Byutvikling og bygg...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Oslo Byutvikling og byggeprosjekter i Oslo

Side 6 / 34
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Bydelene St. Hanshaugen og Grünerløkka ønsker å bygge 12 omsorgsleiligheter for mennesker med kognitiv svikt i et nybygg i Thulstrups gate 4 på Adamstuen/Ullevål. Prosjektet er tegnet av Heggelund & Koxvold og det har nå blitt bestil forhåndskoferanse for det. Utbygger er det kommunale foretaket Boligbygg Oslo KF.

Saksmappen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 19. mars 2019 20:39
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt bestilt planforhåndskonferanse for et prosjekt som går ut på å rive dagens bebyggelse i Geitmyrsveien 7D på St. Hanshaugen og erstatte det med et nybygg. Dagens bygg på eiendommen er tidligere Gamle Aker menighetshus og ble oppført i 1926 med Haral Petersen som arkitekt. Bygget er ikke oppført på Byantikvarens gule liste. Hamran/Johansen Arkitekter er arkitektene for det foreslåtte nybygget.

Jeg mener det er trist om man velger å rive dette bygget og jeg må si jeg er svært overrasket over at det ikke er oppført på den gule listen (generelt så blir jeg stadig forundret over prioriteringene Byantikvaren gjør). Jeg mener dagens bygg fungerer greit nok i byrommet som det er og det er snart 100 år, så da mener jeg det har fortjent å bli bevart. 

Saksmappen i saksinnsyn med alle relevante dokumenter.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 20. mars 2019 14:06
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Reviderte illustrasjoner av det store utviklingsprosjektet i Pilestredet 75 C ved Stensparken på Bislett. Reguleringsforslaget er tegnet av Arcasa arkitekter og KLP eiendom er utvikler bak.

Jeg frykter at prosjektet vil oppleves som en massiv mur og jeg mener det burde ha blitt gjort mer å bryte opp bygningselementene og få til en god estetisk utforming. Når det er sagt så liker jeg den høye første etasjen med næring ut mot gaten. 

Den videre saksgangen kan følges her hos pbe.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 20. mars 2019 21:23
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er Dronning Ingrids hage. Det er et prosjekt for å bygge en såkalt demensby i Hovinveien 6 og 10, på tomten mellom Lille Tøyen sykehjem og Lille Tøyen hageby. Prosjektet er basert på et konkurranseforslag for utformingen av området levert av Arkitema Architects, men det er gjort noen mindre endringer på designet med tanke på plassering og form av vinduer og slikt. Utbygger er det komunale selskapet Omsorgsbygg Oslo KF. Det ble levert inn søknad for rammetillatelse i Februar i år. 

Jeg  håper prosjektet vil bidra til å binde områdene på hver side sammen og gi det området et en mer definert kvartalsstruktur.

Konkurranseforslaget:

Plandokumentene fra rammesøknadden:

Saksgangen på Oslo kommune sine nettsider.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 24. mars 2019 14:17
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et bilde fra webkameraet til oppføringen av 124 omsorgsleiligheter i prosjektet Diakonhjemmet Hage på Diakonhjemmet-området på Steinerud. Byggene har adresse Borgenveien 1 -og Diakonveien 2 -4 og de representerer første byggetrinn i den planlagte storutbyggingen av sykehusområdet. Lund+Slaatto arkitekter er arkitekter for samtlige av de planlagte byggene. Webkameraet-bildet er lånt fra hjemmesiden til prosjektet. 

Bildet er hentet fra prosjektets webkamera.

Og her er slik byggene er tenkt å fremstå når de står ferdig: 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 25. mars 2019 15:04
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

En oppdatering fra byggingen av et det nyte kontorbygget i Youngstorget 3 ved Folketeateret i Oslo sentrum. Bygget er tegnet av Hille Melbye arkitekter. Prosjektet har gjennomgått noen forandringer siden sist det ble presentert her

Jeg synes prosjektet ser ganske greit ut om enn noe anonymt. Jeg synes i hvert fall det er bra at mursteinen endte opp lant lysere enn slik de ble fremstilt i illustrasjonen.

Bildet er lånt fra Hille Melbye sin Facebook-side:

Her er en illustrasjon som viser hvordan prosjektet er tenkt å bli når det er fullført. Denne illustrasjonen viser de endrede planene. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 2. april 2019 21:03
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et bilde tatt fra toppen av boligprosjektet Pilestredet 77-79 som er under oppføring ved Stensparken ved Fagerborg/Bislett. Bildet er publisert på hjemmesiden til Reiulf Ramstad arkitekter, men det er dessverre ikke oppgitt når det ble tatt. Jeg kan ikke huske å ha sett det på nettsiden der før og råbygget (som bildet ser ut til å være tatt fra toppen av) skulle etter tidsplanen stå ferdig oppført nå til våren, så jeg regner med at bildet er ganske ferskt. Byggene er tegnet av Riulf Ramstad og Aspelin Ramm er utvikleren bak prosjektet.

Jeg synes dette prosjektet ser svært lovende ut. Jeg synes former og bebyggelsestrukturen gjør at det minner om en modernisert versjon av historiske @59.9193607,10.720186,3a,75y,94.86h,102.64t/data=!3m6!1e1!3m4!1sOcE6KRG5J256Rc31vuzQ6Q!2e0!7i13312!8i6656" target="true">leilighetskomplekser som dette. noe jeg synes passer godt inn som er overgang mellom den åpne strukturen i Fagerborg og den mer lukkede i Bislett-området. Jeg tror også prosjektet vil være med på å visuelt definere Stensparken. Så gjennstår jo det selvfølgelig å se om den endelige utførelsen er i tråd med illustrasjonene. 

Her er noen illustrasjoner av prosjektet slik det er tenkt å bli:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 3. april 2019 15:18
Arild gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

I dag var jeg for en gang skyld ute og tok bilder. I den forbindelse tok noen flere bilder som viser hvor langt det Pilestredet 77-79 prosjektet på Fagerborg, som ble presentert i innlegget over, har kommet. Råbygget ser som nevnt ut til å være ferdig oppført, men det så ikke ut som om de hadde startet arbeidene på fasadene.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 9. april 2019 19:32
Mikael gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Jeg gikk videre til Majorstuen der jeg tittet innom utbyggingen av kjøpesenteret Valkyrien. Kjøpesenteret vil ha hovedinngang fra Bogstadveien, men prosjektet inneholder også et nybygg/infill med fasade mot Ole Vigs gate. Dette bygget vil ha adresse Ole Vigs gate 24. Hele utbyggingsprosjektet er tegnet av Melbye arkitekter. 

Denne illustrasjonen, som ble sendt inn sammen med rammesøknaden, viser hvordan Ole Vigs gate 24 er tenkt å fremstå:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 9. april 2019 19:42
Mikael gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Arkitektkontoret Arkitekturlaboratoriet (eller A-lab som de er kjent som) har nå bestilt en forhåndskonferans for utviklingen av eiendommen i Sandakerveien 33c. Adressen, som nærmest ligger i bakgården til kulturbygget Soria Moria på Torshov, er i dag bebygget med et næringsbygg på 5 etasjer hvor Panduro Hobby holder til. A-lab ser for seg at begyggelsen erstattes med en boligblokk på 7 etasjer på det høyeste. Det er også tenkt at det som i dag er en parkeringsplass ut mot Sandakerveien, kan bli erstattet med en forhage for prosjektets beboere. Forslagsstilleren bak denne foreslåtte utbyggingen er USBL.

Saksmappen på nettsiden til plan- og bygningsetaten.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 10. april 2019 14:17
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Pussig nok så har det nå også blitt levert inn en rammesøkand på oppføring av en ny boligblokk på i Sandakerveien 52, som er eiendommen rett over gata for prosjektet i forrige post. Nybygget vil bli bygget på eiendommen til Blystadvillaen. Den parkmessige hagen til villaen er tenkt opparbeidet og å bli benyttet som utenomhusarealer for nybygget. Prosjektet er tenkt å inneholde i alt 36 leiligheter. Dyrvik arkitekter har tegnet blokka og tiltakshaver er JM Norge.

Utenomhusplanen: 

Saksmappen hos plan- og bygningsetaten.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 13. april 2019 13:50
Mikael gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

I Sandakerveien 78, altså videre nord i samme gata, er det et større boligprosjekt under regulering. TAG arkitekter har tegnet prosjektet og Fredensborg eiendom er utvikleren bak det. Fullstending planforslag har nå blitt sendt inn til plan- og bygningsetaten og neste steg i utviklingen er å legge det ut til offentlig ettersyn. Prosjektet legger opp til rundt 100 nye leiligheter og en begyggelse på 8 etasjer på det høyeste, men som gradvis trapper seg ned langs med Sandakerveien til 6 etasjer der det møter eiendomsgrensen. 

Planforslaget kan sees i saksinnsyn hos pbe.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 13. april 2019 17:25
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt bestilt et oppstartsmøte for oppføringen av 14 nye omsorgsleiligheter for vanskeligstilte på det som i dag er en parkeringsplass i Håkons gate 14 og 16 på Tøyen i bydel Gamle Oslo. Boligene er tegnet av Strand/Løken arkitekter og Boligbygg Oslo KF er utvikleren bak prosjektet. 

Jeg synes det ser ut som et fint lite prosjektet som komplementerer kvartalet på en god måte. Jeg har faktisk lurt en stund på når det kom til å skje noe med denne parkeringsplassen og jeg har glad for at vi nå ser et forsøk på å gjøre noe med den. Det er fortsatt en del lignende hull i bebyggelsesstrukturen rundt på Tøyen, så jeg håper vi får se flere slike prosjekter der.

Prosjektets saksmappe hos Oslo kommune.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 17. april 2019 13:29
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Jeg var innom Grunerløkka og Vulkan-området i går og så hvordan det gikk med infill-tårnet som blir bygget i Møllerveien 4-6 og Vulkan 2-8 (det er adressene prosjektet har blitt gitt hos plan- og bygningsetaten). Fredensborg eiendom er tiltakshaver og de har valgt å bare kalle bygget for "Vulkan". Arkitektene for prosjektet er AART/SJ architects. Bygget er forventent å stå ferdig til juni i år og salget av leilighetene vil først starte etter det. Det vil i alt ha 8 nye leiligheter. 

Bygget blir på en måte inngangsporten til Vulkan-området og  jeg synes det komplementerer Vulkan på en god måte. Hele dette området begynner  få en veldig fin, urban atmosfære med høy tetthet. Det blir nesten som Grunerløkkas svar på Tjuvholmen. Jeg synes nok at dette prosjektet fremstår mindre tiltalende fra Møllerveien-siden. Ironisk nok føles det nesten ut som bakgården til bygget. Jeg skulle nok foretrukket en mer åpen fasade på denne siden og. 

To llustrasjoner av slik prosjektet blir presentert på Fredensborg bolig sine sider:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 19. april 2019 19:10
Mikael gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Jeg var også innom boligprosjektet Mariboes Gate 14+16 i Mariboes gate, plassert midt mellom Hammersborg og Vulkan-området i forrige post. Dette prosjektet får 33 leiligheter og det er delvis tegnet av Kima arkitektur (de stod for rammetillatelsen) og delvis Øy arkitekter (de står for den videre prosessen etter rammetillatelsen). Nybygget vil bli bygget over en gammel smie som står på tomten i dag.

Ferdigstillelse er forventet å bli i 2020 og  de var nå i gang med grunnarbeidene til bygget. 

Jeg synes dette virker som et veldig spennende prosjekt. Jeg liker godt hvordan den gamle smia har blitt integrert inn i nybygget. Jeg håper dette prosjektet kan  være med på å gi området et løft.

Illustrasjoner som viser hvordan det er tenkt å bli: 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 19. april 2019 22:21
Mikael gitt lik
Side 6 / 34