Prosjekt | Spektrum...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Oslo Prosjekt | Spektrumkvarteret

Side 1 / 2
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Forslag til videre utvikling av Oslo Spektrum ved Sonja Henies plass på Vaterland i Oslo sentrum. Forslagsstiller å bygge på Spektrum med 107m høyt høyhus. Plan- og byningsetaten er negative og har presentert et eget alternativ på maks 12 etasjer. Det er LPO som har tegnet prosjektet og utvikleren bak det er stiftelsen Norges Varemesse, som også drifter Norges Varemesse i Lillestrøm.

Prosjektet har blitt gitt navnet Spektrumkvarteret og det har adresse Sonja Henies plass 2. 

 

Sitat
Topic starter Publisert : 4. februar 2019 23:46
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

En skisse av tenkt landskapsplan for prosjektet. Det ser ut til at man har tenkt at utbyggingen skal inkludere en opparbeidelse av Soja Henies plass, Stenersgata og Vaterlandsparken. Skissen er utarbeidet av Asplan Viak. 

Jeg mener området trenger en slikk oppgradering og jeg er derfor veldig positiv til de foreslåtte grepene som denne illustrasjonen skisserer. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 27. mars 2019 14:58
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Noen illustrasjsoner av dette prosjektet som viser fasadeoppriss (sammen med Oslo Plaza-bygget), snitt av nybygget og to bilder av en modell av høyhuset. Illustrasjonsmappen disse er tatt fra har også bilder av 5 andre utbyggingsalternativer, men jeg viser som vanlig kun alternativ 1 med høyst ønsket utvikling. Illustrasjoner av de andre alternative kan sees her.

Jeg håper man går for alternativ 1a (som illustrert her) om man velger å tillate viderutvikling av kvartalet. Jeg mener at når man først skal tillate såpass store volumer og høyder, så bør man velge noe som er høyt og slank nok til å få et vertikalt uttrykk som bidrar til byens "skyline". Jeg frykter at de andre alternative vil bli såpass høye at de bryter med området rundt og vil ha en viss fjernvirkning, samtidig som de ikke blir høye nok til å fremstå elegante og man vil isteden ende opp med et litt rotete bybilde med halvhøye bokser. 

Dette er til en viss grad også et problem med Barcode/Operakvarteret, men det fremstår i hvert fall som en nedtrapping fra Oslo Plaza og Postgirobygget fra visse vinkler. 

 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 8. mai 2019 14:09
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det er har nå blitt sendt inn et revidert planforslag for utbyggingen av Oslo Spektrum og i den forbindelse har det nå blitt utarbeidet en del nye illustrasjoner av prosjektet. Illustrasjoner viser nå et noe bearbeidet uttrykk som i stor grad baserer seg på kontrasterende lysbruk.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 15. oktober 2019 15:00
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har og blitt utarbeidet en del illustrasjoner som viser fjern- og nærvirkningen av prosjektet fra ulike standpunkt. 

Jeg synes det fortsatt er uforståelig at man velger å planlegge dette området med høyhus med så lik lik høyde. Jeg mener større variasjon ville skapt en langt mer estestisk vellykket “skyline”.

Første illustrasjon viser bygget sett fra utsiktspunkt i Valhallveien på Ekeberg.

Fra Trondheimsveien ved krysset mot Finnmarksgata like ved Carl Berners plass.

Fra innseilingen til Oslo ved Kavringen.

Fra Økernveien ved krysset mot Ensjøveien på Tøyen.

Fra Grüners gate mellom Fossveien og Marselis’ gate ved Kuba-parken.

Fra Prindsen Hagen og Prins Christian Augusts Minde.

Fra Vahls gate ved Rudolf Nilsens plass.

Fra Stranden ved utstikkeren på Aker Brygge.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 15. oktober 2019 15:08
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt lansert en egen hjemmeside til prosjektet. Så vidt jeg kan se sier ikke siden noe mer enn det vi allerede vet, men her er den uansett: 

Spektrumkvarteret.no

SvarSitat
Topic starter Publisert : 10. desember 2019 14:09
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå vært avholdt et dialogmøte mellom forslagsstiller og plan- og bygningsetaten (PBE). Møtet ble faktisk avholdt den første november, men referatet har først blitt tilgjengelig nå. 

PBE sa i møtet at de mente at de hadde stor betydning hva høyhuset eventuelt ga tilbake til omgivelsene. De mente at nytt høyhus bør ha en utforming som forener Plaza og Postgirobygget for gi området et samlende og helhetlig uttrykk. PBE etterlyste at det ble sett på flere alternativer for utformingen av det foreslåtte bygget. De mente videre at grunnflaten på høyhuset burde reduserer for gi bygget en slank og tårnmessig fremtoning, og sa videre at det burde spesielt legges fokus på å få til en vellykket utforming av byggets toppavsluttning/krone. Axels Towers i København ble dratt fram som et positivt eksempel på et høyhus hvor det har blitt lagt vekt på arkitekturen. 

Referatet kan leses i sin helhet her.

Jeg synes plan- og bygningsetatens tilbakemelding er overraskende kurant og det er egentlig ikke noe der jeg er uenig. Jeg synes det er gledelig at det legges fokus på utformingen av bygget og det etterlyses et slankere forslag.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 11. desember 2019 21:48
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt sendt inn et revidert planforslag for Spektrumkvarteret med ny foreslått utforming av høyhuset. Arkitekturen ser nærmest identisk ut med det tidligere forslaget (i hvert fall i  mine øyne), men bygget har nå fått avrundede hjørner og det er lagt til noe innsnevring av høyhuset mot toppen. Jeg mener de reviderte volumene fremstår som mer elegant og tårn-messig enn tidligere, men jeg skulle likevel ha likt at de gikk for en annen arkitektonisk utforming av fasaden. Jeg synes samtlige av referansene som LPO viser til for utformingen av fasaden fremstår som ganske billige og triste. Er det virkelig så vanskelig å tegne en fasade med litt dybde og kvalitetsfølelse?

Fjernvirkning sett fra ustikkeren på Stranden på Aker Brygge.

Sett fra Egebergløkka.

Sett fra utsiktspunkt ved Suttungsletta i Valhallveien.

Sett fra krysset mellom Økernveien og Ensjøveien på Tøyen.

Det reviderte planforslaget kan sees her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 28. februar 2020 13:22
E_Oslo gitt lik
sliwek20
(@sliwek20)
Bruker Registered
Publisert av: @fredrik

ganske billige og triste

Jeg er enig med deg, men jeg mener at det største problemet med projektet er høyden. Oslos geografisk plassering er ikke egnet for høye byutviklingmodellen og det er bedre for Oslo å fortsette med den tett men ikke høyt. PBE og politikkerne bor bevare strenge høydegrenser i byen, mener jeg.

Takk Fredrik for oppdateringene!

SvarSitat
Publisert : 1. mars 2020 18:42
E_Oslo
(@e_oslo)
Bruker Registered
Publisert av: @sliwek20

Oslos geografisk plassering er ikke egnet for høye byutviklingmodellen og det er bedre for Oslo å fortsette med den tett men ikke høyt. PBE og politikkerne bor bevare strenge høydegrenser i byen, mener jeg.

Helt uenig. Det er områder i Oslo hvor høyhus ikke passer, men her er det absolutt riktig. 

Prosjektet ligger rett ved Oslo S, stedet i Norge med best kollektivdekning. Da er det viktig, for effektivitet og miljø, å ha høy tetthet. Siden mye av området allerede er bebygd, med verneverdige bygg, er det ikke mulig/ønskelig å utvikle si 10 etasjer over alt. Kutt i høyde her vil bety lavere total tetthet, i et område hvor tetthet er veldig ønskelig. 

Forøvrig tror jeg også at det er smart med variasjon i høyder (altså ikke samme høydebegrensning overalt). Stå på en av broene over sporene på Oslo S, og se hvor mye bedre det ser ut med høydevariasjon på sørsiden (Barcode) enn med lik høyde hele veien på nordsiden (de nye byggene langs Schweigaards gt).

SvarSitat
Publisert : 1. mars 2020 21:30
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

@sliwek20

Jeg er delvis enig. Jeg mener at førsteprioritet i byutviklingen i Oslo bør være å utvide områdene med de kvalitetene som vi kjenner igjen fra strøk som for eksempel Grunerløkka og Frogner, som har relativt høy befolkningstetthet uten så alt for høye bygg. Den typen områder er urbane, populære, attraktive, passer godt inn med den etablerte byen og samtidig har såpass høy tetthet at man kan forsvare store investeringer i infrastruktur som trikke- og t-bane-linjer.

Samtidig synes jeg det er greit at man utvikler noen av eiendommene rundt Oslo-S med høyhus. Dette er et område som står i en særstilling i Norge med tanke på kollektivdekning og har samtidig blitt delvis “ødelagt” av høyhus fra før. Det å holde dette området fritt for høyhus vil aldri bli et realistisk alternativ ettersom det allerede står to der, og da mener jeg det er langt viktigere at man sikrer at nye bygg får en god og attraktiv utforming med kvalitetsmaterialer enn å stoppe høyhus. Om vi hadde snakket om Kvadraturen eller Grunerløkka, så hadde det vært en annen sak.

 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 1. mars 2020 22:21
JohnK
(@johnk)
Bruker Registered

@fredrik

Enig med det du skriver her men vil gjerne tilføye at jeg synes det bør prioriteres høyt å utvikle godt fungerende knutepunkter i småhusområder. Slik situasjonen er i dag er det mange som blir boende i alt for store hus lenge etter at ungene er flyttet ut og vedlikeholdet blir for mye rett og slett fordi å flytte til noe mindre vil innebære å flytte fra nabolagene sine.

 

SvarSitat
Publisert : 2. mars 2020 08:01
Fredrik gitt lik
sliwek20
(@sliwek20)
Bruker Registered

Prosjektet ligger rett ved Oslo S, stedet i Norge med best kollektivdekning. Da er det viktig, for effektivitet og miljø, å ha høy tetthet. Siden mye av området allerede er bebygd, med verneverdige bygg, er det ikke mulig/ønskelig å utvikle si 10 etasjer over alt. Kutt i høyde her vil bety lavere total tetthet, i et område hvor tetthet er veldig ønskelig. 

Det er andre og bedre møter å øke tetthet i omradet. For eksampel, å bygge over jernbanespor på Oslo S. 

Forøvrig tror jeg også at det er smart med variasjon i høyder (altså ikke samme høydebegrensning overalt). Stå på en av broene over sporene på Oslo S, og se hvor mye bedre det ser ut med høydevariasjon på sørsiden (Barcode) enn med lik høyde hele veien på nordsiden (de nye byggene langs Schweigaards gt)

"Det ser ut?" Visuel variasjon bor ikke bli et argument her. Barcode er et dårlig eksampel. Det er skygg og vind mellom bygningene og veldig lite gatelivet. Bjørvika, som har like tetthet som Barcode, er mye bedre designet, mener jeg. 

og har samtidig blitt delvis “ødelagt” av høyhus fra før

Helt enig. Men dette betyr ikke at vi bor la flere høyhus der. Oslo City eller Clarion Hotel har greit høyde og tetthet som passer godt i omradet. 

SvarSitat
Publisert : 2. mars 2020 11:44
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

@johnk Ja, jeg er enig, men det var akkurat slike områder jeg tenkte på når jeg nevnte at jeg synes det bør prioriteres å utvide områdene med tetthet og urbanitet à la Frogner og Grunerløkka. Oslo har et usedvanlig godt kollektivnettverk, men mange av stasjonene langs nettverket er nærmest lagt til "ingenmannsland". Et godt eksempel er Smedstad, hvor de sentrale områdene rundt t-banestasjonen i praksis kun er et stort veikryss og ikke et sted man har lyst til å tilbringe mer tid enn nødvendig. En annet eksempel er Skullerud t-banestasjon, som er omringet av store åpne parkeringsplasser og noen malplasserte bygg. Tilsvarende ser man rundt t-banestaasjonene på Ryen, Rommen, Karlsrud samt Hauketo jernbanestasjon for å nevne noen.

Jeg mener slike områder burde bli utviklet med urbane gatenett og med tetthet og utforming tilsvarende det man finner i indre by.

 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 2. mars 2020 12:18
E_Oslo og JohnK likte
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Plan- og bygningsetaten har nå varslet at de vil fremme et eget alternativ for utbyggingen av Spektrumskvarteret. Alternativet vil være på maks 90 meter og vil ha utkraging over Sonja Henies plass. Ifølge etaten skal denne høyden sikre at man oppnår en avtrapping av høydene Plaza og Postbygget og ned mot den historiske byen i nord.

I tillegg til PBE sitt alternativ, så vil det og bli fremmet et alternativ på maksimum 42 meter. Dette da Høyhusstrategien krever at det alltid fremmes et alternativ på under 43 meter, i planforslag med bygg høyere enn det. 

Plan- og bygnngseaten sitt brev kan leses her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 12. mai 2020 14:23
sliwek20 gitt lik
Side 1 / 2