Varsler
Fjern alle varsler

Sola | Byutvikling og byggeprosjekter

Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er diskusjonstråd for alle byggeprosjekter i Sola kommune uten egne dedikerte tråder. Se egne tråder for prosjekter i de andre Jæren-kommunene Stavanger, Sandnes, Klepp, Time og Randaberg.

Sitat
Topic starter Publisert : 13. april 2019 13:18
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Gårdeierne som i dag eier Skjoldgården og Blomstergården midt i Sola sentrum. ønsker å rive bygningsmassen og erstatte den med et bolig- og næringsprosjekt. De ser for seg at området kan bli bebygget med 130 nye boliger og de har engasjert arkitektkontoret Snøhetta til å tegne planene for området, som nå har blitt presentert i lokalavisen Solabladet.

Artikkel om planene i Sotrabladet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 13. april 2019 13:34
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et nytt boligprosjekt kalt Solagården som vil bli liggende på adressen Solakrossen 2 midt i Sola sentrum. Prosjektet vil inneholde 33 nye leiligheter og gården vil ha utadvendte næringslokaler ut mot Solakrossen. Solagården er tegnet av Stav arkitekter og utbygger er Amsi Holding As. Tar jeg ikke helt feil, så er den venstre halvdelen av de volumene en påbygging av dagens bygg. 

Jeg synes egentlig det ser ganske så bra ut. Jeg synes fasadene ut mot Solakrossen fremstår som relativt attraktive og åpne. Det eneste jeg er noe usikker på er hvor høy kvalitet fasadematerialene vil ha.

Prosjektets hjemmeside.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 5. juli 2019 17:11
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt valgt ut en vinner i den åpne plan- og designkonkurransen for utforming av nytt havnenært torg i Tananger sentrum i Sola kommune. Området består i dag for det meste av åpne arealer med noen frittliggende småhus rundt omkring. 

Vinneren ble de danske landskabsarkitektene i BOGL APS med sitt forslag kalt “Mellom by & havn”. Juryen likte bymessigheten i bidraget og de mente at ga potensiale for i området en ordentlig stedskarakter. Bidraget ble videre rost for å være variert og med stor fleksibilitet og robusthet i plangrepet. Jurien var imidlertid kritiske til at det i liten grad har blitt tatt hensyn til sol og skygge med tanke på bebyggelsen rundt torget. 

Snøhetta kom på andre plass med sitt bidrag kalt “I Havn” og danske Draw studio mottok tredje plass med bidraget “En sammenkobling mellom by & hav”. Konkurransen var avholdt i samarbeid med Norske arkitekters landsforbund.

Sola kommune sin kunngjøringsnotis.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 4. november 2019 18:42
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er Sola kommune sitt nye rådhus. Prosjektet ble ferdigstilt i desember i fjor. Nybygget er på 9.500 kvadratmeter. I tillegg inkluderte prosjektet rehabiliteringen av en eksisterende bygningsfløy på 2.4000 kvadratmeter. Rådhuset inneholder i alt rundt 320 arbeidsplasser. 

Utformingen av det nye bygget er et resultat av en åpne plan og designkonkurranse som ble avholdt av Sola kommune i samarbeid med Norske arkitekters landsforbund i 2015. Oslo-baserte Longva arkitekter gikk seirende ut av konkurransen med sitt bidrag kalt Solas hjerte. Ifølge arkitektene er rådhuset tegnet som et symbol på demokratiet og skal fremstå som åpent og tilgjengelig. Ambisjonen er at det skal bli en ny møteplass mellom innbyggerne og kommunen. 

Fasadene er kledd med tynne plater av messing. I interiøret er det brukt terrasso og furu på gulv mens detaljer som dører og listverk er utført i lakkert furu. Himlingene består av treull-sementplater. 

Det har vært litt vanskelig å finne noen gode bilder av bygget. Bildet her er lånt fra nettsiden til Sola kommune, men ellers finnes det noen flere bilder (men av ganske lav oppløsning) i dette bildegalleriet på Bygg.no.

Jeg synes det endelige resultatet fremstår som ganske skuffende. Det kunne vært et vanlig næringsbygg i en hvilken som helst næringspark og det har ikke et snev av den monumentaliteten jeg ønsker av offentlige bygg som et rådhus. Det eneste positive jeg kan si er at gatedekket utenfor ser ut til å være av høy kvalitet og første etasje fremstår i hvert fall som relativt åpen og innbydende.

Forumtråden for det nye rådhus-bygget.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 22. februar 2020 15:08
haughom
(@haughom)
Bruker Registered

@fredrik Her var det mange bedre illustrasjoner / ideer som kunne blitt mye bedre. Trist og kjedelig.

 

SvarSitat
Publisert : 24. februar 2020 11:24
Fredrik gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt meldt om oppstart av reguleringsprosessen av det som kalles for felt A1 i Tananger Sentrum. Planområdet dekker eiendommene som ligger rett nord for Tananger Ring. Intensjonen er å utvikle området med et nytt kultursenter, et torg og ny boligbebyggelse. Prosjektet vil baserer seg på vinnerforslaget presentert tidligere i tråden. 

Sola kommune har satt frist til den 20. august for å komme med merknader til planarbeidet.

Området slik det ble presentert i vinnerforslaget:

Kunngjøringsannonsen på nettsiden til Sola kommune.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 30. juli 2020 20:07
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en illustrasjon fra reguleringsplanen for den såkalte Danielsen-tomten i Tananger indre havn som visstnok har blitt sendt inn til kommunen. Jeg skriver visstnok fordi jeg ikke har greid å finne reguleringsplanen i postlistene til Sola kommune, så jeg baserer meg kun på hva det står i artikkelen i Solabladet for jeg fant illustrasjonen. Ut i fra hva jeg forstår så ligger tomten ved Olsabryggja langs Havnevegen. 

Ifølge artikkelen så åpner reguleringsplanen for å bygge et sted mellom 25 og 30 nye leiligheter. Den tidligere landhandelen er tenkt bevart, men planene forutser at lagerbygget Olsahuset blir revet.

Reguleringsplanen har blitt laget av JoB Arkitekter på vegne av Danielsen Holding, Ålgård bygg eiendom AS og Masiv AS.

Artikkel i Solabladet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 6. januar 2021 20:57
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt varslet oppstart for reguleringen av områdene langs Kuttervegen i Tananger. Områdene er på ca  7,0 dekar og det representerer det som er kjent som felt B2a i områdeplanen for utviklingen av Tananger sentrum. Intensjonen med planarbeidet er å legge til rette for byggingen av en ny og variert bebyggelse med rundt 75 nye boliger. 

Det er sendt inn tre ulike alternativer til utbyggingen: Alternativ A med høyder fra tre til fire etasjer og med fasader hovedsakelig orientert mot øst og vest. Alternativ B med høyder som hovedsakelig går fra tre til fire etasjer, men med et høyere punkthus på åtte etasjer i nordvest. Alternativ C med høyder fra tre til fem etasjer og bebyggelsen plassert slik at den følger gatenettet og danner avskjermede gårdsrom.

Planprosessen blir håndtert av Teknaconsult og Snøhetta har blitt engasjert til å tegne prosjektet. 

Jeg foretrekker Alternativ C.

Alternativ A:

Alternativ B:

Alternativ C:

Illustrasjonsplan (viser alternativ C):

Kunngjøringsannonsen på nettsiden til Sola kommune.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 17. januar 2021 13:52