Varsler
Fjern alle varsler

Sandnes Områdeutvikling | Elveparken

Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er en tråd dedikert til den fremtidige utbyggingen av områdeprosjektet Elveparken i Sandnes sentrum. Prosjektet vil bli bygget på områdene som er kjent som felt K30, K38, P7, TJ9, N2 og N3 i sentrumsplanen for Sandnes. Planområdet ligger inntil Vågen videregående skole på den ene siden og inntil den planlagte bussveien mellom Kvadrat og Sandnes sentrum på den andre siden. Området er i dag bebygget med noe næring- og industribebyggelse og preges ellers av store åpne asfalterte arealer.

Intensjonen med prosjektet er å utvikle området til en ny urban bydel med inspirasjon hentet fra gatestrukturen som byen ble forespeilet i Krums by-plankart fra 1912. Den nye bebyggelsen er i hovedsak plassert i tre større og åpne boligkvartaler midt i planområdet. Det er i tillegg planlagt en rad med næringsbygg ut mot den planlagte bussveien i Julie Eges gate og Gravarsveien. Det er lagt vekt på varierte funksjoner og med næring på gateplan, slik at bygulvet aktiviseres. Boligkvartalene vil og få skjermede utearealer i bakgårdene. 

Byggene vil ha høyder som varierer innenfor 1 til 8 etasjer. Volumene er videre brutt ned med fasadeoppdeling gjennom variert bruk av materialer og farger, samt visuell markering av byggenes sokler med næring. Elva Storåna vil bli åpnet i sin helhet gjennom planområdet (det er kun et mindre et stykke ved Vågen videregående skole som ligger åpent i dag) og det er foreslått å anlegge en større offentlig park som strekker seg langs elvens bredder. 

Utbygger ser for seg at området kan bli utbygget med rundt 54.000m2. Det jobbes med to alternativer med henholdsvis 60%- og 50%-andel boliger.

Prosjektet er utformet av Mad arkitekter i samarbeid med Leva Urban design. Selvaag Bolig og Ava eiendom er utbyggerne bak det hele. Sandnes kommune har varslet oppstart av reguleringsarbeidene og har satt en frist for å komme med forhåndsuttalelser til den 15. desember.

Sitat
Topic starter Publisert : 7. november 2019 15:09
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt lansert en side hvor man kan gi innspill til planene for Elveparken. Inspill-siden ser dog ut til å kun dekke den nordre halvden av prosjektet. 

Siden kan sees her.

En illustrasjonsplan hentet fra siden:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 5. oktober 2020 18:42
KvikHalden
(@kvikhalden)
Bruker Registered

Lurer på om Sandnes tar over storebror-rollen hvis de fortsetter den offensive urbaniseringa. Regner med det er like mye rivalleri mellom disse byene som i nedre glomma regionen.

SvarSitat
Publisert : 6. oktober 2020 01:26
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

@kvikhalden Jeg tror ikke det er så sannsynlig at Sandnes faktisk overtar plassen til Stavanger. JEg tro Stavanger har et for stort forsprang til det og de har i de en del kvaliteter som Sandnes ikke har, slik som en "gammelby". I tilleg foregår det en del urbanisering der og. For eksempel kan det jo nevnes det nye høyhuset i Knud Holms gate, prosjektet i Stavanger Øst, Paradis-utbygging og det nye hotellet på Bjergsted.

Når det er sagt tror jeg definitivt at Sandnes vil få en mer markant posisjon i byområdet og jeg tror de vil utvikle seg til mer skikkelige tvillingbyer, i motsetnig til i dag hvor jeg føler at Sandnes kun blir sett på som en attpåklatt til Stavanger. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 6. oktober 2020 11:45
KvikHalden gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et par oppdaterte illustrasjoner av Elveparken-utbyggingen. Vi kan se at et par av kvartalene har blitt gjort større, høydene på bebyggelsen har blitt mer varierte og det planlegges å bevare en mindre del av den gamle industribygningen langs Havnegata. 

Illustrasjonene er lånt fra en artikkel i Stavanger Aftenblad. Ifølge artikkelen så vil salget av boliger starte først i 2022, mens arbeidene med å rive den gamle siloen vil starte neste år. 

Artikkel.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 12. desember 2020 20:07
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har blitt lansert en egen hjemmeside for Elveparken-utbyggingen med en del nye og oppdaterte illustrasjoner (inkludert de to sett i innlegget over). Jeg synes det ser veldig bra ut og jeg synes man generelt har greid å bevare kvalitene i prosjektet. Det eneste unntakket er rekken med næringsbygg langs Gravarsveien; Jeg synes de fremstår som ganske billige og med for lite detaljerte fasader.

Elveparken-hjemmesiden.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 22. desember 2020 21:42
Mikael og sliwek20 likte
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Planforslaget for de sentrale kvartalene i Elveparken vil bli førstegangsbehandlet av by- og samfunnsutviklingsutvalget den førstkommende ondag (14. april).

Dokumentene til møtet kan sees her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 11. april 2021 12:15
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Stavanger Aftenblad har skrevet en aritkkel om Elveparken og artikkelen inkluderer blant annet en illustrasjon som viser hvordan gjenåpningen av elven Storåna kan bli.

Artikkelen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 5. januar 2022 20:36