Varsler
Fjern alle varsler

Sarpsborg Byutvikling og byggeprosjekter i Sarpsborg

Side 1 / 3
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er diskusjonstråd for alle byggeprosjekter i Sarpsbrog uten egne dedikerte tråder. Se egen tråd for prosjekter i Fredrikstad. 

Sitat
Topic starter Publisert : 3. juni 2019 12:45
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Boligprosjektet Kulås Hage i Sarpsborg sentrum. Dette er rett over gaten for Sarpsborg kirke. Prosjektet er tegnet av Arcasa arkitekter og blir utviklet av blant annet Fagerstad utvikling. Bygget vil erstatte en åpen parkeringsplass.

Prosjektets hjemmeside.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 3. desember 2018 17:31
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Betongbygg foreslår å modernise og å utvide den gamle bygården i St. Marie gate 107 ved gågate i Sarpsborg sentrum. Dette er et revidert og redusert forslag som kommer som et resultat av at fylkesmannen i Østfold sa nei til Betongbyggs tidligere planer for eiendommen. Planforslaget legger også opp til å restaurere butikkfasadene til det gamle trehuset som står på adressen i dag.

Sarpsborg Arbeiderblad sin artikkel om saken.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 9. mai 2019 14:17
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Boligprosjektet Vatvedt Torg i Oscar Pedersens vei 1 og 3 i Sarpsborg sentrum. Kvartalet inneholder 49 leiligheter samt næringsarealer fordelt på to frittstående blokker.

Eiendommen er i dag bebygget med noen eldre instribygninger som tidligere huset bedriften Vatvedt Mekaniske Verksted (i dag kjent under navnet the Vatvedt Group) inntil de flyttet ut til et nybygg på Bredmyra i 2013. Vatvedts første bygg, en liten mursteinsbygning fra 1910 på hjørnet mellom Nasens gate og Olav Haraldssons gate, vil bli bevart og tilbakeført til opprinnelig stand som en del av prosjektet. Nybyggene vil få fasader kledd med en blanding av tegl og mørke og lyse plater. Leilighetene er forventet å være innflyttingsklare i løpet av første kvartal i 2021.

Prosjektet er tegnet av arkitekt Selim Sel, som ut i fra hva jeg forstår er husarkitekt hos entreprenøren Skanbygg Norge. Utbygger er Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag (SOBBL).

Hjemmesiden til Vatvedt Torg.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 16. juni 2019 11:21
Mikael
(@mikael)
Bruker Registered

Øvelsen i hvordan utforme et kvartal minst mulig urbant..

SvarSitat
Publisert : 16. juni 2019 15:30
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et bilde jeg tok i dag av oppføringen av boligprosjektet Kulås Hage ved Sarpsborg kirke i Sarpsbrog sentrum. Prosjektet, som er tegnet av Arcasa arkitekter, er tenkt å inneholde 61 nye leiligheter når det står ferdig mot slutten av 2020.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 15. juli 2019 23:33
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Selskapet SKB Eiendom har sendt inn søknad om forhåndskonferanse med Sarpsborg kommune for å utvikle eiendommen Pellygata 74 til 78. Eiendommen er kjent lokalt under navnet Børsandhjørnet. De foreslår å føre opp et nytt punkthus på 6 etasjer i gårdsrommet i kvartalet. Samtidig vil dagens bygningsmasse ut mot Pellygata og Glengsgata vil bli bevart og fasadene vil bli tilbakeført til sin opprinnelige fremtoning. Det er tenkt at prosjektet i sin helhet vil gi 30-40 nye leiligheter. 

Forslaget er uttarbeidet av Liefting Arkitektur & Restaurering.

'

Saksmappen på Sarpsborg kommune sin nettside.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 25. august 2019 23:02
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen bilder fra byggingen av boligprosjektet Kulås Hage i Sarpsborg sentrum. Prosjektet bygges på det som tidligere i hovedsak var en åpen parkeringsplass ved siden av Sarpsborg kirke. Prosjektet er tegnet av Arcasa arkitekter. Det inneholder 61 leiligheter og er forventet å bli ferdigstilt i løpet av 2020.

Bildene er hentet fra nettsiden til Ove Skår, som er entreprenøren som står for oppføringen av prosjektet. Bildene skal ha bli tatt nå i desember en gang.

Bildene ble funnet her.

En illustrasjon av hvordan prosjektet er tenkt å bli når det står ferdig:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 18. desember 2019 18:55
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en ny og revidert skisse av slik man ser for seg å utvikle bygården i St. Maries gate 107 i Sarpsborg. Bygården ligger ved gågaten i Sarpsborg sentrum og den ble oppført på midten av 1800-tallet. Gården har blant annet huset bokhandleren Halvorsen. De tidligere planene for utviklingen av St. Maries gate 107 har vært svært kontroversielle og Fortidsminneforeningen i Østfold engasjerte seg mot dem, men ifølge Sarpsborg Arbeiderblad kan det nå se ut til at det går mot en løsning for prosjektet.

Planene går ut på å rehabilitere hjørnebygget mot gågaten tilbake til sitt opprinnelige utseendet. I tillegg ønskes det å rive det lavere bygningsvolumet mot Glengsgata for å erstatte det med et nytt infill-aktig bygg. Det er kanskje utformingen av denne infillen som har vært det mest kontroversielle med prosjektet: Tidligere ønsket man et større volum som klarere brøt med bygningene rundt, men i de reviderte planene så ser man for seg et mer konservativt bygg som i større grad følger utformingen til bygårdene rundt.

Utbygger er Betonbygg.

Saprsborg Arbeiderblad sin artikkel om saken.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 27. desember 2019 11:36
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et leilighetsprosjekt i Torggata 4 i Sarpsborg. Det er planlagt på det som er en åpen parkeringsplass bak det gamle Dnb-bygget i Sarpsborg sentrum. Prosjektet inneholder 28 leiligheter og med to mindre næringsarealer på bakkeplan. Ifølge nettsidene til selskapet Estatec så har de mottatt rammetillatelse og bygget skal allerede være under bygging.

Jeg har imidlertid ikke greid å finne denne rammetillatelse hos Sarpsborg kommune og jeg har heller ikke greid å finne noe som dokumenterer at bygget er under oppføring. Samtidig kan jeg se ut i fra filnavnet til illustrasjonen at det ble publisert i 2019, så jeg tror ikke det er et gammelt og utdatert prosjekt heller. Uansett så vil jeg si ifra om jeg hører noe mer om det. 

Jeg synes det ser ganske greit ut med en god oppdeling av fasaden ut mot gaten.

Illustrasjonen ble funnet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 11. januar 2020 13:43
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et prosjekt som er under utvikling i Sarpsborg. Prosjektet har fått navnet Solbyen og er planlagt på en eiendom som ligger mellom St. Maries gate og St. Olavs gravlund. 

Det står fire mindre hus på eiendommen i dag, men de ønskes revet til fordel for en ny bebyggelse bestående av fire leilighetsbygg. To av byggene er lagt parallelt med St. Maries gate, mens to byggene er planlagt som frittstående punkthus i bakkant. Byggene er planlagt å inneholde 22 leiligheter i alt.

Jeg synes det er synd man velger å rive alle byggene som står på eiendommen i dag. Jeg mener det hadde passet bedre med et spennende infill-prosjektet her.

Artikkel om planene i Sarpsborg Arbeiderblad.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 25. mars 2020 17:26
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Mad Arkitekter skriver at de nå har vunnet en arkitektkonkurranse om et nytt boligprosjekt i Sarpsborg. Prosjektet er tenkt bygget i Korsgata ved innfarten til sentrum. Eiendommen ligger like ved bussterminalen. Prosjektet består av seks frittstående leilighetsbygg (såkalte byhus) med til sammen rundt 100 nye boliger. Byggene vil, ifølge arkitektene, få utstrakt bruk av treverk. Utbyggerne bak planene er Betongbygg og Østfoldhus.

Illustrasjonene og informasjonen ble funnet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 3. april 2020 17:28
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt varslet oppstart av reguleringsprosessen for prosjektet Ramdahl-kvartalet i Sarpsborg. Prosjektet er tenkt bygget i det som er kalt for kvartal 260 i Sarpsborg sentrum, som ligger rett over gaten for boligprosjektet Kulås Hage. Kvartalet er i dag bebygget med en variert trehus- og murbebyggelse som i hovedsak er på to etasjer. 

Det ønskes å sanere dagens bebyggelse for å erstatte den med nybygg med høyere utnyttelse. Prosjektet skal etter planen inneholde en blanding av leiligheter, forretninger og butikker. Det ble utarbeidet en mulighetsstudie for prosjektet i 2017 som er lagt ved som en del av kunngjøringen (se illustrasjon), men studien bryter med sentrumsplanen for Sarpsborg og endelige volumer og høyder vil derfor ble bearbeidet videre. Ifølge kunngjøringen så antas det at prosjektet kan bli på åtte etasjer på det høyeste, som vil være mot gågaten.

Planene utarbeides av Plus arkitekter. Det er satt frist til den 17. april for å komme med uttalelser til oppstart. 

Jeg synes det er synd at man ønsker å rive såpass mange historiske bygg og jeg mener man heller burde satse på et prosjekt med infill-bygg lignende for eksempel Nygårdsplassen i Fredrikstad.

Kunngjøringsannonsen på nettsiden til Sarpsborg kommune.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 13. april 2020 15:44
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er planene for en ny bydel på Hafslund, som er et tettsted som ligger litt sørøst for Sarpsborg sentrum. Prosjektet er tenkt bygget på det trekantformede området som formes av gatene Hafslunds gate, Tors gate og Gamle Isevei, rett overfor friluftsområdet Dondern.

Bydelen er planlagt å inneholde rundt 192 leiligheter og 8 000 kvadratmeter med næringsarealer. Prosjektet er tegnet SE-arkitektur.

Jeg synes det forholder seg overraskende godt til Hafslunds gate, men jeg skulle ønske man hadde gjort noe for å bryte opp den lange og ensformige fasaden mot gaten.

Planene ble presentert i Sarpsborg Arbeiderblad tidligere i år.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 17. mai 2020 18:56
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen flere illustrasjoner og litt mer informasjon om det MAD arkitekter-tegnede boligprosjektet i Korsgata som ble presentert tidligere i tråden. Prosjektet er tenkt bygget i den østre delen av det som er kjent som Kvartal 302, som ligger mellom gatene Korsgata mot syd, Jonas Lies gate mot øst og Thranes gate mot nord. Planområdet er i dag bebygget med et fåtall eldre trehus og eneboliger.

Prosjektet er utformet som seks punkthus fordelt på to bygningsrekker, en mot Korsgata og en mot Thranes gate. Bygningene har fem fulle etasjer og en tilbaketrukket toppetasje. De vil til sammen inneholde 104 boliger hvorav 18 av dem er hybler/enmannsboliger. 

Planforslaget vil bli behandlet av utvalget for plansaker i Sarpsborg kommune den 3. juni. Planforslaget har blitt utarbeidet av SG arkitekter og baserer seg på prosjektet tegnet av MAD arkitekter. Forslagsstiller er Betongbygg og Østfoldhus gjennom selskapet Byhaven Sarpsborg.

Møtekalenderen for planutvalget med tilhørende dokumenter.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 31. mai 2020 16:06
Mikael gitt lik
Side 1 / 3