Byutvikling og bygg...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Oslo Byutvikling og byggeprosjekter i Oslo

Side 30 / 40
JohnK
(@johnk)
Bruker Registered

@kvikhalden

Jeg blir veldig overrasket om de ikke må barberer ned noen etasjer ut mot Storgata, ja.

SvarSitat
Publisert : 29. januar 2021 11:01
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt utarbeidet inn en mulighetsstudie for utviklingen av Frognerseterveien 23 på Oslo vest. Studien er, ilikhet med prosjektet presentert for noen sider tilbake siden, sendt inn som et innspill til den pågående områdereguleringen av Smedstad. Eiendommen ligger sydvest for t-banestasjonen og er i dag bebygd med tre bygg med ulike funksjoner. Det ene er et murhus oppført i nordisk nybarokk-stil og står på Byantikvarens gule liste, mens de andre byggene er av nyere dato. 

I studien foreslås det å rive de to andre byggene og erstatte dem med fire nye leilighetsbygg. Leilighetsbyggene er dandert på eiendommen slik at de sammen med murhuset danner et åpent kvartal rundt et avskjermet uteareal. De nye byggene er planlagt med tre til fire etasjer og med fasader kledd med tegl.

Studien er laget av Dark arkitekter på vegne av Fredensborg Bolig.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 29. januar 2021 11:26
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har blitt søkt om rammetillatelse for boligprosjektet som er planlagt i Ekebergveien 232 på Nordstrand. Prosjektet er en del av den pågående urbaniseringen rundt Sæterkrysset. 

Reguleringsplanen for eiendommen ble vedtatt av bystyret i oktober i fjor. Den åpner opp for byggingen av et nytt leilighetsbygg på fem etasjer. Bygget er utformet slik at det gradvis trappes ned mot villabebyggelsen i syd og øst. Det inneholder et næringslokale i første etasjen mot Ekebergveien og femten leiligheter i etasjene over. Byggets fasader vil bli utført i en rødlig tegltype. 

Bygget er tegnet av Lund + Slaatto arkitekter. Utbygger er Pilares Eiendom.

Jeg synes dette er et ganske fint prosjekt. Det er også et av få eksempler hvor arkitekturen ser helt identisk ut fra planforslaget til rammesøknaden.

I saksinnsyn.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 30. januar 2021 13:50
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

De har nå blitt sendt inn noen reviderte planer for reguleringen av Torshaug, eller Torshovtoppen som det og kalles, på Torshov. Planene kommer som et svar på at forrige planinitiativ ble stoppet av plan- og bygningsetaten i mars i fjor

Plansaken har adresse Vossegata 31 B  Området det ønskes utviklet ligger rett vest for Torshovdalen og består blant annet av de tidligere gårdseiendommene Øvre og Nedre Torshov gård.

Planene inneholder 500 leiligheter fordelt på 36 800 kvadratmeter med boligbebyggelse. I tillegg inneholder de 22 190 kvadratmeter med næringsbebyggelse, en 14 000 kvadratmeter stor videregående skole og en 720 kvadratmeter stor barnehage med fire avdelinger. Høydene på den planlagte bebyggelsen varierer fra fire til syv etasjer. Sammenlignet med de tidligere planene så har prosjektet nå mer definert kvartalsstruktur.

Forslagsstiller er Bastia Eiendom og det er Urba som har utarbeidet planene. 

Planene har vært ganske kontroversielle lokalt på Torshov, men jeg synes det ser litt lovende ut slik det fremstår her. Jeg synes det er kraftig forbedret forhold til de tidligere skissene. Jeg liker spesielt godt utforminge mot Vossegata (første illustrasjon).

Saksmappen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 30. januar 2021 21:18
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et nytt prosjekt som er under utvikling i Kvadraturen. Det er ikke oppgitt nøyaktig hvor i Kvadraturen det er planlagt, men jeg er ganske sikker på at det er Dronningens gate 13 basert på motivet i illustrasjonene. Det er naboeiendommen til den gamle krigsskolen. 

Prosjektet kombinerer et nybygg og en rehabilitering av dagens bygningsmasse. Ifølge arkitektene så er målet med planene å gi tilgang til en usjenert bakgård, bidra til et yrende gateliv og å gi byen flere boliger. 

Det blir utviklet i et samarbeid mellom arkitektkontorene Oslo Works, Edit Atelier og Oslotre på vegne av gårdeier Selvaag Eiendom.

Illustrasjonene ble funent på Facebook-siden til Oslo Works.

Et oversiktsbilde av eiendommen i dag:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 31. januar 2021 15:12
E_Oslo, jh, Mikael og 1 brukere likte
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

NRK melder nå om at bystyret sin revidert reviderte høyhus-strategi er ferdig. Den reviderte strategien vil åpne opp for byggingen av høyhus som er høyere enn dagens Oslo Plaza (117 meter) samt byggingen av høyhus i nye områder som Majorstuen, Økern, Nydalen, Furuset, Ryen og Hauketo.

NRK sitt notat om nyheten.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 5. februar 2021 14:05
KvikHalden
(@kvikhalden)
Bruker Registered

Ja det er dette som må til for å få utvikla bussterminalen bla. 🙂

SvarSitat
Publisert : 6. februar 2021 10:35
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen nye illustrasjoner av infill-prosjektet som er planlagt oppført i Hagegata 55. Deler av øverste etasje har nå blitt fjernet og erstattet med en balkong. Samtidig har den mørke teglen på fasadene blitt erstattet med lys tegl. 

Bygget er tegnet av Austigard Arkitektur.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 10. februar 2021 12:23
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt presentert planer for å ombygge og utvide Oslo Atrium i Bjørvika. Bygget, som har adresse Dronning Eufemias gate 6 A, ligger rett over gaten for det nye hovedbiblioteket. 

Det ble oppført i 2003 (etter tegninger av Niels Torp arkitekter) og representerer slik et av de første byggene som ble bygget i Bjørvika i moderne tid. Dette var før Dronning Eufemias gate bygget og mens e-18 fortsatt gikk langs sjøen, og bygget har en langt mer lukket fasade enn det man hadde forventet på en slik lokasjon i dag. 

Det er følgelig et ønske om å utvikle bygget for å tilrettelegge for utadvendte virksomheter som kan bidra til økt byliv. Ombyggingen innebærere å trekke deler av fasaden ut mot gaten og foran dagens søylerekke, slik at “byggets liv” trekkes nærmere gaten. Fasaden justeres slik at det blir trinnfri adkomst mellom gaten og interiøret. Det er å tillegg planlagt å gi fasaden et mer transparent uttrykk, slik at interiøret synes bedre fra utsiden.

Ombyggingsprosjektet er igjen tegnet av Niels Torp arkitekter. 

Jeg synes planene representerer en forbedring fra dagens situasjon, men vil fortsatt ikke være et fint bygg. 

I saksinnsyn.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 10. februar 2021 13:04
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en illustrasjon fra en mulighetsstudie som Dark arkitekter har laget for en nytt infill-prosjekt et eller annet sted i byen. Et av ønskene med studien har visstnok vært å sett på mulighetene for å benytte seg av farger som kjennetegner Oslo. Det er ikke oppgitt hvor i byen det er planlagt, men jeg er ganske sikker på at det er tegnet inn der det i dag er et lavt næringsbygg i Amtmann Meinichs gate på Sandaker. 

De skriver at de håper på å jobbet mer med planene i løpet av året, så jeg antar vi snart vil få se noe mer konkret om det.

Illustrasjonen ble funnet på Instagram.

Stedet jeg tror det er tenkt:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 11. februar 2021 23:44
Mikael
(@mikael)
Bruker Registered

Veldig bra! Trengs flere av denne typen infill-prosjekter 🙂

SvarSitat
Publisert : 12. februar 2021 07:54
Fredrik gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en illustrasjon som viser en planlagt rehabilitering og ombygging av kontorbygget i Akersgata 73. Bygget ligger langs strekningen mellom Trefoldighetskirken og Sankt Olav domkirke. Den ble oppført i 1979 og erstattet Hammersborg skole, som stod på eiendommen tidligere. 

Rehabilitering og ombyggingen ser dog ut til kun bestå av konstruere noen større felt med glass i fasaden og å gjøre første etasje hakket mer innbydende.

Illustrasjonen ble funnet her.

Bygget slik det fremstår i dag:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 12. februar 2021 20:29
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et par bilder tatt av meg som viser hvordan infillen i Ole Vigs gate 24 på Majorstuen ble. Prosjektet er en del av utbyggingen av kjøpesenteret Valkyrien ved Valkyrie Plass.  Infillen tetter det som tidligere var i et hull i fasaderekken langs gaten. Den er på fem etasjer og har fått fasader kledd med slemmet tegl. 

Infillen er tegnet av Mellbye Arkitektur Interiør.

Generelt synes jeg det ble et ganske greit bygg. Det har enkelt ting jeg liker og enkelte ting jeg ikke liker, men det fyller uansett igjen et hull i bybildet uten å gjøre for store skader.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 14. februar 2021 17:12
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

A-lab har bestilt en forhåndskonferanse for å se på mulighetene for utviklingen av Fridtjof Nansens vei 2 på Majorstuen. Eiendommen ligger ved Majorstuen skole og Colosseum torg. Dagens bygg er på fem etasjer og ble tegnet av Hjalmar S. Bakstad i 1957. Bygningen stod imidlertid først ferdig i 1974 og inneholdt da kontorer for De Norske Melkefabrikker. 

Det foreslås å utvikle eiendommen med et nytt kontorbygg på åtte fulle og én tilbaketrukket toppetasje. Det er kun sendt inn noen volumskisser, men ifølge den vedlagte teksten er det planlagte nybygget utformet slik at det krager tre meter utover torget fra andre etasje og opp. Det skrives og at vurderes det å konstruere bygget med massivtre. 

Utbygger er NCC.

Situasjonen i dag:

Nytt bygg:

I saksinnsyn.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 14. februar 2021 23:25
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Bystyret har nå vedtatt planforslaget for Pilestredet 75C Eiendommen ligger rett over gaten for Fagerborg Kirke og Stensparken. Planforslaget åpner opp for å rive den tidligere industrihallen som står på eiendommen i dag for å erstatte den med et nytt nærings- og boligprosjekt med ca. 170 leiligheter og utadvendt virksomhet i første etasje langs Sporveisgata. I tillegg inneholder prosjetket en opparbeidelse av Sporveisgata med en ny trerekke. 

Planforslaget ble utarbeidet av Arcasa arkitekter på vegne av KLP eiendom.

I saksinnsyn.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 15. februar 2021 14:41
E_Oslo, jh og sliwek20 likte
Side 30 / 40