Byutvikling og bygg...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Romerike Byutvikling og byggeprosjekter i Romerike

Side 9 / 9
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et nytt boligprosjekt som er under utvikling på Sveistrupjordet i Aursmoen sentrum. Sveistrupjordet ligger rett nord for Aurskog senter,

Prosjektet går under navnet Sentrumshagen og vil inneholde et sted mellom 350 og 400 boliger fordelt over flere byggetrinn. Første byggetrinn vil inneholde 60 leiligheter og planen er å starte salget av de i løpet av et års tid. 

Artikkel i lokalavisen Indre Akershus Blad.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 16. juni 2021 22:01
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et bilde fra Sentergården i Lørenskog som viser den snart ferdige fasaden. Jeg synes  fasaden endte opp som mindre grå enn fryktet, men jeg synes den ser samtidig ganske billig ut.

Bildet ble funent på nettsiden til selskapet Insenti.

En illustrasjon av slik prosjektet ble presentet:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 18. juni 2021 21:40
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Noen nye bilder fra Fetsund Stasjsonsby. Jeg tror at første byggetrinn nå er ferdig. 

Bildene ble funnet på nettsiden til prosjektet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 29. juni 2021 22:59
KvikHalden gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

A-lab har sammen med Pir 2 vunnet et parallelloppdrag for utformingen for området kjent som S5 i byplanen for utviklingen av Jessheim sentrum. Området ligger mellom RIngvegen og Kjeld Stubs veg, rett nord for storsenteret. Intensjonen er å utvikle det til et nytt sentrumsområde med en blanding av boliger og næring. 

Parallelloppdraget ble arrangert av Ullensaker kommune.

Artikkel på nettstedet Jessheimpuls.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 9. juli 2021 13:43
KvikHalden gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Noen flere illustrasjoner av Kvartal 15 i Lillestrøm sentrum. Illustrasjonen er lånt fra Stor-Oslo eiendom sin nettside. De er kanskje ikke de mest oversiktlige, men de gir oss i hvert fall en viss innblikk i planlagte materialer og sånne ting.

Illustrasjonene ble funnet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 12. juli 2021 09:36
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er enda flere oppdaterte illustrasjoner av Kvartal 15. Illustrasjonene er hentet fra det oppdaterte planforslaget som nylig har blitt sendt inn til kommunen. Planforslaget er laget av Grape Architects.

 

Planforslaget kan sees i sin helhet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 15. juli 2021 20:16
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et par bilder fra arbeidene med Strømmen Verksted-prosjektet.

Bildene ble funnet her på Facebook.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 10. september 2021 20:00
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Noen oversiktsbilder av Lillestrøm sentrum med Kvartal 10/Aveny Vest. Bildene er lånt fra en boligannonse hos Nordvik Bolig.

Annonsen bildene er lånt fra.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 30. oktober 2021 10:13
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det er et ønske å bygge på forretningsgården i Kirkegata 3 i Lillestrøm sentrum med et påbygg på tre til fire etasjer. Dagens bygg har tre fulle etasjer og er tegnet av Harald Hilles Arkitektkontor. Det ble oppført på 1980-tallet som lokaler for Gjensidige Forsikring og Lillestrøm Indremisjon. 

De nye planene er laget av Bra arkitekter.

Saksmappe.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 9. november 2021 21:35
sliwek20 gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et oversiktsbilde som viser hvor langt de har kommet på arbeidene med Gotaasalleen 3-7 i Jessheim. 

Bildet ble funnet på nettsiden Jessheim Puls.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 23. november 2021 22:06
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen oppdaterte illustrasjoner av planene for utviklingen av Romerike Helsebygg og Lillestrøm bussterminal, som ligger ved Lillestrøm jerbanestasjon i Lillestrøm sentrum. Man har gått for en utforming med tre kvartaler og dagens bussterminal er tenkt integrert inn i de to ytterste kvartalene.

Jeg liker pplanleggingen med slike kvartaler, men jeg er mer skeptisk til den arkitektoniske utformingen. Jeg tror det hadde sett langt bedre med fasader i tegl og jeg mener det burde være mer varisjon mellom hvert av kvartalene.

Saksmappen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 12. desember 2021 20:05
Mikael
(@mikael)
Bruker Registered

For meg er det alltid litt merkelig når fylkesveier blir liggende som et utflytende veianlegg dimensjonert for effektiv trafikkavvikling når man skal urbanisere et område. Her kunne man med hell strammet opp veien og fjernet rundkjøringen og erstattet det med et lyskryss med fordel for buss/kollektiv.

SvarSitat
Publisert : 12. desember 2021 20:59
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

@mikael Jeg er enig i at fylkesveien til fordel kunne ble bygd om til lyskryss. Generelt så er ingen fan av slike rundkjøringer i urbane settinger som her (i hvert fall i fremtiden). Dessverre så er de relativt vanlige rundt omkring i Norske byer.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 12. desember 2021 21:46
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Mad arkitekter har sendt inn en anmodning om å få avholdt en forhåndskonferanse for Skovli Torg-prosjektet på Jessheim som ble presentert på forrige side. Ut i fra hva jeg kan forstå så baserer prosjektet seg faktisk på en gjeldende reguleringsplan (med noen avvik) og intensjonen er å gå rett på byggesak.

Jeg må innrømme at jeg ikke har fått med meg at det var godkjent en såpass stor utbygging her. Dette er kanskje noe som fortjener sin egen tråd? 

Saksmappen på nettsiden til Ullensaker kommune.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 1. januar 2022 10:19
Side 9 / 9