Byutvikling og bygg...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Oslo Byutvikling og byggeprosjekter i Oslo

Side 16 / 34
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen bilder av det nye hovedbiblioteket som nå har blitt ferdigstilt. Biblioteket er blitt gitt navnet Deichman Bjørvika og er bygget på tomten ved siden av operaen. Bygget er et ledd i kommunens Fjordby-satsning, som er et pågående prosjekt for å utvikle arealer som tidligere har vært brukt til havnevirksomhet og trafikkårer til nye bydeler med boliger, næringsarealer og nye byrom, slik at byen åpnes mot fjorden. 

Det ble arrangert en arkitektkonkurranse i samarbeid mellom Oslo kommune og Hav eiendom for det nye biblioteket i årsskiftet 2008/2009. 20 team deltok, hvorav 10 ble valgt etter en runde med prekvalifisering og 10 ble direkte invitert. En enstemmig jury valgte Lund Hagem Arkitekter og Atelier Oslo som vinnere med sitt bidrag kalt "Diagonale". Forslaget ble lovpriset for lavt energiforbruk og god isolasjon til tross for en fasade som bestod av 20 prosent vindusarealer. Arkitektene uttalte at formen var et resultat av et arbeid med lys og med siktlinjer.

Bystyret i Oslo vedtok så å bygge det nye hovedbiblioteket i 2013 og byggingen startet i januar i 2014.

Det ferdige bygget har seks etasjer og rommer til sammen 19.600 kvadratmeter. De har vært høye miljøambisjoner med prosjektet og biblioteket har passivhusstandard og sies å ha et 50 prosent lavere klimagassutslipp enn tilsvarende bygg. Dette har blant annet blitt oppnådd med at fasadens bærende elementer har blitt laget av komposittfiber fylt med mineralull, som skal gi god isoleringsevne og mindre varmetap. Videre har man integrert ventilasjonsanlegget inn i gulvet, noe som reduserer energibehovet med at det fungerer som et trykkammer. I tillegg er det blitt benyttet lavkarbonbetong og resirkulert stål i byggets konstruksjoner. 

Hovedbiblioteket mest karakteriske trekk er kanskje de øvre etasjens markante utkragning. På det meste henger de øverste etasjene 18 meter utenfor resten av bygningskroppen og 20 meter over bakken. Utkragningen iveratar siktlinjen fra Jernbanetorget og til Operaen. Interiøret har fått tre lyssjakter som skal spre dagslys gjennom bygget, og som sammen med fasaden skal gi svært gode lysforhold i bygget. 

Planen er å åpne det nye hovedbiblioteket for publikum den 28. mars.

Generelt er litt skuffet over det nye bygget. Jeg synes det fungerer sånn tålig greit sett fra fjorden og Langkaia og jeg synes former fungerer bra med operaen fra denne vinkelen, men jeg synes samtidig at fasaden og utførelsen virker ganske billig og kjip når man kommer nærmere. I tillegg reagerer jeg på hvor lukket bygget føles mot  Dronning Eufemias gate, som egentlig er ment til å være noe lignende Karl Johans gate for området. Når jeg for eksemepl sammenligner med det nye bibolteket de har bygget i Helsinki, så synes nye Deichman kommer kort. 

Forumtråden for det nye biblioteket.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 13. februar 2020 21:30
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Infill-prosjektet i Eugenies gate 5 i Oslo har nå blitt ferdigstilt. Eiendommen ligger mellom Meyerløkka og Bislett i indre by. Nybygget er på fire fulle etasjer med saltak og det følger i hovedsak volumene til bygårdene rundt. Det inneholder i alt 11 leiligheter. 

Eugenies gate 5 er tegnet av A38 arkitekter og utbyggeren bak er Bonum. 

Til tross for at det er ganske lite prosjekt med relativt enkel utforming, så er det likevel skjedd en del større forandringer. Det mest åpenbare er at det ferdige bygget har balkonger som henger utenpå fasaden og fasaden i segl har endt opp i en langt mørkere farge enn det illustrasjonene ga inntrykk av. 

Jeg misliker de mørke platene som bygget endte opp med og jeg mener man burde ha stilt langt strengere krav til fasadematerialene her.

Forumtråden for det ferdigstilte bygget.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 19. februar 2020 13:31
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt søkt om å avholde en forhåndskonferanse for å utvikle eiendommen Calmeyers gate 8 i Oslo sentrum. Eiendommen representerer den siste gjenværende historiske bygården i fasaderekken på denne siden av gaten, men bygningen er til tross for det ikke oppført på Byantikvarens gule liste.

Planene går ut på å rive dagens bygård for å så erstatte den med et nybygg på fire etasjer pluss saltak. Nybygget er tenkt å inneholde næring i første etasje, et Muslimsk kultursenter og en moske i andre til fjerde etasje og boliger i de to øverste etasjene gjemt bak saltaket. Forhåndskonferansen ønskes brukt til å drøfte foreslått utforming av fasaden.

Prosjektet er tegnet av Norconsult på vegne av det Islamske Forbundet.

Jeg synes det er synd at vi ser en sånn stadig uttynning av den historiske bygningsmassen i området. 

Illustrasjonene ble funnet i saksinnsyn hos pbe.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 19. februar 2020 17:27
E_Oslo
(@e_oslo)
Aktiv bruker
Publisert av: @fredrik

En infill i Grønlandsleiret 16 på Grønland. Prosjektet er tegnet av Goa arkitekter og bli gitt rammetillatelse i 2017. Det ser ut ikke ut til å skjedd så mye med prosjektet siden, så jeg er litt usikker på status per dags dato.

 

En pressemelding fra MA totalbygg (for to måneder siden) om at de har fått en kontrakt, tyder på at byggingen kanskje starter snart: https://matotalbygg.no/medier/

SvarSitat
Publisert : 19. februar 2020 21:39
Fredrik gitt lik
andrenyu
(@andrenyu)
Ny bruker

@fredrik This poor street, this is an historic area in the city...its very sad to see so many "bygårder" being demolished and replaced with senseless buildings that don't fit well into the surroundings...

 

SvarSitat
Publisert : 20. februar 2020 09:39
Fredrik gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen bilder av det ferdigstilte infill-prosjektet i Nordre gate 20-22. Prosjektet er bygget på eiendommen der kunstnerkollektivet påfuglen tidligere holdt til ved Schous plass på Grünerløkka.

Infillen består av 27 leiligheter og med næringsarealer i første etasje ut mot Nordre gate. Ifølge utbygger har det vært et fokus deling i utviklingen av prosjektet og samtlige av beboerne har tilgang til en felles leilighet på 72 kvadratmeter som kan brukes for eventuelle gjester eller selskaper, en felles takterrasse og bakgård. Bygget er oppført med bærende konstruksjoner i massivtre. Prosjektet ble ferdigstilt på høsten i fjor (2019). Nordre gate 20-22 er tegnet av Alliance Arkitekter. Utbygger er Aspelin Ramm.

Generelt synes jeg det er et ganske vellykket prosjekt. Jeg synes spesielt hvordan den høye første etasjen er utformet er svært vellykket og gir bygget et ganske elegant og nesten monumentalt preg. Det eneste jeg etterlyser er større variasjon mellom de forskjellige volumene. Det er kanskje ikke så lett å se det på bildene, men prosjektet består faktisk av to forskjellige volum mot Nordre gate med litt forskjellig utformede fasader. Forskjellene er imidlertid såpass små at det nesten er umulig å se det. Forskjellene var større på det forrige designet.

Forumtråden for det ferdige prosjektet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 26. februar 2020 21:11
sliwek20 gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Oslo bystyre vedtok på Onsdag i denne uken planforslaget for Stortingsgata 28. Eiendommen er kjent under navnet Odd Fellow-gården og ble oppført i 1934 etter tegninger av arkitektene Gudolf Blakstad og Herman Munthe-Kaas. Dagens bygning har 8 etasjer  og huser blant annet Saga kino. Planforslaget gikk ut på å åpne opp for et nytt bygningsvolum i bakgården på opp mot 13 etasjer. Planene har møtt mye motstand fra blant annet gårdeieren i nabobygget i Haakon viis gate 5, som mente prosjektet ville ødelegge lysforholdene i kvartalet.

Planforslaget ble utarbeidet av Dark arkitekter.

Saksmappen i saksinnsyn-tjenesten.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 29. februar 2020 12:13
JohnK og E_Oslo likte
E_Oslo
(@e_oslo)
Aktiv bruker

Jeg ser argumentene om at lysinnslipp reduseres til naboeiendommen, men er likevel fornøyd med at bystyret tillot denne, mot bl.a. PBE og Byantikvarens anbefaling. Det gamle Odd Fellow-bygget blir bevart, og jeg ser ikke problemet med at det stikker opp noen etasjer fra bakgården som på illustrasjonen.

SvarSitat
Publisert : 29. februar 2020 20:09
JohnK gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det er nå søkt om rammetillatelse for oppføre et leilighetsbygg i Hans Nielsen Hauges gate 50 ved Sinsen T-banestasjon. Eiendommen ble ferdig regulert i oktober i 2018. Som nevnt tidligere har det siden det kommet et ønske om å endre reguleringsbestemmelsene til å tillate en høyere utnyttelse av eiendommen, men det kan se ut som om man nå har gått bort fra det. Bygget i Hans Nielsen Hauges gate 50 vil representere det tiende og siste byggetrinnet i Grefsen Stasjon-utbyggingen

Bygget består av to bygningsvolumer på 9 etasjer plassert over en sammenhengende sokkel på to etasjer. Prosjektet inneholder 84 leiligheter til sammen og rundt 550 kvadratmeter med næring plassert i sokkelen. Sokkelen vil bli kledd med trepanel med innslag av glass rundt næringslokalene, mens de øvrige etasjene vil få fasader kledd med grønn-grå skifer. Balkongene vil utføres rekkverk i glass.

Prosjektet blir utviklet i et samarbeid mellom JM Norge og Bane Nor eiendom. Det er tegnet av det svenske arkitektkontoret White.

Jeg synes det ser ganske skuffende ut. Første etasje langt mer lukket enn jeg hadde håpet på og fasadene over fremstår som mørke, repetitive og kjedelige. Jeg skjønner ikke hvorfor man ikke setter strengere krav til utformingen i prosjektet som dette.

Dokumentene er å finne her i saksinnsyn.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 1. mars 2020 12:49
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det er samtidig ønske om å bygge fire nye frittstående leilighetsbygg/byvillaer i Jonsrudveien 6 på Madserud på andre siden av byen. Prosjektet baserer seg på reguleringsplanen for eiendommen som ble godkjent av bystyret i februar i fjor. Eiendommen er i dag brukt til tennisbaner, men reguleringen åpner opp for å erstatte de med fire leilighetsbygg som en del av utviklingen av tenningsanlegget på Madserud. 

To av byggene vil ha tre etasjer og to av byggene vil ha fire etasjer. De er å tenkt å inneholde 20 leiligheter til sammen, 6 mindre enn hva reguleringsplanen tillater. Fasadene er tenkt utført i tegl og det vises blant annet til Praksis arkitekters Forskerboliger i København som inspirasjon. 

Prosjektet er tegnet av R21 arkitekter. Utbygger er selskapet Madserud Hage Prosjekt.

I saksinnsyn.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 1. mars 2020 18:24
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Kunnskapsdepartementet ga i slutten av forrige måned Statsbygg oppdrag om å starte opp detaljprosjekteringen og deretter byggingen av det nye Vikingtidsmuseet på Bygdøy. 

Museet er tenkt bygget som en utvidelse av dagens Vikingskipshus fra 1926. Prosjektet baserer seg på vinnerutkastet fra arkitektkonkurransen som ble avholdt i 2016, der danske AART architects gikk seirende ut med sitt bidrag kalt Naust. De tegnet et forslag som var utformet som en ring som var lagt som en fortsettelse av to av sidefløyene på dagens bygg. 

Museet vil ha et samlet areal på 13 100 kvadratmeter hvorav 9 300 av disse vil være i nybygget. Det er forventet å stå ferdig til 2025 og det har en kostnadsramme på rundt 2,1 milliarder norske kroner.

Statsbygg sin pressemelding fra den 27. februar.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 3. mars 2020 12:53
E_Oslo og sliwek20 likte
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt utpekt en vinner i den åpne plan- og designkonkurransen for utformingen av den nye Sentrum brannstasjon i Oslo. Danske Gottlieb Paludan Architects vant med sitt bidrag kalt Glød. Bidraget har fasader utført i brent tre og utstillingplassen foran bygget er tenkt å bestå av gjenbrukt betong. Oppholdsarealene er tegnet for å redusere behovet for kunstig belysning gjennom utstrakt bruk av naturlig lys og det legger opp til å bruke oppsamlet regnvann i toalettene og i vaskehallen.

Brannstasjonen vil bli bygget ved siden av Havnelageret ved Kvadraturen og Akershus festning. Det kom inn over hundre bidrag i konkurransen. De andre bidragene kan sees her.

Jeg er litt skuffet over vinneren. Jeg hadde håpet på noe litt unikt og spennende her, men jeg synes vinner-forslaget ser ut som en type bygg man har sett hundrevis av ganger før uten noe særegenhet. 

Artikkel i Dagsavisen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 4. mars 2020 13:31
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt søkt om rammetillatelse for å oppføre et leilighetsbygg i Hagegata 55, som ligger i oppstigningen til Kampen fra Tøyen. Bygget som det nå er søkt om rammetillatelse for, følger i all hovedsak de reviderte skissene som ble presentert tidligere her i tråden

Bygget vil ha tre fulle etasjer og saltak ut mot Hagegata, men grunnet eiendommens bratte terreng vil det ha hele fem etasjer og saltak mot bakgården. Fasadene vil bli utført i tegl. Bygget vil inneholde 4 leiligheter, som alle går  over flere plan og som vil ha hver sin separate inngang på bakkeplan.

Prosjektet er tegnet av Austigard Arkitektur og tiltakshaver er Unn Langlie Andersen. 

Jeg synes det ser greit not ut, jeg bare håper man benytter tegl av høy kvalitet.

I saksinnsyn.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 5. mars 2020 13:10
E_Oslo gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Denne uken var det byggestart på den nye Storbylegevakten på sykehusområdet til Aker sykehus ved Sinsen. Sykehuset vil bli på 26.000 kvadratmeter og ha en prislapp på tre milliarder norske kroner, noe som gjør det til Omsorgsbygg hittil største prosjekt. 

Det er satt store miljøambisjoner for prosjektet: bygget er planlagt å produsere mer energi enn det forbruker samtidig som selve byggeprosessen er planlagt å bli “ tilnærmet utslippsfri”. Det nye sykehuset skal etter planen stå ferdig i 2023.

Prosjektet er tegnet av Nordic Office of Architecture. Første spadetak ble tatt denne uken.

Her er et par mikroskopiske bilder fra markeringen av byggestart:

Bildene ble funnet på nettstedet Bygg.no.

En illustrasjon av slik sykehuset er tenkt å bli:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 7. mars 2020 12:45
sliwek20 gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt sendt inn en forespørsel om å avholde en forhåndskonferanse for å se på mulighetene for å utvikle eiendommen Oscars gate 86 på Frogner. Eiendommen er allerede bebygget med en eldre bygård som ble oppført i løpet av andre halvdel av 1800-tallet en gang. Bygården er midlertidig plassert et stykke opp og bort fra selve gateløpet, slik at det skapes et pussig lite restareal mot Oscars gate.

På dette arealet ønskes det nå å bygget et mindre infill-bygg. Bygget er planlagt med fem etasjer. Første etasje er tenkt med et serveringslokale, mens de øvrige etasjene er tenkt å inneholde 12 nye leiligheter. I tillegg ønskes det å etablere en ny trapp som leder opp til bygårdene i Oscars gate 86, 88 og 90.

Prosjektet er tegnet av Blakstad Haffner. Utbygger er firmaet Merkantilbygg. 

Jeg synes det ser ut som et ganske greit prosjekt som jeg tror vil gi en liten oppgradering til området rundt.

I saksinnsyn.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 10. mars 2020 14:06
E_Oslo gitt lik
Side 16 / 34