Oslo og Akershus | ...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Oslo og Akershus | Restaureringer og rekonstruksjoner

Side 2 / 3
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Jeg har nå endret navnet på tråden til å inkludere Akershus, ettersom jeg tror det er nok prosjekter der til at det er nødvending med egen tråd for dem.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 13. september 2019 12:29
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Jeg tok tidligre denne uken noen bilder av den nå ferdig rekonstruerte Telegrafen med adresse Storgata 10 i gamle Drøbak, frogn kommune. Bygningen, som opprinnelig ble oppført på rundt 1780 i laftet tømmer og noe bindingsverk, ble totalskadet i brann den 8. november 2015.

Bygningen var en av eiendommene som var omfattet av reguleringsplanen for antikvarisk spesialområde bevaring av gamle Drøbak, men reguleringsplanen hadde ingen bestemmelser om hva som skulle skje i etter en slik brann og det var en periode usikkerhet rundt hva som ville skje; Eieren ønsket å gjenopbygge bygget slik det fremstod tidligere, men forsikringsselskapet mente at gården burde rives og erstattes med et nybygg. Byantikvarne i Frogn kommune tok initiativ for å prøve å ta vare på alt av historisk materiale for å dokumentasjon og i påvente av en eventuell rekonstruksjon av bygget. Etter en bevaring, ble det ansett som mulig å redde byggets første etasje mens andre etasje måtte fjernes.

Firmaet Stokk og Stein ble engasjert for å lafte ny andre etasje i sine lokaler i Lom. Grunnet funn av sopp og råte, ble det etterhvert besluttet å også ta ned første etassje å sende den til Lom for gjenoppbygging. Montering av bygget i Drøbak kom så i gang i 2017 og det ferdige resultatet ble avduket nå i sommer.

Slik Telegrafen fremstod etter brannen:

Bildet er lånt fra nettstedet Bygg og Bevar.

Slik bygget fremstod før brannen:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 13. september 2019 12:57
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her et bilde fra den pågående arbeidene med å restaurere deler av fasaden på bygården Arbins Gate 1 på Ruseløkka. Restaureringen er et ledd i oppgraderingen av Ibsenmuseet, som holder til i bygget. Bildet ble tatt for en uke siden og er lånt fra Instagram.

Kilden til bildet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 17. september 2019 17:45
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et mindre restaureringsprosjekt som er under gang i Hegdehaugsveien 25. Dette er en tre etasjers bygård som ble oppført i 1893 i en barokkinspirert stil etter tegninger av arkitekt Ludvig Zapffe. Gården ble oppført for den bergenske kjøpmannen Dirk Voss Blaauw. 

I likhet med en stor del av Oslos forretningsgårder fra 1800-tallet, så har første etasje gjennomgått en rekke endringer i løpet av årene og har slikt mistet mange av sine opprinnelige detaljer. I tilfellet med Hegdehaugsveien 25 så har inngangene i første etasje blitt bygget om og gården har slik mistet sine originale og detaljerte dører. 

Gårdeier ønsker nå å reetablere inngangene i første etasje som et ledd iutviklingen av eiendommen, og den forbindelse ønskes det å rekonstruere dører inspirert av opprinnelig utførelse. 

Prosjektet er prosjektert av arkitektkontoret Transform arkitekter.

Dagens fasader:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 5. november 2019 14:08
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det er nå planer om å rehabilitere og å bygge om forretningsgården med adresse St. Olavs gate 23. Gården går under navnet Idrettens Hus og ligger der St. Oalvs gate møter Pilestredet. Den ble oppført i 1900 etter tegninger av arkitekt Henrik Thrap-Meyer. Bygget ble opprinnelig bygget som en kombinert kirke- og leiegård for Centralkirken, men den ble tatt over Oslo Distriktslag for Idrett.etter første verdenskrig. 

Prosjektet går ut på å tilbakeføre første etasje med nye vinduer og dører som blir utformet basert på historiske bilder og tegninger. Ut mot St. Olavs gate vil det ble lagt opp til utadvendt virksomhet og fasaden vil her bli tilbakeført med større vindusarealer. I tillegg inkluderer prosjektet et mindre påbygg i bakgården.

Prosjektet er tegnet av Grape architects, som nettopp har sendt inn søknad om rammetillatelse for arbeidene. 

Saksmappen hos plan- og bygningsetaten.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 21. november 2019 21:55
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det er nå søkt om rammetillatelse for starte rehabiliteringen og ombyggingen av Oslo jernbanetollsted i Schweigaardsgate 15 på Grønland. Bygget ble bygget i perioden 1919 til 1926 og er tegnet av arkitekten Henry Bucher. Bygget er fredet etter kulturminneloven.

Bygget hadde opprinnelig en del portaler og lasteramper langs fasaden i første etasje, som gjorde det mulig å frakte gods inn og ut av bygget. Disse portalene ble så murt igjen etterhvert som bygget gikk over til å huse rene kontorfunksjoner. Prosjektet går ut på å tilbakeføre disse portalene og slik skape en åpnere første etasje. 

Rehabliteringsprosjektet er prosjektert av LPO arkitekter og det har blitt utformet i tett dialog med Byantikvaren. Utbygger er Entra.

Oppriss med gammel fasade øvert og ny fasade nederst:

Et bilde som viser den opprinnelige utformingen av bygget:

Saksmappen i saksinnssyn.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 30. november 2019 13:37
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et mindre tilbakeføringsprosjekt som har blitt gjort på bygården i Toftes gate 45 på Grunerløkka. Bygården ble byggemeldt i 1895 og ble bygget for Aslak Rom, som blir beskrevet som en eiendomsspekulant og byggmester. Arkitekten bak gården var Eduard Carlén, som for øvrig og tegnet nabogården i Toftes gate 47. 

Gården hadde gjennomgått en mindre ombygging i løpet av sin levetid og første etasje hadde blitt bygget med et lite næringslokale. Første etasje har nå blitt tilbakeført til sin opprinnelige utforming.

Bildet er lånt fra Estate Nyheter.

Tidligere:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 5. desember 2019 17:48
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et litt spennende prosjekt som går på å reetablere et taktårn på som har gått tapt på bygården Thomas Heftyes gate 37 på Gimle/Frogner. Gården ble opprinnelig oppført i 1899 med N.S.D. Eckhoff som både arkitekt og bygherre. Byggets arkitektur kjennetegnes av rød og gul tegl lagt lagvis oppover fasaden i kombinasjon med pussete flater. De originale tegningene viser bygget med et markant midtplassert tårn, men det har ved et tidspunkt blitt erstattet med en takterasse.

Prosjektet for å reetablere tårnet har faktisk pågått siden 2015; Det fikk innvilget rammetillatelse i 2016 og deretter igangsettingstillatelse i 2017. Tårnet ble imidlertid ikke oppført i henhold til de godkjente tegningene.Det ble i etterkant sendt inn en søknad om endring av prosjektet i et forsøk på å få tårnet godkjent slik det var bygget. Grunnet negativt tilbakemelding fra kommunen via Byantikvaren, har søknaden blitt revidert (noe som vil medføre at det allerede oppførte tårnet bygges om) slik at den er mer i tråd med det godkjente tiltaket fra 2016 og med originaltegningene fra 1899.

Illustrasjonene presentert her representerer dette reviderte forslaget. Så vidt jeg kan se har ikke Byantikvaren utalt seg til de siste tegningene. Det er Niels Torp arkitekter som har prosjektert tårnet og er ansvarlige for prosjektet. 

Med forbehold om at prosjektet nå faktisk utføres i henhold til tegningene, så synes jeg det er utrolig flott at å se noen av Oslo mange tapte tårn bli tilbakeført. Jeg skulle ønske dette ble gjort oftere med tanke på hvor mange av slike tårn, kupler og spir som byen har tapt. Bare se på dette komplekset lengre ned i samme gate.

Et bilde av tårnet som nå har blitt bygget: 

En illustrasjon av det nå reviderte tårnet: 

Fasadeoppriss: 

Sammenlignet med rammetillatelsen: 

Og originaltegningen fra 1899:

En nærmere titt på tårnet: 

Saksmappen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 15. desember 2019 21:10
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det såkalte Egerkvartalet ved Egertorget har nå blitt opppuset og fasadene har fått nye fargekombinasjoner. Fasadene var tidligere malt i hvitt, men gården som står på hjørnet mellom Karl Johans gate og Akersgata har nå fått en kontrasterende sennepsgul farge. Karmene har samtidig blitt utført i oljet treverk. 

Fargepaletten ble utviklet Koi fargestudio i dialog med Byantikvaren. Arbeidene ble ferdigstilt i år.

Bildene ble funnet her på nettsiden til Koi fargestudio.

Et bilde av slik Egerkvartalet fremstod tidligere:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 26. mars 2020 17:31
E_Oslo gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen bilder av hvordan hjørnegården i Karl Johans gate 14 fremstår etter ombyggingen og oppusingen nå er ferdig. Bygården var tidligere Tv2 sitt hovedkontor i Oslo, men den har nå blitt bygget om til H&M sin nye flagshipstore i byen. 

Bygningen ble opprinnelig oppført etter bybrannen i 1858 med Jacob Wilhelm Nordan som arkitekt. Den hadde to etasjer og var brukt som bolig. Gården ble så kjøpt av Post- og Telegrafverket i 1868 med intensjon om å ha den som sitt nye hovedkontor. De Gjennomførte en om- og påbygging av den i perioden mellom 1890 og 1893. Arkitekten for disse arbeidene var Victor Nordan (sønn av Jacob Nordan). Han ga gården fire etasjer og med et hjørneparti markert med et “krone”-aktig konstruksjonen plassert på taket. 

Byggets innmat ble revet i 1975 og erstattet med et nybygg i et eksempel på som er kalt fasadisme. Nbygget så ganske likt ut som det Victor Nordan tegnet i 1890 fra utsiden, og den største forskjellen var at “kronen” var blitt erstattet med en forenklet konstruksjon med tv2-logoen på. I forbindelse med den nylig ferdigstilte oppusisingen så ble takkontruksjonen erstattet med et tårn-oppbygg i tre etasjer. Tårnet ble tegnet av NSW arkitektur.

Bildene ble funnet her.

Et bilde av slik bygget fremstod før oppusingen.

Et bilde av slik bygget fremstod før 1975.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 31. mars 2020 20:35
sliwek20 gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en illustrasjon som viser den planlagte rehabiliteringen av Oslo jernbanetollsted sin gamle bygning i Schweigaards Gate 15 på Grønland. Bygget stod ferdig i 1926 og var tegnet av Henry Bucher. Rehabiliteringen er prosjektert av LPO arkitekter og går blant annet ut på å tilbakeføre en del portaler i fasaden til bygget. 

Illustrasjonen ble funnet på nettsiden til LPO arkitekter.

Kilden til bildet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 13. april 2020 17:01
sliwek20 gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en oppdatering fra de pågående arbeidene med rehabiliteringen av Mangnusgården i Karl Johans gate 33. Prosjektet går ut på å tilbakeføre vinduene i første etasje til opprinnelig utførelse, med høye vindusflater som går fra gulv til tak. Det er tegnet av Hammer arkitekter og Eiendomsspar er igjen utvikleren bak prosjektet.

Bildet ble funnet her på Facebook.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 27. april 2020 18:28
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er planene for rehabiliteringen av det lille trehuset som står på adressen Grønlandsleiret 28 på Grønland. Trehuset ble oppført i 1812 og er kjent på folkemunnet som “plakathuset”. Bygget er den eneste gjenværende trebygningen i Grønlandsleiret og er, sammen med Grønland brannstasjon, en del av det helhetlige bygningsmiljøet som har blitt bevart rundt Grønland kirke. 

Bygget har stått tomt og forfalt over flere år, men bydel Gamle Oslo ønskes nå å sette huset i stand og bruke det for hva som blir beskrevet som bydelsrettete tiltak. I tillegg til rehabiliteringen så inneholder prosjektet et mindre tilbygg mot Åkebergveien.

Både den rehabliterte fasaden og tilbygget er tegnet av Archus arkitekter.

Tegningene ble funnet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 3. mai 2020 20:13
E_Oslo gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er og en illustrasjon av prosjektet som ble presentert i innlegget over.

Illustrasjonen ble funnet her på Instagram.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 6. mai 2020 17:57
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Sameiet i Bygdøy Allé 8 har nå bestilt en forhåndskonferanse for å se på mulighetene for å delvis tilbakeføre balkongene som bygården hadde tidligere. Gården ligger på hjørnet der gaten møter Niels Juels gate. Den ble byggetmeldt i 1996 og er tegnet av Carl Michalsen. 

Gården hadde opprinnelig store smijernsbalkonger, men disse har blitt erstattet med franske balkonger i løpet av årenen. Sameiet ønsker nå å erstatte de franske balkongene i tredje og fjerde etasje mot Niels Juels gate, med ordinære balkonger. De skriver imidlertid at de tror det vil bli for dyrt med en helt korrekt gjenoppbygging av balkongene, og de foreslår derfor en utforming tilsvarende nabobygget på andre siden av Bygdøy Allé.

Bygården i dag:

Slik den opprinnelig fremstod:

Foreslått utforming av de nye balkongene: 

I saksinnsyn.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 29. mai 2020 23:29
Side 2 / 3