Prosjekt | Nytt reg...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Oslo Prosjekt | Nytt regjeringskvartal

Side 3 / 4
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Stortinget stemte i dag nei til et forslag lagt frem av SV om å avvente rivningen av Y-blokka frem til tingretten får behandlet saken i august i år. Tingretten har allerede sagt at de ikke vil kreve at rivningsvedtaket utsettes. 

Artikkel på Bygg.no.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 3. juni 2020 22:30
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt publisert et par nye illustrasjoner som viser hvordan kunstverkene laget av  Pablo Picasso og Carl Nesjars, kjent som Fiskerne og Måken, er tenkt integrert inn i det nye regjeringskvartalet. Illustrasjonene ble publisert i forbindelse med leverandørkonferansen for trebruk i prosjektet. 

Fiskerne er tenkt integrert inn i fasaden over hovedinngangen på A-blokka, som vil bli bygget omtrentlig der Y-blokka står i dag. Måken er tenkt plassert i vestibylen i det samme bygget. Plasseringen er bestemt på bakgrunn av anbefalinger fra KORO (Kunst i offentlige rom) og Picassos arvinger.

Illustrasjonene ble funnet på nettstedet Bygg.no.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 10. juni 2020 15:26
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen flere oppdaterte illustrasjoner. Illustrasjonene er tatt fra forprosjektet som nå er under utarbeidelse. Foruten om plasseringen av kunstverkene, så kan vi se at de har gitt en litt annen utforming på bygget som er tenkt å erstatte dagens hovedbrannstasjon.

Illustrasjonene er lånt fra Statsbygg sin side for det nye Regjeringskvartalet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 17. juni 2020 21:32
E_Oslo
(@e_oslo)
Bruker Registered

Det virker realistisk at det ikke akkurat er yrende folkeliv inne i kvartalet...

SvarSitat
Publisert : 17. juni 2020 23:23
Fredrik gitt lik
harveyhimmelska
(@harveyhimmelska)
Bruker Registered

Jeg vet ikke, fra hva har jeg sett om Oslo i sommeren, mennesker liker god å ha stor, åpne parker, og her vi har en ny park. Men det kommer an på hva biblioteket blir til...

SvarSitat
Publisert : 18. juni 2020 00:52
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

@harveyhimmelska For øvrig kan det nevnes at det gamle bibliotek-bygget ble lagt ut for salg i forrige uke. Salget vil inneholde en klausul om at allmennheten skal ha tilgang til bygget i fremtiden og, men utover det er det enda vanskelig å si hva det vil brukes til. 

Artikkel i Aftenposten.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 18. juni 2020 13:15
JohnK
(@johnk)
Bruker Registered

Jeg tror dette fort kan bli et ganske populært område når man får bort Y-blokka og dagens utgave av Hammersborgveien. Hadde man kunnet fått litt bedre forbindelse vestover i tillegg tror jeg området vil oppleves som mye bedre fra et fotgjengerperspektiv.

SvarSitat
Publisert : 18. juni 2020 14:41
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Jeg har stor tro på at parken og området akkurat rundt den kan bli populært. Dette er jo egentlig et ganske flott sted og med trefoldighetskirken, biblioteket og Margaretakyrkan. Jeg er derimot mer skeptisk til at området inne i kvartalet (altså videre ned langs Grubbegata) vil bli populært. Muligens vil det være en noen som går igjennom området som en snarvei, men jeg er i hvert fall skeptisk til at noen faktisk vil ønske å opphode seg der.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 18. juni 2020 15:07
E_Oslo
(@e_oslo)
Bruker Registered

@harveyhimmelska Jeg har ikke noe mot parken i seg selv, men det skal sies at den nærmeste parken (Kristparken) ikke akkurat er veldig mye brukt. Jeg har heller ikke noe mot tettheten, da jeg mener denne delen av byen tåler tett bebyggelse. Det jeg er negativ til er at det mangler elementer som gjør bygulvet i kvartalet attraktivt (og broene mellom byggene gir enda mindre fotgjengere). Det kommer til å være dødt etter arbeidstid, og sannsynligvis på dagen også. I tillegg er byggene for like i både høyde og utforming etter min smak, hele prosjektet kommer til å fremstå som en enorm klump.

SvarSitat
Publisert : 18. juni 2020 21:07
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen bilder fra de pågående arbeidene med å ta ned kunstverkene.

Bildene er lånt fra denne artikkelen på nettstedet Bygg.no.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 18. juni 2020 22:30
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Regjeringsbygg R4 langs Grubbegata ser nå ut til å være mer eller mindre ferdig revet. Dette bildet er lånt fra en artikkel i Dagbladet.

Bildet ble funnet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 19. juni 2020 15:12
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Arbeidene har nå startet med å ta ned kunsten fra Y-blokka. Her er noen bilder lånt fra en artikkel i Teknisk Ukeblad.

Bildene ble funnet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 27. juli 2020 14:30
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et bilde av hvordan Y-blokka fremstår nå. Kunsten er helt borte og betongvegene er i ferd med å rives ned.

Bildet ble funnet her på Instagram.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 4. september 2020 23:36
KvikHalden gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Noen bilder fra rivningsarbeidene. Ser ut som om Y-blokken har blitt redusert til en I-blokk nå.

Bildene ble funnet her på Instagram.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 29. september 2020 19:22
sliwek20 gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Jeg var innom regjeringskvartalet og tok et par bilder i dag. Det er ikke mye igjen av Y-blokka nå.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 12. oktober 2020 16:23
sliwek20 gitt lik
Side 3 / 4