Byutvikling og bygg...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Oslo Byutvikling og byggeprosjekter i Oslo

Side 18 / 40
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

@e_oslo Det er ikke mulig å linke til bilder i saksinnsyn, så du må laste dem ned om du ønsker å publisere det her. For å kunne laste ned så du må være innlogget med bank-id eller lignende personlig id. Du kan så laste det opp til en ekstern bilde-side som f.eks. Imgur for å deretter liinke tilbake hit. 

Jeg har tatt og gjort det med de illustrasjonene som er i saksinnsyn nå. Det er dessverre kun noen fasadeoppriss som ligger ute der så vidt jeg kunne se, så jeg vet ikke hvor mye de egentlig forteller oss.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 26. april 2020 21:35
E_Oslo gitt lik
E_Oslo
(@e_oslo)
Bruker Registered

@fredrik

Takk! De hadde kommet et godt stykke på vei, skal se om jeg får tatt noen bilder neste gang jeg går forbi. 

SvarSitat
Publisert : 26. april 2020 21:42
Fredrik gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt bestilt et oppstartsmøte med et ønske om omregulere Hotel Opera i Bjørvika. Hotellet har adresse Dronning Eufemias gate 2 og ligger mellom det nye hovedbiblioteket og Oslo Sentralbanestasjon. Dagens hotell er på ti etasjer og 19 300 kvadratmeter. Bygget stod ferdig i 2001 og var tegnet av ØKAW Arkitekter, og det representerer slik det første leddet i den pågående revitaliseringen og urbaniseringen av Bjørvika-området. I tillegg til hotellet, så inneholder eiendommen et mindre paviljongbygg på 5 etasjer.  

Paviljongbygget ønskes revet mens det ønskes å bygge på og modernisere det gamle hotell-bygget. De nye volumene er tenkt som en fortsettelse av Barcode-rekken, og er planlagt som tre lamellblokker plassert etter hverandre og med 15 etasjer på det høyest. Det er enda tidlig i utviklingsfasen og det er enda ikke tatt en beslutning på arkitektonisk utforming for prosjektet, men det er vedlagt noen skisser hvor det blant annet viser alternativer med utstrakt bruk av buer. 

Prosjektet blir utformet av Dark arkitekter. Utbygger er Thon Hotellbygg. 

Jeg synes skissene med variasjoner av buer ser ganske lovende ut og jeg håper man går for noe sånt til slutt.

 

Skisser med alternativer til mulig utforming:

I saksinnsyn.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 1. mai 2020 13:55
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt innsendt et oppdatert planforslag for reguleringen av eiendommen Marstrandgata 9 på Dælenenga/Rodeløkka. Eiendommen ligger der Marstrandgata møter Stockholmgata og den er i dag bebygget med et eldre lagerbygg. 

Det ønskes å erstatte dagens bygg med et blandet nærings- boligprosjekt. Det har lenge vært uenigheter mellom forslagsstiller og plan- og bygningsetaten angående høyder og oppdelingen av fasadene, og det oppdaterte planforslaget er et forsøk på å imøtekomme disse bemerkningene. Det planlagte nybygget er nå på fem fulle etasjer med en tilbaketrukket sjette etasje. Bygget er delt opp  i tre forskjellige volum med forskjellige utforming, slik at prosjektet tilpasser seg skalaen i området. Fasadene er planlagt utført i tegl.

Utbygger er Bonum og planforslaget er utarbeidet av Pilot arkitekter.

Jeg var tidligere skeptisk til dette prosjektet, men jeg må si at jeg liker godt de oppdaterte planene. Jeg synes volumene tilpasser seg området på en god måte og jeg liker godt den valgte arkitekturen. Det skal dog sies at de foreslåtte reguleringsbestemmelsene dessverre ikke sikrer alle detaljene med bruk av perforerte felter med tegl, så jeg vet ikke hvor sannsynlig det er at det ferdige bygget ender opp slik.

For øvrig så skjønner jeg ikke helt hva som er greia med den utrolig merkelige plasseringen av treet i disse illustrasjonene. 

Saksmappen på kommunens nettside.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 2. mai 2020 12:18
jh, E_Oslo og sliwek20 likte
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen bilder av de pågående rivningsarbeidene av det gamle Tøyenbadet i Tøyenparken. Badeanlegget stod ferdig i 1976 og var tegnet av arkitekt Gert Walter Thuesen. Det skal nå bli erstattet med et nytt Tøyenbad-bygg tegnet av Asplan Viak. Rivningsarbeidene skal etter planen være ferdiggjort i løpet av august i år og nybygget vil åpne dørene i 2023.

Bildene ble funnet her på nettsiden til AF Gruppen.

En illustrasjon av det nye Tøyenbadet:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 4. mai 2020 13:42
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en oppdatering fra byggingen av den nye Sonja Henie ishall på Majorstuen. Ishallen vil fungere som en utvidelse av Frogner Stadion-anlegget i Frognerparken. Hallen vil ha plass til 300 tilskuer og vil få et samlet bruttoareal på rundt 4 600 kvadratmeter. Det er utformet med et buet tak som kles grønt mosebelegg, mens fasadene vil bli utført i en kombinasjon av granitt og glass. Den nye ishallen skal etter planen stå ferdig til høsten i år. Prosjektet er tegnet av Dyrvik arkitekter. 

Disse bildene ble publisert den 20. april. Her kan vi se at de nå er i gang med å legge det grønne taket og bygget ser ut til å nærme seg ferdigstillelse. Jeg synes det ser bra ut.

Bildene ble funnet her på Facebook-siden til firmaet Håndverkskompaniet.

To illustrasjoner av slik ishallen er tenkt å bli når den står ferdig:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 5. mai 2020 13:38
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt sendt inn noen nye illustrasjoner med et nytt plangrep for det planlagte prosjektet i Enebakkveien 69 i ved Kværnerbyen i Lodalen. Eiendommen ligger rett over veien for de nylig vedtatte planene i Arnljot Gellines vei 1. Prosjektet bestod tidligere av to punkthus og en lamellblokk plassert delvis over den gamle industribebyggelsen på eiendommen, og byggene inneholdt i alt 150 leiligheter. 

Punkthusene foreslås nå erstattet med en L-formet bygningskropp lagt mot syd og øst på eiendommen, slik at deler av fasaden ligger parallelt med gateløpet i Enebakkveien. Samtidig foreslås det å bryte opp det tidligere lamell-bygget, slik at nå består av to separate bygg. Alnaelva er så tenkt lagt i dagen mellom blokkene. 

Prosjektet er tegnet av Arcasa arkitekter. Utbygger er Trym Bolig.

Jeg er mer positiv til prosjektet slik det fremstår nå. Jeg synes den L-formede blokken fungerer bra og jeg tror at den vil gjøre at Enebakkveien vil få langt mer følelse av en urban bygata. Det jeg derimot synes er litt trist er at byggene ikke møter vannlinjen mer, ettersom jeg synes det alltid gir en spesiell og fin atmosfære og det er noe som er ganske sjeldent i byen. De reviderte planene gjør det og enda mer skuffende at man ikke valgte en annen utforming på prosjektet i Arnljot Gellines vei 1.

Saksprosessen kan følges her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 6. mai 2020 14:21
E_Oslo gitt lik
equinox
(@equinox)
Bruker Registered

Bystyret har godkjent et projekt i Diakonhjemmet, "Diakonhjemmet hage" er navnet. Lenke til Akerspostens artikkel på prosjektet. Det er noen bilder i artikkelen, men siden jeg er et nytt medlem av dette forumet, jeg er litt usikker om bildereglene her. Unnskyld hvis innlegget mitt er litt 'kort'.

Jeg synes at projektet har godt potensiell å fortette Diakonhjemmet området - og siden Diakonhjemmet er nær Majorstuen og T-banestasjonen, det er et flott kandidat for denne typen projekt. Arkitekturen er kanskje ikke så innovativ, men jeg synes at fortetting skal gå bra for nabolaget.

SvarSitat
Publisert : 8. mai 2020 16:33
Fredrik gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

@equinox Hei og velkommen til forumet.

Jeg hadde faktisk tenkt til å skrive et innlegg om det, men du kom meg i forkjøpet. 🙂 Det er verdt å merke seg at planene og inkluderer et nytt t-banestopp, som vil komme som erstatning til dagens stopp på Steinerud og Frøen (som må være det t-banestoppet med dårligst standard i dag).

Jeg vurderer å lage en egen tråd til det, med tanke på hvor stort dette prosjektet er. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 8. mai 2020 16:39
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Boligprosjektet i Vækerøveien ved Røa-krysset har nå gjennomgått enda et redesign. Der de to forrige versjonene (se her og her) av dette prosjektet inneholdt en helhetlig fasaderekke langs Griniveien, foreslås det nå isteden å bygge tre frittstående punkthus langs gaten og ett punkthus plassert mot Røa t-banestasjon.

Punkthusene har varierende høyder fra fire til seks etasjer. Det er fortsatt tidlig i prosessen og disse skissen er kun sendt inn som underlag for dialog med plan-og bygningsetaten angående utviklingspotensiale for området, så det er derfor ikke oppgitt hvor mange boenheter prosjektet vil inneholde eller antatt utnyttelse. 

Skissene er tegnet av Lund+Slaatto arkitekter. Utbygger er fortsatt Skanska.

I saksinnsyn.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 8. mai 2020 16:51
equinox
(@equinox)
Bruker Registered

@fredrik

Det er et powerpoint fra ruter som gir noen detaljer om framtidsplaner. Jeg glemt hvor jeg fant dette powerpoint (på ruters nettsted, tror jeg), men det har informasjon om flere av ruters framtidsprojekter, inkludert Diakonhjemmetstasjon planer (men det er fra november 2018, så 😶 ...).

SvarSitat
Publisert : 8. mai 2020 17:15
Fredrik gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt sendt inn en søknad om endring av prosjektet i Bjerregaards gate 2 på St. Hanshaugen. Prosjektet består av to nye innfill-bygg plassert på hver sin side av kvartalet, mot Waldemar Thranes gate på den ene siden og mot Bjerregaards gate på den andre siden. Prosjektet fikk innvilget rammetillatelse i juni i fjor. 

Den søkte endringen går primært på at man ønsker å samle inngangene til et felles inngangsparti ved Bjerregaards gate, men man har samtidig gjort noen endringer på utformingen av de fasadene i prosjektet. Fasadene er nå  tenkt utformet med definerte horisontale “bånd” og to forskjellige toner med lyserød mineralittpuss. Første etasje er tenkt kledd med oljet eik. 

Prosjektet er tegnet av Pir II og utbygger er Heimstaden.

Jeg synes det ser veldig bra ut. Jeg har vært positiv til dette prosjektet hele veiene og jeg mener det representerer et av de beste eksemplene på byreparasjon som foregår akkurat nå, men jeg liker det enda bedre med den mer detaljerte fasaden. Det eneste jeg synes er litt dumt er at man nå har valgt å bruke samme fargetoner på begge de to byggene.

Fasade mot Waldermar Thranes gate:

Fasade mot Bjerregaards gate:

Saksmappen på nettsiden til  Plan- og bygningsetaten.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 12. mai 2020 12:49
sliwek20 gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et par bilder av boligprosjektet Mariboes Gate 14+16 som nå nærmer seg ferdigstillelse. Prosjektet inneholder 33 leiligheter og er delvis bygget over en gammel smie. Rammetillatelsen for prosjektet ble utarbeidet av Kima arkitektur, men så har Øy arkitekter stått for prosessen siden det. 

Bildene er lånt fra en annonsen hos Privatmegleren. Det ser ut som det har blitt foretatt noen endringer sammenlignet med illustrasjoner av prosjektet. Fargetonene på teglen endte opp ganske annerledes enn jeg hadde forventet og spilerekkverkene på balkongene har blitt erstattet med rekkverk i glass.

Bildene ble funnet i denne annonsen.

En illustrasjon av slik prosjektet ble presentert:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 12. mai 2020 13:51
sliwek20 gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Hille Melbye arkitekter har nå bestilt en forhåndskonferanse med ønske om å se på mulighetene for å bygge på bygården i Nordre gate 16 på Grunerløkka. Dette er en hjørnegård som ligger der Nordre gate møter Markveien. Gården er oppført som bevaringsverdig på Byantikvarens Gule Liste.

 Gården består et hjørneparti på to etasjer og et lavere parti langs Markveien på én etasje. Det foreslåtte påbygget er utformet som et to etasjer høyt volum plassert over det lavere partiet. Påbygget er tenkt å inneholde fire nye boliger. 

Utbygger er Olav Thon-selskapet Thongård.

Kilde.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 12. mai 2020 21:03
sliwek20 gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen bilder av det nå ferdigstilte prosjektet i Pilestredet 77-79 på Fagerborg. Prosjektet ligger på en høyde ved Stensparken, der Pilestredet og Fagerborggata møtes. 

Prosjektet er bygget på stedet hvor den kirurgiske avdelingen til Menighetssøsterhjemmet sykehus (senere en del av Lovisenberg Diakonale Sykehus) tidligere holdt til. Eiendommen ble kjøpt av eiendomsutviklingsselskapet Aspelin Ramm i 2015. De gjennomførte så et parallelloppdrag senere samme år, der arkitektkontorene Element arkitekter, R21 arkitekter og Reiulf Ramstad arkitekter ble invitert til å komme med sine forslag til hvordan eiendommen kunne utvikles. 

Det ble besluttet å gå videre med bidraget fra Reiulf Ramstad arkitekter. Eiendommen ligger i grenselandet mellom mellom de urbane bygårdene på Bislett/Hegdehaugen og de mer forstadsaktige byvillaene på Fagerborg. Prosjektet har derfor blitt utformet som tre frittstående leilighetsbygg som gradvis trekkes tilbake fra gaten etterhvert som de går oppover Pilestredet, og slik skaper en overgang til byvillaene med sine forhager. Opprinnelig var de tre byggene tenkt med gradvis nedtrapping på seks, fem og fire etasjer, men dette ble nedjustert til henholdsvis fem, fem og fire etasjer i løpet av utviklingsfasen.

Byggene har fått fasader kledd i tegl og det er brukt ulik mørtel mellom hvert enkelt bygg, slik at det skapes en viss variasjon. Prosjektet inneholder til sammen 59 leiligheter. I tillegg er det et lite næringslokalet på hjørnet mellom Pilestredet og Fagerborggata. Det ble ferdigstilt tidligere i år.

Generelt synes jeg det er et fint prosjekt. Jeg synes det gir en høy kvalitetsfølelse og synes det rammer inn Stensparken på en god måte. Det eneste jeg misliker er hvor synlige etasjeskillene mellom fjerde og femte etasje ble, samt de svarte partiene under balkongene på hjørnet.

Forumtråden dedikert til det ferdige prosjektet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 13. mai 2020 17:51
Side 18 / 40