Varsler
Fjern alle varsler

Stavanger mrådeutvikling | Misjonsmarka

Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er en tråd for den planlagte utviklingen av området Misjonsmarka i Stavanger. Området ligger i Eiganes og Våland bydel, et lite stykke vest for Stavanger sentrum. Området tar sitt navn fra  Det norske Misjonsselskapet sitt hovedkontor og Misjonshøgskolen, som har holdt til her siden midten av 1800-tallet. Forutenom misjonsvirksomhetene så preges området lamellblokker som ble oppført i de tidlige etterkrigsårene av Stavanger Boligbyggelag. 

Intensjonen med planene er å utvikle dagens skoletom til et nytt byområde med en blanding av næring- og boligarealer. Dagens bygningsmasse er i hovedssak tenkt bevart og den nye bebyggelsen er konsentrert mot hjørnet der Seehusens gate krysser Misjonsveien. I tillegg er det planlagt anlagt  over 15 000 kvadratmeter med ny grønnstruktur. 

Planene blir utarbeidet av arkitektkontor er Gottlieb Paludan på vegne av NMS Eiendommer.

Illustrasjonene ble funnet på nettsiden til NSM eiendommer.

Sitat
Topic starter Publisert : 19. mai 2021 17:19