Områdeutvikling | N...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Trondheim Områdeutvikling | NTNU Campussamling

Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er en tråd for den planlagte utviklingen av NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) sitt såkalte campus-område i Trondheim. Norges tekniske høgskole ble opprinnelig etablert i 1910 på Gløshaugen, et par kilometer sør for Trondheim sentrum. Skolen har siden vokst seg til å inkludere en mengde lokalisasjoner rundt omkring i Trondheim, med humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag på Dragvoll og fag innenfor kunst og musikk i Midtbyen. 

Det er nå et ønske om samlokalisere store deler av NTNUs virksomhet i Trondheim i et nytt campus-området sentrert rundt det gamle universitetsområdet på Gløshaugen. Det nye campus-området vil i tillegg dekke Høgskolebakken ned mot Samfunnet og Hestehaugen ned mot Elgeseter gate. I alt er det planlagt å bygge ut 92 000 kvadratmeter med nye bygg og videre rehabilitere 45 000 kvadratmeter av dagens bygningsmasse. 

Kommunen vedtok en veiledende plan for offentlige rom og forbindelser (vpor) med føringen for den videre utviklingen av  området i 2019. Det ble så sendt inn et planinitiativ i mai med ønske om å starte på reguleringen av prosjektet. Planen er ha området ferdig regulert innen utgangen av 2022.

I planinitiativet har det vært fokus på å forbedre områdets henvendelse mot resten av byen. Høgskolebakken foreslås utviklet med to kvartaler med nye sammenhengende volumer med næringsbebyggelse, og det sees på mulighetene for å få NRK midt sitt hovedkontor hit. Hestehaugen foreslås utviklet med en ny klynge med bygninger av høy utnyttelse, som skal sikre forbindelser mellom Gløshaugplatået og kollektivknutepunktet på Elgeseter. Gløshaugen foreslås utviklet basert på den tablerte kvartalsstrukturen og med nye bygninger syd mot Strindvegen. 

Planinitiativet er utarbeidet av Rodeo arkitekter.

Sitat
Topic starter Publisert : 5. juli 2020 13:39
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt søkt om rammetillatelse for oppføringen av bygget som skal huse det Medisin- og helsevitenskapelig fakultet. Bygget vil i tillegg inneholde idrettsfasiliteter for studentsamskipnaden i Trondheim, Ålesund og Gjøvik. Det er tenkt bygget i Elgeseter Gate 10. Eiendommen ligger egentlig utenfor området som er dekket av planiantivet presentert i forrige innlegg, men ettersom det er likevel såpass nærme og bygget vil bli en del av NTNU, så synes jeg det var naturlig å poste det her.

Nybygget dimensjoneres for 2000 studenter, 2000 brukere av idrettsfasilitetene og 200 ansatte. Det har et samlet areal på nesten 14 000 kvadratmeter fordelt på seks etasjer. Byggets fasader vil bli utført i treverk behandlet med linolje, men med enkelte partier som er forbeholdt solcellepaneler. Prosjektet inkluderer og et nytt torg anlagt i det nordvestlige hjørnet av eiendommen. 

Bygget er tegnet av Link arkitektur.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 5. juli 2020 22:02
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nylig blitt sendt inn et planforslaget for en utvidelse av Samfundet (Studentersamfundet i Trondheim sin bygning) med et nybygg. Samfundet ligger i krysset der Klostergata møter Elgeseter gate. Dagens bygg har et areal på 6 000. og stod ferdig i 1929. Den var tegnet av arkitekten Eystein Michalsen og blir regnet for å være  det første rene betongbygget i landet. 

Nybygget er planlagt oppført på det som i dag er en parkeringsplass øst for Samfunnet. Nybygget vil være på tre fulle etasjer (pluss en tilbaketrukket fjerde etasje med ventilasjonsanlegg) og vil ha et areal 4 800 kvadratmeter. 

I planforslaget heter at det nybygget skal utformes med en arkitektur som skaper en balanse mellom et lukket og åpent utseendet og det er satt krav om at det ikke skal ha for stor kontrast til dagens bygg, samtidig som at det skal være tydelig forskjell mellom hva som er gammelt og nytt. De vedlagte skissene viser to alternativer til utforming av fasadene med enten skjerm- eller teglkledning. 

Planforslaget er utarbeidet av Eggen arkitekter.

Teglfasaden:

Skjermfasade:

Fjernvirkning:

Oppriss:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 1. februar 2021 23:07
sliwek20 gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Statsbygg, kommunen og NTNU har sammen undersøkt alternativer for reguleringer av de to delområdene ved Høgskoleveien/Grensen og Hesthagen/del av Høgskoleparken og anbefalingene har nå blitt presentert.

De anbefaler å gå for et alternativ kalt Transformasjon ved Høgskoleveien/Grensen. Det anbefalte alternativet muliggjør bevaringen av de gamle trehusene i området, noe som vært mye debattert problemstilling tidligere.

De anbefaler å gå for et alternativ kalt Gangbruforbindelse mellom by og platå ved Hesthagen/del av Høgskoleparken. Som navnet tilsier så inneholder det anbefalte alternativet en gangbru gjennom parken og det begrenser mengden utbygging i parkområdet.

På nettsiden til NTNU.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 9. februar 2021 23:40
E_Oslo gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt publisert en del nye illustrasjoner av den planlagte fasaden på tilbygget til Samfundet kan bli. Ut i fra illustrasjonene ser det ut som om man har gått for en løsning med tegl murt i et gitter-mønster med glipper som slipper inn lys fra bygget bak. Jeg synes det ser veldig elegant og fint ut. 

Planen er tilbygget skal stå ferdig til UKA går av stabelen i 2023.

Artikkel i lokalavisen Nidaros.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 8. april 2021 12:30
arntfu, Eric og Mikael likte
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Voll arkitekter har nå sendt inn en søknad om rammetillatelse for tilbygget til Samfundet som ble presentert over. Byggene vil få en fasade med såkalt skjermtegl lagt over en flate med rosa-malt fibersement. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 16. juli 2021 20:40