Prosjekt | Biskop G...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Oslo Prosjekt | Biskop Gunnerus Gate 14B

Side 1 / 4
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Forslag om å bygge et høyhus på brevsentertomta på Vaterland ved Oslo S. Prosjektet er tegnet av Kristin Jarmund Architects, C.F. Møller Architects og Rodeo Arkitekter.


http://kj-a.no/bg14b/

Sitat
Topic starter Publisert : 13. november 2018 23:34
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Noen nye illustrasjoner av interiøret. Ut i fra hva jeg har forstått så kan det virker som man går for et fasadeuttrykk bestående av trelementer fremfor teglen som er vist i tidligere illustrasjoner. Jeg mener det er synd ettersom jeg synes det tidligere utseendet var mer unikt, men det virker fortsatt som en veldig godt prosjekt for området.

 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 23. januar 2019 18:23
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Noen modellbilder.

 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 23. januar 2019 20:37
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Nærbilder.

 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 23. januar 2019 20:41
Mikael gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Noen illustrasjoner som  viser fjernvirkningene av hovedalternativet. Jeg føler man egentlig kunne gått enda høyere for å bryte mer med silhouetten til Oslo Plaza og Postirobygget og dermed unngå "mur-effekten". 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 11. februar 2019 16:44
Mikael gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Fire nye illustrasjoner.

Jeg tror et slikt bygg med mer avrundede hjørner og mer forsiktig oppbygging er noe området trenger ettersom det i dag blir preget av for mange rette bokser. Det eneste uromomentet jeg ser er om fasadematerialet vill oppleves grått og kaldt, noe jeg mener området absolutt ikke trenger mer av. Det foreslåtte reguleringsforslaget åpner opp for at man kan benytte seg av enten tegl, tre eller resirkulert metall ettersom hva man finner mest hensiktsmessig i løpet av utviklingsprosessen. Både tre og tegl fremstår for meg som det bedre og mest sikre alternativet for å skape en varm og lun atmosfære ut av de tre. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 20. mars 2019 14:30
Mikael gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en hel haug med nye perspektiver som viser fjernvirkningen av prosjektet sett fra forskjellige ståsteder i byen. Jeg har valgt å kun vise illustrasjonene av hovedalternativet. Om du ønsker å se fjernvirkningene av de andre alternativene, så er dokumentet med dem publisert i denne lenken. De nye perspektivene er dessverre kun 959 piksler brede.

Jeg synes de foreslåtte volumene fungerer veldig godt i konteksten her. Jeg synes det er synd om man ender opp med det lavere alternativ 2, ettersom det fremstår langt mindre elegant og mer massivt i mine øyne. Om man først velger å bygge såpass høyt, så mener jeg man burde jobbe for å få til varierte høyder (med tanke på de omkringliggende byggene) og at høyhuset fremstår så slankt og elegant som mulig. Jeg mener fokuset nå burde vøre på å sikre best mulig arkitektonisk utforming av nybygget med gode og bestandige materialer.

Prosjektet sett toppen av det nye Munch-museet i Bjørvika:

Sett fra Operataket med det nye hovedbiblioteket i front:

Sett fra Langkaia:

Sett fra Sørenga med det nye Munch-museet i front:

Sett fra Middelalderparken med det Bispevika-prosjektet i front:

Sett fra Gamle Oslo og togsporene ved Oslo S:

Sett fra Enerhaugen med Grønlandsleiret i front:

Sett fra Schweigaards gate:

Lengre opp i Schweigaards gate:

Sett fra Steenstrups gate på Grunerløkka:

Sett fra Jernbanetorget med den gamle Østbanehallen i front:

Sett fra Karl Johans gate med Brannvakten og de gamle baserene i front: 

Sett fra Akershus festning og Kvadraturen:

Sett fra Hospitalsgata/Youngs gate ved Youngstorget:

Sett fra Elgsletta Aktivitetspark:

Sett fra Botanisk Hage:

Sett fra Tøyenparken:

Sett fra innseilingen mellom Lindøya og Bygdøy:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 6. juni 2019 11:37
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Aftenposten har nå skrevet en artikkel om planene. De skriver at Plan- og bygningsetaten ønsker å kutte forslaget ned til 110 meter, altså til en tilsvarende høyde Posthuset (også kjent som Postgirobygget) på nabotomten. 

Jeg kan ikke skjønner hva godt en slik reduksjon av høyden skal føre med seg. Jeg frykter at man da ender opp med en 110 meter høy mur, lignende Barcode bare 40 meter høyere. Jeg mener man bør ha variasjon i høydene når man først bygger såpass høyt. 

Aftenposten sin artikkel om saken.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 16. juni 2019 13:18
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

KLP eiendom har nå utlyst en konkurranse for idéer om bruk av toppestasjen i prosjektet. KLP skriver at de har ambisjoner om å få til et unikt konsept som behanlder noen av vår tids viktigste temaer og problemerstillinger. De som har idéforslag til hva det kan innebære, bes sende dette inn til KLP innen den 15. September. En jurie vil så avgjøre hvilke 3 forlag som best svarer til oppgaven og hver av dem vil bli tildelt 100.000 kr. Et av de valgte konseptene vil i tillegg vinne ti års gratis leie av toppetasjen. 

Du kan lese mer om konkurransen her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 20. juni 2019 20:51
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Høyhus-prosjektet har nå fått sin egen hjemmeside med en tilhørende promoteringsfilm. 

Hjemmesiden kan besøkes her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 22. juni 2019 00:03
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Byantikvaren har nå bedt Riksantikvaren om å reise innsigelse mot alternativ 1 av planforslaget grunnet " konsekvensene det vil ha for bylandskapet". Jeg synes det er svært skuffende nyheter om det skjer. Da kommer vi til å ende opp med en sånn 100m høy mur som jeg lenge har fryktet samtidig som jeg er svært skeptisk til ideen om at Riksantikvaren skal ha mulighet til å detaljstyre byutviklingen slik. Jeg regner med at dette kommer til å ende opp som enda en halvhøy, massiv boks nå.

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2019106586&fileid=8610056

SvarSitat
Topic starter Publisert : 15. august 2019 11:21
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Forslagsstiller KLP eiendom har nå gått ut og sagt at det er uaktuelt for dem å realisere altenativene utarbeidet av Plan- og bygningseaten og av Byantikvaren (kjent som henholdsvis alternativ 3 og 4). 

Slik jeg ser det så slipper vi nå i hvert fall at man får et bredt, halhøyt bygg med merkelige proposjoner slik jeg bruker alternative ville ha blitt, men vi risikerer og at slik sentral tomt vil ligge i brakk og forringe området rundt for all nær fremtid.

Estate Nyheter sin artikkel om saken.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 17. september 2019 22:25
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin
Publisert av: @fredrik

Byantikvaren har nå bedt Riksantikvaren om å reise innsigelse mot alternativ 1 av planforslaget grunnet " konsekvensene det vil ha for bylandskapet". Jeg synes det er svært skuffende nyheter om det skjer. Da kommer vi til å ende opp med en sånn 100m høy mur som jeg lenge har fryktet samtidig som jeg er svært skeptisk til ideen om at Riksantikvaren skal ha mulighet til å detaljstyre byutviklingen slik. Jeg regner med at dette kommer til å ende opp som enda en halvhøy, massiv boks nå.

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2019106586&fileid=8610056

Riksantikvaren har nå reist innsigelse mot planalternativ 1, 2 og 3 fordi "byggehøyder og volum er i konflikt med nasjonale og vesentlig regionale kulturminneinteresser". Jeg regner med at det vil bety spikeren i kisten for dette prosjektet. 

Brev angående mulig avklaringsmøter rundt innsigelsen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 11. oktober 2019 11:43
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Forslagene som kom inn i idékonkurransen nevnt tidligere, har nå blitt publisert på nettet. Forslagene vil bli vurdert av en jury bestående eksterne fagfolk og representanter for byggeprosjektet. Vinneren vil så bli annonsert i månedsskiftet januar/februar til neste år.

Forslagene kan sees her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 11. desember 2019 14:54
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

KLP eiendom og Norsk Friluftsliv har nå inngått en avtale om å bygge et nasjonalt besøks- og kompetansesenter med friluftslivsopplevelser på toppen av høyhuset. Prosjektet, som blir beskrevet som en urban nasjonalpark, var det som gikk til topps i idékonkurransen som ble avholdt i fjor. Friluftsområdet vil gå over to etasjer og dekke over 2 000 kvadratmeter. Det vil inneholde muligheter for topptur og telttur og senteret vil tilby rennende elver, en strand, sykkel- og klatrestier, bål og hengekøyer.

Det har og blitt publisert en ny illustrasjon som viser en oppdatert utforming av bygget. Det kan se ut som om de har gått fullstendig bort fra fasader med beige tegl, og isteden ønsker å kle bygget med en rødlig kledning i tre. I tillegg har bygget fått en del flere terrasser oppover i etasjene og det har blitt lagt til langt mer vegetasjon.

Jeg synes det ser fint ut, men jeg er ganske skeptisk til hvor realistisk det er mye så mye vegetasjon på bygget. Jeg er spesielt skeptisk til de store trærne plassert på utpå balkongene - vil ikke de trenge mer jordbunn for å gro seg såpass store?

Ifølge saksmappen så var planen å sende inn et oppdatert planforslag innen den 25. september. Det kan se ut som om det har blitt noe forsinket, men jeg antar det kommer snart. 

Artikkel på Tv2.no.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 6. oktober 2020 22:44
KvikHalden gitt lik
Side 1 / 4