Varsler
Fjern alle varsler

Stavanger Områdeutvikling | 2020Park

Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er en tråd dedikert til områdutviklingsprosjektet 2020Park på Forus i Hinna bydel i Stavanger kommune. 

Sitat
Topic starter Publisert : 13. januar 2019 17:33
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Planene for felt IK6. Alliance arkitekter har tegnet prosjektet.

@58.8902192,5.7329453,608m/data=!3m1!1e3">Området slik det fremstår i dag.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 13. januar 2019 17:48
Mikael gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Detaljreguleringen for felt IK6 i 2020 park-utbyggingen, slik som presentert i innlegget over, ble vedtatt av Stavanger bystyre den 9. desember. Intensjon med planene er å utvikle området fra industri til en moderne bydel med en blanding av kontorer, tjenesteyting, bevertning og boliger. Ifølge forslagsstiller er bydelen planlagt i tråd med visjonen om 10-minutters byen, som innebærer at viktige hverdagslige funksjoner skal ligge innen en radius på ti minutter gange. 

Den nå vedtatte reguleringsplanen åpner for maks 14 500 m2 BRA bevertning tjenesteyting og , handel- Tillegg til det kommer 11 400 m2 for bolig, noe som tilsvarer 95 boenheter.

Alliance Arkitekter var i utgangspunktet engasjert til å utforme reguleringsplanen, noe de holdt på med frem til august i 2018. Dark arkitekter har siden vært ansvarlig for arbeidene etter det. Forslagsstilleren bak det hele var firmaet Prosjektil Areal AS.

Møtekalenderen fra Stavenger Bystyre sitt møte den 9. desember.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 21. desember 2019 17:18
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen nye illustrasjoner av den planlagte utbyggingen av felt IK6 i 2020park. Som nevnt så tok Dark arkitekter over ansvaret for prosjektet i 2018 og disse illustrasjonene ble funnet på dems Facebook-side.

Illustrasjonene ble funnet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 16. februar 2020 11:53