Byutvikling og bygg...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Oslo Byutvikling og byggeprosjekter i Oslo

Side 7 / 34
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et prosjekt for å utvikle og påbygge Blå Kors sin bygning i Storgata 38 ved Nybrua. De foreslår å bygge på eiendommen med et nytt bygg i bakgården og en ny, tilbaketrukket etasje mot Storgata. Det ønskes også og åpne opp og aktivisere første etasje ut mot gaten som en del av  prosjektet. LPO arkitekter har tegnet forslaget som det nå har blitt bestilt forhåndskonferanse for. 

Saksmappen i saksinnsyn hos pbe.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 21. april 2019 22:10
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Pilot arkitekter har nå lagt inn en bestilling på forhåndskonferanse hos plan- og bygningsetaten for oppføringen av et nytt boligprosjekt med adresse Grønlandsleiret 55 på Grønland i bydel Gamle Oslo. De har tidligere søkt om å få bygge et boligbygg på 8 etasjer på eiendommen, men planene har nå blitt revidert ned til 7 etasjer (hvorav den øverste etasjen er trukket tilbake fra fasadelivet) etter tidligere føringer fra pbe. Sammen med søknadden er det lagt med en rekke forskjellige skisser av  mulig farge- og materialbruk på fasaden til bygget, og det er ønsket å drøfte endelig utforming av gården gjennom den videre prosessen. Bonum bolig er utvikleren bak prosjektet. 

Fasadeoppriss mot Grøndlandsleiret: 

Skisser av forskjellige forslag til materialitet: 

Saksmappen hos kommunen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 23. april 2019 13:08
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et nytt kontorbygg i Christian Krohgs gate 35 like ved Nybrua i bydel Grunerløkka. Dette er en del av samme kvartal som prosjektet i Storgata 38 øverst på denne siden. Link Arkitektur har nytegnet bygget som det nå har blitt søkt om rammetillatelse for. Obos eiendom er tiltakshaveren bak prosjektet og de skriver at de forventer at bygget ferdigstillelses i siste halvdel av 2021 på sine nettsider. Byggets BTA er på ca 6.200 kvm.

Jeg synes det ser ut som et gankse greit prosjekt. Jeg mener det litt industrielle utrykket på bygget passer godt inn i området. Det eneste jeg skulle likt å sett var at fortauet utenfor ble oppgradert med granitt som en del av prosjektet. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 23. april 2019 15:56
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Kuben+, et prosjekt for å oppføre 80 nye omsorgsboliger i Kjelsåsveien 114-116 ved Grefsen stadion på Kjelsås. Det foreslåtte nybygget baserer seg på rammene gitt i reguleringen for eiendommen som ble vedtatt i 2015. Hille Melbye arkitekter stod for håndteringen av reguleringsarbeidet i 2015, men det er arkitektkontoret Common Ground som er ansvarlig søker for oppføringen nå. Tiltakshaver er Boligbygg Oslo KF og det har nå blitt lagt inn bestilling forhåndskonferanse for prosjektet. 

Det er ikke det mest spennende prosjektet, men jeg håper at det vil gi være med på å bedre definere på byrommet rundt trikkeholdeplassen. Jeg tror også at det lille torget og den lille lommeparken forran sveitservillaen kan bli et attraktivt oppholdssted. 

Saksmappen hos Oslo kommune.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 25. april 2019 14:57
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Byrådet i Oslo har nå uttarbeidet et forslag for ny arkitekturpolitisk plan i Oslo by. Aftenposten skriver at tanken bak planen er at den er «ment å fungere som et veiledende beslutningsgrunnlag for arkitekturpolitiske prioriteringer og vedtak i årene fremover, både for kommunen og private utbyggere». Det foreslås å etablere en byarkitekt i et forsøk på å gi ekstra fokus til det helhetlige arkitektoriske bildet i byutviklingsdebatten. Et annet punkt som foreslås er å gi byen en fargeveileder for å skape større bevissthet rundt fargebruken i det offentlige rom. 

Selv om jeg regner med at disse forslagene i stor grad skyldes den pågående debatten rundt Bjørvika-utbyggingen, så ser  jeg svært positivt på disse ideene. Jeg håper vi på slik hvis kan oppnå en større debatt om hvordan vi bygger fremfor kun om vi skal bygge. 

 

Aftenposten sin artikkelen om forslaget.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 29. april 2019 21:37
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin
Et infill-prosjekt som er under utvikling i Thereses gate 31 på Bislett. Eiendommen er i dag bebygget med det som tidligere var filialfabrikk, pakkhus og bryggerhus for Conrad Langaards Tobaksfabrikk og hvor det blant annet er et t vinmonopol i dag. Det foreslås å videreutvikle disse eiendommen med å oppføre noen nye bygningsvolumer i massivtre oppå de historiske industribyggene (det kan sånn sett minne litt om prosjektet i Mariboes gate 14-16).
 
Utvikleren Oslo House har jobbet med denne eiendommen siden 2017 og det har tidligere vært noen uoverensstemmelser med tanke på plasseringen og utformingen av de nye volumene og hva tomten faktisk tåler av utbygging. Dette her er et skisseprosjekt som nå har blitt uttarbeidet og det ser ut til å basere seg på føringene de fikk fra blant annet Bytantikvaren med tanke på at de nye bygningsvolumene skulle oppleves adskilt fra dagens bygningsmassen og at byggeme skulle settes litt tilbake fra gateløpet i Thereses gate. Skisseprosjektet er tegnet av de Britiske arkitektene Witherford Watson Mann Architects i sammarbeid med norske Tuvalu Arkitekter.
 
 Oslo House har beskrevet prosjektet som Europes råeste infill-prosjekt. Jeg ville tro det er ganske hard konkurranse om denne tittelen med tanke på bare de infill-prosjektene man har under utvikling i lille Oslo (og det er sannsynligvis et tilsvarende antall om ikke mer under utvikling i større byer som Berlin, London, København, Barcelona m.m.), men jeg håper dette i hvert fall gir en indikasjon på ambisjonsnivået som ligger bak prosjektet. 
 
Jeg synes dette virker som et utrolig spennende prosjekt som jeg vil holde et godt øye med fremover. 
 
SvarSitat
Topic starter Publisert : 2. mai 2019 13:41
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Jeg var innom Eugenies gate 5 på Bislett i dag. Her driver Bonum og oppfører et infill-prosjekt som er tegnet av A38 arkitekter. 

Infill-prosjektet kan ofte være veldig spennende, men i dette tilfellet synes jeg det ser ganske kjedelig og billig ut. 

Noen illustrasjoner av prosjektet:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 4. mai 2019 22:39
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Jeg var deretter innom Carl Berner og prosjektet Carl Berner torg. Dette prosjektet er tegnet av Link arkitektur mens Peab Eiendomsutvikling er utbyggeren bak det. Carl Berner torg vil inneholde 111 nye leiligheter når det står ferdig. 

Råbygget hadde nå nådd full høyde langs nesten hele fasaden mot Trondheimsveien, men det gjenstod enda noen etasjer mot Hasleveien og hjørnet mellom den og Trondheimsveien. 

Det begynte å regne når jeg tok bildene, så kvaliteten bli litt sånn der og det fristet ikke å ta flere bilder av prosjektet enn absolutt nødvending. 

Noen illustrasjoner som viser hvordan det blir rerpresentert på hjemmesiden til prosjektet: 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 4. mai 2019 23:08
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Arcasa arkitekter har nå bestilt oppstartsmøte for utviklingen av eiendommen Borgenveien 2-4 og Sørkedalsveien 41-43 på området Volvat. Eiendommen, som ligger midt mellom Borgen og Majorstuen t-banestasjon, ønskes utviklet til nye kontor, boliger samt et nytt medisinsk senter for selskapet Volvat. Det er også Volvat eiendom som er tiltakshaver bak den foreslåtte utbyggingen. 

Jeg er i utgangspunktet svært positivt til tiltagende urbanisering langs Sørkedalsveien. Til tross for hvor sentralt denne veien ligger og hvor god kollektivdekning den har, så er den overraskende lite tilrettelagt for gående og annen menneskelig aktivitet. Isteden føles den kun som en gjennomfartsåre. Jeg mener Sørkedalsveien har et stort potensial til å bli en hyggelig og urban allé om den utvikles riktig. 

Samtidig setter jeg spørsmålstegn ved deler av det foreslåtte plangrepet. Er det virkelig ønskelig å trekke tilbake deler av fasaden her for å skape et torg? Burde man ikke heller lage en helhetlig fasaderekke for å "sluse" livet mot gaten? Plangrepet legger også opp til å rive et par historiske villar; Jeg mener at man i utgangspunktet burde prøve å integrere disse inn i prosjektet på et vis. Indre by i Oslo har @59.9172583,10.717375,3a,75y,77.31h,96.49t/data=!3m6!1e1!3m4!1sIdvAKA-XZXP64ipD7TtqwQ!2e0!7i13312!8i6656!5m1!1e4" target="true">faktisk flere eksempler der man har greid å delvis integrere eldre forstadsvillaer inn i en ellers urban gatestruktur og jeg mener man burde se til de for inspirasjon. 

Saksmappen hos plan- og bygningsetaten.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 8. mai 2019 14:48
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

En mulighetstudie for utviklingen av eiendommen Silurveien 45 ved Ullernåsen T-banestasjon. Studien er uttarbeidet av Dark arkitekter på vegne av Telenor eiendom i forbindelse med at de ønsker å legge tomten ut for salg. 

Når er det selvsagt veldig tidlig i prosjektfasen og så vidt jeg kunne se har verken Dark eller Telenor en gang hatt samtaler med plan- og bygningsetaten om utbyggingspotensialet, men det kan kanskje være interessant å se hvordan man ser for seg å utvikle denne tomten i hvert fall. Og så gjenstår det å se om det blir noe ut av det. 

Dette er nok et sted vi aldri kommer til å se noe særlig urbant dessverre til tross for at det ligger såpass nærme en t-banestasjon, men jeg synes i hvert fall arkitekturen er litt interessant og jeg liker svært godt fargen på teglen som er brukt. Om slik tegl finnes utenfor dataanimerte illustrasjoner, så skulle jeg gjerne likt å se dem bli brukt i faktiske prosjekter. 

Dark arkitekter sin side om prosjektet.

Prosjektet som omtalt av Estate Nyheter (du trenger pluss-abonnement for å lese artikkelen). 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 8. mai 2019 22:06
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin
Publisert av: Fredrik

Det har nå blitt bestilt planforhåndskonferanse for et prosjekt som går ut på å rive dagens bebyggelse i Geitmyrsveien 7D på St. Hanshaugen og erstatte det med et nybygg. Dagens bygg på eiendommen er tidligere Gamle Aker menighetshus og ble oppført i 1926 med Haral Petersen som arkitekt. Bygget er ikke oppført på Byantikvarens gule liste. Hamran/Johansen Arkitekter er arkitektene for det foreslåtte nybygget.

Plan- og bygningsetaten har nå gitt sin tilbakemelding på  bestillingen av planforhåndskonferansen. Bygningen har visstnok blitt tentativt oppført på byantikvarens gule liste og byantikvaren motsetter seg derfor rivningsforslaget. De sier videre at det kan bli aktuelt å sende forslaget over til riksantikvaren skulle forslagsstiller velge å gå videre med det. Pbe på sin side sier at utnyttelsen bryter med det som er førende for området og påpeker at eiendommen ikke ligger innenfor noen utviklingsområder i kommunedelplanen. De melder at de derfor kommer til å vurdere å stoppe en eventuell plansak. 

Det virker dermed svært sannsynlig at det ikke blir noe av detter prosjektet. Jeg mener dette er gledelige nyheter ettersom jeg mener dagens bygg fortjener å bli bevart.

Plan- og bygningseatens brev til forslagsstiller kan sees her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 9. mai 2019 23:50
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et lite infill-prosjekt som er under utvikling i Kingos Gate 11 ved Ila i bydel Sagene. Til tross for adressen, så vil bygget primært henvende seg til Vøyensvingen. Eiendommen blir i dag kun brukt som parkering. Infill-en er tegnet av Stein Halvorsen Arkitekter og den er tenkt å inneholde 9 nye leiligheter samt en takhage for byggets beboere. Halvorsen leverte inn søknad om rammetillatelse den tredje denne måneden og søknadden venter nå på behandling av plan- og bygningsetaten. 

TIltaksshaver bak prosjektet er et firma kalt Oslot Vest Apartment as.

Rent arkitektonisk så synes jeg ikke prosjektet er spesielt interessant, men jeg synes det er positivt at man tetter dette hullet i bygningsrekken langs og er dermed med på å definere Vøyensvingen som et byrom. Teglen, slik den fremstår i illustrasjonene, ser også ut til å være av høy kvalitet. Så prosjektet er kanskje anonymt, men jeg tror likevel det vil utgjøre en forbedring fra dagens situasjon. 

Saksmappen hos pbe for prosjektet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 10. mai 2019 20:54
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Jeg tok noen bilder av den ferdige enebolig-infillen i Tromsøgata 7a på Rodeløkka i dag. Eneboligen er tegnet av sivilarkitekt Julia Yran og prosjektet stod ferdig i fjor (2018).

Jeg synes dette endte opp som et fint bygg som passer godt inn i omgivelsene. 

Tråden for det ferdigstilte prosjektet kan sees her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 11. mai 2019 15:31
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Jeg var innom Kværnerbyen i dag og tok en titt på hvordan det gikk med prosjektet Kværnerdammen i Turbinveien 36-56. Dette boligkomplektset er tegnet av Arcasa arkitekter. Obos er utbyggeren bak det, i likhet med resten av Kværnerbyen. 

Jeg synes det virket relativt bra utført. De hadde blitt brukt mer og varmere treverk enn det jeg hadde forventet utifra salgsillustrasjonene. Dessverre så var det ikke plantet ut noe vegetasjon, noe som gjorde at omr[det fremstod ganske bart og utrivelig. Det var plassert ut noe som så ut som plantekasser langs veggene, så jeg regner med og håper at dette vil endre seg etterhvert.

Generelt så vil jeg si at Kværnerbyen begynner å få en overraskende urban atmosfære. Det største problemet slik jeg ser er hvor adskilt det ligger fra resten av byen. 

Salgsillustrasjonen:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 11. mai 2019 17:50
Mikael gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en oppdatering fra oppføringen av et nytt leilighetsbygg i Hesselbergs gate 10 på Grunløkka. Dette infill-prosjektet vil ha 14 nye leiligheter fordelt på to nybygg. Bygget er tegnet av Enerhaugen Arkitekterkontor. Tiltakshaver bak prosjektet er Gustav Eiendom Drift.

Et oppriss som  viser hvordan fasaden mot Hesselbergs gate vil fremstå:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 11. mai 2019 20:56
Mikael gitt lik
Side 7 / 34