Byutvikling og bygg...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Oslo Byutvikling og byggeprosjekter i Oslo

Side 12 / 34
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Jeg var innom Kvadraturen i går og tok noen bilder av den nå ferdigstilte ombyggingen av Rådhusgata 5. Bygget ble opprinnelig oppført på starten av 1980-tallet. Ombyggingsprosjektet har blitt gitt navnet Transperia, noe som visstnok skal gjenspeile de transparente kvalitetene i den nye fasaden.

Den nye fasaden er tegnet av arkitektkontoret AART/SJ architects mens utbyggeren bak det er Fram eiendom.

@59.9086368,10.7458653,3a,75y,350.94h,107.76t/data=!3m6!1e1!3m4!1sfIdOh_lM379ZSMeC9mCQoQ!2e0!7i13312!8i6656">Adressen og slik bygget fremstod før ombyggingen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 13. oktober 2019 14:41
Mikael gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Jeg var og innom Hausmannsområdet og infill-prosjektet Mariboes Gate 14+16 i går. Prosjektet inneholder 33 leiligheter og er delvis bygget over en gammel smie. Prosjektet erstatter det som tidligere var en parkeringsplass. Kima arkitektur stod for det opprinnelige designet av prosjektet til rammetillatelsen, mens Øy arkitekter har tatt over prosjekteringen etter gitt rammetillatelse. Det er forventet at bygget vil stå ferdig til neste år.

Råbygget var nå ferdig oppført når jeg var der, men det var vanskelig å se noe mer ettersom fasaden var skjult bak en presenning.

En illustrasjon som viser hvordan prosjektet er tenkt å bli når det står ferdig. Det er verdt å merke seg at utførelsen på teglen over vinduene i første etasje har blitt noe endret siden jeg sist presenterte prosjektet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 13. oktober 2019 15:52
Mikael gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Jeg var videre innom kvartalet der boligprosjektet som dekker adressene Bernt Ankers gata 6, Calmeyers gate 6 og Torggata 21-23 vil bli bygget. Prosjektet innebærer rivningen av en bevaringsverdig bygård fra 1800-tallet i Calmeyers gate 6, et påbygg av bygården i Bernt Ankers gata 6 og rehabliteringen av bygårdene i Torggata 21-23. Prosjektet vil i alt inneholde 46 leiligheter og 4 næringslokaler når det står ferdig i 2021.      

Det er tegnet av arkitektkontoret AART/SJ arkitekter og Olav Thon eiendomselskap er utvikleren bak det hele. 

De var nå kommet i gang med rivningen av Calmeyers gate 6 når jeg var der.

Gaten utenfor Bernt Ankers gata 6 hadde og blitt sperret av, men jeg kunne ellers ikke se at det hadde blitt gjort noe med gården enda.

Noen illustrasjoner og tegner av slik prosjektet er tenkt å bli. Her er først en illustrasjon av nybygget som vil erstatte bygården i Calmeyers gate 6:

Så en tegning som viser det planlagte påbygget på Bernt Ankers gate 6:

Og deretter en landskapsplan av hele prosjektet:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 13. oktober 2019 18:09
Mikael gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det siste prosjektet jeg var innom var det lille infill-prosjektet i Maridalsveien 8, like ved Vulkan-området. Bygget vil inneholde 13 nye leiligheter og med næringslokaler i første etasje ut mot Maridalsveien. Eiendommen var tidligere bebygget med en @59.9203715,10.7514803,3a,75y,258.26h,109.04t/data=!3m6!1e1!3m4!1shOLn3L8-flj1-Hrx7sSH8g!2e0!7i13312!8i6656" target="true">gammel bygård fra 1800-tallet, men den ble revet mellom 2015 og 2016 grunnet setningsskader. 

Nybygget er tegnet av Element arkitekter og utbygger er Blue Label Properties AS.

De var i gang med utgravingene av tomten når jeg var der.

Slik prosjektet er tenkt å bli:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 13. oktober 2019 19:05
Mikael gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Etter litt undersøking, så har jeg kommet frem til at jeg visstnok var innom enda et prosjekt på lørdagen. Jeg trodde nemlig først at det kun dreide seg om en ombygging og at fasaden hadde blitt tatt ned for å så bli rekonstruert ved en senere anledning, men jeg ser nå at det er snakk om et nybygg basert på saksmappen på kommunen sin nettside.

Prosjektet jeg snakker om er den pågående utvidelsen av magasinet Steen & Strøm i Kvadraturen. Utvidelsen vil gå over adressene Nedre Slottsgate 8-10, Kongens gate 23 og Karl Johans gate 16c. Prosjektet inkluderer blant annet den innvendige ombyggingen av disse bygårdene samt etableringen av en stor takterrasse på hjørnet mellom Karl Johans gate og Kongens gate. 

Det som jeg midlertidig synes er mer interessant er at det blir gitt tillatelse til å rive murgården fra 1800-tallet som stod i Nedre Slottsgate 10, for å erstatte den med et nybygg. Nybygget vil bli på fire etasjer og ha en gesims følger nabogårdene. Ifølge arkitektene har det blitt etterstrebet en utforming med god balanse mellom det klassiske og det moderne. 

Det er AMB arkitekter som har tegnet prosjektet. Tiltakshaver er selskapet High Street Shopping As. 

For meg virker det ganske sløsete å rive en slik historisk bygning som fungerer godt i det urbane bymiljøet, men jeg vil i hvert fall si meg enig i at nybygget ser ut til å ha en utforming som passer godt inn i omgivelsene.

Bare restene var igjen av fasaden når jeg gikk forbi området på lørdag.

To illustrasjoner av  prosjektet lånt fra saksmappen. Den første viser fasaden på nybygget mot Nedre Slottsgate. 

Den andre viser den planlagte takterassen.

Prosjektets saksmappe.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 13. oktober 2019 23:12
Mikael gitt lik
Mikael
(@mikael)
Eminent Member

Takk for gode og utfyllende oppdateringer!

SvarSitat
Publisert : 14. oktober 2019 05:57
Fredrik gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

En oppdatering fra boligprosjektet Røa Torg. Prosjektet ligger på hjørnet av Vækerøveien og Tore Hals Mejdells ved Røa T-banestasjon. Det inneholder 60 leiligheter fordelt på 3 blokker som er sammenbundet av en sokkeletasje med næringsarealer. Prosjektete inkludererer og opparbeidelsen av selve torg-arealet med beplantning og nytt gatebelegg i naturstein. 

Det er arkitektkontoret LPO arkitekter som har tegnet byggene.

Oppdateringen er tatt fra webkameraet på hjemmesiden til Røa Torg. Den viser at to av byggene har nå nådd full høyde og at man allerede er i gang med å sette inn vinduer, mens råbygget på tredje bygget har kun reist seg én etasje over sokkelen.  

En illustrasjon som viser hvordan prosjektet er tenkt å bli:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 18. oktober 2019 11:48
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er planforslaget til reguleringen av Holtet stasjonsområde rundt trikkestoppet på Holtet på Nordstrand. 

Forslaget innebærer at Marienlundveien vil bli stengt for gjennomgangstrafikk til Kongsveien og vil bli integrert inn i en ny offentlig park kalt Marienlundparken. Det vil videre bli etablert et torg på den vestlige siden av trikketrasén og det vil bli anlagt sykkelfelt langs Kongsveien gjennom krysset. 

I tillegg legger planforslaget opp til oppføringen av et nytt bolig- og næringsbygg på arealet mellom Holtveien og trikkebasen på Holtet. Bygget blir 5 etasjer på det høyeste, men trappes ned til tre etasjer mot krysset. Nybygget vil ha noe utadvendt virksomhet i første etasje ut mot Kongsveien. 

Reguleringsplanen er utarbeidet av Asplan Viak på vegne av den kommunale Eiendom- og byfornyelsesetaten. Endelig planforslag har nettopp blitt levert inn og det avventer nå kun å bli sendt over til politisk behandling.

Saksmappen for prosjektet i saksinnsyn på nettsiden til plan- og bygningsetaten.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 20. oktober 2019 18:56
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det tidligere nevnte boligprosjektet i Vækerøveien 203 ved Røakrysset har nå blitt omprosjektert. Bakgrunnen er et krav fra plan- og bygningsetaten om et prosjekt som i større grad etterfølger føringene i Røa-planen fra 2004 og et ønske fra forslagsstiller side om å behandle prosjektet som en byggesøknad (fremfor en reguleringssak). De nye planene viser et prosjekt på 5 etasjer hvorav den siste er tilbaketrukket fra fasadelivet. 

Skissene av det nye prosjektet er sendt inn i påvente av en forhåndskonferanse med pbe og de har enda ikke uttalt seg til de nye planene. Utbygger er som før Skanska og Link arkitektur er fortsatt de som håndterer reguleringen og de som har tegnet prosjektet. For øvrig kan det nevnes at planene er nå registrert under adressene Griniveien 6 A-B i saksinnsyn hos pbe.

Jeg synes dessverre at de nye skissene fjerner mange av kvalitetene jeg likte ved prosjektet. Prosjektet har ikke lenger like markant faseinndeling og det har nå langt mindre variert bruk av materialer og farger. I stedet har vi fått en svært monoton og langstrakt bygningskropp. Det er skuffende.

Prosjektets saksmappe.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 25. oktober 2019 11:54
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen bilder av det nå ferdigstilte boligprosjektet Heggelibakken 32 på Grimlund (mellom Smedstad og Vinderen) i bydel Vestre Aker i Oslo. Bygget inneholder 4 boliger og er tegnet av Jarmund/Vigsnæs arkitekter. Det ble ferdigstilt i år. Utbyggeren bak prosjektet er Glomar eiendom.

Forumtråden dedikert til det ferdigstilte prosjektet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 28. oktober 2019 21:35
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er litt informasjon om planforslaget for utbyggingen av adressene Sandakerveien 58 B og C på Sandaker i bydel Sagene. Sagene brannstasjon er forslagets nærmeste nabo til sør og planområdet er avgrenset av den nakne gavlveggen på det som tidligere var mannskapsboliger for brannstasjonen. 

Prosjektet består av nybygg på 7 etasjer som vil inneholde 31 leiligheter. Nybygget er plassert mot den nakne gavlveggen på nabobebyggelsen i sør og følger så eiendomsgrensen mot Sandakerveien og Gamle Sandakervei, slik at det skapes et lite kvartal sammen med mannskapsboligene. Nybygget består av fire volumer som gradvis avtrappes mot Akerselva i vest og mot gesimslinjen på nabogården langs Sandakerveien. Reguleringsbestemmelsene tillater noe næring i førsteetasje på hjørnet mellom Sandakerveien og Gamle Sandakervei. 

I planforslaget heter det at den nye bebyggelsen skal utformes slik at den harmonerer med den verneverdige nabobebyggelsen på naboeiendommen og at alle utstikkende elementer som trapper, balkonger, heishus os.v. skal ha en være en integrert delen av det arkitektoniske uttrykket. Det heter videre at bebyggelsen skal utformes med flate og grønne tak. Det stilles ellers få krav til utformingen, så illustrasjonene må kun sees på som et forslag til slik det kan bli.

Planforslaget er utarbeidet av MAD arkitekter. Forslagsstiller er Fredensborg Eiendom. Planforslaget har akkurat blitt oversendt plan- og bygningsetaten i påvente av å bli lagt ut til offentlig ettersyn.

Jeg mener at området fremstår i dag som svært rotete og du får følelse av at byen nærmest rakner når du beveger deg nord for Torshov. Jeg tror dette prosjektet kan være med å skape mer definert byrom. Det jeg derimot skulle likt å se er mer bruk av farger, da jeg frykter at prosjektet vil fremstå som ganske grått om det blir realisert i tråd med illustrasjonene.

Saksmappen i pbe sitt saksinnsyn-system.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 31. oktober 2019 13:35
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Oslo kommune skal i samarbeid med Norske Arkitekters Landsforbund avholde en åpen plan- og designkonkurranse for utformingen av det som skal bli Sentrum brannstasjon i Oslo. Brannstasjonen er tenkt bygget på en tomt ved Festningsallmenningen, som er en forlengelse av Grev Wedels plass ved festningen og havnelageret. 

Det er satt frist for levering av bidragene til den 24. Januar neste år. Sentrum brannstasjon skal etter planen være i drift fra sommeren 2023. 

Jeg håper vi får se et stilrent og monumentalt bygg her. Jeg sa tidligere at jeg likte utformingen av den planlagte hovedbrannstasjonen på Bryn, og jeg kunne godt tenkt meg noe sånt som det her og. Jeg håper og at bygget vil bli kledd med enten en form for tegl, naturstein eller kanskje treverk, ettersom jeg synes Bjørvika allerede har nok av plater og forskjellige komposittmaterialer.

Annonsen om konkurransen på nettsiden til Norske Arkitekters Landsforbund.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 3. november 2019 12:10
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Jeg har igjen vært å tatt en titt boligprosjektet Pilestredet 77-79 som er under bygging ved Stensparken ved Fagerborg/Bislett. Prosjektet består av 59 leiligheter fordelt på tre frittstående bygg. I tillegg er det plass til noe utadvendt virksomhet ut mot krysset der Fagerborggata møter Pilestredet. Byggene er tegnet av Riulf Ramstad og Aspelin Ramm er utvikleren bak prosjektet. Planen er at prosjektet skal ferdigstilles til våren 2020. 

Fasadene hadde nå blitt avduket på alle tre byggene. Det gjenstod enda noen mindre detaljer, men det var mulig å få et godt inntrykk av hvordan byggene vil bli når de stod ferdig. Jeg synes prosjektet generelt har blitt svært bra. Det eneste som jeg er litt skuffet over er materialet som har blitt brukt på etasjeskillene mellom femte og sjette etasje på hjørnebygget. Jeg mener prosjektet hadde blitt enda et hakk bedre om man for eksempel hadde brukt tre her isteden.

Etasjeskillene så ut til å være kledd med aluminium. Jeg mener det hadde sett langt bedre ut med for eksempel tre her. Et annen ting er at bygget hadde franske balkonger her i illustrasjonene, men jeg kan ikke skjønne hvordan det skal være plass til det.

Inngangspartiet.

Fasaden mot Fagerborggata.

Bakhagen.

En illustrasjon av det ferdige prosjektet. Som det kan sees, så har det kommet en søknad om enkelte mindre endringer av detaljene i prosjektet. Endringene inneholder et ekstra felt med gittermur-tegl, en ekstra dør inn til næringslokalet på hjørnet, en støttemur foran inngangspartiet i betong, og bruk av tegl rundt “vindusboksene” i sjette etasje.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 4. november 2019 23:03
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Grape Architects har nå lagt inn en anmodning om å avholde en forhåndskonferanse for utviklingen av eiendommen som dekker adressene Markveien 35 A-C på Grünerløkka. Eiendommen er i dag bebygget med et bygg på 3 etasjer (hvorav den siste er gjemt bak et skråtak) som strekker seg nedover Markveien. Bygget ble oppført rundt 1980 og det erstattet tre eldre mursteinsgårder fra 1800-tallet. Det er en del av et større kompleks eid av Boligbygg Oslo og som inkluderer boligblokkene i Sofienberggata 7.

Det er skissert to mulige alternativer for utviklingen av eiendommen: 

  • Alternativ 1 går ut på å rehabilitere dagens bebyggelse og å bygge på den slik at bebyggelse får tre fulle etasjer. Bygget gis samtidig en ny utforming med mer definert fasadeinndeling og med kontrasterende sokkel inspirert av 1800-tallsgårdene i området rundt. Alternativ 1 vil medføre at dagens bruk med kontor og handel videreføres. 
  • Alternativ 2 går ut på å rive dagens bebyggelse og erstatte den med et nybygg på 5 etasjer (hvorav den siste er trukket tilbake fra gaten) oppført i limtre og massivtre. Ettersom bebyggelsen henger sammen med blokkene i Sofienberggata 7, er det ikke mulig å rive bunnplaten dagens bebyggelse står på og den vil derfor bli integrert inn i prosjektet. Utformingen på nybygget er tilsvarende alternativ 1 med fasadeinndeling og markerte sokler. Alternativ 2 er tenkt å inneholde 53 leiligheter.

Jeg synes det er svært gledelig at vi endelig ser planer for utvikling av denne eiendommen, som jeg mener er blant de som fungerer dårligst på hele Grünerløkka. Jeg håper man velger å gå videre med alternativ 2 ettersom jeg synes høydene på det forslaget passer bedre inn med murgårdene rundt og jeg ser positivt på det med flere sentral leiligheter i byen. Uansett hvilket alternativ de velger å gå med, så mener jeg det representere en kraftig oppgradering fra dagens situasjon.

Oppriss som viser alternativ 1:

Oppriss og illustrasjon som viser alternativ 2:

Saksmappe på saksinnsyn.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 5. november 2019 18:48
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

SSB har nå publisert sin årlige statistikk over befolkningen og arealet til Norges tettsteder. Ved inngangen til 2019 bodde hele 86% av Norges befolkning i tettsteder.

For tettstedet Oslos del (som inkluderer kommunene Bærum, Asker, Skedsmo, Lørenskog, Oppegård, Rælingen, Ski, Nittedal, Røyken, Sørum og Lier i tillegg til Oslo) så hadde det en befolkning på 1 019 513. Dette er en 1,9% økning fra samme periode året før. Befolkningstettheten var 3 766, noe som er økning på ca 1% fra året før. 

Tettstedet Oslo er det stedet i landet med høyest befolkningstetthet.

SSB sin artikkel om statistikken.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 6. november 2019 12:06
Side 12 / 34