Varsler
Fjern alle varsler

Sandnes Områdeutvikling | Havneparken

Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er en tråd dedikert til den fremtidige og pågående utviklingen av Havneparken i Sandnes. Havneparken er et gammelt industriområde i Sandnes indre havn. Området er også sted for det nye rådhuset til Sandnes som har blitt bygget i forbindelse med dette utbyggingsprosjektet. 

Jeg har ikke greid å finne noen oppdaterte oversiktsplaner, men disse to illustrasjonene viser i hvert fall området. Hvert enkeltkvartal og de mindre områdene har gått igjennom større endringer siden de ble laget og  jeg vil oppdatere førsteposten med nyere bilder om jeg finner dem.

Sitat
Topic starter Publisert : 16. mars 2019 12:43
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen bilder fra byggingen av boligprosjektet Ovalen. Dette er et av de prosjektene som ikke er vist på oversiktsillustrasjoner i første innlegg. Bildene ble publisert den 22. Februar, så de er ikke helt ferske men det gir en viss pekepinn på hvordan man ligger ann i prosjektet. Utbygger er Base bolig og bygget er tegnet av Link arkitektur.

Her er to illustrasjoner som hvordan bygget er tenkt å fremstå når det står ferdig:

 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 19. mars 2019 19:01
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er planene for et nytt hotell innenfor området. Hotellet er blitt gitt navnet Urban Sea Hotell og blir utviklet av Base Property og Ineo eiendom, som hver eier halvparten av prosjektet. Bygget er tenkt bygget på det som innenfor områdeplanen er kjent som A7. Mer konkret er dette den ubebygde tomten ved siden av Ovalen og rådhuset, som sees fylt med armering i dronebildene i forrige innlegg. Link arkitektur er arkitektene bak nybygget.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 1. april 2019 14:32
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Link Arkitektur har startet opp planprosessen for å regulerer felt A1 og deler av a3 innenfor områdeplanen for Havneparken. Feltene er omkranset av Vågsgata, Olav V’s plass, Jernbaneveien og en planlagt ny tverrforbindelse mellom Jernbanegata og Elvegata. Feltene er avsatt til sentrumsformål med mulighet for privat og offentlig tjenesteyting, kontor, forretning, bevertning og bolig i områdereguleringsplanen. Planforslaget går ut på å utvide VID vitenskapelige høgskole med en ny fløy i nytt bygg samt å føre opp et nytt kontorbygg.

Disse skissene lå vedlagt i oppstartsnotet:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 24. juli 2019 15:39
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Stavanger Aftenblad har i dag en artikkel fra oppføringen av prosjektet Ovalen i Havneparken. De har nå  kommet betydelig lengre siden sist prosjektet ble presentert her. Ifølge artikkelen kan de første beboerne flytte inn i bygget allerede til neste uke, men bygget i sin helhet vil først bli ferdigstilt i februar til neste år.

Stavanger Aftenblad sin artikkel som bildene er lånt fra.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 7. november 2019 15:41
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et par nye bilder av Ovalen-bygget. Det ser nå ut til å være ferdigstilt, men jeg vil vente med å lage en egen tråd for prosjektet til jeg finner noen flere og bedre bilder av det.

Jeg synes fasaden fremstår som billigere enn jeg hadde håpet. Jeg trodde ut i fra illustrasjonene at den skulle bli utført i puss, men isteden ser det ut til at den består av fasadeplater. Jeg synes det er skuffende. 

Bildene er lånt fra denne annonsen hos Eiendomsmegler1.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 8. februar 2020 20:59
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en illustrasjon av et nytt kontorbygg på 6 etasjer som er under bygging i Havneparken. Bygget har adresse Jernbaneveien 24 og vil bli bygget på et felt som ligger rett opp mot Jernbaneveien. Jeg har ikke greid å finne saksmappen for bygget på nettsiden til Sandnes kommune, så jeg vet ikke så mye mer om det enn det. 

Jeg synes arkitekturen på bygget er veldig skuffende. Det ser ut som et bygg fra 70-tallet.

Pilen viser byggets plassering innenfor Havneparken-området:

Illustrasjonene ble funnet i denne annonsen på nettstedet NæringsEiendom.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 26. juni 2020 18:28
Svg
 Svg
(@svg)
Bruker Registered

"Det ser ut som et bygg fra 70-tallet"

Enig. Underlig at noe så kjedelig bygges på en av kremtomtene i Sandnes. Hadde forventet bedre.

SvarSitat
Publisert : 27. juni 2020 01:47
Fredrik gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et oversiktsbilde av Havneparken. Her kan vi se at "70-tallsbygget" over begynner å nærme seg ferdigstillelse. 

Bildet ble funent i denne artikkelen hos Stavanger Aftenblad.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 19. juli 2020 23:35
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Solon Eiendom har publisert en et par illustrasjoner av det som vil bli dems neste bygetrinn i Havneparken. Byggetrinnet vil bli bygget på feltet som ligger ved siden av Ovalen. Prosjektet er utformet som et kvartal med 8 etasjer ut mot sjøen, men som trappes ned til tre etasjer mot vest. Arkitekturen kan minne litt om danske BIG sitt 79&PARK-prosjekt i Stockholm.

Det er tegnet av Space Group og salget av leilighetene er planlagt å starte i april i år.

Illustrasjonene ble funnet her på nettsiden til Solon eiendom.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 18. januar 2021 14:36
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en tegning som viser det planlagte torget/utearealet i midten av Havneparken. Det vil grense til prosjektet presentert i innlegget over.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 22. februar 2021 23:34
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er planene for det som kalles for delfelt S3 og S4 i områdeplanen for Havneparken. Planforslaget ble førstegangsbehandlet i møtet som utvalget for by- og samfunnsutvikling hadde i mars. 

Feltene ligger med Jernbaneveien til vest og torget presentert i innlegget over til øst. Prosjektet består av to nye kontorbygg på seks etasjer, ett for hvert av feltene.Bygget i felt S3 (mot syd) er tenkt kledd med tegl i lyse toner plassert i et mønster, mens bygget i felt s4 er tenkt kledd med grønnlig tegl en fasade med det som blir beskrevet som “finner”. Begge bygningene skal ha transparente og åpne første etasjer med utadvendte funksjoner. 

Planforslaget er laget av Spacegroup of forslagsstiller er Solon eiendom. 

Jeg er ikke så veldig imponert over det jeg ser i illustrasjonene, men det høres i hvert fall ut som de er tenkt utført i materialer av en viss kvalitet, så kanskje det fungerer bedre i virkeligheten.

S3:

S4:

Illustrasjonsplan:

Dokumentene fra møtet i utvalget.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 11. april 2021 17:04
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en del til illustrasjoner av Solon sitt neste byggetrinn. Salget av leiligheter er planlagt å starte den 29. mai.

Illustrasjonene ble funnet i denne annonsen på Finn.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 26. mai 2021 15:21