Varsler
Fjern alle varsler

Skien | Prosjekt | Ibsenbiblioteket  

  RSS
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er en tråd dedikert til prosjektet Ibsenbiblioteket i Skien sentrum. 

Bakgrunnen for prosjektet er at bystyret i Skien vedtok å planlegge et nytt stort folkebibliotek i 2016. Ambisjonene er at bibliotekets-prosjektet skal bidra til økt samfunnsengasjement og å forsterke byens identitet. Det nye biblioteket er tenkt som et lavterskeltilbud som blant annet tilbyr en uavhengig arena for den offentlig debatt utover de tradisjonelle biblioteketsfunksjonene. I tillegg er ønsket at det vil være fungere som et nasjonal formidelingssenter for arven etter Henrik Ibsen.

En del forskjellige lokasjoner har blitt vurdert som mulige tomter for biblioteket, men det har nå blitt snevret ned til to aktuelle alternativer: Meierikvartalet ved Handelstorget og Kulturkvartalet ved Ibsenhuset, begge i Skien sentrum.

Kommunen avholdt i samarbeid med Norske arkitekters landsforbund en plan- og designkonkurransen for utformingen av det to kvartalene i fjor. Prekvalifiseringen ble gjennomført på våren 2019, og der ble det plukket ut tre team for hvert av de to alternativene. Teamene leverte sine forslag på høsten. 

De forskjellige bidragene stilles ut for publikum i Stockmanngården i Skien fra den 5. desember 2019 til den 5. mars 2020.

Sitat
Publisert : 4. januar 2020 18:19
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er bidrag A for utformingen av Kulturkvartalet. Bidraget har blitt gitt navnet "Scenerom". Beskrivelsen er kopiert fra prosjektets nettside:

«Scenerom» har tre hovedintensjoner: Et Ibsenbibliotek inspirert av teaterets anatomi, samle Ibsenbiblioteket, Ibsenhuset, Kulturskolen og koble det nye biblioteket både til byen og parken. Bibliotekets form og organisering er inspirert av teaterets anatomi der bygningens indre organisering styres av teaterscenes  logikk. “Scenen”, “scenetårnet”, “scenekjeller” og “sceneloft” er plassert i et sentralt bygningsvolum. Et vertikalt utstillingsrom strekker seg gjennom hele “scenetårnets” høyde. På toppen av “scenetårnet” ligger et 360 graders utstillingsrom. Etasjene er hovedsakelig tegnet som åpne plan som kan endres på kort og lang sikt. Bygningen er monumental og foreslått med steinfasade, men uttrykket er og åpent med store glassflater og klare inngangsparti. I parken er det etablert en scene med et organisk formet amfi rundt. Det er foreslått et plassrom og storslått inngangsparti til biblioteket i Skistredet. Her knyttes også biblioteket, Ibsenhuset og Kulturskolen sammen. 

Beskrivelsen og illustrasjonene ble funnet her.

SvarSitat
Publisert : 4. januar 2020 18:29
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er bidrag B for utformingen av Kulturkvartalet. Bidraget har blitt gitt navnet "Ibsens samlede". Beskrivelsen er kopiert fra prosjektets nettside:

Hovedideen i «Ibsens samlede» er et kompakt biblioteksareal som spiller på gjenbruk av Brunosten og som legger til rette for sambruk med Ibsenhuset. Fasadeutformingen har gjenkjennbare formelementer fra Ibsenhuset. Estetikken baserer seg på kvadrater og kassetter fra kulturhuset som tolkes videre i det nye biblioteket og skaper en sammenheng mellom nytt og gammel. Fasadenes dype kassettform i tre gir innvendige nisjer for bruk til ulike aktiviteter. Dette signaliserer et levende bygg som kan leses fra utsiden så vel som fra innsiden. Biblioteket har innganger fra Skistredet og fra parken. I Brunostens grunnplan er det lagt til et tilleggsareal som skaper et høyreist foajerom over to etasjer og binder Skistredet sammen med parken med en bred amfitrapp. Amfitrappen fortsetter på utsiden av biblioteket som en offentlig trapp fra Skistredet og opp til Ibsenhuset. I biblioteksfoajeen er det illustrert en gjennomgående bokhylle som binder de to hovednivåene visuelt sammen. Foajeen kobler seg til Ibsenhuset fra nedre nivå. I utomhusplanen er det foreslått et vannelement foran Ibsenshusets inngangsparti som ender i et lite fossefall ned til Skistredet, dette for å spille opp mot Ibsens beskrivelse av elementet vann i flere av bøkene. ‘Ibsens samlede’ har et moderne uttrykk i massivtre, glass og gjenbruk av tegl. Bygget strekker seg over 5 etasjer og fremstår synlig i byens silhuett.

Beskrivelsen og illustrasjonene ble funnet her.

SvarSitat
Publisert : 4. januar 2020 18:41
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er bidrag C for utformingen av Kulturkvartalet. Bidraget har blitt gitt navnet "Trekrone". Beskrivelsen er kopiert fra prosjektets nettside:

Prosjektet «Trekrone» består av et lett tak som svever under trekronene i parken og med glassvegger på begge sider. Prosjektet har plassert seg som en bue mot parken og favner rundt de eksisterende park-trærne under trekronene. Bevegelsene i huset, både de arkitektoniske og fysiske er organisk og langstrakte og bibliotekets brukere beveger seg på slake ramper mellom de åpne etasjene, hvor også biblioteksfunksjoner er plassert.  Bygget buer seg rundt de eksisterende trærne og legger seg inntil Ibsenhuset for å skape en sammenheng mellom nytt og gammelt. Prosjektets arkitektur, letthet, transparens, åpenhet er begrunnet som en refleksjon av Ibsens vesen og “husets” åpne tilgjengelighet, rmaterialisert i bibliotekets arkitektur.

Beskrivelsen og illustrasjonene ble funnet her.

SvarSitat
Publisert : 4. januar 2020 19:11
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er bidrag A for utformingen av Meierikvartalet. Bidraget har blitt gitt navnet "Det vindunderligste". Beskrivelsen er kopiert fra prosjektets nettside:

Prosjektet «Det vidunderligste» har hovedinngang fra hjørne Skistredet/Prinsessegata. Det er planlagt en S-formet gangforbindelse gjennom biblioteket, mellom inngangene i Skistredet og Handelstorget som forbinder biblioteket til Ibsenhuset og byen. Det er lagt opp til flere delinnganger fra Torget, Telemarksgata og Henrik Ibsensgate som gir byens brukere et tilbud direkte på gateplan. Biblioteket har et stort atrium med overlys over to etasjer som gir dagslys i bygningskroppens indre areal og trekker publikum videre inn gjennom bygget. Hovedrommet ligger midt i den S-formede hovedaksen gjennom kvartalet. Forslaget har foreslått bolig/næringslokaler på toppen av biblioteket mot Skistredet/Prinsessegata for å fullføre kvartalet. Det totale bygningsvolumet fremstår som en helhetlig byreparasjon med nye fasader mot Prinsessegata og Skistredet. Fasadelivet er oppbrutt og har takform brudd og fall, i takt med kvartalets høydeforskjell.

Beskrivelsen og illustrasjonene ble funnet her.

SvarSitat
Publisert : 4. januar 2020 19:20
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er bidrag B for utformingen av Meierikvartalet. Bidraget har blitt gitt navnet "Bak fasaden". Beskrivelsen er kopiert fra prosjektets nettside:

“Bak fasaden” har etablert biblioteket bak Meierikvartalets eksisterende fasader og fremstår som et tilbaketrukket subtilt prosjekt, bak fasadene. Eksisterende bygninger bevares og og tas i bruk. Bibliotekets hovedrom er plassert i midten av kvartalet og har “armer” som strekker seg ut til kvartalets fasader og skaper kontakt med byen rundt. Bibliotekets hovedinnganger er fra Henrik Ibsens gate og Skistredet. Fasaden på det gamle meieriutsalget mot Henrik Ibsens gate foreslås tilbakeført. Langs fasadene eksponeres ulike aktiviteter og gir mulighet å  trekke aktiviteter ut i byrommet. Det er etablert en tilbaketrukket forplass mot Skistredet som fremhever det historiske Meieribygget i tegl. Herfra er det også inngang til den bakenforliggende hagen som er åpen for publikum. Bibliotekets hovedrom knytter visuelt og fysisk sammen de historiske byggene og de nye trekonstruksjonene. Det er foreslått trinnløse ramper fra bibliotekets hovedrom og ut til gatene for å skape enkel tilgjengelighet. Bak fasaden har jobbet med en synlighet og karakter mot byen med et sett av lystårn som reiser seg fra taket og skaper et lyslandskap på kveldstid. I bybilde er tårnene tenkt som landemerker som gir hele Meierikvartalet en samlet identitet og viser vei til Ibsenbibliotekets innganger. Forslagsstiller har i større grad enn de andre tatt i bruk det de eksisterende byggene i kvartalet. 

Beskrivelsen og illustrasjonene ble funnet her.

SvarSitat
Publisert : 4. januar 2020 19:33
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er bidrag C for utformingen av Meierikvartalet. Bidraget har blitt gitt navnet "Foranderlige perspektiver". Beskrivelsen er kopiert fra prosjektets nettside:

«Foranderlige perspektiver» har laget en hage, en indre Ibsenhage, som det nye biblioteket omkranser. Hagen er et viktig referansepunkt i det nye biblioteket. Biblioteket er fordelt over to primære etasjer og har “armer” som strekker seg ut mot byen i forskjellige retninger. Kompleksiteten i Meierikvartalet har vært inspirasjonen til forfatteren som har prøvd å skape et sett av forskjellige og spennende rom med utgangspunkt i den komplekse situasjonen. «Foranderlige perspektiver» har jobbet med hvordan en kan tilpasse det nye som suppleres til det eksisterende som allerede er der. Biblioteket har inngang fra Skistredet, Telemarksgata og Henrik Ibsens gate. Prosjektet har i mindre grad en de to andre eksponert seg mot Henrik Ibsen gate. Prosjektet har inngang fra Henrik Ibsens gate men har ikke tatt i bruk de eksisterende husene langs gateløpet til biblioteksformål. Som bruker har man mulighet å komme inn til Ibsenhagen uten å gå inn i biblioteket.

Beskrivelsen og illustrasjonene ble funnet her.

SvarSitat
Publisert : 4. januar 2020 19:43
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Jeg synes generelt at forslagene med Meierikvartalet fremstår som de beste og de jeg tror vil gi mest tilbake til byen. Jeg synes spesielt forslag A og forslag C var flotte og jeg håper en av disse to blir valgt.

SvarSitat
Publisert : 4. januar 2020 19:46
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Bidragene “Trekrone” og “Foranderlige perspektiver” har nå blitt kåret til vinnerne for utformingen av henholdsvis Kulturkvartalet og Meierikvartalet. Bidraget Trekrone ble utformet av Kengo Kuma & Associates og Mad Arkitekter, mens Foranderlige perspektiver ble utformet av et team bestående av Schmidt Hammer Lassen Architects, SLA og Rambøll.

Bystyret i Skien skal etter planen bestemme seg for endelige lokaliseringen til det nye Ibsenbiblioteket i løpet av mars-måned i år. 

Jeg synes det er svært gledelig å se at Foranderlige perspektiver er med videre. 

Arkitektur.no sin artikkel om nyheten.

SvarSitat
Publisert : 18. januar 2020 12:57
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Lokalavisen Varden har nå foretatt en spørreundersøkelse blant sine lesiere der det kom frem at de foretrakk alternativet med nytt bibliotek bygget i Meierigården. 

Varden sin artikkel om saken.

SvarSitat
Publisert : 6. februar 2020 18:53
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Utvalget for klima, miljø og byutvikling i Skien kommune behandlet saken om lokaliseringen av det nye Ibsenbiblioteket på tirsdag denne uken. De vedtok at det nye biblioteket skal bygges i Kulturkvartalet og at forslaget Trekrone skal legges til grunn, i tråd med rådmannens innstilling. Bakgrunnen var plassering ble ansett for å inneha mindre risiko, det er en tom i kommunal eie, det er lettere å redusere prosjektets omfang i fremtiden og åpner opp for muligheter om samdrift med det nåværende Ibsenhuset.

Ut i fra hva jeg skjønner vil spørsmålet nå bli behandlet av en del flere utvalg før det til slutt taes en endelig avgjørelse av bystyret den 5. mars.

Møtekalender fra møtet i utvalget med relevante dokumenter.

SvarSitat
Publisert : 14. februar 2020 13:53
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Skien Bystyre har nå bestemt at det nye Ibsenbiblioteket vil bli bygget i Kulturkvartalet, ved siden av Ibsenhuset. Det betyr at Japanske Kengo Kuma & Associates (KKAA) og norske Mad arkitekter er vinnere av konkurransen og deres forslag Trekrone vil bli lagt til grunn for den videre utviklingen av prosjektet. Det nye biblioteket er beregnet å koste 350 millioner kroner. 

Jeg er litt skuffet. Jeg synes vinnerforslaget ser bra ut og jeg tror det vil bli et fint bibliotek, men jeg tror en plassering i Meierikvartalet ville gjort mer for å aktivisere byen.

Notis om saken på Nrk.no.

SvarSitat
Publisert : 6. mars 2020 13:11