Varsler
Fjern alle varsler

Sandnes Områdeutvikling | Østraadt Havn

Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er en tråd for den planlagte utbyggingen av prosjektet Østraadt Havn i Sandnes. Prosjektet baserer seg på områdeplanen for Norestraen Sør, som er et område som ligger mellom Strandgata og Gandsfjorden, nord for Sandnes sentrum. Området domineres i dag av diverse industri- og næringsvirksomhet, men med noe småhusbebyggelse langs Strandgata. Området er en del av det såkalte bybåndet som strekker seg mellom Sandnes og Stanvanger.

Planleggingsprosessen har pågått over flere år. Programmet ble vedtatt i 2011. Første forslag til områdeplan ble så sendt inn til behandling i 2014. Med bakgrunn i endrede planverk og avklaringer rundt den fremtidige bussveien, ble det sendt inn en ny og revidert områdeplan i fjor.

Intensjonene er å utvikle området til en ny miljøvennlig bydel med en variert bebyggelse. Mot Strandgata består bebyggelsen av rekker med lavere townhouse med en skala tilpasset småhusbebyggelsen langs gaten. Høydene på bebyggelsen økes så gradvis mot fjorden. Utenfor townhousene er det planlagt fire frittstående leilighetsbygg på 6 til 7 etasjer, før området avsluttes av en sammenhengende blokkbebyggelse på 6 til 8 etasjer ytterst mot sjøen. De høyeste byggene vil ha en høyde på 27 meter. 

Planene åpner opp til å bygge ut området med 659 nye boliger. Det legges samtidig opp til å etableringen av noe næring, i hovedsak langs Strandgata. I tillegg inneholder forslaget en 10,27 daa offentlig park lagt mot nord i planområdet.

Områdeplanen er utarbeidet av Link arkitektur. Området eies sammen av Østraadt Havn, Anfindsen Brygge, Kruse Smith Eiendom og Sandnes kommune.

Prosjektets hjemmeside.

Prosjektets saksmappe i Sandnes kommune i saksinnsyns-tjeneste.

Sitat
Topic starter Publisert : 29. mars 2020 18:13
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Områdeplanen ble vedtatt av kommunstyret i mars. Dokumentene fra møtet kan sees her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 11. april 2021 11:36