Prosjekt | Nytt reg...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Oslo Prosjekt | Nytt regjeringskvartal

Side 2 / 4
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har igjen konkludert med at vedtaket om å rive y-blokka blir stående. Oslo Arkitektforening og Norske arkitekters landsforbund leverte inn en klage ble vedtaket tidligere i vinter og hevdet at det brøt med internasjonale konvensjoner å rive bygget, men departementet har nå konkludert med at de ikke gjør det.

Aftenposten sin artikkel om saken.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 20. desember 2019 12:33
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Sivilombudsmannen har nå sagt nei til å behandle klagen på vedtaket som ble levert inn av Fortidsminneforeningen, Norske arkitekters landsforbund, Oslo Arkitektforening og Støtteaksjon for å bevare Y-blokken. Det betyr at de nå har brukt opp alle formelle klageprosesser og det kan nå endelig gå mot rivning av bygget. Aksjonsgruppen sier imidlertid at de nå vurderer å ta saken til retten og at de vurderer å lenke seg fast for å stoppe rivningen.

Aftenposten sin artikkel om nyheten.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 30. januar 2020 12:36
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Aftenposten skriver nå at høyblokka i regjeringskvartalet skal tilbakeføres til slik det fremstod i 1958 da bygget stod ferdig. Det Erling Viksjø-tegnede bygget var opprinnelig på 48 meter eller 15 etasjer, men det ble bygget på med to etasjer i 1990 etter tegninger av sønnen Per Viksjø.

De tidligere planene innebar at høyblokken skulle rehabilitering og bygges på i høyden med et påbygg på fire etasjer. Den nye høyblokken skal blant annet inneholde Statsministerens kontor, men det har i ettertid blitt besluttet at statsministerens kontor heller skal ligge i den såkalte D-blokken (bygget som vil ligge bak Møllergata 19) og det er derfor behov for de planlagte nye etasjene mer.

Byggingen/rehabiliteringen av høyblokka er tenkt å starte til vinteren i 2021 mens byggestart for D-blokka er tenkt til sommeren samme året. Byggetiden vil henholdsvis være rundt 3 og rundt 3 og et halvt år for de to byggene.

Artikkel i Aftenposten.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 1. februar 2020 21:21
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et bilde fra regjeringskvartalet (pluss litt av området rundt). Vi kan nå se at de er godt i gang med rivningen av regjeringsbygg R4, som stod ferdig i 1988. Bildet ble funnet i en artikkel i Osloby-delen til Aftenposten.

Bildet ble funnet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 6. februar 2020 13:30
E_Oslo
(@e_oslo)
Aktiv bruker

Når jeg ser det bildet blir jeg litt trist for at Hovedbrannstasjonen skal rives. Særlig når høyden på resten av prosjektet er kuttet så mye. Ville heller beholdt høydene og brannstasjonen. 

SvarSitat
Publisert : 6. februar 2020 17:52
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Ja, jeg har litt sansen for den jeg og. Jeg likte spesielt hvordan området så ut før y-blokka ble bygget og Arne Garborgs plass fortsatt lå åpen. Jeg synes at brannstasjonen hadde en viss monumental kvalitet da med portene ut mot plassen og broene i Grubbegata synlige.

(Siste bildet er for øvrig fra ca. samme vinkel som bildet over.)

SvarSitat
Topic starter Publisert : 6. februar 2020 22:05
E_Oslo gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Statsbygg sendte inn et forslag om en del mindre endringer av reguleringsplanen for regjeringskvartalet i januar i år. Endringene går på ting som mindre overskridelser av de regulerte byggegrensene, utforming av inngangspartienen, plassering av perimetersikring, utforming av gate- og byrommene rundt osv. Endringsforslagene kan sees i sin helhet her.

Her er et eksempel som viser foreslått utforming av Akersgata og området foran Trefoldighetskirken. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 22. februar 2020 12:18
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Nrk skriver at Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil i dag sende et brev til Statsbygg om at de nå kan begynne på de forberedende arbeidene for å rive Y-blokken. Som nevnt tidligere så har Norske arkitekters landsforbund (NAL) og Fortidsminneforeningen gått sammen om å saksøke staten og de har i den forbindelse forespurt om å utsette iverksettingen av rivingen. Regjeringen har behandlet forespørsel og kommet frem til at den ikke inneholder noen nye momenter som rettferdiggjør en slik utsettelse. NAL og Fortidsminneforeningen fordømmer vedtaket og sier på sin side at de nå vil fremme et krav for domstolen om å stoppe rivningen i påvente av en eventuell rettsak.

Nrk sin artikkel om saken.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 26. februar 2020 13:31
sliwek20 gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Statsbygg startet i dag arbeidene med å sette opp et midlertidig gjerde rundt y-blokka for å sikre anleggsområdet. De setter nå opp et midlertidig nettinggjerde, men det vil etterhvert bli erstattet med et mer permanent fire meter høyt gjerde i tre. Første steg i rivningen vil bli å sikre kunstverkene «Måken» og «Fiskerne» av Nesjar og Picasso, som så vil bli mellomlagret i påvente av å bli integrert inn i det nye regjeringskvartalet.

Statsbygg sin pressemelding.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 2. mars 2020 12:51
JohnK og sliwek20 likte
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Aftenposten har nå publisert en detaljert artikkel om hvordan den planlagte rivningen av y-blokka og håndteringen av kunstverkene Fisken og Måken skal foregå. Kunsten veier rundt 200 tonn til sammen, så det må planlegges nøye hvordan arbeidene skal utføres. 

Planen er å starte opp arbeidene med å montere stålrammer foran, bak og under hvert av kunstverkene. Rammene vil holde kunsten på plass mens utskjæringen foregår. Når verkene er ferdig utskjært, vil de løftes ned ved hjelp av seks jekketårn. Jekketårnene er sikret med stålsøyler boret ned i fell under grunnen. 

Fisken fraktes ut av området på et spesialkonstruert kjøretøy, av den typen som ellers brukes til å frakte hus og broer. Måken settes først ned på et sett med skinner som frakter det bort fra bygget, før det og blir satt på et tilsvarende kjøretøy. Kunstverkene vil så bli satt en klimatemperert boks ved høyblokkan, i påvente av å bli montert opp i det nye regjeringskvartalet.

Det er forventet at rivningsarbeidene kan starte allerede før påske.

Aftenposten sin artikkel om planene.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 18. mars 2020 12:30
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en ny oversiktsillustrasjon av det nye regjeringskvartalet. Her ser vi hvordan høyblokken vil fremstå etter at den er tilbakeført til sin opprinnelige utforming fra 1958.

Illustrasjonen ble funnet på Statsbygg sin side for prosjektet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 22. mars 2020 15:05
sliwek20 gitt lik
E_Oslo
(@e_oslo)
Aktiv bruker

Her ser det ut som om høyblokken, og fire nybygg, har omtrent samme høyde. Skulle ønske det var litt større variasjon i høydene, så det ikke blir en så stor, ensformig masse.

SvarSitat
Publisert : 22. mars 2020 19:11
Fredrik gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

@e_oslo Jeg er enig. Dessuten ser det ut til å at alle byggene vil bli kledd med ganske like materialer og få en ganske lik utforming, noe jeg tror vil gjøre den effekten enda større. 

 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 22. mars 2020 19:50
E_Oslo gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Oslo Tingrett har nå sagt at de ikke finner grunn til utsette vedtaket om rivningen av Y-blokka og at bygget derfor kan rives. Norske arkitekters landsforbund og Fortidsminneforeningen har varslet søksmål mot staten og den forbindelse ønsket de å få utsatt iverksettelsen av rivningsvedtaket til etter rettsaken var over. Tingretten har imidlertid kommet frem til at ikke ser det som sannsynlig at rammetillatelsen og reguleringsplanen er ugyldig, slik saksøker hevder.

Artikkel på Nrk.no.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 7. april 2020 12:59
sliwek20 gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Jeg var innom regjeringskvartalet i dag og tok et par bilder. Her er siste rest av regjeringsbygg R4 langs Grubbegata, som nå er i ferd med å rives.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 27. mai 2020 19:32
sliwek20 gitt lik
Side 2 / 4