Prosjekt | Nytt reg...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Oslo Prosjekt | Nytt regjeringskvartal

Side 1 / 4
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Som en følge av terrorangrepene i 2011 har det blitt nødvending å utvikle et nytt rejgeringskvartal. Konkurransen for utformingen av prosjektet ble utlyst i 2016. Et team som gikk under navnet Team Urbis og bestod avNordic — Office of Architecture, Haptic Architects, SLA, Bjørbekk & Lindheim, COWI, Aas-Jakobsen, Ingeniør Per Rasmussen, Rambøll, Asplan Viak, Scenario, NIKU og Norsam gikk av seieren. Deres konsept har siden blitt utviklet videre og illustrasjonene her representerer versjonen av prosjektet som  ble presentert til pressen tidligere i år.

Det er Statsbygg som er utvikleren bak prosjektet. Rivningsarbeidere er tenkt å begynne i 2019 mens bygningen er planlagt å starte i 2020. 

Illustrasjonene er lånt fra nettsiden til Statsbygg.

Sitat
Topic starter Publisert : 7. desember 2018 01:44
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Statsbygg har i dag lagt frem sitt skisseprosjekt for det nye kvartalet. Prosjektet har nå blitt redusert med 7000 kvadratmeter sammlignet med slik det ble presentert tidligere. Det kan se ut som om rivingen av KFUM-bygget i Møllergata ikke lenger er en del av prosjektet, noe jeg personlig mener er skuffende ettersom jeg mener dette er blant de styggeste og mest ødeleggende byggene i Oslo sentrum. Jeg er også svært skeptisk til den utstrakte bruken av "broer" til å binde de forskjellige byggene sammen. Dette vil fjerne folk fra gaten også mener jeg at de bryter med det arkitektoniske språket til resten av kvartalet.

De oppdaterte illustrasjonene ble funnet på nettsiden til Statsbygg.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 13. februar 2019 16:44
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Den andre rivejobben for det nye regjeringskvartalet startet nå på Mandag. Bygget som nå skal rives er regjeringsbygg R4 fra 1988. Veidekke har blitt gitt totalentreprise for rivingen.

Her er et bilde av R4 slik bygget fremstod ved ferdigstillelse:

Statsbygg sin artikkel om nyheten.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 2. april 2019 16:06
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Som nevnt har rivningen av regjeringsbygg 4 (R4) nå startet. Statsbygg har prøvd seg på litt sirkulær økonomi som en del av rivningsarbeidene og de legger forskjellige deler av bygget ut for salg på bruktmarkedet. Ting som nå forsøkes solgt er teglstein, pissoarer, en rømningstrapp og en helikopterplattform med mer. 

Aftenposten sin artikkel om saken.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 10. april 2019 21:28
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Riksantikvaren på sin side ønsker nå (igjen) å få stoppet rivningen av y-blokka. De mener at rivningssøknaden inneholder alvorlige feil og mangler og må bli avslått. Blant annet så etterlyser de  beregninger av klimaeffekten av riving og nybygging. De mener videre ar rivningen vil medføre det største kulturminnetapet siden 1945.

Artikkel i Dagsavisen.

Jeg håper de ikke lykkes med dette. Jeg mener y-blokka ødelegger fullstending byrommet rundt. Rivningen av den vil åpne opp området å gjøre at både det gamle hovedbiblioteket og trefoldighetskirken kommer mer til sin rett i bybildet. Jeg mener dette er unik mulighet til å repare en av tabbe som ble gjort i planleggingen av Oslo i etterkrigsårene.

Dessuten stiller jeg spørsmål med argumentasjonen om at det vil bli det største kulturminnetapet siden 1945; Er dette virkelig et større kulturminne og noe vi kommer til å savne mer enn f.eks. bygg som Det Engelske Kvarter? 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 10. april 2019 22:24
Mikael
(@mikael)
Bruker Registered

Samtidig er jo dette riksantikvarens rolle som sektormyndighet, så jeg har ikke noe problem med at de går så hardt i mot dette. Og det er liten tvil om at man kan argumentere for Y-blokkens kulturhistoriske verdi, men for byens utvikling tror jeg definitivt ikke det er bra om riksantikvaren hadde vunnet alle kampene. Og dette er en slik sak der jeg tenker det er veldig bra at de ikke vinner frem med sitt syn.

SvarSitat
Publisert : 10. april 2019 23:10
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin
Publisert av: Mikael

Samtidig er jo dette riksantikvarens rolle som sektormyndighet, så jeg har ikke noe problem med at de går så hardt i mot dette. 

Bare så det er klart så setter jeg ikke spørsmålstegn med at de motsetter seg rivningen, bare ved at det skal representere det største tapet siden krigen. Samtidig så håper jeg personlig at de ikke når frem. 

Når det er sagt så vil jeg også påstå at dette egentlig er en kamp vi skulle være ferdig med nå. Som talspersonen fra Statsbygg også sier, så ligger det allerede inne i reguleringsplanen at y-blokka skal rives og det mener jeg man at dette bør respekteres når man bygger ut på bakgrunn av den. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 10. april 2019 23:19
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Regjeringen, representert med kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, sier at det ikke er aktuelt med en omkamp om rivningen av y-blokka og at Riksantikvaren ikke har greid å komme med noen nye argumenter for å stoppe prosessen. 

Aftenposten sin artikkel om nyheten.

Jeg, som nevnt, mener dette er riktig beslutning og jeg mener dette er en kamp som vi burde vært ferdig med nå. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 13. april 2019 16:59
Mikael gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

En ny illustrasjon av det nye regjeringskvartalet som viser prosjektet fra lufta om kvelden med lys på.

Ilustrasjonen er lånt fra Statsbygg sin side om prosjektet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 17. april 2019 15:00
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Statsbygg har fått innvilgelse til å rive halvparten av Y-blokka. Plan- og bygningsetaten mener at Statsbygg må presentere et klimaregnskap før de får innvilget rivesøknadden for resten av bygget. 

Informasjonen ble funnet på nettstedet Bygg.no.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 16. mai 2019 12:45
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Oslo kommune ved plan- og bygningsetatne har nå gitt endelig klarsignal for at y-blokka kan rives. Planen er at Statsbygg skal starte rivningsarbeidene nå til Oktober.

Selv om det er store protester mot rivningen i visse miljøer, så er jeg overbevist om at det vil resultere i en revitalisering av området. Da vil man få en langt mer sammenhengende byromsstruktur uten at blokka ligger som en mur mellom området rundt Youngstorget og Akersgata. Samtidig så vil Trefholdighetskirken, det gamle hovedbiblioteket og den Svenska Margaretakyrkan komme mer til sin rett og ikke lenger være gjemt bak en betongmastodont.

NRK sin artikkel om avgjørelsen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 13. juli 2019 17:57
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

De første entreprisekontraktene i det nye regjeringskvartalet har nå blitt utdelt og de gikk til henholdsvis Veidekke, Skanska og AF Gruppen. Kontraktene har en samlet verdi på 2,5 milliarder kroner.

Bygg.no sin artikkel om saken.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 14. oktober 2019 23:24
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Fylkesmannen i Oslo og Viken, Valgerd Svarstad Haugland, har nå kommet frem til vedtaket om riving av Y-blokka er gyldig og at Fylkesmannen ikke har hjemmel til å ta klagene til følge. Samtidig ber Fylkesmannen om at regjeringen revurderer beslutningen om å rive bygget. 

Regjeringen har på sin side indikert at det ikke er aktuelt med en omkamp om bygget at rivningsarbeidene nå vil starte opp som planlagt.

NRK sin artikkel om nyheten.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 11. november 2019 17:27
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Statsbygg har nå sendt inn søknadd om å få lov til å starte den endelige rivningen av Y-blokka.

Aftenposten sin artikkel om saken.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 3. desember 2019 12:39
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Plan- og bygningsetaten har nå gitt Statsbygg rivingstillatelse for rivningen av Y-blokka. 

Artikkel på Bygg.no

SvarSitat
Topic starter Publisert : 16. desember 2019 14:37
Side 1 / 4