Områdeutvikling | V...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Hovinbyen Områdeutvikling | Vollebekk

Side 2 / 3
E_Oslo
(@e_oslo)
Aktiv bruker

Det var en utrolig rotete presentasjon.

SvarSitat
Publisert : 16. mars 2020 00:05
Fredrik gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en oppdatering fra Fiolen borettslag som nå er under bygging. Som vi kan se er de i gang med støpe kjelleren. Fiolen representerer femte byggetrinn av Vollebekk-utbyggingen. Bildet er lånt fra en artikkel i lokalavisen Groruddalen.

Bildet er lånt fra denne artikkelen i lokalavisen Groruddalen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 26. mars 2020 13:25
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er de nye planene for Stajonskvartalet. Kvartalet har adresse Brobekkveien 62c og er planlagt ved Vollebekk T-banestasjon. Det er planlagt som fortsettelse av kvartal D2 i områdereguleringen, som ligger helt sørøst i området som er dekket av reguleringen. Planene for kvartalet blir utarbeidet av A-lab arkitekter på vegne av Obos Ny Hjem.

De ønsker å utbygge kvartalet med en variert bebyggelse: De foreslår å bygge et høyhus på 14 etasjer ut mot t-banestasjonen og den fremtidige Stajonslunden, mens resten av kvartalet består av en mer tradisjonell karrébebyggelse i 5 til 7 etasjer. Dette skal gi en utnyttelse på 299%. I de første etasjene er det tenkt noe næring, mens de øvrige etasjene vil inneholde boliger.

Forslagstiller ønsket i utgangspunktet å behandle de nye planene som en fortsettelse av en plansak som allerede pågår for eiendommen, men plan- og bygningsetaten uttalte at prosjektet var såpass forskjellig at de krevdes å starte prosessen på ny med ny kunngjøring av planoppstart. Tilbakemeldingen ble gitt i februar og forslagstiller har fortsatt ikke kommentert den.

Saksmappen i saksinnsyn.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 1. april 2020 23:07
E_Oslo gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et bilde fra en drone av Vollebekk og området rundt. Bygningsrekken som er under bygging ca. midt i bildet, er Fiolen borettslag. Fiolen representerer femte byggetrinn i Obos sin Vollebekk-utbygging.

Bildet ble funnet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 25. april 2020 23:29
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Bystyret har nå vedtatt detaljreguleringen for kvartalet Vollebekkveien 2. Kvartalet ligger lengst sør innenfor området som er dekket av områdeplanen, og vil markere områdets avsluttning mot Lunden. Dette er for øvrig også rett over gaten for den planlagte utbyggingen av prosjektet Stajonskvartalet. Prosjektet er tegnet av A-lab og utbygger er JM. 

Det ble sendt inn to alternativer som en del av reguleringsplanen: Alternativ 1 utarbeidet av forslagstiller og alternativ 2 utarbeidet av plan- og bygningsetaten. Alternativ 1 la opp til en utnyttelse på rundt 230% og høyder i hovedsak mellom 6 og 8 etasjer. Dette skulle gi rundt 243 leiligheter. Pbe sitt alternativ inneholdt reduserte høyder mellom 6 og 7 etasjer, en utnyttelse på 214,5% og ca. 224 leiligheter. 

Bystyret valgte å gå inn for plan- og bygningsetatens reduserte alternativ.

Striplet rød linje viser pbs sitt alternativ:

Fasadeoppriss av alternativ 1 (først) og alternativ 2 (siste):

I saksinnsyn.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 7. mai 2020 20:47
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er planene for etableringen av et nytt parkområde langs T-banetrasen, syd på Vollebekk. Parken har blitt gitt navnet Baneparken. Parken vil inneholde sykkelfelt med fortau langs traseen, et torgareal mot øst og generell beplantning mellom sporet og boligkvartalene.

Parken er prosjektert av Norconsult og det er Bymiljøetaten som vil bygge den. Det har blitt sendt inn anmodning om å avholde en forhåndskonferanse hvor det blant annet ønskes å avklare endelig plassering av sykkelfeltet.

I saksinnsyn.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 20. mai 2020 12:44
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et fint oversiktsbilde som viser alle byggetrinnene som så langt har blitt lagt ut for salg. Arkitekturen er ikke spesielt spennende, men jeg synes man begynner å få en ganske fin kvartalsstruktur her. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 22. mai 2020 23:14
sliwek20 gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen flere illustrasjoner av kvartalet som er planlagt bygget på felt C1B. Kvartalet representerer neste byggetrinn av Vollebekk-utbyggingen av det markedsføres nå under navnet Humla. Det inneholder i alt 184 leiligheter hvorav 44 av dem legges ut for salg i dag. Kvartalet skal etter planen stå ferdig til sommeren 2022. Det er tegnet av Lillestrøm Arkitekter og utbygger er Obos nye hjem.

Illustrasjonene viser og et nytt design for høyhuset som er planlagt sentralt i området (se siste illustrasjon) 

Illustrasjonene ble funnet i denne annonsen på Finn.no.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 25. juni 2020 13:34
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er enda en ny illustrasjon over området, denne gangen sett fra nordøst. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 6. juli 2020 15:43
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt sendt inn et par nye illustrasjoner av prosjektet som er under utarbeidelse i Hans Møller Gasmanns vei 3 . Eiendommen ligger mellom T-banelinjen og Østre Aker vei. 

Planene har blitt noe endret siden sist prosjektet ble presentert her og det inneholder nå 144 leiligheter, ned fra 208 tidligere. Prosjektet består av tre bygg som til sammen danner et åpent kvartal. Høydene på byggene varierer nå fra seks til fire etasjer (det høyeste bygget var tidligere på ni etasjer). Fasaden er tenkt utført i forskjellige nyanser av tegl.

Planene blir utarbeidet av A-lab og utbygger er Fredensborg Bolig.

Saksmappen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 25. august 2020 22:18
Ole
 Ole
(@ole)
Ny bruker

@fredrik

Motorvei, t-bane, bilbutikk og varelager som nærmeste nabo 😱

Passer for de som vil skue utover godsterminalen på Alnabru.

SvarSitat
Publisert : 27. august 2020 09:19
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

@ole Ja, det er ikke akkurat den flotteste tomten i byen. Forhåpentligvis vil områdene bli noe mer attraktivt etterhvert.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 27. august 2020 15:48
Ole
 Ole
(@ole)
Ny bruker

@fredrik Det er planer om å sette ned fartgrensen og gjøre om Østre Aker vei til en Aveny. 

Det er store områder med godsterminalen på Alna som kan transformeres, men jeg ser ikke for meg at noe av dette skjer med det første nå som Hovinbyen fortsatt er under utvikling. 

Jeg synes dette prosjektet er for tidlig ute.

SvarSitat
Publisert : 28. august 2020 10:12
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt søkt om rammetillatelse for de første byggene i reguleringsplanen for Vollebekkveien 2. Reguleringsplanen ble vedtatt av bystyret i april i år.Bystyret vedtok alternativet som ble fremmet av plan- og bygningsetaten (alternativ 2) og det åpner opp for byggingen av rundt 224 leiligheter og med høyder på mellom seks og syv etasjer. 

Byggene det er søkt om rammetillatelse for ligger mot vest innenfor planområdet og representerer det som har blitt kalt felt A. Feltet består av tre “hus” som er sammen til to L-formede volum. Husene vil ha 116 leiligheter og to næringslokaler. Byggene har høyder som varierer fra fem til syv etasjer og fasadene er utformet i forskjellige nyanser av tegl. Byggenes materialer har blitt vagt i samarbeid med  KOI Fargestudio, som har utarbeidet en egen fargepalett for hvert bygg med forskjellige farger på teglen, karmene, balkongene og lignende. 

Reguleringsplanen ble laget av A-lab, mens det er Derlick arkitekter som har tegnet byggene det når er søkt om rammetillatelse for. Utbygger er JM Norge.

Fasader mot sør:

Fasader mot øst:

Fasader mot nord:

Fargepaletten:

Utenomhusplanen:

I saksinnsyn.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 18. oktober 2020 13:37
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

For øvrig så hadde JM et nytt flyfoto av slik Vollebekk fremstod i september i år på sin nettside. 

Bildet ble funnet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 18. oktober 2020 17:30
Side 2 / 3