Byutvikling og bygg...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Oslo Byutvikling og byggeprosjekter i Oslo

Side 24 / 32
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Arbeidene har nå så vidt startet med å lage en plan for utviklingen av den såkalte Esso-tomten på Røa. Tomten ligger i det nordøstlige hjørnet av Røakrysset og grenser ellers til Røa Senter. Som kallenavnet tilsier så benyttes eiendommen av en bensinstasjon i dag. 

Eiendommen ble solgt til eierne av Røa Senter tidligere i år. Avtalene innebærer at bensinstasjonsdriften vil vedvare frem til årsskiftet 2022/2023, men planen er å utvikle eiendommen med nybygg etter det. I den forbindelse har de lagt ut en spørreundersøkelse hvor interessenter kan få mulighet til å uttrykke om slik de ønsker at området skal utvikles. Spørreundersøkelsene vil pågå frem til den 15. oktober. Etter det vil man påbegynne arbeidene med å utforme et prosjekt basert på lbakemeldingene.

Senteret har engasjert Link arkitektur for å ta seg av planarbeidet. 

Spørreundersøkelsen kan sees her.

Artikkel i Akersposten angående planene.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 15. september 2020 21:09
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen flere illustrasjoner av det Dark-tegnede prosjektet på Slemdal. Illustrasjonene ble sendt inn som et innspill til den pågående områdereguleringen av Slemdal. 

I motsetning til hva jeg sa tidligere, så består prosjektet faktisk av fem bygg: To bygg plassert øst på eiendommen og mot Stasjonsveien og Risaléen (de vi har sett tidligere), og tre bygg plassert til vest mot Frognerseterveien. De østlige byggene er de mest urbane og er utformet med diverse utadvendt virksomhet i første etasje. De vestlige byggene er planlagt med forhager og med høyder som trappes ned mot småhusbebyggelsen rundt.

Prosjektet, slik det er illustrert her, har et samlet bruksareal på 2621 kvadratmeter og det er tenkt å inneholde 34 leiligheter. Det vil tilsvare en utnyttelse på 140%.

Prosessen med reguleringen av Slemdal kan følges her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 17. september 2020 18:46
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt sendt inn en forespørsel om å avholde en forhåndskonferanse for utviklingen av Vækerøveien 199 på Røa. Dette er prosjektet som vi på forrige side så inntegnet som en erstatning for det blå huset ved Røa t-banestasjon. 

Det planlagte nybygget har fire fulle etasjer og én tilbaketrukket toppetasje. Hele første etasje er planlagt å inneholde næringsvirksomhet, mens de øvrige etasjene vil ha 22 leiligheter. Dagens reguleringsplan tillater maks fire etasjer på tomten og det ønskes derfor å diskutere mulighetene for å få dispensasjon fra bestemmelsene for toppetasjen. 

Bygget er tegnet av NIels Torp+ arkitekter. Tiltakshaver er Beliggenhet Holding, som er et datterselskap av Auctus.

Saksmappen kan sees her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 18. september 2020 20:00
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Møller Eiendom har vunnet budrunden om det gamle Deichman bibliotek på Hammersborg. Bygget, som åpnet dørene i 1933 og var tegnet av arkitekt Nils Reiersen, har tomt etter at Deichman flyttet til det nye hovedbiblioteket ved operaen i Bjørvika. Kommunen la bygget ut for salg i juni i år med en prisantydning på 58,6 millioner norske kroner. 

Det ble samtidig satt noen begrensninger på den videre bruken av det gamle biblioteket og den nye eieren måtte forplikte seg til at allmennheten skulle kunne fortsette å bruke deler av bygge i fremtiden og. I tillegg ble det krevd at det spesiallagde inventaret skulle forbli i bygget uavhengig av fremtidig bruk.

Møller Eiendom leverte et vinnerbud på hele 245 millioner kroner, altså mer en fire ganger prisantydningen. De ønsker å bruke bygget til fleksible forsamlingsrom, diverse arbeidsplasser samt et bredt utvalg av serveringstilbud og lokaler avsatt til fotokunst.

Salget krever endelig godkjennelse av bystyret før det vil bli gjennomført.

Artikkel i Aftenposten.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 18. september 2020 22:42
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt bestilt en forhåndskonferanse angående prosjektet som jeg er under utvikling i Skjalgssons gate 25 på Frogner. Som nevnt så ligger denne eiendommen rett overfor den historiske Schafteløkken fra 1800-tallet og den er i dag bebygget med et sykehjem som ble oppført i 1958. Ønsket er å rive sykehjemmet for å erstatte det med nytt boligprosjekt som skal inneholde 50 leiligheter.

I forbindelse med forhåndskonferansen har det blitt sendt inn noen volumstudier av slik man ser for seg prosjektet. Skissene viser to hovedprinsipper for den mulige utviklingen av eiendommen: Prinsipp A inneholder tre frittstående og tårnaktige bygg, mens prinsipp B inneholder et L-formet bygg som komplementerer kvartalet mot sør.

Tuvalu Arkitekter har blitt engasjert som arkitekter for prosjektet. Det blir utviklet i samarbeid med Backe Prosjekt og Oslo House.Property Development.

Konsept A:

Konsept B:

I saksinnsyn.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 23. september 2020 23:38
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Plan- og bygningseaten har innvilget rammetillatelsen for de sist innsendte planene for innfill-bygget i Grønlandsleiret 55 på Grønland. Bygget vil inneholde 30 leiligheter og to næringslokaler. Utbygger er Bonum og det er tegnet av Pilot arkitekter.

Jeg synes det er skuffende ettersom jeg synes prosjektet er svært dårlig tilpasset området det skal bygges i. Jeg synes det ser enkelt og greit klønete ut. Jeg mener man burde stille høyere krav til utformingen på nybygg enn dette.

Artikkel på nettstedet Estate nyheter.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 27. september 2020 17:55
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt sendt inn et revidert planforslag for utviklingen av Sandakerveien 78. Eiendommen ligger i grenseområdet mellom Sandaker og Nydalen. Planforslaget har blitt betydelig nedskalert siden vi sist så det, og det inneholder nå to bygg på fem fulle og en tilbaketrukket sjette etasje og med 69 leiligheter. Til sammenligning inneholdt de tidligere planene 100 leiligheter og bygg på åtte etasjer. 

Det har i tillegg kommet inn et krav om at prosjektet skal ha en utforming samt material- og fargebruk tilpasset det historiske miljøet rundt. I illustrasjonene kan vi se at dette er løst med at byggene er tegnet med duse grønne fasader. 

Planforslaget er utarbeidet av Tag arkitekter på vegne av Fredensborg bolig.

Jeg liker fargebruken her, men jeg synes at de fremtredende trappe- og heishusene ødelegger mye av arkitekturen. Jeg kan ikke skjønne hvorfor man får så mange nybygg her i landet med slike gigantiske trappe- og heishus. Det er da ikke vanlig i andre land? 

Saksmappen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 29. september 2020 19:58
sliwek20 gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt sendt inn rammesøknad for infill-prosjektet i Kirkegårdsgata 14 på Grunerløkka. Prosjektet består av et bygårds-aktig volum på 7 etasjer mot Kirkegårdsgata og et lavere volum på 5 etasjer i kvartalets bakgård. De to volumene er sammenkoblet av et 4 etasjers høyt mellombygg. De inneholder til sammen  27 leiligheter. 

Volumet mot gaten vil ha en fasade i det som blir beskrevet som tegl i en varm, nøytral farge og det vil bli brukt forskjellige kombinasjoner av relieff-mønster for å gi bygget mer variasjon og dybde. Øverste etasje (syvende) vil bli kledd i trepanel og er delvis trukket inn fra fasadelivet, for å markere høydeforskjellen mellom nybygget og nabogårdene. Volumet i bakgården er kledd med trepanel i det som blir beskrevet som en varm naturtone.

Prosjektet er tegnet av Enerhaugen Arkitektkontor. Utbygger er Cura Eiendom.

Jeg synes det ser ut som et fint lite prosjekt som er godt tilpasset bygningsmiljøet rundt. Jeg håper man bare velger tegl av høy kvalitet og at man ikke fjerner detaljer og lignende i løpet av prosessen.

I saksinnsyn.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 30. september 2020 20:58
sliwek20 gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det er samtidig sendt inn en forespørsel om å avholde en forhåndskonferanse angående et tolbygg/infill-prosjekt i Håkons gate 13A på Tøyen/Kampen. Tilbygget er tenkt bygget i en sprekk mellom gården og Åkebergveien 50A, som vender ut mot Lommeparken i den nordre enden av Håkons gate. TIlbygget er planlagt å inneholde en ny inngang til Håkons gate 13A samt én ny leilighet over flere plan. 

Prosjektet er tegnet av Perfekt Arkitekt Hogne Øye Sætre.

I saksinnsyn.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 30. september 2020 21:36
E_Oslo og sliwek20 likte
E_Oslo
(@e_oslo)
Aktiv bruker

Glad i sånne små infill-prosjekter som det der!

SvarSitat
Publisert : 30. september 2020 23:07
Fredrik gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har også blitt sendt inn en søknad om rammetillatelse for nye sentrum brannstasjon. Den nye brannstasjonen er planlagt bygget på en tomt som ligger mellom Grev Wedels plass og sjøen. Det ble avholdt en åpen plan- og designkonkurranse for utformingen av prosjektet i årsskiftet 2019/2020 og danske Gottlieb Paludan Architects gikk seirende ut av konkurransen med sitt bidrag kalt Glød. Bidraget danner grunnlaget for bygget det nå er søkt om rammetillatelse for. 

Bygget vil ha et samlet areal på 883 kvadratmeter. Konstruksjonen vil være laget av tre og fasadene vil bli en kombinasjon av store glassflater og “bokser” av forkullet tre. Mot sør vil det bli integrert solcellepaneler i byggets fasade. 

Den nye brannstasjonen skal etter planen stå klar til bruk til sommeren i 2023.

I saksinnsyn.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 1. oktober 2020 22:48
E_Oslo
(@e_oslo)
Aktiv bruker

De fire rekkehusene i Brinken 39 ser nesten ferdige ut. Husene i seg selv ser ganske bra ut, men betongmuren mot veien er ikke noe særlig. Liker heller ikke den ubehandlede betongveggen mot nabotomten. 

SvarSitat
Publisert : 4. oktober 2020 12:41
Fredrik gitt lik
E_Oslo
(@e_oslo)
Aktiv bruker

Byggeplassen til nye Tøyenbadet. Det er et svært område!

SvarSitat
Publisert : 4. oktober 2020 12:51
Fredrik gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

@e_oslo Fullstendig enig angående den betongmuren. Jeg håper det kommer noe beplanting som skuler den litt i hvert fall, men det er uansett ikke en ideell løsning. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 4. oktober 2020 13:13
E_Oslo
(@e_oslo)
Aktiv bruker

@fredrik

Nei, særlig med tanke på hvordan det så ut før. En gjenoppbygging eller nytolkning av den steinmuren hadde vært mye bedre. 

SvarSitat
Publisert : 4. oktober 2020 13:25
Side 24 / 32