Byutvikling og bygg...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Oslo Byutvikling og byggeprosjekter i Oslo

Side 32 / 34
harveyhimmelska
(@harveyhimmelska)
Ny bruker

Alt er her - mer enn hva du kan ser i artikkelen i Aftenposten også:

https://nyegallerioslo.no/index.html  

Planene ser helt fantastisk ut, og veldig urbant. 

SvarSitat
Publisert : 24. februar 2021 01:40
KvikHalden gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin
Publisert av: @jorn

@fredrik Jeg skulle gjerne likt å se et nedskalert forslag til bussterminal med bare fjernbusser. Sånn som i dag med 10-talls lokale busser i timen fra bussterminalen i retning Asker/Bærum og Romerike etc. hadde vært løst bedre med bussterminaler utenfor sentrum som mater mot banenettet i stedet. Eventuelt kunne man hatt gateterminaler rundt sentrumsstasjonene som i London, men vet ikke om noen gater i sentrum som er spesielt egna. 

Mener at kvu oslo-navet eller en av de andre rapportene legger opp til at flere av bussene skal terminere på Helsfyr/Brynseng i retning Romerike, og det er vel også på trappene en ny terminal på Lysaker, så om man får til en bedre løsning eksempelvis på Ryen sørfra, bør man kunne begrense behovet for en så stor bussterminal.

Når det gjelder bussterminal over sporene kunne de jo kanskje ha sett litt på andre land, i Tokyo bygde man bussterminal i flere etasjer over spor i drift på Shinjuku stasjonen knapt uten å påvirke trafikken. De fikk med en skyskraper på kjøpet.

(mente å bare poste linken, men jeg ble visst outsmarta av forumpluginen)

Grunnen til at jeg ikke liker ideen om ny bussterminal over sporene er at jeg tror den vil fremstå som en stor og massiv boks. Jeg synes at dette allerede er et område som preges av bygg med for store fotavtrykk, og jeg tror en bussterminal vil bare gjøre det enda verre. I tillegg vil den bli veldig dårlig integrert inn i byen og vil ha dårlige forbindelser til områdene rundt (foruten om stasjonen sevlsagt). 

Jeg er også litt skeptisk til ideen om gateterminaler. Jeg har vært i mange byer hvor man har slike gaterminaler (slik som f.eks. Brussel), og det som har slått meg er at gatene de er i er sjelden steder man har lyst å oppholde seg mer enn absolutt nødvending. Der har man folk som stresser til og fra bussene, mye tomgangskjøring fra biler og busser, og  generelt alt for mye trafikk til at det blir fint å være i. Jeg mener at Schweigaards gate trenger å bli en gate man faktisk har lyst å være i.

Helsinki er et eksempel på en slik undergrunns busterminal som jeg kunne tenkt meg.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 24. februar 2021 11:29
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Aftenposten har skrevet en artikkel om den pågående rehabliteringen og ombyggingen av Stortorvet 7 i Kvadraturen. Artikkelen inkluderer en ny og oppdatert illustrasjon av det nybygget som vil være mot Nedre Slottsgate.

Prosjektet er tegnet av Dark arkitekter og utbygger er Schage eiendom. 

Jeg synes dette nybygget ser forferdelig ut og jeg kan ikke skjønne at det ikke setter høyere krav til arkitekturen på bygg som blir bygget såpass sentralt.

Artikkel i Aftenposten.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 25. februar 2021 14:31
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en ny illustrasjon av prosjektet som er under utvikling i Harald Sohlbergs vei 7 og 9 på Ellingsrud. Man har tydeligvis gått bort fra den lukkede kvartalsstrukturen og heller valgt en utforming besåtende av to punkthus på henholdsvis seks og ti etasjer. Prosjektet vil inneholde 60 leiligheter. Byggestart er antatt å kunne være i 2024, så det er fortsatt en stund igjen.

Prosjektet blir tegnet av Dyrvik arkitetker og utbygger er Mehar Gruppen.

Illustrasjonen ble funnet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 1. mars 2021 23:40
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Plan- og bygningsetaten har nå innvilget rammetillatelse til boligprosjektet i Brugata 3. Prosjektet, som grenser til Prinds Christian Augusts Minde, består av tre blokker med til sammen 63 leiligheter. I tillegg har prosjektet noe næring i første etasje mot Brugata. 

Prosjektet er tegnet av Alliance Arkitekter og utbygger er Olav Thon-selskapet Stormgård. 

I saksinnsyn.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 2. mars 2021 13:42
beanie, jh, E_Oslo og 2 brukere likte
sliwek20
(@sliwek20)
Aktiv bruker

Veldig glad i prosjektet. Vi trenger floere boliger i denne delen av sentrum. Jeg håper at Gunerius-tomten utvikles på samme måte. 

SvarSitat
Publisert : 2. mars 2021 14:14
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

@sliwek20 Jeg synes planene for Gunerius-kvartalet hadde en ganske god utforming mot Brugata, men dessverre så ble jo det prosjektet trukket.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 2. mars 2021 14:58
sliwek20
(@sliwek20)
Aktiv bruker

Ja, der stemmer. Men problemet med forslaget til Gunerius-kvartalet har ikke så mye å gjøre med form (selv om jeg er enig med PBE noen deler er for høyt), men med funksjon. For mye kontor, hotell, butikker, kino... Ikke nok bolig. Jeg synes at alt over 2. etasje (kanskje med unntak av den gamle Gunerius-tårnet) burde være bolig. 

SvarSitat
Publisert : 2. mars 2021 15:07
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt sendt inn et oppdatert planforslag for branntomten i Våronnveien 17 på Manglerud. Eiendommen, som ligger på hjørnet der Våronnveien møter Plogveien, har ligget brakk etter at den tidligere bygningen på adressen brant ned i 2009. Prosjektet er tegnet av arkitektkontoret Helen & Hard og  baserer seg på deres vinnerbidraget fra et parallelloppdrag som ble avholdt i 2017. Det er planlagt som et Futurebuilt forbildeprosjekt. 

Det første planforslaget ble behandlet av bystyret i 2019. Planforslaget la opp for byggingen av et åtte etasjers høyt leilighetsbygg med 30 leiligheter. Bystyret vedtok imidlertid at høydene måtte reduserer til å være i tråd med nabobebyggelsen og at det måtte inkluderes flere såkalte familieleiligheter (4-romsleiligheter) i prosjektet. 

I det oppdaterte planforslaget har høydene blitt redusert til seks etasjer. Samtidig har antall leiligheter blitt redusert til 24, hvorav rundt 20% av dem vil være familieleiligheter.

Obos er forslagsstilleren bak planene. 

 

Planforslaget kan sees her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 8. mars 2021 23:47
E_Oslo gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

A-lab har nå bedt om å få en forhåndskonferanse for studentbolig-prosjektet i Brenneriveien 11 på Grunerløkka. Eiendommen ligger langs Akerselvas bredder og rett over veien for Vulkan-området. Bystyret vedtok reguleringsplanen for eiendommen i juni i 2019. Den åpner opp for byggingen av opp til 9150 kvadratmeter med ny bygningsmasse med høyder fra tre til seks etasjer.

Skissene som er sendt inn viser et prosjekt med et samlet bruksareal på 8890 kvadratmeter, noe som vil tilsvare 197 nye studentleiligheter. I tillegg vil det være noe utadvendt virksomhet i første etasje. Prosjektet er delt opp i flere volum ved bruk av varierte takformer og forskjellig behandling av teglen. 

Planen er å sende inn en fullstendig rammesøknad i løpet av sommeren i år og så starte rivningsarbeidene i januar 2022. 

Utbygger er Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus. 

Jeg liker veldig godt det jeg ser her. Nå kan det selvsagt mye endres før det søkes om rammetillatelse, men inntrykket så langt er at det er et kvalitetsprosjekt som er godt tilpasse miljøet rundt. Jeg  synes bruken av  tegl er svært vellykket og jeg liker spesielt hvordan den ser ut til å være murt i et slags kryss-relief på enkelte av “byggene”.

Fasade mot Akerselva:

Fasade mot Brenneriveien:

Fasade mot Møllerveien:

Illustrasjon:

I kommunens innsynsløsning.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 10. mars 2021 13:47
E_Oslo gitt lik
sliwek20
(@sliwek20)
Aktiv bruker

Veldig fint sted for studentbolig, synes jeg. Boligene i Grünerløkka studenthus som ligger litt lenger Nord er de mest etterspurte i byen. Bra bruk av areal. 

SvarSitat
Publisert : 10. mars 2021 15:12
Jorn
 Jorn
(@jorn)
Aktiv bruker

Det blir veldig fint å få fullført turveien langs elva på denne strekka også 🙂

SvarSitat
Publisert : 10. mars 2021 15:51
sliwek20 gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Statsbygg skal nå selge St. Olavs gate 32 og de har i den forbindelse fått utarbeidet en mulighetsstudie som skal belyse mulighetene som ligger i eiendommen. St. Olavs gate 32 ligger rett ved slottsparken og bygningen ble oppført i 1879 etter tegninger av den tysk-norske arkitekten Wilhelm von Hanno. Den ble bygget som hovedkvarter for Statens kartverk og den var det frem til de flyttet i 1980. 

Mulighetsstudien er laget av Rodeo Arkitekter og viser hva de mener er mulig utvikling av eiendommen med kulturkvartal, hotell- og konferansekvartal, eller museum og studentkvartal.

Statsbygg har satt fristen for å komme med bud til den 22. April og de forventer at den endelige salgsprisen vil bli på rundt 200 millioner kroner. 

Det er selvsagt ikke sikkert at de nye eierne kommer til å utvikle eiendommen med noe som ligner på dette i det hele tatt, men jeg synes uansett at første illustrasjon så veldig interessant ut og noe jeg kunne ha likt der.

Artikkel i Aftenposten.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 11. mars 2021 23:10
KvikHalden gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt sendt inn et oppdatert forslag for utviklingen av Opplandsgata 2 på Vålerenga. 

Planene for denne eiendommen har lenge vært svært omstridt. Dette er hvor et gammelt og verneverdig trehus stod å forfalt i flere år, før det til slutt ble revet i 2014. Gårdeier presenterte deretter planer for utviklingen av eiendommen som forutsa å rive bygården fra 1800-tallet på samme adresse, men de planene ble skrinlagt etter samtaler med Plan- og bygningsetaten og Byantikvaren. 

I det oppdaterte planforslaget foreslås det å bygge et nytt volum på fire etasjer der hvor trehuset tidligere stod. Det nye volumet vil ha to leiligheter i hver etasje og næringsarealer på hjørnet ut mot Strømsveien. Bygården bevares og loftet og øverste etasje blir bygget om til duplex-leiligheter.  

Både Byantikvaren og PBE har tidligere signalisert at de vil stille med hvert sitt alternativ til planene. Byantikvaren mener at det bør gjenoppbygges en kopi av trehuset som stod på eiendommen, mens PBE mener det holder med et moderne bygg med de samme volumene som trehuset.

Planforslaget blir utarbeidet av NSW arkitektur og forslagsstilleren er Hans Martin Skoglund.

I saksinnsyn.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 14. mars 2021 16:07
sliwek20 gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt sendt inn forespørsel om å avholde en forhåndskonferanse for å se på utviklingsmulighetene for eiendommen Konows gate 63 i Lodalen. Eiendommen ligger i skrenten over det nordre utløpet til Operatunnelen. De foreløpige planene består av to boligblokker på ti etasjer og med 89 leiligheter. Det ønskes å diskutere spørsmål rundt støyproblematikken, behovet for dispensasjoner og estetisk utforming i forhåndskonferansen.

I saksinnsyn.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 17. mars 2021 12:40
Side 32 / 34