Byutvikling og bygg...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Oslo Byutvikling og byggeprosjekter i Oslo

Side 5 / 35
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt lagt inn bestilling av forhåndskonferanse for påbygg av Grensen 15 i sentrum. Prosjektet er tegnet av  Dyrø og Moen arkitekter.

Her er to skisser som viser hvordan de har tenkt det:

Saksmappen med relevante dokumenter.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 11. februar 2019 18:09
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er ny illustrasjon av prosjektet i Hammerstadsgate 10a i Majorstuen-/Fagerborg-området. Jeg synes bygget ser langt bedre ut her og med høyere detaljutførelse enn det jeg har sett i tidligere illustrasjoner, så jeg er langt mer positiv til prosjektet nå og jeg tror det faktisk vil bidra med å løfte området (gitt at det blir bygget i henhold til slik det fremstår her). 

 
SvarSitat
Topic starter Publisert : 11. februar 2019 18:27
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt bestilt oppstartsmøte for å oppføre et nytt Kirkens hus i Ekebergveien 1B. Eiendommene er kjent som Oslo Hospital og er blant det første du ser når du kommer ned fra Ekebergskrenten. Prosjektet er tegnet av Transborder Studio og blir utviklet av Stiftelsen Oslo Hospital og Clemens Eiendom.

Jeg liker arkitekturen slik den er presentert her svært godt, men jeg er litt usikker på det passer med et såpass høyt bygg på denne tomten. Jeg vil ogs tro at høyden og størrelsen er noe som kommer til å bli møtt med protester fra Byantikvaren.

Saken kan følges her i saksinnsyn.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 13. februar 2019 14:29
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt sendt inn reviderte tegninger av foreslått utbygging av Husebyplatået i Ullern bydel. Prosjektet er også kjent under navnet Montebello stasjon. Byggene er tegnet av White arkitekter og utbyggere er JM Norge og Miliarium. 

Jeg må si jeg synes dettte ser utrolig skuffende ut. Her hadde man hatt mulighet til å lage et stasjonsnært og urbant nytt byområde, men isteden foreslår man punkthus og lameller uten noen urban kontekst over hodet. Dette er kun en videreføring av bilbasert forstadsbebyggelse hvor ingen med vettet i behold vil finne på å tilbringe mer tid ute enn nødvending. Dessverre så virker det som om naboene i området er kun opptatt av byggehøyder, så jeg forventer ikke at eventuelly protester vil fokuserere på hvor nitrist planleggingen er. 

Saksmappen med alle relevante dokumenter.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 20. februar 2019 17:16
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

To nye boligblokker som er planlagt i Kongsveien 81 ved Holtet på Nordstrand. Prosjektet er tegnet av CODE illustrated future. Prosjektet har blitt rammetillatelse. Denne rammetillatelsen ble klaget inn til Fylkesmannen i Oslo og Akershsus, men fylkesmannen valgte i November i fjor å opprettholde tillatelsen. Byggestart burde derfor være rett rundt hjørnet nå. 

Prosjektets saksmappe.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 20. februar 2019 23:23
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et spennende lite infill-prosjekt i en sprekk mellom to bygårder i Københavngata 13 ved Dælenenga på Grunerløkka. Bygget er tegnet av Perfekt Arkitekt Hogne Øye Sætre og det har fått godkjent rammetillatelse. Det vil kun inneholde én leilighet/enebolig.

I saksinnsyn.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 23. februar 2019 13:57
Mikael gitt lik
Mikael
(@mikael)
Bruker Registered

Kult! 🙂

SvarSitat
Publisert : 23. februar 2019 21:11
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er to nye illustrasjoner av leilighetsprosjektet som er under utvikling i Ekebergveien 232 og Tallbergveien 2 B ved Sæterkrysset på Nordstrand. Prosjektet er tegnet av Lund+Slaatto arkitekter.

Det har og blitt lansert en nettside for prosjektet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 2. mars 2019 12:05
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er reviderte planer for det såkalte Teatergata-kvartalet som strekker seg over adressen Teatergata 1 og 3, Akersgata 65A-B og Keysers gate 2A-B. Planforslaget er utarbeidet av Lund Hagem arkitekter i sammerbeid med Atelier Oslo. Forslagsstiller er Stormgård AS. som er et selskap eid av Olav Thon. Det har tidligere vært uenigheter mellom forslagstiller og plan- og bygningsetaten, byantikvaren, riksantikvaren og rådet for byarkitektur som alle har ment forsslaget hadde for høy utnyttelse og viste dårlig tilpassing til det omkringliggende historiske bymiljøet. Et annet moment var Teatergata 3, eiendommen er regulert til å rekonsruere en bygård fra 1800-tallet som brant ned for en del år siden. Disse reviderte planene er et forsøk på å møte noe av den kritikken og det inkluderer og en gjenopbygget fasade av Teatergata 3. 

Jeg liker prosjektet veldig godt slik det fremstår her. Jeg liker spesielt godt at man går inn for å rekonstruere Teatergata 3 i forbindelse med nybyggene. Jeg mener slike blandinger av rekonstruksjon og nybygg er noe som man burde se mer på i andre deler av byen og hvor historiske bygg har gått tapt. Jeg mener prosjektet slik det er presentert her vil utgjøre en etterlengtet byreparasjon. 

Plassering av boligdelen i alternativ 1. Det er også utarbeidet et alternativ 2 med annen plassering av boliger.

Fasaden på Teatergata 3 som nå ønskes gjenoppbygget: 

Den videre saksgangen kan følges her i saksinnsyn.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 6. mars 2019 14:22
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Revidert planforslag med et leilighetsbygg på det som i dag er en parkeringsplass i Hagegata 27 ved Tøyen Torg på Tøyen. Forslaget er tegnet av A38 arkitekter. Planforslaget skal nå bli sendt til politisk behandling.

Saksmappen hos plan- og bygningsetaten.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 6. mars 2019 16:52
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Forestlått fasadeendring på Hausmanns gate 21 ved Storgata i sentrum. Det er nå blitt levert inn søknad på rammetillatelse. Bygget er opprinnelig fra 1999 og har hatt UDI som leietaker intill nå (de har bestemt at de skal flytte til det nye Valle-bygget på Helsfyr). I  forbindelse med at UDI flytter så er det tenkt å bygge om og modernisere bygget. Prosjektet vil åpne opp første etasje og fjerne det tunge "tårnet" på hjørnet. Hille Melbye arkitekter er ansvarlig arkitekt for prosjektet.

Jeg synes første etasje ser langt mer innbydende ut etter ombyggingen. Ideelt skulle ønske at det mørke vindusfeltet på hjørnet i tredje, fjerde og femte etasje ble bedre integrert inn i den øvrige teglfasaden og. 

Slik Hausmanns gate 21 fremstår i dag:

Etter fasadeendring:

Saksmappen med alle dokumentene.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 11. mars 2019 12:47
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Grape architects har nå levert inn søknad på rammetillatelse på vegne av Braathen eiendom til et 2-etasjers påbygg på kontorbygget i Dronning Eufemias gate 8 i Bjørvika. Bygget huser i dag lokaler for PriceWaterhousecoopers og er en del av det såkalte Barcode-området eller Operakvarteret. Naboene i sameiet Dronning Eufemias gate 12 har protestert mot planene.

Jeg synes påbygget ser usedvanlig kjedelig ut og jeg mener det er dumt at man ikke legger mer vekt på det visuelle på en såpass sentralt plassert tomt. 

Illustrasjoner av hvordan prosjektet er tenkt å bli:

I saksinnsyn.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 11. mars 2019 16:34
Mikael
(@mikael)
Bruker Registered

Det er vel sikkert litt begrenset spillerom ift. hva reguleringsplanen tillater av nytt areal, men jeg skulle også gjerne sett at man prøvde å gjøre noe litt mer spennende, noe som for så vidt gjelder 90 % høyhusene som bygges i Norge. I Oslo er det hvert fall mer enn grunnlag for å sette noen retningslinjer for hvordan høyhusene (som garantert kommer) kan bidra til å skape et vakkert og spennende taklandskap.

Når det gjelder pwc-bygget kunne jeg tenkt meg noe i denne retningen:

SvarSitat
Publisert : 11. mars 2019 18:25
Fredrik gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et utviklingsprosjekt som er under planlegging i Ryenbergveien 64 i Ekerbergskrenten. Prosjektet er tegnet av Kritt arkitekter. Tiltakshaver og utvikler er Hotvedt eiendom. Utbyggingen vil også innebære rivningen av en eldre villa i nordisk nybarokk om den blir godkjent. 

Jeg synes dette prosjektet er ganske skuffende. Det er hva jeg vil kalle fortetting uten urbanisering. Jeg mener boligblokkene burde vært lagt med fasader som møter veien. Dessuten så fremstår prosjektet som arkitektonisk veldig kjedelig og firkanta. Jeg mener dette er et område med langt større potensial enn det dette prosjektet viser.

Saksinnsyn hos pbe.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 13. mars 2019 16:37
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et prosjekt for å rehabilitere og transformere kjøpesenteret Oslo city på Vaterland i Oslo sentrum. Entra er tiltakshaver for forslaget og Tag arkitekter har tegnet det. Dagens volumer vil bli beholdt, men fasaden vil bli rehablitert og åpnet opp mot gaten. Prosjektet har blitt gitt navnet Oslo City Office. Det vil også bli etablert en takterrasse over senteret som en del av rehabliteringen. 

Jeg synes spesielt den nye fasaden ut mot Lybekkergata (nest siste illustrasjon) er en stor forbedring og jeg tror det vil gjøre denne gaten langt mer attraktiv. Når det er sagt så skulle jeg ønske at det hadde vært mulig å gjort rampen ned til garasjeanlegget mer diskret mens man likevle bygget om kvartalet.

Saksmappen til prosjektet på nettsiden til plan- og bygningsetaten.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 17. mars 2019 13:30
Side 5 / 35