Byutvikling og bygg...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Oslo Byutvikling og byggeprosjekter i Oslo

Side 9 / 34
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Nettstedet e24 skriver nå at Oslo fjerning av parkeringsplasser i indre by ikke har resultetert i den butikkdøden som enkelte fryktet. Faktisk har enkelte næringer til og med hatt en betydlig økning, men den generelle konklusjonen er at butikkhandel i Oslo sentrum har fulgt trenden for resten av byen uavhengig av fjerning av parkeringsplassene.

Du kan lese mer utfyllende om det her i e24 sin artikkel om saken.

 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 6. juni 2019 18:43
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det er planer om å utvikle eiendommen Ekebergveien 147 på Holtet i bydel Nordstrand. Dette er adressen der mathuset Jacobs holder til på. Tanken bak planene, ifølge tiltakshaver, er å skape en ny destinasjon på Holtet med møteplasser tilrettelagt for lokalbefolkningen. Det foreslås å rive dagens bygg og erstatte det med ny bolig- og næringsbebyggelse, en ny offentlig park og et nytt torg ved Kongsveien i nord. De skriver at det nye Holtet vil bli utviklet med stedtilpasset arkitektur i robuste materialer og med en respekt for områdets kulturarv og miljø. Det har nå blitt bestilt planforhåndskoferanse for å få avklart noen spørsmål ved planleggingen av prosjektet. Bestillingen fokuserer primært på problemstillinger rundt etableringen av et torg mot Bekkelaget skole, men jeg tenkte det var rydigere å presentere planene for hele området samlet.

Prosjektet er tegnet av Reiulf Ramstad architects mens tiltakshaveren er selskapet Bernhus Gård AS. 

Jeg liker velidg godt intensjonene om erstatte dagens åpne parkeringsareal med parker, torg og bygninger med fasader som henvender seg mot de omkringliggende veiene. Jeg synes formspråket på nybyggene ser ganske bra ut og noe som passer inn i området. Jeg synes Reiulf Ramstad ofte tegner mye av høy kvalitet, så jeg har tro på at at det kommer til å se bra ut om det bygges. Det eneste jeg stiller spørmål ved er hvor godt byrommene kommer til å fungere slik det er planlagt her. Kommer for eksempel publikum virkelig til å bruke parken når den nærmest ligger i bakgården til byggene slik som her? Uansett så tror jeg det blir et spennende prosjektet å følge med på videre.

For øvrig så kan det nevnes at Jacobs har jobbet med planer for utvidelse av bygningsmassen i rundt ett tiår nå. De presenter sine tidligere planer for eiendommen i Nordstrand Blad i 2010. Det er litt interessant og morsomt å se hvor annerledes planene for området er i dag. Jeg vil påstå at dagens planer er klar forbedring. 

Saksmappen hos pbe hvor presentasjon av plangrepet ligger.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 9. juni 2019 17:10
Mikael gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt klart hvem som overtar rollen som etatsdirektør i plan- og bygningsetaten etter at Ellen de Vibe nå går av med pensjon. Det var 19 søkere til jobben og Siri Gauthun Kielland trakk det lengste strået. Kielland, som er utdannet sivilarkitekt fra NTNU, er i dag ansatt som rådmann i Sørum kommune og som direktør for Kultur, miljø og samfunn i Prosjekt Lillestrøm kommune. Tidligere har hun vært kommunaldirektør for Plan, kultur og tekniske tjenester i Ullensaker kommune og kommunaldirektør for plan, eiendom og teknisk drift og utbyggingssjef i Lørenskog kommune. Hun vil tiltre i stillingen i løpet av september i år.

Det blir spennende å se hvilke tanker hun har om byutvikling og om bytte av etatsdirektør endrer pbes politikk og betrakninger. Jeg synes at de Vibe var for negativt innstilt til karrébebyggelse, så jeg håper dette er et punkt som den nye direktøren har en annen holdning på.

Kommunal rapport sin artikkel om nyheten.

 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 14. juni 2019 15:05
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Jeg var på Majorstuen tidligere i dag og jeg gikk innom byggeplassen for kjøpesenteret Valkyrien ved Valkyrie plass (derav navnet antar jeg). Størsteparten av senteret vil bli bygget inne i noen eldre bygårder fra 1800-tallet og vil ha inngang ut mot Bogdstadveien, men det blir bygget et lite infill-bygg med leiligheter på ledig tomt i Ole Vigs gate som en del av utbyggingen. Deler av fasaden var nå synlig bak stillasene og jeg fikk et godt inntrykk av hvordan den vil bli. Jeg likte veldig godt kvaliteten på teglen som var brukt og jeg syntes også feltene med den mer dekorative teglbruken var fine. Det eneste jeg ikke likte var de synlige horisontale etasjeskillene i jern som så ganske så merkelig ut nå, men jeg håper at noe vil bli gjort med de før ferdigstillelse.  

Hele kvartalet med kjøpesenteret og leilighetsbygget er tegnet av Melbye arkitektur og interiør. 

En tegning av slik infillen er tenkt å bli:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 17. juni 2019 23:36
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et større kvartal som er under utvikling i adressen Ryensvingen 2-8 ved Ryen i Oslo øst. Prosjektet vil i alt ha 287 boliger.

Den nye bebyggelsen er planlagt som et nestent lukket karré-kvartal med byggehøyder som varierer fra 3-8 etasjer. Det er tenkt å gi fasadene et variert uttrykk med både horisontal og vertikal oppdeling for å skape en illusjonen om at kvartalet består av invidiuelle bygårder og slik dempe den visuelle utstrekningen til de lange fasadene. Prosjektet vil ha aktive fasader mote gatene rundt hele kvartalet. Byggegrensen er trukket noe tilbake fra Enebakkveien i påvente av Statens Vegvesen sin planlagte oppdragering, utvidning og etablering av sykkelveier langs gaten som nå er under regulering.

Planforslaget for eiendommen er uttarbeidet av Planconsult på vegne av tiltakshaver Ryen Park as. 

Jeg synes dette ser generelt veldig bra ut. Jeg liker godt at vi begynner å få se mer urbane prosjekter her. Jeg tror at hele området fra Ryen til Bryn har et stort potensial som et fremtidig bybelte. Om jeg skal kritisere noe, så vil jeg si at jeg synes det torget med de tilbaketrukne fasadene mot Ryensvingen ser ganske malplassert ut og jeg synes det hadde vært bedre å bare ha en helhetlig fasade her som følgte eiendomsgrensen, så kunne man heller etablere et skikkelig torg mellom to kvartaler et annet sted. Jeg skjønner ikke hvor denne idéen om at hvert enkeltprosjekt trenger hver sin park og/elller torg kommer ifra; Det er jo ikke sånn at hver enkelt bygård i velfungerende områder som Grunerløkka eller på Frogner har sine egne torg. Isteden så har man torg, slik som f.eks. Schous Plass eller Thomas Heftyes plass, som er felles for alle eiendommene i området. 

Prosjektets saksmappe hos pbe.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 20. juni 2019 13:24
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt bestilt en forhåndskonferanse for å utvikle eiendommen Pilestredet 61 ved Bislett. Til tross for adressen, så ligger eiendommen inntil Homansbakken og ikke Pilestredet. Prosjektet er tegnet av Blakstad Haffner Arkitekter og tiltakshaver er Oros Eiendom.

Pilestredet 61 er i dag bebygget med et lite, bevaringsverdig trehus. Herfra malte Edvard Munch sitt første bestillingsverk, maleriet "Frøknene Munchs dagligstue i Pilestredet 61", i 1881. Prosjektet legger opp til å bevare huset samt parken som omkranser det. Det ønkes videre å føre opp en ny 7-etasjers høy infill forran trehuset. Bygget er tenkt bygget i en kombinasjon av stenderverk og massivtre og nybyggets fargebruk hevdes å være inspirert av Munch sitt maleri fra 1881. Bygget vil inneholde 17 leiligheter.

Jeg vil bli svært overrasket over om PBE godkjenner 7 etasjer her og jeg regner med at prosjektet vil miste minst én etasjer før det blir tildelt rammetillatelse. Personlig skulle jeg ønske nybygget hadde en mer ryddig og åpen første estasje. Det jeg liker veldig godt med prosjektet er fargebruken. 

Saksmappen hos plan- og bygningsetaten.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 20. juni 2019 17:23
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Til tross for store protester i forkant, så vedtok styret i Helse Sør-Øst i dag å legge ned Ullevål sykehus i Oslo. Planen er at sykehuset skal bli erstattet med et nytt lokalsykes ved dagens Aker sykehus og et nytt regionssykehus ved Rikshospitalet på Gaustad. Prosjektet er tenkt å bli delvis finansiert gjennom å salg av dagens tomt på Ullevål, som vil bli lagt til rette for fremtidig byutvikling. Estate Nyheter skriver at den om kan lag 300 mål store tomten kan ha plass til rundt 4500 nye leiligheter.

Her er NRK sin artikkel om avgjørelsen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 20. juni 2019 22:16
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Jeg tok noen bilder somer viser progresjonen med oppføringen av infill-prosjektet Nordre gate 20-22 på Grunerløkka. Byggene blir oppført med bærende konstruksjoner i massivtre. Det er planlagt ferdgistilt til høsten og det vil inneholde 37 nye boliger. I motsetning til slik det gjøres vannligvis, så det er tenkt å først starte salget av leiligheter etter at prosjektet er ferdigstilt. Alliance Arkitekter har tegnet byggene og utbygger er Aspelin Ramm.

Et bilde som viser hvordan de store vindusarealene i første etasje ut mot Nordre gata vil bli.

Det er planlagt en portal midt på bygget som leder inn til bakgården. Slik så den ut nå. 

Et bilde fra bakgården. Jeg liker generelt prosjektet, men jeg synes ikke at bakgårdsfasaden her ble spesielt fin. Dog så er det mulig å dekke til denne i fremtiden med et lite bakgårdsbygg eller noe.

En nærmere titt på siden ut mot bakgården som viser tre-fasaden.

To illustrasjoner av hvordan prosjektet er tenkt å bli når det står ferdig: 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 22. juni 2019 11:42
Mikael gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Jeg tok noen bilder av den nå ferdigstilte infillen på adressen Vulkan 2-8 (tidligere Møllerveien 4) ved Grunerløkka. Prosjektet inneholder 8 leiligheter og fungerer som inngangsport til det populære området Vulkan. Bygget er tegnet av AART/SJ architects og Fredensborg bolig er utbyggeren bak det. 

Emnet dedikert til det ferdigstilte prosjektet kan sees her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 22. juni 2019 15:00
Mikael gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et nytt prosjekt i Hagegata i hellingen mellom Tøyen og Kampen. Det foreslås å oppføre et nytt boligbygg på 5 etasjer på en ubebygd tomt ved Kjølberggata 27. Bygget er tenkt å inneholde 12 nye leiligheter med tilhørende takterrasse. Prosjektet er tegnet av Austigard Arkitektur og tiltakshaver er Unn Langlie Andersen. Det har nå blitt bestilt oppstartsmøte for prosjektet. 

Saksmappen med bestillingen hos pbe.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 22. juni 2019 18:43
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Selvaag bolig ønsker nå å utvikle eiendommen Kjelsåsveien 161 på Brekke/Kjelsås, bare et steinkast unna den pågående Frysjaparken-utbyggingen

Eiendommen er i dag bebygget med restene av tidligere Tandberg Radiofabrikk. Selskapet ble opprinnelig stiftet i 1933 i Kongens gate 15 i Kvadraturen i Oslo sentrum. De ekspanderte radig og flyttet mellom ulike adresser i årene som kom, før de i 1948 startet byggingen av en ny fabrikk på Kjelsås. Fabrikken ble senere bygget på i 1958 med det som er kjent som NIVA-bygget og gjennomgikk deretter enda en større på- og ombygging på 1980-tallet. NIVA-bygget ble transformert til boliger i 2006 og det ønskes nå å utvikle den gjenværende delen av området.

Byantikvaren har tidligere uttalt at de ikke motsetter seg å rive dagens bebyggelse grunnet alle endringene som bygningsmassen har gjennomgått og tiltakshaver ønsker derfor å føre opp et nybygg på adressen. Selvaag ser for seg en samlet utnyttelse på 175% og mener at områdetype 2 eller 3 burde ligge til grunn for prosjektet, men plan- og bygningsetaten på sin side mener at avstanden til kollektivknutepunkter eller prioriterte stasjonsnære områder tilsier områdetype 4. Kristin Jarmund arkitekter har blitt engasjert til å uttarbeide et planforslag for eiendommen. De presenterer tre mulig alternative konsepter for plangrepet: et kalt "randbebyggelse", et kalt "rand- og punktbebyggelse" og siste kalt "sluttet, gemoetrisk form".

Alternativet med randbebyggelse. Dette er i praksis hva som ellers referes til som karrébebyggelse. Arkitektene nevner få alternativer intime uterom og private uteareal som et negativt aspekt ved dette alternativet.

Alternativet med rand- og punktbebyggelse. 

Alternativet med en sluttet, gemoetrisk form. Arkitektene anser at konseptet har mulighet for å skape et unikt anlegg med sterke arkitektoniske kvaliteter. Jeg får inntrykk av at dette er det foretrukne alternativet. 

Dokumentene i saken kan sees her på Oslo kommune sin nettside.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 24. juni 2019 13:54
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Bystyret vedtok den 19. juni prosjektet med studentboliger i Brenneriveien 11ved Vulkan langs Akerselva. Forlsaget til detaljreguleringen inneholdet to alternativer: Forslagstillers alterantiv 1 og alternativ 2 uttarbeidet av plan- og bygningsetaten. Alternativ 1 inneholdt en bebyggelse i variende høyder fra 4 til 7 etasjer og med et samlet bruksareal på 11.100 m2. PBE mente forslagstillers prosjekt ikke forhold seg til kommuneplanens bestemmelser om kulturmiljø-, naturmiljø- eller landskapstilpasning og de uttarbeidet derfor et alternativ med reduserte høyder fra 3-6 etasjer og med et areal på 9.150 m2. Bystyret sa seg enig med PBE og godkjente derfor det reduserte alternativet. 

Jeg mener området kunne å ha tålt den høyere utnyttelsen i alternativ 1, men pbe sitt alternativ følger de samme byggegrensene som hovedalternativt og det har får en gangs skyld tatt vare på det opprinnelige formsrpåket med varierte fasader og skråtak, så jeg tror uansett at prosjektet kommer til å bli en oppgradering for området. 

Her er noen illustrasjoner av det nå vedtatte alternativet:

Branneriveien 11 sin saksmappe.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 28. juni 2019 15:08
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det er planer om å utvikle eiendommen Thorvald Meyers gate 68 ved Schous Plass på Grunerløkka. Den ubebygde tomten er i dag regulert til et bruksareal 1400 m2 og med garasjeanlegg med 10 parkeringsplasser. Prosjektet legger opp til å respektere de regulerte høydene mot Thordvadl Meyers gate, men det ønskes å få dispensasjon fra maksimum tillatte høyde mot bakgården for å føre opp et tilleggsvolum mot Schous Plass. I tillegg ønskes det å få dispensasjon fra parkeringskravene og det er foreslått at ransporbehovene skal bli dekket via "moderne mobilitet", som visstnok i klartekst betyr sykling, gåing, bildeling m.m. Prosjektet inkulerer i tillegg et nybygg mot Korsgata. Formspråket er inspirert av moderne arkitektur i Amsterdam ifølge en pamflett som ble sendt inn sammen med sakspapirene til plan- og bygningsetaten.

Prosjektet er uttabeirdet av Tag arkitekter og tiltakshaver er selskapet Right Size AS. Det har nå blitt sendt in forespørsel om å avholde forhåndskonferanse med PBE. 

Jeg synes dette ser ganske så bra ut. Jeg synes alterantivet med høyest utnyttelse klarer å definere byrommet på en god måte, men jeg er litt usikker på hvor sannsynlig det er at slik utnyttelse blir godkjent her med tanke på reguleringsbestemmelsene. 

En illustrasjon som viser alternativet utformet i tråd med reguleringen for eiendommen:

Prosjektets saksmappe.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 3. juli 2019 12:27
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det ønskes nå å gjøre noe med arealene under Nydalsbrua og Olafiagangen i grenseområdet mellom Grønland og Vaterland. Det foreslås å førre opp nye næringslokaler under broa og å stenge Olafiagangen for biltrafikk. Tanken bak det hele er å få til et nytt matmarked med fokus på lokale aktører og mangfold for å aktivisere området. Prosjektet blir beskrevet som et midlertidig tiltak til man eventuelt velger å rive Nydalsbrua i fremtiden.

Planene er uttarbeidet av Tuvalu arkitekter på vegne av tiltakshaver Rodeløkka Invest AS. Det har nå blitt bestilt forhåndskonferanse for prosjektet hos plan- og bygningsetaten.

Jeg synes dette virker som en veldig god idé. Ideelt så skulle jeg likt å se brua revet så klart, men dette virker som et flott kompromiss i påvente av det.

Saksdokumentene til prosjektet hos pbe.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 4. juli 2019 17:03
Mikael gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt søkt om rammetillatelse for å føre opp en nybygg i bakgaten på en villa  fra 1920-tallet i Halvdan Svartes gate 11 på Frogner. Det stod tidligere en garasje tilhøyrende huset her, men som nå har blitt revet. Nybygget er tenkt å inneholde 3 nye leiligheter bygget over tre plan med et samlet areal på  594 m2. Fasadene er tenkt oppført i lys tegl med lyse fuger. Dører, vinduer og detaljer rundt dem vil bli i treverk mens beslag og en del arkitektoniske detaljer vil bli uttført i en dyp grønnfarge.

Bygget er tegnet av Hille Melbye arkitekter. Forslagsstiller er Frogner Gård AS.

Saksmappen hos plan- og bygningsetaten.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 8. juli 2019 14:32
Side 9 / 34