Varsler
Fjern alle varsler

Levanger Byutvikling og byggeprosjekter i Levanger

Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er diskusjonstråd for alle byggeprosjekter i Levanger uten egne dedikerte tråder.

Bildet ble funnet på nettsiden til Levanger kommune.

Sitat
Topic starter Publisert : 22. april 2021 13:21
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Forslag for detaljregulering av den såkalte Tommen Gram-tomta i Halsanvegen 7-9 i Levanger sentrum. Tomten grenser til Stadionparken og er i dag regulert til industri. 

Eiendommen ønskes bebygget med et nytt kvartal bestående av rundt 83 boliger fordelt på fem leilighetsbygg. Kvartalet er tegnet med fire etasjer mot Halsanveien og Grønns gate og trappes ned til tre etasjer ut mot Stadionparken og i sør. Mot Halsanveien er kvartalet formet med en sammenhengende fasaderekke, mens kvartalet åpnes opp mot parken i form av tre frittstående bygningsvolumer. Fasaderekken er tenkt med vertikal inndeling med ulik farge- og materialbruk, slik at det skapes en illusjon av at kvartalet er satt sammen av flere mindre bygg. 

Tag arkitekter er bak reguleringsplanen og de har utarbeidet den på vegne av grunneier Levanger eiendom AS.

Jeg synes det virker som et prosjekt som passer godt inn i området. Jeg synes og at dette viser enda et godt eksempel på god og variert fargebruk. 

Informasjon om prosjektet på Levanger kommune sin hjemmeside.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 22. april 2021 13:28
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Boligprosjektet Sjøgata Brygge med rundt 50 leiligheter i vannkanten mot sundet i Levanger sentrum. Dette er eiendommen som tidligere var Levanger kjøpesenter. Planene innebærer rehablitering og ombygging av deler av dagens bygningsmasse samt bygging av to nybygg i tradisjonell trehusbrygge-stil. Prosjektet ble først presentert i 2017, men det har siden den gang stått i bero. Utbygger Stiklestad Eiendom har nå hatt møter med kommuner og åpner for å revidere planene for å få de til. 

Du kan lese mer om planene i denne artikkelen i lokalavisen Innherred.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 22. april 2021 13:41
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt varslet oppstart oppstart med reguleringsarbeidene for prosjektet Levanger Brygge. Som navnet indikerer er prosjektet planlagt i sjøkanten i Levanger, på et område som i dag er dominert av diverse industri- og lagerbygg. Prosjektet utgjøre byggetrinn to av Levanger Brygge-utbyggingen og består av et kvartal med bygg i fem etasjer. Det er næring i første etasje og rundt 60 boliger i etasjene over. 

Levanger Brygge er tegnet av Per Knudsen Arkitektkontor. Det er satt frist til den 26. oktober for å komme med innspill til planarbeidet.

Kunngjøringsannonsen på nettsiden til Levanger kommune.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 22. april 2021 13:41
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Planene for Sjøgata Brygge i Levanger har nå blitt vedtatt. Kommunestyret valgte riktignok å vedta en noe redusert versjon sammenlignet med planene vi har sett tidligere, og det vedtattet prosjektet har en maks høyde på fire etasjer.

Artikkel i Trønder-Avisa.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 22. april 2021 13:43
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nylig blitt presentert planer for utviklingen av eiendommene Håkon den godes gate 31 og Kirkegata 50 i Levanger sentrum. Disse eiendommene ligger rett ved Sejersteds Park og inkluderer blant annet tidligere Levanger og Skogns Sparebank sitt hovedkontor fra 1913. 

Det gamle bankbygget vil bli bevart og det er planlagt oppført to nye leilighetsbygg på hver sin side av det; På hjørnet mot Håkon den godes gate er det tenkt et bygg på fire etasjer og saltak, mens langs Kirkegata er det tegnet inn et mindre infill-aktig bygg på tre etasjer. 

Det ble bestilt oppstartsmøte med kommunen i februar i år og Norconsult er engasjert som ansvarlig plankonsulent.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 22. april 2021 17:41