Varsler
Fjern alle varsler

Stavanger Prosjekt | Løkkeveien 97 og 99

Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er et emne dedikert til planfroslaget som nå blir fremmet for eiendommenene Løkkeveien 97 og 99 ved Gamle Stavanger i bydel Eiganes og Våland. Prosjektet er tegnet av det danske arkitektkontoret Henning Larsen Architects mens reguleringsplanen er utarbeidet av konsultselskapet Sweco. Forslagsstiler er Sunden Holding AS. Forslaget til reguleringsplanen har nå blitt lagt ut til offentlig ettersyn med frist satt til den 13. september for uttalelser.

Planene inenholder 90 boliger fordelt på 4 blokker på opp mot 7 etasjer på det høyeste. Boligbyggene er dandert rundt det tidligere Sundes bilverksted og garasje midt på tomten. Bilverkstedet ble opprinnelig bygget i 1950 og var i bruk som verksted frem til 1985. Bygningen ble senere bygget om til kontorer og møbelbutikken Møbelgalleriet og den er i dag oppført som et kulturminne i kulturminneplanen for Stavanger. Deler av taket på det gamle industribygget foreslås konvert til uteoppholdsareal for prosjektets beboere. Det vil bli lagt opp til utadvendt virksomhet i nybyggene mot Løkkeveien.

Fasadene er tenkt ført opp i en blanding av tegl og metallplater som hovedmaterial. Fargebruken skal bryte opp volumene og fremheve det verneverdige industribygget i midten. Bebyggelsen er planlagt med kontrasterende lyse farger i de nedre etasjene som hevender seg mot Gamle Stavanger og mørkere fargebruk lengre opp i etasjene.

Stavanger sin kunngjøring av planen for offentlig ettersyn med tilhørende dokumenter.

Sitat
Topic starter Publisert : 8. juli 2019 18:39
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Rogaland fylkeskommune fremmet en innsigelse til planene for Løkkeveien når de lå ute til offentlig ettersyn. Innsigelsen gikk ut på at de mente prosjektet inneholdt for mange parkeringsplasser og ikke var i tråd med regionalplan for Jæren, at de foreslåtte volumene var for høye og at de foreslåtte bygningene var plassert for tett på Andasmauet. 

For å imøtekomme kravene, så har det nå blitt utarbeidet et revidert prosjekt med reduserte volumer og  mindre parkeringsplasser. Det høyeste bygget er nå på 6 etasjer. Det ble avholdt et møte med fylkeskommunen angående de reviderte planene i midten av forrige måned. Fylkeskommunen anså problemstillingen rundt parkeringen som løst og de anså de reduserte høydene som akseptable, men de mente at det måtte jobbes videre med inntrekning av øverste etasje mot Løkkeveien og å sikre Andasmauet et bredde på minimum 10 meter.

Striplet rød linje viser høydene før reduksjonen:

Saksgangen kan følges her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 10. mars 2020 13:35
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Kommunestyret vedtok planene for Løkkeveien 97 og 99 på møtet de hadde den 8. denne måneden. Her er noen oppdaterte illustrasjoner fra dokumentene som ble sendt inn til andregangsbehandlingen:

På nettsiden til Stavanger kommune.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 28. mars 2021 13:15