Prosjekt | Oslo S
 
Varsler
Fjern alle varsler

Oslo Prosjekt | Oslo S

Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Jeg tenkte det var på tide å lage en tråd for den planlagte utviklingen av Oslo sentralstasjon (Oslo S) og området rundt. Stasjonen ligger mellom Bjørvika og Vaterland er norges mest brukte jernbanestasjon med over 100 000 av- og påstigninger per døgn. Sammen med Jernbanetorget og Oslo Bussterminal så utgjør den norges største kollektivknutepunkt og har over 350 000 daglige av- og påstigninger.

.
Den første stasjonen her ble etablert som endestasjon for norges første jernbanestrekning, Hovedbanen, i 1854. Stasjonen bestod av en beskjeden rød teglbygning i to etasjer i etasjer og var tegnet av arkitektene Heinrich E. Schirmer og Wilhelm von Hanno. Stasjonen ble så utvidet for å gjøre plass til Østfoldbanen i 1882. Det var da bygningen som vi i dag kjenner som Østbanehallen stod ferdig. Utvidelsen var bygget etter tegninger av Georg Andreas Bull og var i nyrenessanse med fasader i pusset tegl. 

Stasjonen ble igjen kraftig utvidet i forbindelse med byggingen av Oslotunnelen på 70-tallet Tunnelen åpnet i 1980 og koblet dermed sammen det østlige og vestlige jernbanenettet i landet. For Oslo S sin del resulterte tunnelen i at stasjonen tok over trafikken fra den tidligere Vestbanen og den fungerte nå som en felles stasjon/sentralstasjon for hele byen. Den nye utvidelsen var tegnet av John Engh, som hadde vunnet arkitektkonkurransen for utformingen av stasjonen allerede i 1946. Engh ønsket i utgangspunktet å rive de gamle stasjonsbygningene, men man valgte til slutt å bevare dem. 

Oslo S har siden gjennomgått en del mindre utvidelser og ombygginger med blant annet nye innganger og på 19-tallet kom flytogterminalen. Resultatet er at stasjonen fremstår som et lappeteppe av ulike løsninger som kan oppleves som uoversiktlig og vanskelig å orientere seg. Samtidig har området rundt gjennomgått en kraftig utvikling i nyere tid, noe som har satt andre krav og ønsker for bruken av stasjonen. 

Bane Nor har derfor over lengre tid vært i gang med å utarbeide planer for utbyggingen av Oslo S. De avholdt en arkitektkonkurranse for en ny stasjon i 2008. Arkitektkontoret Space Group stakk med seieren med sitt forslag kalt Fjordporten. Forslaget bestod av høyhus, et nybygg mot Jernbanetorget og en stasjonshall som strakk seg fra Dronning Eufemias gate i syd og til Biskop Gunnerus gate i nord. Det ble ettertid vurdert at prosjektet ikke hadde den fleksibiliteten som var ønsket og at det derfor vanskelig lot seg gjennomføre. 

Det ble følgelig arrangert en arkitektkonkurranse for høyhuset og den delen av stasjonen som grenser mot Dronning Eufemias gate og Bjørvika. Teamet bestående av Reiulf Ramstad Arkitekter, C.F Møller Arkitekter og Bollinger + Grohmann Ingenieure ble vurdert å ha levert det beste forslaget med sitt bidrag kalt “Nordic Light”. Det er dette bidraget som nå har blitt lagt til grunn for de videre utbyggingen av Oslo S.

Planene innebærer å bygge nye innganger mot nord og vest for å skape bedre forbindelser gjennom stasjonsområdet og å gi området universell utforming, bygge en ny stasjonshall med en identitetsskapende arkitektur, etablere en ny nedgang til plattformene fra øst, og å tilrettelegge for en utvidelse av Oslotunnelen samt en utvidelse av den såkalte trakta som leder inn til tunnelen.

Bane Nor ser for seg å utvikle Oslo S i forskjellige etapper der høyhuset og stasjonsbygningen mot Dronning Eufemias gate er uavhengig av utbyggingen av den nye Oslotunnelen.

Illustrasjon av ny stasjonshall:

Illustrasjon av ny inngang mot nord og Biskop Gunnerus gate:7

Sitat
Topic starter Publisert : 15. oktober 2020 15:34
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen illustrasjoner av Space Group sitt vinnerbidrag fra 2008. Bidraget ble kalt Fjordporten og bestod som nevnt av et høyhus og en stasjonshall som forbandt Dronning Eufemias gate med Biskop Gunnerus gate. Det er dette bidraget som nå altså har blitt lagt til side i de videre arbeidene med utviklingen av Oslo S.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 15. oktober 2020 16:05
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Og her er noen illustrasjoner av Ramstad Arkitekter, C.F Møller Arkitekter og Bollinger + Grohmann Ingenieure sitt vinnerbidrag fra 2017. Bidraget har blitt  gitt navnet "Nordic Light" og er det som nå legges til grunn for utvklingen av Oslo S. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 15. oktober 2020 16:40
KvikHalden
(@kvikhalden)
Bruker Registered

Ser bra ut, men skulle det ikke komme bussterminal over sporområdet?

SvarSitat
Publisert : 15. oktober 2020 20:01
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

@kvikhalden Så vidt jeg vet er det noe Ruter og Bane Nor fortsatt krangler om. Ruter vil ha den der, mens Bane Nor har protestert. 

Personlig håper jeg bussterminalen blir flyttet under bakken i forbindelse med utbyggingen av Galleri Oslo-området.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 15. oktober 2020 20:44