seks etasjer og med 96 leiligheter. I tillegg har det et lite næringslokale i byggets vestre hjørnet. Boenhetene i førsteetasje er av typen såkalte duplex-leiligheter, som vil si at de strekker seg over to etasjer. Prosjektet vil i alt inneholde 8 slike duplex-leiligheter. Fasadene er tenkt utført i lys tegl. 

Reguleringsplanen ble utarbeidet av A-lab arkitekter, mens det er Pilot arkitekter som har laget rammesøknaden som nå er sendt inn. Utbygger Scandinavian Property Group. 

Jeg synes det ser ganske skuffende ut. Alt av interessante detaljer fra det tidligere prosjektet har nå blitt fjernet, og man sitter igjen med det som i praksis ser ut som en firkantet kasse.

Fasade mot Hedmarksgata:

Fasade mot vest og Kampen:

Fasade mot øst og Østerdalsgata/Vålerenga:

Dokumtene kan sees i saksinnsyn.

Prosjektets hjemmeside.

SvarSitat
Publisert : 14. juli 2020 13:14
Page 21 / 22