Varsler
Fjern alle varsler

Skien Byutvikling og byggeprosjekter i Skien

Side 2 / 3
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen nye illustrasjoner av boligprosjektet som er under planlegging i Nedre Hjellegate 10 i Skien sentrum. Prosjektet markedsføres nå under navnet Glassmestergården, ettersom Glassmester Thoresen tidligere holdt til på eiendommen. Prosjektet er tenkt å inneholde 32 leiligheter og har en arkitektur som sies å være inspirert av Bryggen i Bergen.

Prosjektet er tegnet av arkitekt Bjørnar Andresen og utbygger er Skien Boligbyggelag. Salgsstart sies å være snart, men rivningsarbeidene er allerede i gang på eiendommen. 

Jeg har svært vanskelig for å se hvordan prosjektet kan være inspirert av Bryggen i Bergen, men jeg synes likevel det er et fint prosjekt med en arkitektur som ser ut til å passe godt inn i området. Jeg synes dette er et eksempel på vellykket fortettning.

Illustrasjonene er lånt fra nettsiden til Skien boligbyggelag.

Et bilde tatt fra de pågående rivningsarbeidene på eiendommen. Bildet er lånt fra artikkelen i linken over.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 26. desember 2019 18:06
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en oppdatering fra byggingen av prosjektet Snipetorplia i Snipetorpgata i Skien. Prosjektet bygges i skrenten oppover mot Ballestadhøgda, langs det som tidligere var hovedveien mellom Skien og Porsgrunn. Området preges av eldre trehusmiljøer. 

Prosjektet består av 16 såkalte byvillaer fordelt på 7 bygg. Mellom byggene vil det bli opparbeidet små hager med beplantning og innslag av vann. Planene er at de skal stå ferdige til 1. april i år. 

Prosjektet er tegnet av Børve Borchsenius Arkitekter. Det blir utviklet som et samarbeid mellom Bane Nor Eiendom og BetonmastHæhre Eiendom, som begge eier hver sin en halvdel i Snipetorplia.

Bildene ble funnet her på Instagram.

En illustrasjon av slik det har tenkt å bli når det står ferdig:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 6. februar 2020 12:57
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et par bilder av det nå ferdigstilte boligprosjektet Fortuna Park. Prosjektet er bygget på eiendommen som tidligere ble brukt til parkering der Chr. H. Bloms Gate møter Slemdalsgata, nord for Skien sentrum. Bygget inneholder 18 leiligheter fordelt på fem etasjer. Det ble ferdigstilt i februar i år. Fortuna Park er tegnet av det lokale arkitektkontoret Point AS og utbyggeren bak prosjektet er Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag (PBBL).

Jeg synes dette er blant de verre nye boligprosjektene jeg har sett her i landet. Fasadene fremstår som billige og det virker ikke som om man har gjort noe forsøk på å få til å passe inn med den gamle bygården på naboeiendommen. Som om ikke det var nok, så består første etasje kun av en massiv og grå betongmur.

Forumtråden dedikert til Fortuna Park.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 20. mars 2020 16:07
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt startet å avertere for leiligheter i Nedre Hjellegate 10 og i den forbindelse har det og blitt publisert noen mer forseggjorte illustrasjoner av prosjektet. Prosjektet, som er tenkt bygget i Hjellen bydel i Skien sentrum, inneholder 32 leiligheter og er tegnet av arkitekt Bjørnar Andresen. Utbygger er Skien Boligbyggelag.

Jeg synes som nevnt dette ser ut som et ganske fint prosjekt som passer godt inn i området.

Illustrasjonene ble funnet i denne annonsen på Finn.no.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 31. mars 2020 17:40
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen flere og nyere illustrasjoner av prosjektet i Snipetorpgata 13a. Prosjektet består av 12 leiligheter fordelt på fire bygg: To av byggene er plassert ut mot selve gaten og med en utforming som er tilpasset det historiske trehusmiljøet i området, mens ett av byggene ligger avskjermet til i bakgården. Prosjektet er tegnet av Børve Borchsenius arkitekter og utbyggeren er Skien Boligbyggelag (SBBL). 

Prosjektet har gått igjennom noen mindre endringer siden det ble sist presentert. Den største endringen jeg kan se, er at det nå ser ut til å bli benyttet betong på muren ut mot gaten. Jeg synes likevel det fortsatt virker som et fint prosjekt som passer godt inn i området.

7

Bildene ble funnet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 11. april 2020 18:03
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er de nye planene for utbyggingen av Hotell Nora i Skien. Hotellet er planlagt bygget på tomten som ligger der Telemarksgata møter Lundegata i Skien sentrum. 

Hotellplanene har blitt presentert i tråden her tidligere, men hotellet var da foreslått som et 15 etasjers høyhus. Planene har siden blitt justert ned, og det nåværende prosjektet består av et nybygg på 7 etasjer og 200 rom. Høydene vil trappes ned mot øst, slik at de følger terrenget på eiendommen. Fasadene er tenkt utført med en blanding av tegl i sokkelen og tre i fasadene over. 

Prosjektet er som tidligere tegnet av 4b arkitekter. Det reviderte planforslaget vil bli behandlet av utvalget for klima, miljø og byutvikling i Skien i morgen.

Dokumentene finnes her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 20. april 2020 17:20
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er forslaget for reguleringen av Rektor Ørns gate 2, som ligger rett nord for Skien sentrum. Eiendommen har tidligere fungert som Skien videregående skole, men har stått ledig etter at skolen flyttet til et nybygg på Klosterøya i 2018. Eiendommen er i dag bebygget med den gamle Latinskolen fra 1883 (tegnet av arkitekt Henrik Thrap-Meyer) i tillegg til noen nyere skolebygg fra 1980-tallet. 

Det foreslås å rive de nyere skolebyggene for å erstatte den med tre punkthus på fire etasjer, mens den gamle Latinskolen er tenkt regulert til bevaring og ombygget til leiligheter. Prosjektet inneholder i alt 81 leiligheter fordelt en blanding av nybygg og den eksisterende skolen.

Planforslaget er utarbeidet av Børve Borchsenius Arkitekter på vegne av firmaet Brekkeby AS. Det ble førstegangsbehandlet av utvalget for klima, miljø og byutvikling på tirsdag denne uken, hvor de besluttet å legge planene ut til offentlig ettersyn.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 23. april 2020 18:13
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen bildet av det nå ferdigstilte boligprosjektet Snipetorplia. Prosjektet er bygget i et område kalt Snipetorp, som ligger i skråningen rett sørøst for Skien sentrum. Området preges av en gammel bevart trehusbebyggelse som overlevde bybrannene på 1800-tallet. Snipetorplia er tegnet av Børve Borchsenius Arkitekter. Utbygger er Bane Nor Eiendom. Prosjektet ble ferdigstilt i år.

Prosjektet består av syv frittstående bygg med til sammen 16 boliger. Seks av byggene er plassert i to rekker som trapper seg nedover skråningen, mens det siste bygget er plassert mot Snipetorpgata/Bratsberggata og markerer overgangen mellom det gamle trehusmiljøet og det nye prosjektet. Bygget mot gatene er malt hvitt og de andre byggene er malt røde. 

Generelt synes jeg prosjektet er greit nok. Det tilpasser seg det historiske bygningsmiljøet langs Snipetorpgata, men jeg skulle ønske at det ble brukt noe annet enn gråe aluminiums-vinduskarmer og udekket betong på gangarealene. Det gir prosjektet et unødig billig preg. 

Forumtråden for det ferdige prosjektet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 23. mai 2020 16:12
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et bilde som viser de pågående arbeidene med byggingen av boligprosjektet Lietorvet. Prosjektet bygges på en tomt som ligger rett bak Skien domkirke. Det består fire bygg med til sammen 90 leililigheter. Lietorvet er tegnet av Børve Borchsenius Arkitekter.

Som vi kan se er de ferdige med fumdamentet for prosjektet og bærekonstruksjonene har såvidt begynt å reise seg.

Bildet ble funnet her på nettsiden til Skien kommune.

En illustrasjon av slik Lietorvet er tenkt å bli når det står ferdig:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 22. juni 2020 18:04
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Svenske Spacescape og norske Vill Urbanisme har sammen laget det som blir kalt for en fortettingsstudie for utbyggingen av den såkalte Essotomta i Skien. Tomta ligger rett nord for Landmannstorget i Skien sentrum. Eiendommen er i dag ubebygd, men det stod en Esso bensinstasjon der tidligere. Derav navnet.

Studien viser en variert bebyggelse med blant annet et  seks etasjers høyt “tårnbygg” plassert på hjørnet mellom Hesselbergs gate og Kongens gate. Studien ble presentert til enkelte lokalpolitikere på tirsdag denne uken, men vil visstnok bli offentliggjort i sin helhet innen de neste fjorten dagene.

Artikkel i Varden.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 4. september 2020 20:35
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Kommunen innvilget i forrige måned rammetillatelsen for det nye sykehuset i Kverndalen i Skien sentrum. Prosjektet ble presentert tidligere her i tråden mens det fortsatt var på planstadiet. 

Det nye sykehuset er utformet som to L-formede fløyer plassert over hverandre. Hver av fløyene er  på fem etasjer, men den nordre fløyen er likevel to etasjer høyer enn den søndre grunnet det bratte terrenget på eiendommen.  Fasadene utføres i en kombinasjon av puss fra tredje etasje og opp og  tegl og glass i to de nederste etasjene. Sykehusbygget vil få 112 sykehjemsplasser med tilhørende fasiliteter. Bygget vil i tillegg inneholde noe næringsarealer med inngang fra  Liestredet og Holbergsgate. 

Nybygget er tegnet av Børve Borchsenius Arkitekter.

Saksmappen med tilhørende dokumenter kan sees her.

 
SvarSitat
Topic starter Publisert : 6. september 2020 21:21
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det er nå et ønske om å bygge på og modernise det såkalte Glasshjørnet i Torggata 3. Gården står på hjørnet der Torggata krysser Rådhusgata ved Rådhusplassen i Skien sentrum. Den er kjent for sitt karakteristiske inngangsparti ved gatehjørnet. 

Det ønskes å bygge dagens bygning med en ny tilbaketrukket toppetasje, slik at gården vil ha åtte etasjer i alt. Samtidig ønskes det å oppgradere bygget med en ny fasade i det som ser ut som hvit puss (det er ikke spesifisert) og med franske balkonger. 

Ombyggingen er tegnet av Point arkitektur og planene har nylig blitt sendt inn til Skien kommune for behandling.

Jeg synes det ser ut som en stor oppgradering fra i dag, men jeg synes likevel man kunne ha gjort enda mer med den nye fasaden. Jeg tror gården vill ha sett flott ut med for eksempel en  forseggjort og detaljert fasade i tegl.

Dokumtene på nettsiden til Skien kommune.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 18. november 2020 22:12
sliwek20 gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Samarbeidsorganisasjonen Bystrategi Grenland har nå fått gjennomført en mulighetsstudie for kartlegge fortettingspotensialet i Porsgrunn og Skien. Studien har blitt laget av Spacescape i samarbeid med Vill urbanisme og den viser blant annet mulighetene for nye bolig- og kontorprosjekter på tre konkrete eiendommer i sentrum av byene Porsgrunn og Skien. 

Nedenfor vises mulighetene for tomtene i Skien - forslagene for Porsgrunn kan sees i tråden for byutvikling i Porsgrunn.

Den første eiendommen det ses på i Skien ligger på hver sin side av Kirkegata og er en del av aksen som leder opp til Skien kirke. På den vestre siden av gaten foreslås det å bygge et L-formet bygg med næringsarealer ut Kirkegata, mens den på den østre siden foreslås det et mindre volum plassert mot Kverndalsgaten på andre siden av kvartalet og som tar opp nivåforskjellene mellom de to gatene. Byggene har et samlet areal på 2 010 kvadratmeter.

Den andre eiendommen i Skien ligger nord Kverndalssenteret og er hvor Hotell Ibsen tidligere holdt til. Det tidligere hotellbygget er tenkt bygget om til boliger og det foreslås videre å bygge to nye bygg i den sydlige enden av området og mot Kongens gate. Byggene vil ha et samlet areal på 3 500 kvadratmeter. 

Den siste eiendommen i Skien som det har blitt sett på er ved Liertorvet kjøpesenter og ligger på begge sidene av Liegata. Området brukes i dag til parkering. Her forslås det å bygge to kvartaler plassert på hver sin side av gaten. Kvartalet til vest for Liegata er utformet som en hestesko rundt en avskjermet bakgård. mens kvartalet til øst for gaten er bygget over dagens garasjehus og består av et L-formet volum. De to kvartalene vil være på 6 250 kvadratmeter til sammen. 

Studien kan sees i sin helhet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 29. november 2020 23:29
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et par nye bilder fra arbeidene med Lietorvet. Prosjektet har nå nådd full høyde og det første bygget har fått tett tak.

Kilde for bildenen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 4. desember 2020 23:05
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det Porsgrunns-baserte arkitektkontoret Børve Borchsenius Arkitekter har nå vunnet parallelloppdraget for utformingen av det nye Meierikvartalet i Skien. Kvartalet ligger mellom Telemarksgata/Handelstorget og Skistredet i Skien sentrum. Det var en av to lokasjoner som tidligere ble vurdert for byggingen av det nye Ibsenbiblioteket, men det ble til slutt valgt bort til fordel for en tomt i Kulturkvartalet ved Ibsenhuset. 

De nye planene består av et nybygg plassert langs Prinsessegata og et nybygg plassert i kvartalets bakgård. Mellom byggene planlegges det opparbeidet et nytt torg og en offentlig hage. 

Det er selskapene Grenland Invest og Bratsberg som står bak planene.

Artikkel i Varden.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 11. desember 2020 19:40
Side 2 / 3