Varsler
Fjern alle varsler

Porsgrunn Byutvikling og byggeprosjekter i Porsgrunn

Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er diskusjonstråd for alle byggeprosjekter i Porsgrunn uten egne dedikerte tråder. Prosjekter i Skien har en egen tråd her.

Sitat
Topic starter Publisert : 3. januar 2020 13:00
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Floodegården i Porsgrunn sentrum. Dette er egentlig en ombygging av et eldre bygg fra 1951 som også er kjent under navnet SKK-bygget. Miris eiendom er utvikleren bak prosjektet og arkitekt Katrina Urbanik har tegnet det. Hjemmesiden til Miris sier at byggestart vil være i år (2018), men jeg har enda ikke funnet noe som sier på at byggingen har startet per dags dato.

Illustrasjonene ble funnet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 3. januar 2020 13:03
Mikael gitt lik
Mikael
(@mikael)
Bruker Registered

Kammerherreløkka 3, Porsgrunn

Nye Comfort hotell Porsgrunn har åpnet ved jernbanestasjonen. Kvartalet, som også omfatter bygging av et mindre kontobygg, består totalt av ca 12 000 kvadratmeter. Av dette har hotellet ca. 6000 kvm og 134 rom, fordelt på åtte etasjer. Hotellet åpnet dørene 1. mars mens kontorbygget åpnet tidligere i mai. Arkitekt er Lund Hagem arkitekter.

Greit prosjekt. Liker hvordan tverraksen gjennom Rådhusparken (som er oppgradert) forlenges ved etableringen av det nye byrommet/gaten mellom hotellet og kontorbygningen, og med henger plutselig stasjonen mer sammen med resten av sentrum. Et par detaljer jeg jeg gjerne skulle sett var at førsteetasjen var høyere, gjerne markert med et horisontalt fasadebånd, og at inngangen til hotellet hadde en skikkelig "portal" som gjør litt mer ut av seg i møtet med gaten. Et annet problem er det mørke glasset brukt i førsteetasjen på hotellet, det gir liten transparens, dermed oppleves det litt som en foliert fasade, der du ikke helt kan se hva som skjer på innsiden. 

Likevel et positivt tilskudd til Porsgrunn i mine øyne.

SvarSitat
Publisert : 3. januar 2020 13:06
Fredrik gitt lik
Mikael
(@mikael)
Bruker Registered

Nye Østre kirke:

Ikke direkte urbanisme, men siden kirken ligger i sentrum/randsonen tenkte jeg dette måtte være innenfor. Bygget tar plassen til den gamle ærverdige trekirken som brant ned i 2011, siden har det vært stor diskusjon om hva skulle oppføres. Espen Surnevik har vært arkitekt.

Er lite jeg har mindre formeninger om enn moderne kirkearkitektur, men generelt tar nok kirken seg vesentlig bedre ut på bilder (og i virkeligheten) når det er pent vær. Her er noen bilder som viser kirken med litt blåere himmel.

18.05.2019:

Gamle Østre kirke før brannen

Alternative forslag før dagens arkitekt ble valg

SvarSitat
Publisert : 3. januar 2020 13:09
Fredrik gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen illustrasjoner av prosjektet Vestre Brygge, som blir kalt Porsgrunns nye bydel. Prosjektet vil inneholde 250 boliger og vil bli bygget på eiendommene det som tidligere var Porsgrunn Mekaniske Verksted fra 1850. Eiendommene ligger i strøk kjent som Vessia og er på andre siden av Porsgrunnselva for sentrum og kjøpesenteret Down Town. 

Reguleringsplanen er utarbeidet av Børve Borchsenius Arkitekter og har nå blitt sendt inn til Porsgrunn kommune for behandling. Prosjektet blir utviklet i sammarbeid mellom Grenland Invest og PBBL.

Jeg synes prosjektet ser ut til å holde overraskende høy standard slik det blir presentert her. Det jeg er litt usikker på er hvor godt de punkthus-aktige blokkene lengre bort langs elva vil fungere.  

Artikkel på nettsiden til PBBL.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 3. januar 2020 14:30
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et forslag til utbyggingen av nytt bolig- og næringsprosjekt i krysset der Stangsgata møter Storgata i Porsgrunn sentrum. Eiendommen er dag bebygget med to trehus. Nybygget er på fem etasjer og er tenkt å inneholde 15 leiligheter.

Jeg synes utformingen av dette bygget er svært skuffende og jeg håper planene blir revidert før de eventuelt blir godkjent. Her burde man gå for noe mer lignende for eksempel Floodegården fra forrige side.

Illustrasjonen er lånt fra en artikkel i Porsgrunns Dagblad.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 3. januar 2020 14:30
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen bilder av den nå ferdigstilte nye Østre Porsgrunn Kirke

Bakgrunnen for prosjektet er at den gamle korskirken på stedet fra 1760 ble totalskadet i en brann i 2011. Det pågikk lenge en heftig debatt om den gamle kirken skulle gjenoppbygges slik den var eller ikke. Majoriteten av de aktive medlemmer i menigheten ønsket imidlertid en moderne kirke og det ble til slutt vedtatt å bygge en helt ny kirke.

Det ble avholdt en arkitektkonkurranse for utformingen av den nye kirken i 2015. Sivilarkitekt Espen Surnevik og Trodahl arkitekter gikk seirende ut av konkurransen med sitt forslag kalt “Reis Opp”.

Den nye kirken var opprinnelig tenkt utført med fasader i hvit porselen, men planene har blitt endret til fliser som skal minne om porselen isteden gjennom prosjekteringsprosessen.

Første gudstjeneste i den nye kirken ble avholdt på søndag den 13. September.

Forumtråden dedikert til det nå ferdigstilte prosjektet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 3. januar 2020 14:33
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et nytt boligprosjekt i Jernbanegaten 15 i Porsgrunn sentrum. Som navnet tilsier, så ligger dette rett ved Porsgrunn jernbanestasjon. Deler av eiendommen er i dag bebygget med eldre næringsbygg på to etasjer, mens resten av eiendommen består av asfalterte flater brukt til parkering. Bystyret i Porsgrunn vedtok reguleringsplanen for prosjektet i oktober i fjor. 

Prosjektet består av et påbygg av dagens næringsbygg med én etasje og et nybygg ved siden av på fem etasjer. Forslagsstiller ønsket i utgangspunktet å bygge et nybygg på syv etasjer her, men rådmannen lagde et alternativt forslag hvor bygget var redusert til fem etasjer. Bystyret var enig i rådmannens vurdering og vedtok det reduserte forslaget. 

Vedtaket ble så klaget inn av naboene. Utvalget for miljlø og byutvikling i Porsgrunn behandlet klagen denne uken, og valgte å ikke ta den til følge. 

Reguleringsplanen ble utarbeidet av Børve Borchsenius Arkitekter. Illustrasjonene viser det forslagsstillers alternativ på syv etasjer, mens tegningene viser det vedtatte forslaget på fem etasjer.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 29. februar 2020 14:24
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen illustrasjoner neste prosjektet i utbyggingen av området Frednes Brygge. Prosjektet bygges ut på området som ligger mellom Frednesøya og Porsgrunnselva, et stykke sør for Porsgrunn sentrum. Første del av utbygging er allerede ferdigstilt og beboerne flyttet inn tidligere i år.

Neste prosjekt består av to bygningskropper på 7 etasjer. Første byggetrinn i prosjektet vil bli lagt ut for salg nå i august, og vil inneholde 32 leiligheter. Hele Frednes Brygge-prosjektet er tegnet av Børve Borchsenius Arkitekter og blir utviklet i et samarbeid mellom PBBL og Heimgard Bolig.

Illustrasjonene er lånt fra nettsiden til PBBL.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 19. juni 2020 17:13
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt presentert planer for byggingen av et såkalt høyhus ved Meieritorget i Porsgrunn sentrum. Det foreslåtte nybygget er på åtte etasjer og ut ii fra hva jeg forstår er planen å bygge det i Tordenskjoldsgate, der det i dag står noen forsømte trehus. Informasjonen om planene er gjemt bak en betalingsmur, så jeg vet dessverre ikke noe mer om det.

Jeg synes det er trist å rive de gamle trehusene og jeg hadde heller foretrukket et mer infill-aktig prosjekt her.

Artikkel i Porsgrunns Dagblad.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 20. august 2020 20:06
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et lite boligprosjekt som er planlagt i Storgata 196 på Osebakken. Eiendommen ligger der Storgata deler seg med Skiensgata, noe som gir den en karakteristisk trekantet form. Den er i dag bebygget med et lite næringsbygg. 

Det foreslås å rive dagens næringsbygg for å erstatte det med tre nye trehus. Trehusene har to etasjer hver og er plassert slik at de forholder seg til gateløpene på hver siden av eiendommen. Byggene vil ha et samlet bruksareal på 650 kvadratmeter og de er planlagt å inneholde 7 boliger. Forutenom om boligene så ønskes det å opparbeide et lite offentlig areal i veiskillet. 

Prosjektet er tegnet av PV arkitekter og det er Rose eiendom som står bak det. Det ble sendt inn forespørsel om å avholde forhåndskonferanse med kommunen tidligere denne måneden. 

Jeg synes dette ser ganske fint ut. Jeg synes det fremstår som et fint eksempel på hvordan man kan lage småhusbebyggelse som samtidig opprettholder noen urbane kvaliteter. 

Artikkel i Porsgrunns Dagblad om planene.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 21. september 2020 23:56
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Samarbeidsorganisasjonen Bystrategi Grenland har nå fått gjennomført en mulighetsstudie for kartlegge fortettingspotensialet i Porsgrunn og Skien. Studien har blitt laget av Spacescape i samarbeid med Vill urbanisme og den viser blant annet mulighetene for nye bolig- og kontorprosjekter på tre konkrete eiendommer i sentrum av byene Porsgrunn og Skien. 

Nedenfor vises mulighetene for tomtene i Porsgrunn - forslagene for Skien kan sees i tråden for byutvikling i Skien.

Den første eiendommen det sees på i Porsgrunn er områdene ved Hammondgården. Disse brukes i hovedsak som parkeringsplasser i dag. Det foreslås å utvikle dem med to nye kvartaler; Det ene kvartalet er lagt ut mot Sverresgata og består av lange volumer ut mot gaten og mindre og oppdelt bebyggelse i bakgården, mens det andre kvartalet består av et enkeltbygg som vil fungere som et fondmotiv for Minneparken. Kvartalene er tenkt med et samlet volum på 8 100 kvadratmeter.

Den andre eiendommen i Porsgrunn består av området rundt Metodistkrken. Her foreslås det igjen ny bebyggelse fordelt på to kvartaler, ett på hver side av Stangsgate. I tillegg foreslås det å anlegge en ny park mellom kirken og Stangsgate. Den foreslåtte bebyggelsen har et samlet volum på 3 750 kvadratmeter. 

Den tredje og siste eiendommen i studien er den såkalte Funnemarkstomten i den nordre enden av sentrum. Området brukes i dag av diverse bilorientert næringsvirksomhet og bestore av store asfalterte flater. Her foreslås det å bygge en kombinasjon av rekkehus og blokker dandert i to klynger på hver sin side av Slottsbrugata. Den foreslåtte bebyggelsen har et samlet areal på 17 500 kvadratmeter.

Studien kan sees i sin helhet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 29. november 2020 23:24
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Noen illustrasjoner av de foreløpige planene for utviklingen av Drangedalsvegen 13 på den sentrale Vestsida i Porsgrunn. Eiendommen, som også går under navnet Aasland-tomta, er på rundt syv mål og brukes i hovedsak som parkeringsplass i dag. 

Planene går ut på å bygge et nytt prosjekt kalt Porsgrunn Helsepark her. Helseparken er planlagt å inneholde diverse helserelaterte funksjoner som fastlege, tannlege, apotek med mer. Det er anslått at prosjektet vil ha et samlet areal på et sted mellom 10.000 og 12.000 kvadratmeter og det er planlagt anlagt i et nybygg på fem etasjer. 

Det ble varslet oppstart av planarbeidene i april og Børve Borchsenius Arkitekter er engasjert som plankonsulent. Bratsberg Utvikling er selskapet bak planene.

Kunngjøringsannonsen fra april.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 24. mai 2021 16:24