Romerike | Byutvikl...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Romerike | Byutvikling og byggeprosjekter  

Side 6 / 7
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Fylkesmannen har nå gitt sin endelig godkjennelse til områdereguleringsplanen for det kjent som Dammensvika i Rælingen kommune. Reguleringsplanen ble opprinnelig vedtatt av kommunestyret i desember i fjor, men den ble sendt over til Fylkesmannen for endelig avgjørelse ettersom det kom inn en del klager på vedtaket. 

Området ligger i en skråning langs Nedre Rælingsveg, rett på andre siden av Nitelva for Lillestrøm sentrum. Planområdet har en størrelse på ca. 51 daa og preges i dag av småhusbebyggelse.

Områdeplanen åpner opp for å bygge 38 600 kvadratmeter med nye bebyggelse, noe som skal gi 350 boliger. Bebyggelsen nærmest Nedre Rælingsveg er gitt urban utforming som følger veien og har næring i førsteetassje, mens bebyggelsen bak har blitt gitt en litt åpnere utforming og er terrassert i tråd med det skrånende terrenget. I planforslaget så heter det seg at prosjektet skal ha en god arkitektonisk utforming med gode detaljer og materialbruk, men det er kun utarbeidet noen volumskisser av prosjektet, så det er litt vanskelig å si hvordan de ser for seg at det skal se ut i praksis.

Planforslaget ble utarbeidet av Aracasa arkitekter på vegne av kommunen selv.

Jeg synes planene ser overraskende urbane ut mot Nedre Rælingsveg, men det er litt vanskelig å si så mye mer basert på disse illustrasjonene.

Avstand fra Lillestrøm:

Artikkel i Romerikes Blad.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 1. august 2020 21:43
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Nettstedet Estate Nyheter skriver nå at eiendomsinvesteringsselskapet Bonum har gått sammen med Brødrene Jensen og Rema Etablering om å kjøpe området Nesa Nord i Lillestrøm. Eiendommen er rundt 145 da. og ligger rett øst for Norges Varemesse. Den preges i dag av forskjellig industriformål, men Nesa Nord er avsatt til fremtidig bebyggelse med bolig-, forretning- og kontorformål i den gjeldende kommuneplanen for tidligere Skedsmo kommune (nå en del av Lillestrøm kommune).

Ifølge Estate sin artikkel er intensjonen å utvikle området til en ny urban bydel i Lillestrøm. De ser for seg at eiendommen kan romme 500 nye boliger og 10 000 kvadratmeter med næringsarealer. Det er lagt ved en konseptskisse som viser hvordan man ser for seg at området kan bli seende ut. Skissen er ifølge artikkelen utarbeidet av det Norsk-Britiske arkitektkontoret Haptic architects, men jeg har dessverre ikke greid å finne flere illustrasjoner av planene på nettet. 

De vil starte på prosessen med detaljreguleringen etter at kommunen har vedtatt en områdeplan for utbyggingen området. Jeg vil oppdatere etterhvert som jeg vet mer.

Estate Nyheter sin artikkel.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 15. august 2020 22:48
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Arbeidene er nå i gang på infill-prosjektet i det som tidligere var Strømsveien 81 på Strømmen. Her er et bilde jeg tok i dag. Gaten har siden skiftet navn og adressen til prosjektet er nå Sagbruksveien 60. Det består av et nybygg på fire fulle etasjer og med en tilbaketrukket femte etasje.

Prosjektet har, siden jeg sist presenterte det, blitt tatt over av Rett Hjem arkitekter og Pilares eiendom. De har og gjort om noen mindre endringer på utformingen av bygget. 

En tegning som viser det nye designet:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 24. august 2020 19:50
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et bilde som viser deler av den ferdige fasaden på boligprosjektet Aveny Vest som er under bygging i Lillestrøm. Prosjektet bygges i det som er kjent som kvartal 10 i Lillestrøm sentrum. Det består av 176 leiligheter fordelt på tre forskjellige byggetrinn. Aveny Vest er tegnet av Dark arkitekter og utbygger er Skanska.

Bildet er lånt fra en artikkel i Romerikes blad og det viser noe av fasaden på første byggetrinn. Vi kan se at de to neste byggetrinnene er i ferd med å reise seg til høyre i bildet.

Bildet er lånt fra denne artikkelen.

En illustrasjon av slik kvartalet er tenkt å bli:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 25. august 2020 18:19
sliwek20 gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt søkt om rammetillatelse for det tidligere presenterte boligprosjektet i Øvre Grønliveien 4 til 6 på Fjellhamar i Lørenskog kommune. Prosjektet er utformet som to L-formede volum på fire etasjer over bakken. Byggene er kledd i fire variasjoner av tegl, noe som skal ifølge arkitekten understreke sprangene i fasadene. Prosjektet inneholder i alt 62 leiligheter.

Boligprosjektet er tegnet av LMR arkitektur.

Jeg synes det ser ganske bilig og simpelt ut.

Rammesøknaden kan sees her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 1. september 2020 21:14
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen bilder av det ferdigstilte boligprosjektet Linjekvartalet Sør i tettsted Sørumsand i Lillestrøm kommune. Prosjektet representerer andre byggetrinn av Linjekvartalet-utbyggingen; Første byggetrinn stod ferdig i 2017 og inneholdt 85 leiligheter.

Dette byggetrinnet er utformet S-formet volum på fem etasjer plassert over en én-etasjes høy base med næringsarealer. S-formen skaper to gårdsrom, et på hver sin side av bygget. Prosjektet inneholder 80 nye boliger. Kvartalet er tegnet av Goa arkitektkontor. Bakke er utbyggeren som står bak prosjektet.

Det største problemet jeg har med prosjektet er materialene som er brukt på førsteetasjen. Jeg synes det ser veldig billig ut, spesielt på baksiden ved inngangen til parkeringskjelleren.

Forumtråden dedikert til det ferdigstilte prosjektet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 3. september 2020 21:33
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt sendt inn et planinitiativ for utviklingen av Kvartal 15 i Lillestrøm sentrum. Kvartal 15 ligger rett over veien for Kvartal 10-utbyggingen og kvartalet avgrenses av gatene Nittedalsgata, Brandoldgata, Teatergata og Adolph Tidemands gate. Kvartalet har i dag en noe blandet bebyggelse bestående av eneboliger og næringsbygg. På hjørnet der Nittedalsgata møter Brandoldgata står et lite trehus med tilhørende uthus fra 1890. 

Byggene blir regnet som kulturminner og er tenkt bevart i de innsendte planene. De øvrige byggene er foreslått revet og erstattet med ny og urban kvartalsbebyggelse, som er separert fra trehusene gjennom offentlig torg. Kvartalet er utformet med høyder opp til åtte etasjer, men de øverste etasjene er trukket tilbake fra gaten for å tilpasse prosjektet mot omgivelsene. 

Fasadene er utformet med det som blir beskrevet som et variert fasadeuttrykk med en vertikal inndeling mot gaten, men det er vanskelig å få et godt inntrykk av hva det vil si i praksis basert på de vedlagte skissene. Prosjektet vil inneholde en blanding av boliger og næringsarealer. 

Planinitiativet er utarbedet av Grape architects på vegne av Stor-Oslo eiendom.

Jeg synes som sagt det er vanskelig å få et godt inntrykk av hvordan det vil se ut basert på disse skissene, men jeg synes i hvert fall det virker som om man har en del gode tanker om hvordan kvartalet bør utvikles.

Den videre saksgangen kan følges her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 27. september 2020 14:19
E_Oslo gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Salget har nå startet for leilighetene i første byggetrinn i prosjektet Skårerbyen Pluss, som er navnet som felt C1 og C2 i Skårerbyen-utbyggingen markedsføres under. Første byggetrinn inneholder 104 leiligheter og består av det bygget som vil ligge nærmest den fremtidige Emljeplassen. Det er tegnet av Wood Arkitektur + Design og utbygger er Selvaag bolig.

I forbindelse med salgsstart har det og blitt publisert en del nye illustrasjoner av prosjektet.

Illustrasjonene ble funnet her.

I tillegg så har arkitektkontoret bak prosjektet lagt ut et bilde av en materialprøve av det jeg antar er fasaden på bygget:

Bildet ble funnet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 27. september 2020 15:26
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt begynt å avertere for leiligheter i andre byggetrinn av Skårersletta 50 i Lørenskog. Prosjektet ligger sånn ca. midt i utbyggingsområdet Skårersletta og det markedsføres derfor under navnet Midt. Byggetrinnet vil i inneholder 296 leiligheter fordelt på fem bygg. Salget av boligene er planlagt å starte i løpet av første kvartal neste år og de skal stå klare til innflytting i løpet av 2023. 

Skårersletta 50 er tegnet av Arcasa arkitekter. Det blir utviklet i et samarbeid mellom Obos og AF eiendom.

Her er noen nye illustrasjoner av prosjektet lånt fra en annonse på Finn.no. Jeg synes teglfasaden på første byggetrinn var mer vellykket enn det vi ser her og jeg synes dette byggetrinnet har et generelt billigere preg.

Annonse på Finn.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 7. november 2020 11:18
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen flere og bedrie illustrasjoner av planene for Nesa Nord-området i Lillestrøm. Nesa Nord ligge helt øst i “bykjernen” i Lillestrøm, om lag fem hundre meter bortenfor Norges Varemesse. Området er på rundt 37 mål og preges i dag av diverse industri- og næringsvirksomhet.

Prosjektet vil inneholde mer enn 500 nye boliger og 10 000 kvadratmeter med næringsarealer. Bebyggelsen vil bestå av en blanding av tre kvartaler og to høyhus. Prosjektet er tegnet av Haptic architects og utbygger er Bonum.

Jeg synes arkitekturen ser ganske interessant ut, men jeg frykter at kvartalene er plassert for langt fra hverandre og er for porøse til at de greier å skape en urban og lun atmosfære her.

Illustrasjoenen ble funnet her på nettsiden til Bonum,

SvarSitat
Topic starter Publisert : 8. november 2020 22:41
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen flere bilder fra byggingen av Aveny Vest i Lillestrøm sentrum. Aveny Vest inneholder 176 leiligheter fordelt på tre forskjellige byggetrinn. Prosjektet er tegnet av Dark arkitekter og utbygger er Skanska.

Bildene er lånt fra en boligannonse fra Privatmegleren. Byggene mot Nittedalsgata ser ut til å ha nådd full høyde og asadene er allerede synlig på byggene mot Brandvoldgata, men det gjenstår fortsatt en god del på byggene mot Torvgata.

Bildene ble funnet i denne annonsen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 17. november 2020 23:13
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Enda et bilde fra byggingen av Kvartal 10. Det begynner faktisk å se litt byaktig ut der. Jeg tror dog at bildet er en del av samme serie som de i forrige innlegg, men det viser kvartalet fra en litt annen vinkel om ikke annet.

Bildet ble funnet her på Finn.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 1. desember 2020 23:58
sliwek20 gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er enda noen flere bilder fra Avenye Vest/Kvartal 10. Disse bildene ble funnet på Facebook-siden til Dark arkitekter.

Bildene ble funnet her på Facebook.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 9. desember 2020 21:24
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen nye bilder fra byggingen av boligprosjektet Sentergården som er under oppføring på Solheim i Lørenskog. Prosjektet er tegnet av Dark arkitekter og vil inneholde 106 nye leiligheter.

Bildene er av ganske lav oppløsning, men vi kan se at de har kommet betydelig lengre med arbeidene siden sist jeg var der; Stålkonstruksjonene har nådd full høyde og de er nå i ferd med å konstruere fasaden på bygget.

Bildene ble funnet på Facebook-siden til Dark arkitekter.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 20. desember 2020 20:00
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et par nye og reviderte illustrasjoner av utbyggingsplanene for Kvartal 15 i Lillestrøm sentrum. Eiendommen ligger rett over veien for den pågående utbyggingen Kvartal 10/Aveny Vest. 

Planene består av et nytt bolig- og næringsprosjekt med 189 leiligheter. Det er utformet med en kombinasjon av volum på fire etasjer plassert vekselvis med høyere tårn på opp mot åtte etasjer. De lavere volumene er tenkt med fasader av ulike typer tegl, mens de høyere tårnene er planlagt kledd med treverk i ulike farger.

Prosjektet er tegnet av Grape og utbygger er Stor-Oslo eiendom.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 4. januar 2021 23:46
sliwek20 gitt lik
Side 6 / 7