Byutvikling og bygg...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Oslo Byutvikling og byggeprosjekter i Oslo

Side 29 / 32
harveyhimmelska
(@harveyhimmelska)
Ny bruker

Ah, jeg var snakker om Teatergata-kvartalet, tenkt jeg svart tråden direkte på side 5. Jeg lest saken og det byggestart er nær i fremtiden!

SvarSitat
Publisert : 8. januar 2021 15:42
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

@harveyhimmelska Ja, når du trykker på svar, så vil kommentaren din bare havne bakerst i tråden som her. Du må nesten trykke på sitat om du snakker om innlegg langt tilbake i tråden. 

Angående Teatergatakvartalet så er planene så vidt jeg vet fortsatt ikke godkjent, så det vil nok ta litt tid før vi får se en byggestart der.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 8. januar 2021 23:25
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt sendt inn et oppdatert planforslag og med det nye illustrasjoner av boligprosjektet som er planlagt i Enebakkveien 69. Dette er industrieiendommen som ligger mellom Kværnebyen og Svartdalsparken. Som nevnt tidligere består prosjektet nå av ett L-formet bygg plasser mot syd og to lamell-blokker plasser mot nord. Byggene vil ha høyder på opp mot åtte etasjer og er planlagt å inneholde 162 leiligheter til sammen. I tillegg inneholder planforslaget en mulighet for å delvis åpne Alnaelve gjennom planområdet.

Planforslaget er laget av Arcasa arkitekter på vegne av Trym Bolig.

Jeg synes det greit nok ut og jeg tror det vil fungerere ganske godt som en avsluttning på Kværnerbyen. Jeg foretrekker formen på L-volumet fremfor de frittstående puntkhusene som prosjektet opprinnelig inneholdt.

I saksinnsyn.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 10. januar 2021 23:04
E_Oslo og Arild likte
Mikael
(@mikael)
Eminent Member
Publisert av: @fredrik

Noen bilder jeg tok av infill-prosjektet i Mariboes Gate i dag. Bygget er nå nesten ferdigstilt. Jeg likte godt hvordan passasjen og den gamle smia ble, men jeg er skuffet over hvor billig det svarte partiet mellom smia og nybygget ser ut. Det så helt annerledes ut på illustrasjonen.

Veldig kult prosjekt med smia! Har gledet meg lenge til å se hvordan det ble, så takk for bildene 🙂

Igjen, som så ofte i nye prosjekter syns jeg balkongløsningene ødelegger. 

Det blir lite harmonisk når det blir tre "tilfeldige" balkonger med utkragning, mens resten er franske.

Utkragningen er i tillegg for stor på disse mot en såpass sentral gate, og jeg tror bruk av smijern i stedet for glass hadde blitt vesentlig penere, og som en slags historisk kobling til den gamle smia.

SvarSitat
Publisert : 11. januar 2021 13:29
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har og blitt sendt inn et oppdatert forslag for utviklingen av Etterstadgata 2-6 på Vålerenga, som ligger like ved utløpet til Vålerengtunnelen og Gjøvikbanen i det nordøstlige hjørnet av Vålerenga. Denne eiendommen har tidligere vært brukt til litt mindre industrivirksomhet som pottemakerverksted, skiltproduksjon og drevfabrikk. Deler av de tidligere industribyggene har blitt bevart frem til i dag. I tillegg står det et lite bygg kjent som Sotakiosken/Sotahjørnet på eiendommen. Dette er en kiosk fra 1922, men bygget har stått ubrukt og forfallent i flere år.

Det ønskes å utvikle eiendommen med et nytt boligprosjekt som inneholder 56 leiligheter og 5 rekkehus. Leilighetene er planlagt i et L-formet volum lagt som en skjermende vegg mot jernbanelinjen i nord. Volumet vil ha åtte etasjer på det høyeste og høydene trappes ned til seks etasjer mot Strømsveien. Rekkehusene er plassert i en rekke langs Etterstadgata og er på tre etasjer. Utearealene er planlagt i området mellom de to delene. 

Utbyggingsplanene har tidligere vært svært kontroversielle lokalt blant annet noe som blant annet skyldes at det ble foreslått å rive Sotakiosken. Dette er noe man har gått tilbake på i forslaget som nå har blitt sendt inn og kiosken foreslås i stedet bevart og integrert inn i et nytt torg mot Strømsveien. I tillegg vil deler av den tidligere industribebyggelsen langs Etterstadgata (Drevfabrikken i Etterstadgata 6) ble bevart i utbyggingen.

Prosjektet er tegnet av Link arkitektur og utbygger er Obos nye hjem. 

Saksgangen kan følges her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 11. januar 2021 14:44
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin
Publisert av: @mikael
Publisert av: @fredrik

Noen bilder jeg tok av infill-prosjektet i Mariboes Gate i dag. Bygget er nå nesten ferdigstilt. Jeg likte godt hvordan passasjen og den gamle smia ble, men jeg er skuffet over hvor billig det svarte partiet mellom smia og nybygget ser ut. Det så helt annerledes ut på illustrasjonen.

Veldig kult prosjekt med smia! Har gledet meg lenge til å se hvordan det ble, så takk for bildene 🙂

Igjen, som så ofte i nye prosjekter syns jeg balkongløsningene ødelegger. 

Det blir lite harmonisk når det blir tre "tilfeldige" balkonger med utkragning, mens resten er franske.

Utkragningen er i tillegg for stor på disse mot en såpass sentral gate, og jeg tror bruk av smijern i stedet for glass hadde blitt vesentlig penere, og som en slags historisk kobling til den gamle smia.

Ja, jeg er enig. Det er verdt å nevne at bygget faktisk ble vist med rekkverk i stål på tidligere illustrasjoner, men man gikk bort i fra det etter hvert. Jeg tror det hadde sett bedre ut med den typen rekkverk.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 11. januar 2021 14:47
Mikael gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har blitt sendt inn en forespørsel om å avholde en forhåndskonferanse for utviklingen av Oslo by Steinerskole sin eiendom i St. Olavs gate 4. Eiendommen ligger rett over gaten for Edvard Munch Videregående Skole (hvor Statens håndverks- og kunstindustriskole tidligere holdt til) og består av en bygård fra attenhundretallet og en ubebygd parkeringsplass ved siden av den. 

Skolen ønsker å utvide sine lokaler for å gjøre plass til en ny linje innenfor musikk/dans/drama. I tillegg ønskes det å bygge nye studentboliger. Det er kun sendt inn en volumskisse av planene og den viser et nybygg på åtte etasjer. Nybygget er planlagt bygget på den tomme parkeringsplassen og vil delvis strekke seg over taket på bygården.

I forhåndskonferansen så ønskes det å drøfte problemstillinger rundt mulig utnyttelse på nybygget, estetisk utforming og mulighetene for å håndtere prosjektet som en byggesak (i motsetning til plansak).

Prosjektet blir tegnet av Blakstad Haffner og utbygger er Merkantilbygg.

I saksinnsyn.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 11. januar 2021 23:12
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er og to nye og oppdaterte illustrasjoner av det planlagte leilighetsbygget i Sandakerveien 33 på Torshov.

Prosjektet går gjennomgått en del mindre endringer siden vi sist så det: Den øverste etasjen har blitt trukket tilbake og har blitt gitt avrundede hjørnet. Etasjen vil bli kledd med røde fasadeplater og de utkragede balkongene har blitt erstattet med innetrukne balkonger. De rette stålrekkeverkene har blitt erstattet med rekkverk bestående av smale, skråstilte stålelementer som skal gi en "rikere ornamentikk i bygget". Til slutt har det blitt lagt til flere vindusfelt i gavlveggen mot Sandakerveien.

Bygget er tegnet av A-lab arkitekter og utbygger er USBL.

Jeg synes samtlige av endringene har vært til det bedre.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 11. januar 2021 23:54
E_Oslo og jh likte
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt søkt om rammetillatelse for infill-prosjektet i Stensberggata 11 på St. Hanshaugen. Prosjektet baserer seg på reguleringsplanen for eiendommen som ble vedtatt i 2019. Infill-bygget vil ha fem etasjer pluss saltak og det vil inneholde 8 leiligheter. Fasadene er planlagt med rødlig tegl som hovedmateriale og detaljer utført i tre. 

Bygget er tegnet av Aart architects. Utbygger er selskapet RV Holding. 

Jeg synes det ser litt pussig ut hvordan teglen stopper ved fjerde etasje. Jeg tror det hadde sett mer naturlig ut med at teglen fortsatte til over femte etasje, slik at den fulgte gesimshøyden på bygården ved siden av.

Saksmappen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 18. januar 2021 14:59
sliwek20 gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er de foreløpige planene for utviklingen av eiendommen Nobels gate 16a på Fronger/Gimle. Eiendommen ligger i overgangen mellom karrébebyggelsen og byvilanene langs Bygdøy allé og har tidligere vært brukt som ambassade for Sverige. Dagens bygg stammer fra 1950-tallet og ble tegnet av den svenske arkitekten Gösta Wiman. 

Prosjektet er fortsatt på et tidlige stadie, men de foreløpige skissene viser et nybygg bygget over dagens ambassadebygg. Dagens bygg vil fungere som prosjektets sokkel for fem nye etasjer. Den nye delen er planlagt med fasader kledd med rødlig tegl og er utformet med saltak.

Prosjektet blir tegnet av arkitektkontoret Einar Jarmund & Co.

Den videre saksgangen kan følges her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 21. januar 2021 10:53
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt søkt om rammetillatelse for det planlagte nybygget i Kirkegata 23-25 kvadraturen. Bygget vil inneholde en ny campus for Høyskolen Kristiania samt noe såkalte aktive funksjoner i første etasjen ut mot gaten. 

Nybygget er delt opp  to volumer som skal reflektere eiendommens historiske oppdelingen. Hvert av volumene er utformet med høy og åpen sokkel over to etasjer og en mer lukket fasade over det. Fasadene er planlagt utført i to nyanser av naturstein for hvert av volumene. Det vil og bli integrert sittebenker inn i fasaden langs gaten. 

Det er tegnet av A-lab og utbygger er AVA eiendom.

I saksinnsyn.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 21. januar 2021 11:53
E_Oslo gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det er og et ønske om utvikle tomten hvor Paleet parkeringshus står i dag. Tomten, som har adressene Fred. Olsens gate 6 og Strandgata 19, ligger i den østlige enden av Kvadraturen ved Paléhaven/ Christian Frederiks plass. 

Dagens parkeringshus tar navnet sitt fra et palé fra 1745 som lå her tidligere. Bygningen var i en periode sentrum for byens selskapsliv og den fungerte fra 1814 som Norges tredje kongebolig. Den var oppført i enkel barokkstil med en monumental marmortrapp gårdsplassen, fasader i en dyp burgunderrød farge og med blå-svart tak. Paléet ble dessverre revet etter en brann i 1942 og dagens parkeringshus ble oppført på 1980-tallet. 

Det ønskes nå å rive parkeringshuset og erstattet det med nytt kontorbygg. Det planlagte kontorbygget er på ti etasjer og 17 200 kvadratmeter. Det vil inneholde utadvendt virksomhet i første etasje og bygget er plassert slik at det danner en avskjermet bakgårdshage sammen med Hotell Amerikalinjen, som ligger i nabogården. 

Det er enda tidlig i utviklingsfasen og det er derfor ikke sendt inn noen skisser som viser utformingen på bygget. Jeg håper man går for en arkitektur av høy kvalitet og som respekterer de historiske omgivelsene. Jeg skulle og likt å se at man tok inn elementer fra det tapte paléet inn i prosjektet, slik som f.eks. fargebruken eller et monumental inngangsparti.

Planene blir utarbeidet av A-lab på vegne av Indigo Invest.

Den videre saksgangen kan følges her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 21. januar 2021 23:07
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er illustrasjon av det planlagte boligprosjektet i Nobels gate 16a på Fronger/Gimle som ble presentert et par innlegg ovenfor. Illustrasjonen ble funnet i en artikkel på nettstedet Estate Nyheter.

Illustrasjonen ble funnet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 26. januar 2021 14:36
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

A-lab har sendt inn en forespørsel om å avholde en planforhåndskonferanse for eiendommen Skippergata 33 og Storgata 10 B i sentrum. EIendommene er en del av kvartalet som ligger rett over gaten for det ny-utvidede hotellet The Hub. Dagens bygg på de to eiendommene ble oppført etter 1977 en gang. 

Det foreslår å utvikle eiendommene med et nytt høyhus på 55,5 meter, noe som tilsvarer femten etasjer. Den høyeste delen er lagt mot Skippergata og The Hub, men høydene trappes så ned til gesimshøydene på nabogårdene mot Storgata. Prosjektet er planlagt å inneholde kontorlokaler med næringsarealer i første etasje.

I saksinnsyn.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 28. januar 2021 18:28
E_Oslo og JohnK likte
KvikHalden
(@kvikhalden)
Aktiv bruker

Liker det, spørs om Riksantikvaren føler det samme.... 😝 

SvarSitat
Publisert : 29. januar 2021 00:46
Side 29 / 32