Byutvikling og bygg...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Oslo Byutvikling og byggeprosjekter i Oslo

Side 14 / 34
andrenyu
(@andrenyu)
Ny bruker

@fredrik

Thanks 🙂 ! 

I think that even if a building somewhat decent it will look messy as a whole when the other buildings around it are taken to consideration. The area is lacking harmony and consistency. Let's hope the project turns out alright though!

SvarSitat
Publisert : 14. desember 2019 10:49
Fredrik gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

@itsandremartins

It's worth noting that the project have not yet received general permission (i.e. rammetillatelse) so it could still go through significant changes before it gets built.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 14. desember 2019 11:45
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det begynner å nærme seg salgsstart på leilighetene i boligprosjektet Ullevålsveien 114 ved Fagerborg/Ullevål og i den forbindelse har det blitt publisert en del nye illustrasjoner av prosjektet. Prosjektet markedsføres nå under navnet Fagerborgtoppen og det vil inneholde 78 nye leiligheter. Nybygget er på 7 etasjers og vil få en fasade i puss som sies å være inspirert av funkisbebyggelsen langs Kirkeveien. Det er Hille Melbye arkitekter som har tegnet prosjektet. Utbygger er Fortuna estate.

Bygget har gjennomgått noen mindre endringer siden sist det ble presentert her i tråden: Det har nå fått mer avrundede balkonger på hjørnet og den tilbaketrukne toppetasjen har blitt gitt samme farge som resten av bygget. 

Jeg synes dette virker som et ganske fint prosjekt. Det er muligens ikke den mest spennende arkitekturen, men det fremstår som et solid og tidløst bygg samtidig som detaljer som de avrundede balkongene i puss gir bygget en viss kvalitetsfølelse. I tillegg synes jeg fargen ser strålende ut på illustrasjonene. Så gjenstår det selvsagt som alltid å se hvordan det endelig resultatet blir. 

Prosjektets hjemmeside.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 14. desember 2019 11:56
Edvard gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt lansert en nettside for den planlagte rehabiliteringen og ombyggingen av kjøpesenteret Oslo City i Stenersgata 1-3 ved Jernbanetorget i Oslo sentrum. Ifølge nettsiden skal det rehabiliterte bygget etter planen stå ferdig til rundt sommeren 2021. Rehabiliteringen er blitt prosjektert av Tag arkitekter. 

Jeg synes det rehabiliterte bygget er en klar forbedring fra dagens situasjon, selv om det fortsatt ikke akkurat er vakkert. Jeg har håp om at det i hvert fall vil fremstå som mer åpent og innbydende for fotgjengere på gateplan om ikke annet.

Her er noen nye og oppdaterte illustrasjoner av prosjektet:

Prosjektets nettside.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 16. desember 2019 21:55
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en ny oppdatering fra byggingen av boligprosjektet Mills kvartal, som blir bygget på det som tidligere var produksjonslokaler for Mills ved Sofienbergparken på Grünerløkka. Prosjektet inneholder 147 leiligheter fordelt på 5 individuelle blokker på opp til åtte etasjer. Kvartalet er tegnet av Arcasa arkitekter og utbygger er selskapet Scandinavian Development.

Bildene er lånt fra prosjektets hjemmeside og ble publisert på henholdsvis den 20. og 13. desember. Råbygget på både hus 1, 2 og 5 er nå ferdig bygget og vi begynner å en følelse av hvordan prosjektet vil fremstå ut mot Sofienbergparken.

Bildene ble funnet på hjemmesiden til Mills kvartal.

To illustrasjoner av slik det er tenkt å fremstå når det står ferdig:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 20. desember 2019 12:53
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Forslaget for detaljreguleringen av Fyrstikkbakken 14 ved Bryn har nå blitt vedtatt av Oslo bystyre. 

Planforslaget innebærer byggingen av fire frittstående boligtårn på 8 til 10 etasjer i åssiden opp mot Nordre Skøyen hovedgård. Byggene er tenkt utviklet som et Futurebuilt-prosjektet, noe som innebærer at det skal gjennomføres som et forbildeprosjektet for hvordan man skaper prosjekter med minst mulig klimafotavtrykk. En av tingene som planlegges brukt for å oppnå lavere klimafotavtrykk er utstrakt bruk av massivtre i tårnene. 

Prosjektet inneholder rundt 130 nye leiligheter. En del av disse leilighetene er planlagt som såkalte skilsmisse-leiligheter, noe som har skapt en del medieomtalene rundt prosjektet. Skilsmisse-leilighetene består av to omtrentlig like store selveierleiligheter som er lagt på hver side av et felles oppholdsrom. 

Som en del av prosjektet vil det og bli etablert en ny allment tilgjengelig gangforbindelse og trapp fra Jernbaneveien og opp på platået der boligtårnene bygges. 

Reguleringsplanen ble utarbeidet av Link Arkitektur på vegne av Birk & Co AS.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 23. desember 2019 14:03
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Oslo Bystyre vedtok planforslaget for Hagegata 27 den 20. desember. Eiendommen ligger like ved Tøyen Torg og er i dag brukt som en parkeringsplass. 

Prosjektet innebærer at parkeringsplassen blir erstattet med et nybygg på 7 etasjer. Nybygget er planlagt med utadvendt virksomhet i første etasje mot Kolstadgata og med boliger i de 6 etasjene over. Boligenes utenomhusarealer er tenkt plassert over lokk i bakgården. Prosjektet inneholder til sammen 24 nye leiligheter. 

Reguleringsforslaget ble utarbeidet av A38 Arkitekter på vegne av selskapet HGT27.

Saksmappen for Hagegata 27.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 25. desember 2019 15:12
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det er nå ønsker om å starte opp reguleringen av eiendommen til den gamle Eterfabrikken på på Bogerud. Eiendommen ligger på en liten kolle med utsikt over Østensjøvannet og Østensjøområdet miljøpark. Den norske Eterfabrikk ble etablert på eiendommen i 1900 og hadde produksjon her frem til 2012, da selskapet ble kjøpt og produksjonen flyttet til nye lokaler på Karihaugen. 

JM Eiendom hadde lenge planer om å utvikle eiendommen med et nytt boligprosjekt tegnet av A-lab og som skulle inneholde 127 leiligheter, men de valgte å selge eiendommen tidligere i år grunnet stor politisk motstand mot planene. Eiendommen ble kjøpt av Scandinavian Property Group og de ønsker altså nå å starte opp prosessen for reguleringen av eiendommen på ny. 

De ser for seg å utvikle eiendommen med en blanding av seniorboliger, ordinære boliger og noe næring. Prosjektet er planlagt med et sentralt torg omkranses av den verneverdige industribebyggelsen og som vil inneholde diverse offentlige funksjoner. Langs brinken mot Østensjøområdet er det tenkt en husrekke som avgrenser planområdet mot vest, og er tenkt med en blanding av rekkehus og leiligheter. Langs Bogerudveien er det tenkt en tilsvarende husrekke lagt parallelt med veien. Byggene er tenkt med høyder som ikke overstiger 3 etasjer, slik at den nye bebyggelsen ikke overstiger høydene på de gamle fabrikkbygningene og at den grønne landskap-silhouetten ivaretas fra Østensjøvannet. 

Slik planene foreligger nå, så er prosjektet tenkt å gi 80 nye boenheter. Scandinavian Property Group har nå sendt inn forespørsel til plan- og bygningsetaten om å avholde oppstartsmøte for eiendommen. De nåværende planene er utarbeidet av Pilot arkitekter.

Saksmappen med planene i Oslo kommune sitt saksinnsyn.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 26. desember 2019 13:06
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Plan- og bygningsetaten har avholdt forhåndskonferanse med Regalis Eiendom angående den ubebygde og uregulerte eiendommen langs Moldegata på Bjølsen, vegg i vegg til boligprosjektet Dnamo i Bergensgata 41-43. I etterkant av forhåndskonferansen så har Romfarer arkitekter blitt engasjert til å utarbeidet et prosjekt med studentboliger for eiendommen.

Det har nå sendt inn skisser på et bygg med fem etasjer mot Moldegate og med en tilbaketrukket sjette etasje. Bygget er tenkt å kunne inneholde 42 nye studentboliger og med en takterrasse over sjette etasje.

Prosjetets saksmappe.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 31. desember 2019 16:43
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen bilder fra boligprosjektet Akershøyden som dekker adressene Bergstien 1 og Akersbaken 27 og som ble ferdigstilt i fjor høst. Prosjektet ligger på en høyde like ved Gamle Aker Kirke og Telthusbakken. Nybygget erstatter et funkisbygg fra 1938 som ble oppført som revmatismesykehus for Oslo Sanitetsforening. 

Prosjektet er på i alt 18.500 kvadratmeter og inneholder 137 leiligheter og 5 hybler for utleie. Nybygget består av volumer på opptil ni etasjer og som følger dimensjonene og fotavtrykket til gamle sykehuset. Fasadene er kledd i en grålig tegl som ifølge arkitektene er en referanse til Gamle Aker kirke fra 1100-tallet på naboeiendommen. Det ble tegnet av AART architects. Utbygger var Olav Thon-selskapet Thongård. 

Jeg synes det er trist man ikke valgt å gå for en mer tradisjonell lukket bebyggelse slik at man kunne få en skikkelig avsluttning på kvartalet. Når det er sagt er det ikke helt rettferdig å legge all skylden på arkitektene og utbygger for det ettersom formen i stor grad ble diktert av plan- og bygningsetaten og den gjeldende reguleringen for eiendommen. 

Samtidig synes jeg bruken av grå tegl og gråe vinduskarmer gir bygget et litt trist og billig fremtoning. Jeg skulle ønske man hadde valgt materialer i varmere nyanser.

Bildenene er lånt fra nettstedet til AART architects. Du kan og se flere (og mindre bilder) her i artikkelen til Bygg.no.

Tråden dedikert til det ferdigstilte prosjektet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 2. januar 2020 16:05
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen reviderte skisser av den foreslåtte infillen på eiendommen Pilestredet 61 ved Bislett. Eiendommen er der Edvard Munch sitt første bestillingsverk kalt “Frøknene Munchs dagligstue i Pilestredet 61”. Det ønskes nå å føre opp en 8 etasjers infill på eiendommen. I motsetning til tidligere, så har de to øverste etasjene blitt gjemt bak et skrånende tak i de reviderte skissene. 

Prosjektet er tegnet av Blakstad Haffner Arkitekter og tiltakshaver er Oros Eiendom.

Jeg synes utformingen av bygget er mer vellykket nå enn tidligere. 

 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 7. januar 2020 17:34
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt sendt inn et revidert og endelig planforslag for utviklingen av Teatergata-kvartalet på Hammersborg i sentrum. Planforslaget vil nå bli sendt over til Oslo bystyre for politisk behandling. 

Kvartalet ligger rett over gaten for Regjeringskvartalet og består av blant annet Malthebygården fra 1840-årene i Akersgata 65, som regnes som Oslo/Christiania sin første moderne leiegård og ble tegnet av den danske arkitekten Johan Henrik Nebelong. Kvartalet inneholder og branntomten etter bygården i Teatergata 3, som ble totalskadet i en brann på starten av totusentallet. 

Planforslaget innebærer å rekonstruere Teatergata 3. I tillegg ønskes det å oppføres to tårn i bakgården på syv og seks etasjer med en blanding av bolig- og kontorarealer. Opprinnelig var disse tårnene tenkt å være på 42 meter, men de har senere blitt redusert til 31,3 meter på det meste i det endelige planforslaget. 

I de foreslåtte reguleringsbestemmelsene så heter det at de nye volumene skal ha en utforming av høy arkitektonisk kvalitet. De nye fasadene skal spille sammen med de historiske bebyggelsen med tanke på materialer, linjeføringer og relieffvirkning. Fasadene og tak skal oppføres med avdempede farger og matte overflater, og skal skape en rolig bakgrunn for Malthebygården.

Planforslaget er utarbeidet av Lund Hagem arkitekter i samarbeid med Atelier Oslo og Asplan Viak. Utbygger er de to Olav Thon-eide selskapene Stormgård og Thongård.

Jeg synes prosjektet virker svært lovende slik det fremstår nå, Det gjenstår selvsagt å se hvordan det endelige resultatet blir, men jeg synes utformingen av de nye byggene fremstår som veldig vellykket i de nye illustrasjonene. Jeg synes i tillegg det er flott at prosjektet sikrer rekonstrueringen av Teatergata 3. Oslo har mistet en mengde slike bygg, så jeg håper dette prosjektet kan fungere som et forbilde på hvordan man kanskje kan få noen av dem tilbake.

Planforslaget kan leses i sin helhet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 8. januar 2020 17:22
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt bestilt en forhåndskonferanse for å drøfte planene om å utvikle eiendommen i Geitmyrsveien 57 på St. Hanshaugen med et nytt næringsbygg. Det står et kiosk-aktig bygg på én etasje på adressen i dag, men det ønskes erstattet med et infill-bygg på 6 etasjer. 

Prosjektet er tegnet av Harold Tellez Arkitekter. Forslagsstiller er Celina Eiendom.

Jeg er ganske skeptisk til planene slik de blir presentert her. Jeg synes skalaen bryter fullstendig med den nabobygningen samtidig som nybygget ikke bidrar med spennende og god arkitektur som kan gjøre opp for det.

Saksmappen hvor jeg fant illustrasjonene.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 9. januar 2020 12:07
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Kontorbyggprosjektet i Schweigaards gate 35-51 på Grønland/Gamle Oslo. Eiendommen brukes i dag til parkering av busser. Utbygger er Bane Nor eiendom.

Det ble avholdt en arkitektkonkurranse for utformingen av prosjektet i årsskiftet 2015/2016 og bidraget fra Kristin Jarmund arkitekter ble utpekt som vinner. Reguleringen av eiendommen ble deretter startet opp samme år med bakgrunn i vinnerbidraget. Forslag til planprogram ble deretter sendt over til politisk høring i desember 2017, men prosjektet ble så satt i bero ettersom eiendommen ble vurdert som en potensiell plasseringen av ny Sentrum brannstasjon. 

Det ble midlertidig avklart i fjor at den nye Sentrum brannstasjonen skal bygges ved Havnelageret i Bjørvika, og det ønskes derfor å starte opp igjen planprosessen for Schweigaards gate 35-51.

Prosjektet består av to volum på fem etasjer plassert på hver side side av et sentralt torg. Volumene er sammenbundet av et takoppbygg på to etasjer og som går over hele eiendommens lengde. Ifølge arkitektene så er fasadene utformet med skala og proporsjoner som spiller videre på murgårdsbebyggelsen rundt. Fasaden får en komposisjon med sterke vertikale elementer og med vinduer satt dypt for å skape lys- og skyggeeffekter.

Jeg er generelt ikke en stor fan av alle disse boksene som har blitt bygget langs Schweigaards gate i nyere tid, men jeg synes i hvert fall dette prosjektet ser ut til å ha en utforming og materialbruk som holder langt høyere standard enn de andre byggene som har blitt bygget langs gaten hittil.

Saksmappen med alle dokumentene hos plan- og bygningsetaten.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 9. januar 2020 18:06
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en oppdatering fra byggingen av boligprosjektet Carl Berner Torg i Trondheimsveien 113 ved Carl Berner plass i indre by. Prosjektet bygges på eiendommen til den tidligere Progress Verktøimaskinfabrik, som hadde holdt til her siden 1907. Prosjektet består av et bygg på åtte etasjer som omkranser et indre gårdsrom. Bygget vil få fasader kledd i en blanding av tegl, tre og to nyanser og metall. Det inneholder i alt 111 leiligheter.

Carl Berner Torg er tegnet av Link arkitektur mens Peab Eiendomsutvikling er utbyggeren bak det. 

Bildet er tatt fra prosjektets hjemmeside. Vi kan se at det begynner å nærme seg ferdigstillelse og vi kan få et godt inntrykk av hvordan det vil fremstå når det står ferdig. Leilighetene skal etter planen være innflyttingsklare til sommeren.

En illustrasjon av hvordan det er tenkt å bli når det står ferdig: 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 17. januar 2020 12:43
Side 14 / 34