Varsler
Fjern alle varsler

Sandnes Sandnes | Byutvikling og byggeprosjekter

Side 1 / 3
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er diskusjonstråd for alle byggeprosjekter i Sandnes kommune uten egne dedikerte tråder. Se egne tråder for prosjekter i de andre Jæren-kommunene Stavanger, Sola, Klepp, Time og Randaberg.

Sitat
Topic starter Publisert : 31. mars 2019 17:14
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Leilighetsprosjektet Rorvik Brygge på solsiden i Sandnes. Prosjektet er tegnet av Ark Vest og Veidekke er utbygger.

Veidekke sin side for prosjektet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 31. mars 2019 17:14
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et større utviklingsprosjekt kalt Rådhusmarka ved det gamle rådhuset i Sandnes sentrum. Prosjektet blir utviklet av Base bolig og det er Mad arkitekter som har tegnet det. Planene er at salget av boliger skal starte førstkommende August.

Stavanger Aftenblad sin artikkel om planene.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 31. mars 2019 17:16
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et nytt boligprosjekt i Langgata 90 i Sandnes sentrum kalt Potterigaarden. Utbygger er JM bolig, men jeg har ikke greid å finne hvem arkitekten for bygget er. Det er forventet at salget av boliger i prosjektet vil starte i løpet av våren en gang mens ferdigstillelsen er forventet til andre kvartal 2021.

Jm side for prosjektet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 31. mars 2019 17:16
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et lite nybygg i Holbergsgate 36 i det tidligere industriområdet Vågen ved sjøkanten i Sandnes sentrum. Bygget er tegnet av Sjo Fasting Arkitekter og prosjektet har fått invilget rammetillatelse.

Bygget er ikke veldig stort, men jeg syness at arkitekturen passer veldig godt inn i Vågen og det bygger videre på det eldre og sjarmerende industripreget som området har.

Annonse for prosjektet fra nettsiden Næringseiendom.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 31. mars 2019 17:28
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

En infill med 6 nye leiligheter som er planlagt på det som i dag er åpen parkeringsplass Olav Kyrres gate 4 i  Sandnes sentrum. Bygget er tenkt bygget som en forlengelse av Centrumsgaarden som ligger bak denne parkeringsplassen, og prosjektet er tegnet av Plank Arkitekter. Planene for tomten ble først presentert i 2014, men lite har skjedd siden den tid. Gårdeieren Gunnar Vigesdal har nå valgt å legge eiendommen ut for salg og mener at en "aktør med sterkere finansielle og byggtekniske muskler bedre vil kunne fullføre utviklingsprosjektet".

Jeg synes dette virker som et veldig fint prosjekt som passer godt inn i bygningsmiljøet rundt. Dette er jo av den typen moderne arkitektur som nesten har blitt varemerket til Stavanger-regionen. Jeg liker også det at man bevarer deler av dagens mur; Dette gir prosjektet et visst historisk sus og gjør det lettere å lese byens historie mens man vandrer gatelangs. Det eneste som gjenstår å se er hvorvidt de nye eierne gjennomfører prosjektet slik det er presentert her.

Sandnesposten sin artikkel om salgtet av eiendommen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 9. mai 2019 21:25
Svg gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen bilder av den prefabrikerte fasaden på det nye NAV-bygget i Koppholen 14 på Forus i Sandnes. Prosjektet er tegnet av MAD arkitekter etter at de vant en konkurranse for utformingen av bygget. Fasaden vil beståe av prefabrikkerte betongelementer støpt av firmaet Block Berge i Klepp. Det er forventet at bygge vil stå ferdigstilt til våren 2020 og det vil da bli MAD sitt første ferdigstilte prosjektet i Stavanger-regionen. Utbygger er Høgevoll AS og Masiv AS.

Bildene er lånt fra MAD arkitekter sin Instagram-konto.

Mad arkitekter sin Instagram-konto som bildene er lånt fra.

En illustrasjon som viser hvordan prosjektet er tenkt å bli når det er ferdigstilt:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 7. juli 2019 15:48
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Planforslaget for reguleringen av Haakon 7s gate ved Skeiane stasjon i bydel Sandved, sør-øst for Sandnes sentrum. Det var her Sandnes rådhus lå tidligere. Området som nå er under regulering er på ca. 6000 m2. 

Planforslaget legger opp til å føre opp to nye boligblokker. Én er tenkt plassert som portal mellom Haakon 7s gate og jernbanesporene mens den andre ønskes bygget på trekantarealet mellom Haakon 7s gate og Austråttgata. De to blokkene vil til sammen ha 68 boenheter. Det er og lagt opp til utadvendt virksomhet i førsteetasje på blokken mot jernbanesporene. I tillegg så ønsker planforslaget å regulere hele Haakon 7s gate til shared space for å skape et byrom for "urban aktivitet, lek og infrastruktur".

Planforslaget er uttarbeidet av Asplan Viak for det kommunale selskapet Sandnes tomteselskap. Arkitektkontoret Powerhouse-Company har stått for den arkitekturelle utformingen av byggene.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 25. juli 2019 11:34
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Salgsstart nærmer seg på leilighetene i Rorvik Brygge på solsiden i Sandnes og i den forbindelse har det lansert en egen hjemmeside med en del nye illustrasjoner av boligprosjektet. Prosjektet vil inneholde 70 leiligheter i alt og det er tegnet Ark Vest mens Veidekke er utbygger.

Jeg liker godt arkitekturen på prosjektet, men jeg er ganske skuffet over hvor lite urbant det fremstår mot Hanaveien. Det er spesielt skuffende å se hvordan det midtre huset fremstår med parkeringsplassen mellom husveggen og gata. 

Prosjektets hjemmeside som perspektive over er hentet fra.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 26. august 2019 17:25
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et boligprosjekt i Jærveien 10 i Sandnes sentrum. Dette er rett over veien for Møllekvartalet. Jærveien 10 vil inneholde 18 leiligheter og det er lagt opp til næring i første etasje ut mot gata. Prosjektet er forventet å ferdigstilles til fjerde kvartal i 2021.

Prosjektets hjemmeside.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 12. september 2019 18:56
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

De har nå startet opp avertering for leiligheter i prosjektet Rådhusmarka ved det gamle rådhuset i Sandnes sentrum som ble presentert tidligere i denne tråden. Ifølge annonsen er salgsstart i prosjektet nå planlagt å skje i månedsskiftet januar/februar til neste år. Salgstart var tidligere tenkt å være i august i år.

Det har blitt publisert to oppdaterte illustrasjoner med annonsen. Vi kan nå se at prosjektet har blitt betydelig revidert og fasaderekken mot Jærveien har blitt gjort høyere og mer variert, det er nå to punkthus langs Telthusveien, det er planlagt en lamellblokk mot Skogsbakken og skillet mellom planområdet og kirkegården har blitt mer definert.

Prosjektet er som nevnt tegnet av Mad arkitekter. Utbygger er Base bolig. 

Annonsen på finn.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 18. oktober 2019 13:42
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er ny oppdatering fra oppføringen av det nye NAV-bygget i Koppholen 14 på Forus i Sandnes. Bildene ble funnet på Facebook-siden til Mad arkitekter, som og er de som har tegnet prosjektet. Utbygger er Høgevoll AS og Masiv AS.

Vi kan her få en følelse av hvordan de prefabrikkerte betongelementene blir på bygget. Ifølge den teksten som har blitt lagt ut med bildene, så er bygget nå tett. Planen er at det NAV skal flytte inn i nybygget til mai til neste år. 

Mitt førsteinntrykk er egentlig at fasaden fremstår som svært grå.

Bildene ble funnet på Mad arkitekter sin Facebook-side.

En illustrasjon som viser hvordan prosjektet er tenkt å bli:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 4. desember 2019 13:10
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Kruse Smith eiendom har nylig publisert noen illustrasjoner av et prosjektet som de har under utvikling i Sandnes. Prosjektet har blitt gitt navnet Rosenlund og er tenkt bygget i kvartalet som avgrenses av Møllegata, Oalsgata og Postveien, vest for Sandnes sentrum. Det er ikke gitt som mye opplysninger om prosjektet, men det står at det vil inneholde leiligheter fra 50 til 200 kvm. Ifølge Kruse Smith sin Instagram-konto, er byggene tegnet av Trodahl arkitekter. 

Jeg synes det ser ut som et prosjekt med ganske spennende arkitektur, men jeg synes det er litt vanskelig å få en oversikt over hvordan byggene henger sammen basert på disse fire skissene.

Illustrasjonene ble funnet her på hjemmesiden til Kruse Smith.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 13. desember 2019 13:20
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

The Property group har nå publisert en illustrasjon av et prosjekt som de er i ferd med å utvikle i Langgagaten 59 i Sandnes. Adressen er bebygget med gården hvor lokalavisen Sandnesposten holder til, mens kvartalet bygget ligger i er ellers ubebygd. 

Det er ikke oppgitt noen informasjon om planene utover den ene illustrasjonen, men basert på den kan vi se at de planlegger et prosjekt bestående av flere enkelte volumer med variert utforming. Vi kan videre se at den ny bebyggelsen er tenkt med høyder fra 5 til 6 etasjer. 

Jeg synes det ser lovende ut og jeg vil oppdaterte etterhvert som jeg vet mer. 

Illustrasjonen ble funnet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 29. januar 2020 13:06
Svg gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det utarbeides i disse dager reguleringsplan for utbyggingen det såkalte Raugstadkvartalet i Sandnes sentrum. Dette er kvartalet hvor blant annet hotellet Gamlaværket holder til i og det ligger mellom Langgata, Kirkegata, St. Olavs gate og Flintergata.

Prosjektet går ut på å rive den indre bebyggelsen i kvartalet og erstatte den med et nytt infill-volum på rundt 6-7 etasjer. Nybygget vil muliggjøre en fem-dobling av kapasiteten på hotellet - fra 28 rom i dag til 140 rom. Samtidig er det tenkt å rehabilitere husrekken langs Langgata og det ønskes å se på muligheten for anlegge nye tverrforbindelser gjennom kvartalet som en del av prosjektet.  

Planene blir utarbeidet av Trodahl Arkitekter og det har nettopp blitt avholdt dialogmøte med kommunen.

Jeg synes det ser ut som et greit nok prosjekt. Jeg skulle gjerne sett at det nye volumet hadde litt mer spennende utforming, men jeg tror uansett det vil bli en oppgradering fra dagens situasjon.

Sadnesposten sin artikkel om planene.

Saksmappen på nettsiden til Sandnes kommune.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 1. februar 2020 14:58
Svg gitt lik
Side 1 / 3