Byutvikling og bygg...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Oslo Byutvikling og byggeprosjekter i Oslo

Side 26 / 32
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et par bilder fra nybygget som er under oppføring i Nedre Slottsgate 10 i Kvadraturen. Bygget vil fungere som et påbygg til  varemagasinet Steen & Strøm og det erstattter en bygård fra 1800-tallet. Nybygget vil få fire etasjer og et design som blir beskrevet som en god balanse mellom det klassiske og det moderne. Prosjektet er tegnet av AMB arkitetker og ubtygger er firmaet High Street Shopping. 

Bygget hadde nå nådd full høyde og fasaden ut mot gaten var gjemt bak en presenning. 

En illustrasjon av nybygget:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 25. oktober 2020 20:41
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er planene for utviklingen av det tidligere Pikeinternat (og senere kvinnefengsel) på Hovseter. Internatet ble oppført i 1964 og har adresse Gamle Hovsetervei 3,og ligger dermed rett over veien for Hovseter T-banestasjon. Eiendommen har et areal på ca 31 daa og den ligger innenfor et område som er utpekt som et prioritert stasjonsområde i kommuneplanen for Oslo.

Det foreslås å utvikle eiendommen med ca 2.000 m2 næring og ca 17.800 m2 bolig, noe som vil gi rundt 200 nye boliger og tilsvare en utnyttelse på 156%. Det gamle pikeinternat ligger til vest på eiendommen (mot Gamle Hovsetervei) og er planlagt bevart i sin helhet, mens den nye bebyggelsen er konsentrert mot øst og gatene Stasjonsveien og Landingsveien. Bebyggelsen er utformet to kvartaler dandert rundt to gårdsrom og med høyder på opp mot seks etasjer. Langs Stasjonsveien er bebyggelsen utformet med åpne første etasjer med plass til næring i.

Det har nettopp blitt bestilt oppstartsmøte og de innsendte skissene er tegnet av Arcasa arkitekter. Forslagsstiller er Scandinavian Development AS.

Jeg synes det ser ganske greit ut. Det er et forbedringspotensiale hva gjelder arkitekturen på byggene, men jeg tror at plasseringen vil være med på å gi området rundt stasjonen en mer definert og urban struktur.

I saksinnsyn.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 25. oktober 2020 23:08
sliwek20 gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Bystyret har nå vedtatt reguleringsplanen for  Ekebergveien 232 og Tallbergveien 2B på Nordstrand. Eiendommene ligger rett ved Sæterkrysset og det er en del av den pågående fortetningen rundt krysset (den såkalte Sæterplanen). 

Reguleringsplanen som nå har blitt vedtatt åpner opp for byggingen av to nye bygg på eiendommen; Et plassert langs Nordstrandveien og et plassert mot Ekebergveien. Byggene vil til sammen inneholde rundt 40 nye leiligheter. I tillegg vil det bli etablert nye næringslokaler ut mot både Nordstrandveien og Ekebergveien. 

Reguleringsplanen ble utarbeidet av Lund+Slaatto arkitekter og forslagsstiller var Bomera AS.

Slik eiendommene fremstår i dag:

Artikkel i Nordstrand Blad.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 26. oktober 2020 21:05
E_Oslo gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et bilde fra prosjektet Mills kvartal som for tiden er under oppføring ved Sofienbergparken på Grunerløkka. Prosjektet består av 147 leiligheter fordelt på fem bygg. Ett av byggene (blokk 1) er plassert mot Sofienberggata og to av byggene (blogg 3 og blokk 4) er plassert mot Schæffers gate. Kvartalet er tegnet av Arcasa arkitekter og utbygger er Scandinavian Development.

På bildet kan vi se at fasaden mot Schæffers gate nå er i ferd med å avdukes. Fasaden er utført i en kombinasjon av mørk tegl og gule fasadeplater.

Bildet ble funnet her på prosjektets hjemmeside.

To illustrasjoner av slik Mills kvartal er tenkt å fremstå når det stå ferdig:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 31. oktober 2020 14:45
sliwek20 gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det er nå et ønske om å utvikle eiendommen Bølerlia 73B på Bøler. Eiendommen består i dag et kombinert garasjeanlegg og næringsbygg på tre etasjer.

Planene går ut på å oppføre to nye punkthus på seks etasjer på taket av dagens bygg. Øverste etasje av dagens bygning vil bli gjort om til utearealer for punkthusene mens etasjene under er planlagt avsatt til en kombinasjon av boliger og næringsvirksomhet. Fasadene er tenkt utformet med en kombinasjon av en hvit ramme i betong og med kontrasterende felt med treverk. 

Prosjektet er tegnet av A-lab og utbygger er Fredensborg bolig. Det er nettopp blitt bestilt en planforhåndskonferanse med kommunen.

Saksgangen kan følges her i saksinnsyn.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 1. november 2020 18:34
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt bestemt å gå videre med A-lab sitt bidrag i parallelloppdraget for utviklingen av området Nedre Ullevål. Jeg har tidligere presentert Hille Melbye sitt bidrag for det samme området, som kan sees her. Området er på rundt 30 dekar og ligger rett vest for Ullevål sykehus. Området domineres i dag av punkthus- og lamellblokkbebyggelse fra de tidlige etterkrigsårene. 

Prosjektet vil inneholde i overkant av 400 nye boliger fordelt på en blanding av punkthus og lamellblokker. I tillegg vil deler av bebyggelse bli oppgradert. Utbygger er Fredensborg Bolig. 

Det er litt vanskelig å si ut i fra disse illustrasjonene, men jeg håper det vil bli satt fokus på å skape bedre forbindelser mot Ullevål sykehus gjennom planprosessen.

Illustrasjonene ble funnet her på nettsiden til Fredensborg Bolig.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 8. november 2020 12:30
Mikael
(@mikael)
Eminent Member

Noen bilder fra lørdag fra området rundt nye Jordal amfi:

SvarSitat
Publisert : 9. november 2020 21:41
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

@mikael Jeg er ganske skuffet over hvordan nye Jordal Amfi ble. Jeg synes fasadene fremstår som alt for mørke og lukkede og jeg synes det gir bygget et litt billig preg.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 9. november 2020 23:21
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen illustrasjoner som viser de nye planene for utviklingen av Christian Krohgs gate 2 i sentrum. Adresse består av den tidligere industri-eiendomen hvor Den norske Remfabrikk en gang holdt til i og ligger langs den nedre delen av Akerselva.

Det ble i 2017 presentert planer om å utvikle eiendommen med et nytt kontorbygg på elleve etasjer som var tegnet av SJ/AART arkitekter i samarbeid med danske Schmidt Hammer Lassen. Prosjektet forutså at alt av dagens bebyggelse i Christian Krohgs gate 2 ble revet til fordel for nybygget, noe som fikk Riksantikvaren til å reise en innsigelse mot planene i november i fjor. 

Det har siden den gang vært jobbet med å revidere planene for å imøtekomme Riksantikvarens bemerkninger. Forslagsstiller Oslo Areal avholdt et nytt parallelloppdrag på vårparten i år der et antall arkitektkontor ble bedt om å  komme med sine forslag til utviklingen av adressen. Resultatet av parallelloppdraget ar nå blitt presentert og det ble valgt å gå videre med bidraget levert av Haugen/Zohar Arkitekter og Oslo Works.

De har tegnet et prosjekt med et samlet utbyggingsvolum på rundt 20 000 kvadratmeter fordelt på en kombinasjon av onfills (altså nye volum plassert på taket av dagens bygg) og nybygg; Det nordøstlige hjørnet er planlagt erstattet med et nybygg, mens resten av prosjektet består av påbygg slik at det vil få en høyde på ti etasjer på det høyeste. Ifølge forslagsstiller vil det bli sagt strenge krav til “bærekraft” og reduksjon av klimagassutslipp i prosjektet. Det er ikke presisert, men det kan se ut som om dette til dels vil bli oppnådd ved å bygge det nye bygningsmassen i massivtre.

På nettsiden til Oslo Areal.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 12. november 2020 11:43
Mikael og sliwek20 likte
harveyhimmelska
(@harveyhimmelska)
Ny bruker

Veldig bra... Det var trist å tenke om disse stor, historisk bygger blitt rivet. På en annen vene, vet vi hva som sjker med Galleri Oslo? Jeg hadde håpet å se mer... Galleri Oslo er den mest stygg bygge i Oslo, faktisk i landet ditt haha!

SvarSitat
Publisert : 12. november 2020 13:50
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

@harveyhimmelska Jeg regner med at du har fått med deg at det ble avholdt en konkurranse for utformingen av området i fjor?

Det har egentlig ikke blitt publisert noe om planene etter det, men Sverre Landmark (som har blitt ansatt som daglig leder for prosjektet) skrev i et brev til Plan- og bygningsetaten nå i sommer at de jobber nå med å bearbeide A-lab sitt vinnerforslag før det vil bli sendt inn et planinitiativ til kommunen. Så jeg regner med at vi snart vil få se noe mer konkret. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 12. november 2020 14:18
harveyhimmelska
(@harveyhimmelska)
Ny bruker

Takk, Fredrik!

SvarSitat
Publisert : 12. november 2020 20:34
Fredrik gitt lik
E_Oslo
(@e_oslo)
Aktiv bruker

Prosjektet i Kolstadgt 22-24 (også kjent som Hagegt 25) ser nå endelig ut til å være ferdigstilt (selv om næringslokalet i første etasje ikke er innredet). Fasadeplatene i første er ikke det helt store, men prosjektet gjør Kolstadgt mer urban.

Sideveggen er ikke særlig dekorativ, så får håpe Hagegt 27 blir bygget snart.

SvarSitat
Publisert : 14. november 2020 20:39
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

@e_oslo Takk for bildene. Jeg er heller ingen fan av de fasadeplatene i første etasje. Jeg tror det hadde sett bedre ut med stort sett alt annet materiale der. 

Det er for øvrig søkt om rammetillatelse for Hagegata 27 for en stund siden, så det kommer nok til å skje om ikke så alt for lenge. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 14. november 2020 21:51
E_Oslo gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt søkt om rammetillatelse for byggingen av en ny flerbrukshall i Seilduksgata 30 på Dælenenga. Flerbrukshallen er planlagt bygget som en del av Dælenenga idrettsplass og vil erstatte dagens klubbhus-bygning fra 1916. Klubbhuset ble tegnet av byarkitekt Harald Aars.

Nybygget vil ha et samlet areal på 2 027 kvadratmeter og vil i tillegg til flerbrukkshallen inneholde arealer tilrettelagt for kampsport, garderober og et nytt klubbhus. Byggets fasader er i hovedsak planlagt i en kombinasjon av grønne og røde fasadeplater og treverk. Treverket er plassert i et åpent mønster lagt foran fasadeplatene, slik at det skapes en dybde- og reliefeffekt i kontrasten mellom treet og platene. 

I tillegg planlegges den oppgradere parkområdet som ligger der Falsens gate møter Schleppegrells gate som en del av prosjektet. 

Prosjektet er tegnet av Pir II arkitekter i samarbeid med Multiconsult. Utbygger er Oslo kommunes Kultur- og idrettsbygg.

I saksinnsyn.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 18. november 2020 21:05
Side 26 / 32